เข้าระบบผู้สมัครงาน
เจ้าหน้าที่ QC.SEAMER
1. สอบเทียบเครื่องมือก่อนการใช้งานประจำวัน 2. ตรวจสอบ Visual Seam Defects และ Seam Tear Down 3. ตรวจ GMP, เครื่องแก้ว 4. จัดทำรายงาน 5. ออก NCR กรณีเกิดปัญหาเบี่ยงเบนและแจ้งปัญหาให้หัวหน้ารับทราบเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที 6. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
08 ธันวาคม 2561
บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ช่างซีมเมอร์
-บำรุงรักษาเครื่องซีมเมอร์และปรับตั้งเครื่องให้มีความพร้อมในการผลิต -เฝ้าระวังและซ่อมแซมเมื่อเกิดปัญหาของเครื่องจักร -สรุปปัญหาเครื่องจักรและปัญหาการซ่อมแซมเครื่องซีมเมอร์แต่ละรายการ
08 ธันวาคม 2561
บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
วางแผนเชิงกลยุทธ์ให้บรรลุเป้าหมาย จัดสรรทรัพยากรภายในหน่วยงาน ควบคุมและติดตามงาน แก้ไขปัญหาและปรับปรุงงานและจัดทำโครงการปรับปรุงพัฒนางาน งานมวลชลสัมพันธ์ งานประสานงานบุคคลผู้มีส่วนได้เสียกับโรงงาน งานควบคุมทางด้านระบบ Safety และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
08 ธันวาคม 2561
บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เลขานุการ
รายละเอียดของงาน: - จัดวาระสรุปการประชุม จัดเตรียมข้อมูลและเอกสาร ทำการนัดหมาย และบันทึกรายงานการประชุม - บริหารตารางนัดหมายของผู้บริหาร และอำนวยความสะดวกให้กับผู้บริหาร - ประสานงานและติดตามงานที่ได้รับมอบหมายทั้งภายในและภายนอก - ตรวจสอบเอกสารและกลั่นกรองเอกสารก่อนนำเสนอลงนาม และรับเรื่องเบื้องต้น - รวบรวมข้อมูลให้ผุ้บริหาร เพื่อใช้ในการตัดสินใจในการบริหารจัดการ -จัดทำและเก็บรักษาเอกสารตามที่ได้มอบหมายได้อย่างถูกต้อง - งานธุรการ งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
08 ธันวาคม 2561
บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
หัวหน้าแผนกรับวัตถุดิบ
รับปลา-ฟรีซ-จัดเก็บ-คัดขนาด-เบิกจ่าย ของวัตถุดิบ และควบคุมดูแลพนักงาน เตรียมความพร้อมของคนให้เหมาะกับงาน
08 ธันวาคม 2561
บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน
1.จัดทำและคำนวณต้นทุนการผลิต ต้นทุนขายสินค้า 2.ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 3.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
08 ธันวาคม 2561
บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลงกัน
หัวหน้าแผนกบัญชี
1.ควบคุมดูแลงานด้านบัญชีต้นทุนให้ถูกต้องและเป็นไปตามระบบบัญชีที่วางไว้ 2. รวบรวมข้อมูลและตรวจสอบเอกสารเพื่อจัดทำรายงานความเคลื่อนไหวของวัตถุดิบและสินค้าจากฝ่ายคลังสินค้า 3.ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลทางบัญชี การจัดทำรายงานบัญชีให้ถูกต้อง 4. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
08 ธันวาคม 2561
บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลงกัน
ช่างกลึง
รับผิดชอบงานกลึง และงานซ่อมบำรุงอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
08 ธันวาคม 2561
บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
ช่างเชื่อม
-ทำงานซ่อมบำรุง ตามใบแจ้งซ่อม หรืองานที่ได้รับมอบหมาย
08 ธันวาคม 2561
บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
ช่างสอบเทียบเครื่องมือวัด
1. ดูแลรักษาและจัดเก็บเครื่องมือ Master. ให้พร้อมใช้งานและมีค่าความถูกต้องและน่าเชื่อถือ 2. สอบเทียบเครื่องมือตรวจวัดและทดสอบตามแผนและตามวิธีการมาตรฐาน 3. สำรวจสภาพเครื่องมือตรวจวัดและทดสอบตามแผนตามความถี่ 4. ซ่อมเครื่องมือตรวจวัดและทดสอบขั้นต้น 5. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
08 ธันวาคม 2561
บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
ช่างเครื่องทำความเย็น
1. เตรียมแผนการบำรุงรักษาระบบทำความเย็น 2. เตรียมความพร้อมระบบทำความเย็นให้พร้อมในการปฏิบัติงานประจำวัน 3. จัดลำดับความสำคัญของงาน เตรียมความพร้อมอะไหล่และอุปกรณ์บำรุงรักษา / ซ่อมและมอบหมายผู้รับผิดชอบ 4. ควบคุม ติดตามผลและเฝ้าระวังการปฏิบัติงาน, ประสานงานและร่วมแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 5. ร่วมติดตามปัญหาผลิตภัณฑ์และปัญหาต่อเนื่อง / เกิดซ้ำ / ปัญหาเรื้อรัง และสรุปแนวทางจัดการ 6. นำเสนอโครงการแก้ไขและปรับปรุงการทำงานในฝ่าย,ระบบงานและพื้นที่ที่รับผิดชอบ 7. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
08 ธันวาคม 2561
บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 11 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560