เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท ซี.ไอ.ที. จำกัด
Designer
• Interpreting the business needs and developing a concept and product to suit the purpose. (knowledge in product design will be an advantage) • Thinking creatively to produce new ideas and concepts to reach a particular audience. • Developing design by gathering information and data through various sources. • Presenting finalized ideas and concepts to team. • Working with a wide range of media. (computer-aided design (CAD) will be an advantage) • Working as part of a team wit
16 พฤศจิกายน 2561
เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้
หน้าที่รับผิดชอบ 1. ตรวจสอบรายการ ใบรับสินค้า (Get Receive Line) เพื่อบันทึกรายการบัญชีในใบสำคัญซื้อ (Purchased Journal Voucher) สำหรับรายการตั้งเจ้าหนี้การค้าในประเทศ, เจ้าหนี้การค้าต่างประเทศ, และเจ้าหนี้อื่น ๆ ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน ตรงกับใบรับสินค้า (Goods Receive Note) และใบสั่งซื้อ (Purchase Order) 2. บันทึกรายการบัญชีในใบสำคัญเตรียมจ่ายชำระเจ้าหนี้ (Pre – Payment Voucher) และ Post ไปเป็นใบสำคัญจ่าย (Payment Voucher) ค่าสินค้าในประเทศ, สินค้าต่างประเทศ, ค่าสาธารณูปโภค, ค่าเช่า,ค่าบร
16 พฤศจิกายน 2561
หัวหน้าประสานงานขาย ( ร้านค้า MODERN TRADE )
1.รับผิดชอบควบคุมทีม ADMIN ร้านค้า MODERN TRADE โดยเฉพาะ 2.ติดตามการสั่งซื้อ ติดต่อประสานงานภายในและภายนอก ประสานงานกับคลังสินค้าเพื่อให้จัดเตรียมการขนส่ง เป็นต้น
16 พฤศจิกายน 2561
Sales Home Pro/เซลล์โฮมโปร
รายละเอียดงาน ทีรับผิดชอบ จัดทำเอกสารและประสานงานขาย และการจัดการสินค้ายังลูกค้าตามเวลาที่กำหนด โดยรับใบสั่งซื้อและใบเสนอราคาจากเจ้าหน้าที่ขาย ติดตามใบจัดส่งที่แผนกบริการส่งสินค้า ตรวจสอบรายการและติดตามการส่งให้ครบถ้วมตามซื้อทุกใบทุกรายการ รวบรวมเอกสารใบส่งสินค้าที่จัดส่งครบถ้วน แนบใบสั่งซื้อจาหกลูกค้าและเอกสารอื่นๆ ให้ครบถ้วน ส่งฝ่ายบัญชีเพื่อเก็บเงินลูกค้า อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
16 พฤศจิกายน 2561
บัญชี AR (ป้อมปราบ,กรุงเทพ)
- ติดตามเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ - ร่างทำจดหมาย - จัดทำกลุ่มสมุดลูกค้าแต่ละระดับ - ดูภาพรวมของบัญชีด้าน AR ทั้งหมด
16 พฤศจิกายน 2561
บริษัท ซี.ไอ.ที. จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ป้อมปราบศัตรูพ่าย, สัมพันธวงศ์
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามเงื่อนไขบริษัท
พนักงานขับรถส่งสินค้า
จัดเรียงและตรวจเช็คสินค้าตาม INVOICE ขับรถส่งสินค้าในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
16 พฤศจิกายน 2561
บริษัท ซี.ไอ.ที. จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ป้อมปราบศัตรูพ่าย, สัมพันธวงศ์
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามเงื่อนไขบริษัท
Sale Admin (ป้อมปราบฯ,กรุงเทพ)
- รับออเดอร์ลูกค้า เซลล์ทางโทรศัพท์ - เปิดบิล PO. - ติดต่อประสานงานกับเซลล์, PC และลูกค้า - ติดตามการสั่งซื้อ - ประสานงานกับคลังสินค้าเพื่อให้จัดเตรียมการขนส่ง
16 พฤศจิกายน 2561
บริษัท ซี.ไอ.ที. จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ป้อมปราบศัตรูพ่าย, สัมพันธวงศ์
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามเงื่อนไขบริษัท
Brand and Marketing Executive
• Developing and implementing creative marketing plans and strategies that will make an impact support the brand, product and service to drive sales volume. • Developing and evaluating marketing campaigns to promote product and service • Planning, advertising, public relations, event organization, product development and research. • Maintaining, updating, and analyze customer database. • Communicating and networking with customers, colleagues, suppliers and partner organizations.
