- ซ่อม ประกอบคอมพิวเตอร์ - ลงวินโดว์ ลงโปรแกรม - ดูแลสาขา - จัดเรียงสินค้าภายในร้านให้เรียบร้อยอยู่เสมอ
บริษัท เจ.ไอ.บี.คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 1   เงินเดือน : 11,000+ค่าคอมมิชชั่น
วันที่ : 16 ม.ค. 2564
- จัดทำใบแจ้งหนี้,ใบกำกับภาษี,ใบวางบิลและรับเช็ค - จัดทำใบสำคัญรับ - จ่าย - บันทึกบัญชีลงในโปรแกรม - จัดทำรายงานภาษีซื้อ - ภาษีขาย - จัดทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด.3,53,1,50,51 - จัดทำรายละเอียดประกอบงบและอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เจ.ไอ.บี.คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : 13,000ขึ้นไป
วันที่ : 16 ม.ค. 2564
- พัฒนาระบบตามที่ Project Manager กำหนดให้ - พัฒนาระบบโดยใช้ - PHP,MySQL,JavaScript,HTML5,CSS3 - System Testing & System Support
บริษัท เจ.ไอ.บี.คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 16 ม.ค. 2564
-ดูแลและพัฒนาเว็บไซด์ของบริษัทให้เหมาะสมและทันเวลา ตามที่หัวหน้างานกำหนดให้ -พัฒนาเว็ปไซต์ E-Commerce โดยใช้ PHP, CodeIgniter Framwork -พัฒนาเว็บไซด์โดยใชม้ HTML , jQuery ,CSS , JavaScript , Ajax -ดูแลและพัฒนาฐานข้อมูลบริษัทโดยใ้ช้ MySQL DBMS -ประสานงานกับ Web Graphic Designer เพื่อทำ User Interface -ติดต่อประสา่นงานภายในบริษัทและหน่วยงานอื่นๆที่เกีั่่ยวข้องกับงานพัฒนาเว็บไซด์ ค้นคว้าข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท เพื่อนำเสนอ Web Content ที่เป็นผลดีต่อการทำ SEO
บริษัท เจ.ไอ.บี.คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 4 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 16 ม.ค. 2564
- ประกอบคอมพิวเตอร์ - ตรวจสอบ ชำรุดของสินค้าต่างๆ - อธิบายข้อมูลต่างๆให้ลูกค้าเข้าใจ - เบิกสินค้าและประสานงานกับหน่วยงานอื่น
บริษัท เจ.ไอ.บี.คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด ฉะเชิงเทรา   เขต : บางปะกง
อัตรา : 1   เงินเดือน : 11,000 ขึ้นไป
วันที่ : 16 ม.ค. 2564
- ประกอบคอมพิวเตอร์ - ตรวจสอบ ชำรุดของสินค้าต่างๆ - อธิบายข้อมูลต่างๆให้ลูกค้าเข้าใจ - เบิกสินค้าและประสานงานกับหน่วยงานอื่น - จัดเรียงสินค้าภายในร้านให้เรียบร้อยอยู่เสมอ
บริษัท เจ.ไอ.บี.คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด นครพนม   เขต : เมืองนครพนม
อัตรา : 1   เงินเดือน : 11,000 + Com
วันที่ : 16 ม.ค. 2564
1.จัดหาที่ดิน/ พื้นที่ในการเปิดสาขาใหม่ 2.ตรวจสอบสภาพและวิเคราะห์ศักยภาพของที่ดิน/ พื้นที่ 3.เจรจาต่อรองเรื่องการเช่าที่ดิน/ พื้นที่ ให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ 4.รวบรวมรายละเอียดที่ดิน/พื้นที่ และจัดทาพรีเซ้นเทชั่น พร้อมเตรียมข้อมูลความเป็นไปได้ของที่ดิน เพื่อนาเสนอต่อผู้บริหาร 5. ทำงานร่วมกับทีม Operation เพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของยอดขาย และชี้จุดที่ดินที่เหมาะสม และ 6.ติดต่อประสานงานกับเจ้าของที่ดิน และทีมก่อสร้างเพื่อดาเนินการเรื่องการสร้างสาขา 7.ประสานงานกับทีม กฎหมาย เรื่องราย
บริษัท เจ.ไอ.บี.คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 16 ม.ค. 2564
- ประสานงานกับทางตัวแทนจำหน่าย - แนะนำสินค้าให้กับทางลูกค้า
บริษัท เจ.ไอ.บี.คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 16 ม.ค. 2564
-ดูแล ควบคุม สั่งงานให้กับพนักงานในทีม -ติดต่อประสา่นงานภายในบริษัทและหน่วยงานอื่นๆที่เกีั่่ยวข้องกับงานพัฒนาเว็บไซด์ ค้นคว้าข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท เพื่อนำเสนอ Web Content ที่เป็นผลดีต่อการทำ SEO
บริษัท เจ.ไอ.บี.คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 16 ม.ค. 2564
1. มีประสบการณ์การทำอาหารอย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป 2. สามารถทำอาหารไทย และถ้าสามารถทำอาหารนานาชาติได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ 3. มีความรู้ทางด้านการจัดสรรวัตถุดิบ 4. สามารถดัดแปลงอาหารนอกเหนือจากเมนูได้ 5. มีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ และไม่มีโรคประจำตัว 6. สามารถทำงานเป็นกะได้
บริษัท เจ.ไอ.บี.คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 16 ม.ค. 2564
- ออกแบบ Character การ์ตูนได้ - ออกแบบแบนเนอร์ และ Infographic ได้
บริษัท เจ.ไอ.บี.คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 16 ม.ค. 2564
พิจารณาคุณสมบัติและประวัติสินเชื่อของลูกค้า โทรตรวจสอบและยืนยันคุณสมบัติของลูกค้าที่ขอสินเชื่อด้วยวิธีการโทรศัพท์ตรวจสอบ ตรวจสอบเอกสารและเงื่อนไขการพิจารณาอนุมัติว่าตรงตามหลักเกณฑ์ของบริษัทหรือไม่ งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เจ.ไอ.บี.คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 16 ม.ค. 2564
- มีความรู้เรื่องระบบไฟฟ้าทั้งหมด
บริษัท เจ.ไอ.บี.คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 16 ม.ค. 2564
- ตรวจเช็คสต๊อคสินค้า - คอยเบิก-จ่าย สินค้า - จัดเตรียมสินค้าส่งสาขาตามออเดอร์
บริษัท เจ.ไอ.บี.คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 50 อัตรา   เงินเดือน : 11000+
วันที่ : 16 ม.ค. 2564
- สามารถทำเมนูอาหารอีสานได้ทุกอย่าง
บริษัท เจ.ไอ.บี.คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 16 ม.ค. 2564
- ขายสินค้า IT ทางโทรศัพท์ - ให้ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ IT - มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทัศนคติเชิงบวก สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ - มีทักษะในการวิเคราะห์ การบริหารจัดการ และการทำงานเป็นทีมได้
บริษัท เจ.ไอ.บี.คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 4   เงินเดือน : 11,000 + Com
วันที่ : 16 ม.ค. 2564
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 29 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.