บำรุงรักษาเครื่องจักรไลน์ปิดฉลาก และเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์เครื่องจักร ควบคุมและติดตามการทำงานให้เป็นไปตามมาตราฐานและเป้าหมายที่กำหนด
บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : จะนะ
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 11 ก.ค. 2563
รับผิดชอบการติดต่อประสานงานกับลูกค้าและฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องภายในโรงงาน ภายหลังจากการยืนยันการขาย จนถึงการแจ้งรายละเอียดการส่งมอบสินค้าแก่ลูกค้า
บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 11 ก.ค. 2563
- ควบคุมคุณภาพในขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพการผลิต ขูดสะอาด/บรรจุ/ปล่อยกระป๋อง - ทวนสอบการเตรียม Media - ทวนสอบการชั่งสาร Premix - ทวนสอบเครื่องชั่งที่ใช้ในไลน์ผลิต - ทวนสอบกระป๋องเปล่าที่จะเข้าสู่ไลน์ผลิต - ทวนสอบการ Inkjet Code ที่ฝาและก้นกระป๋อง - ทวนสอบอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ก่อนการใช้งาน - ทวนสอบจุด CCP ส่วนงาน Frozen Loin และบรรจุ - ตรวจสอบ GMP Frozen Loin/ขูดสะอาด/บรรจุ/ปล่อยกระป๋อง
บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : จะนะ
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 11 ก.ค. 2563
- บันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่าย - บันทึกบัญชีลูกหนี้ และ เจ้าหนี้ - จัดทำรายงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 11 ก.ค. 2563
1.รับผิดชอบงานซ่อม-สร้าง ตามใบงานที่รับมอบหมาย 2.ตรวจเช็คเครื่องจักร ตามแผนPM
บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 11 ก.ค. 2563
สามารถปฏิบัติงานทางด้านเชื่อมประกอบและติดตั้ง , สามารถทำงานในด้านซ่อมบำรุงเครื่องจักรได้
บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 11 ก.ค. 2563
1.ปฏิบัติงานถูกต้องตามหน้าที่ได้รับมอบหมาย 2.สามารถใช้เครื่องมือตรวจวัด อุปกรณ์อุปกรณ์ของหน่วยงานได้อย่างถูกต้อง 3.ตรวจสอบสินค้าสำเร็จรูปในขั้นตอนการปิดฉลากได้ตามมาตรฐาน และบันทึกผลการทวนสอบอย่างถูกต้อง 4.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 5 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 11 ก.ค. 2563
1.วางแผนกำหนดแนวทางการทำงานและควบคุมKPI ของฝ่ายคลังสินค้าและพื้นที่จัดเก็บ 2.วางแผนจัดสรรและควบคุมพื้นที่/ทรัพยากรภายในฝ่ายคลังสินค้าและจัดเก็บ 3.ควบคุมติดตามและเฝ้าระวังการทำงานในพื้นที่คลังสินค้าและจัดเก็บ 4.ควบคุมติดตามและเฝ้าระวังการรวบรวมและUpdate ข้อมูล Stock สินค้ากึ่งสำเร็จรูปและสินค้าN/C 5.รวบรวมปัญหาประจำวัน วิเคราะห์ข้อมูล และร่วมกำหนดแนวทางแก้ไขและป้องกัน 6.ปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ระบบงาน และความสามารถของเจ้าหน้าที่ 7.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
วันที่ : 11 ก.ค. 2563
1. ตรวจสอบความพร้อมของหม้อนึ่ง และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 2. ดำเนินการนึ่งปลาให้เป็นไปตามมาตรฐาน 3. แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อมีเหตุเบี่ยงเบนจากมาตรฐานที่กำหนด 4. การรายงานผลการทำงานและปัญหา 5. ดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 6. งานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
วันที่ : 11 ก.ค. 2563
1.ประกันคุณภาพในขั้นตอนการรับและจัดเก็บวัตถุดิบ ปลา,ไก่ FROZENLOIN (ปลาสด/ปลาแช่แข็ง) 2.ตรวจสอบคุณภาพการคัดขนาด ฟรีส เคาะ ผ่าปลา นึ่ง สเปรย์ ส่งออก FROZENLOIN น้ำนึ่งปลา / GMP RM.-COOLING
บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : จะนะ
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
วันที่ : 11 ก.ค. 2563
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 10 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.