16 พฤศจิกายน 2561
บริษัท ซี.ไอ.ที. จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ป้อมปราบศัตรูพ่าย, สัมพันธวงศ์
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
MERCHANDISER ดูแล PC
ดูแลรับผิดชอบ PC. 1.สรรหาพนักงาน PC. เข้าพื้นที่ 2.อบรมเรื่องการเก็บสถิติการเข้า-ออกงานของพนักงาน PC. 3.แนะนำสินค้าเบื่องต้นให้กับพนักงาน PC. รวมถึงกระตุ้นยอดขาย
16 พฤศจิกายน 2561
บริษัท ซี.ไอ.ที. จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ป้อมปราบศัตรูพ่าย, สัมพันธวงศ์
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง ( INSENTIVE )
sale (ภาคใต้) (ป้อมปราบ,กรุงเทพ)
- ติดต่อประสานงานกับกลุ่มลูกค้าร้านค้า DEALERS - จัดหากลุ่มลูกค้าใหม่ๆ - ดูแลรับผิดชอบ PC. - ทำยอดขายตามเป้าหมาย - เข้าออฟฟิศ (ป้อมปราบ กรุงเทพฯ) ทุกต้นเดือน
16 พฤศจิกายน 2561
บริษัท ซี.ไอ.ที. จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ป้อมปราบศัตรูพ่าย, สัมพันธวงศ์
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามเงื่อนไขบริษัท
บัญชีคลัง
1.Inventory Control 2.ตรวจนับสินค้าคงเหลือ 3.Update Inventory 4.TransFer
16 พฤศจิกายน 2561
บริษัท ซี.ไอ.ที. จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ป้อมปราบศัตรูพ่าย, สัมพันธวงศ์
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามเงื่อนไขบริษัท
Process Engineer
รับผิดชอบในการพัฒนาการผลิต และคุณภาพผลิตภัณฑ์ จัดทำและ Update มาตราฐานการทำงาน ฝึกอบรมพนักงานให้ทำงานได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการทำงานอย่างปลอดภัย พัฒนาปรับปปรุงกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง
16 พฤศจิกายน 2561
บริษัท ซี.ไอ.ที. จำกัด
จังหวัด อยุธยา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามเงื่อนไขบริษัท
ประสานงานขาย ( หากสามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ )
ติดตามการสั่งซื้อ เปิด PO ติดต่อประสานงานระหว่างเซลล์และร้านค้า ประสานงานกับคลังสินค้าเพื่อให้จัดเตรียมการขนส่ง เป็นต้น
16 พฤศจิกายน 2561
QC ( ควบคุมคุณภาพ )
1.สุ่มตรวจสอบขนาดและคุณสมบัติการใช้งาน 2.จัดทำรายงานรับรองผลการตรวจสอบคุณภาพประจำวัน
16 พฤศจิกายน 2561
บริษัท ซี.ไอ.ที. จำกัด
จังหวัด อยุธยา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
Supply Chain Analyst
รวบรวมจดทำรายงานตรวจสอบความถูกต้องและวิเคราะห์ข้อมูลทางด้าน Supply Chain ประสานงานกับส่วนงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาระบบงาน Supply Chain บันทึกจัดเก็บข้อมูลทางด้านSupply Chainและเสนอแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง บันทึกจัดทำรายงาน KPIs และควบคุมติดตาม งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
16 พฤศจิกายน 2561
บริษัท ซี.ไอ.ที. จำกัด
จังหวัด อยุธยา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามเงื่อนไขบริษัท
ช่างเทคนิค
-ดูแลความเรียบร้อยของผลิตภัณฑ์ -ซ่อมบำรุงของเสียหายภายในออฟฟิศ
16 พฤศจิกายน 2561
คลังสินค้า
- เช็คสต๊อคสินค้าภายในคลัง - ดูแลความเรียบร้อยภายในคลัง - ตรวจสอบสินค้าก่อนจัดจำหน่าย - มีประสบการณ์ด้านคลังสินค้า -สามารถขับรถโฟคลิฟได้ จะพิจาณาเป็นพิเศษ -ขยัน อดทน สามารถทำงานล่วงเวลาได้
14 พฤศจิกายน 2561
บริษัท ซี.ไอ.ที. จำกัด
จังหวัด อยุธยา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
GL Accountant
1.เป็นงานต้องตรวจสอบ กระทบยอดบัญชี และปรับปรุง การบันทึกบัญชีทีผ่านในบัญชีแยกประเภททุกบัญชี เพื่อจัดทำงบทดลอง และรายงานงบการเงิน ทุกสิ้นเดือน ทุกสิ้นไตรมาศและะสิ้นปี 2. ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาในส่วนงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
16 พฤศจิกายน 2561
บริษัท ซี.ไอ.ที. จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ป้อมปราบศัตรูพ่าย, สัมพันธวงศ์
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามที่ตกลง
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 25 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560