เข้าระบบผู้สมัครงาน
ช่างคอมพิวเตอร์ (สาขาเซียร์รังสิต) ด่วนมาก++
- ติดตั้ง ซ่อม และประกอบคอมพิวเตอร์ - ตรวจสอบอาการชำรุดต่างๆของสินค้า - ขายอุปกรณ์ต่อพ่วงเครื่องคอมพิวเตอร์ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
15 พฤศจิกายน 2561
บริษัท เจ.ไอ.บี.คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : 11,395 + ค่าคอมมิดชั่น
พนักงานขาย / ช่างคอมพิวเตอร์ (เซ็นทรัลปิ่นเกล้า) ด่วน++
- ติดตั้ง ซ่อม และประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ - แนะนำสินค้าและบริการ - ขายอุปกรณ์ต่อพ่วงเครื่องคอมพิวเตอร์ - ดูแลความเรียบร้อยภายในสาขา - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
15 พฤศจิกายน 2561
พนักงานดูแลร้านอินเตอร์เน็ต (สาขา ม.รังสิต) ด่วน++
- ทำงานเป็นกะ (กะ ละ 9 ชั่วโมง) หยุด 1 วัน (ไม่ตรงเสาร์-อาทิตย์) - ดูแลลูกค้าและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นภายในร้านได้ - ดูแลความเรียบร้อยภายในสาขา
15 พฤศจิกายน 2561
เจ้าหน้าที่บัญชี
- ดูแลงานด้านบัญชีด้านรับ-ใช้จ่าย ภาษี - เบิกค่าใช้จ่าย - คีย์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารต่างๆ
15 พฤศจิกายน 2561
บริษัท เจ.ไอ.บี.คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : 12,000 ขึ้นไป
ช่างอาคารสถานที่
ติดตั่ง ,ต่อเติม ,ซ่อมแซม งานอาคารสถานที่ ดูแลงานระบบไฟฟ้า ภายในอาคารสำนักงานและอื่นๆ
15 พฤศจิกายน 2561
บริษัท เจ.ไอ.บี.คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 5 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
- ปฏิบัติงานตามขั้นตอนการจัดซื้ออย่างเป็นระบบ - สำรวจ เปรียบเทียบราคาสินค้าที่ได้รับการอนุมัติให้สั่งซื้อ และนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา - จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ของบริษัทตามที่ได้รับการอนุมัติ ให้ทันตามความต้องการ - ทำสรุปรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อ
15 พฤศจิกายน 2561
พนักงานขาย (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)
- เเนะนำสินค้า ให้ลูกค้า - สามารถขายสินค้าได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
15 พฤศจิกายน 2561
บริษัท เจ.ไอ.บี.คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 10500 + Commission
ช่างเทคนิค(สาขาพันธ์ทิพย์ประตูน้ำ) ด่วน++
- ซ่อม ประกอบคอมพิวเตอร์ - ลงวินโดว์ ลงโปรแกรม - ดูแลสาขา - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
15 พฤศจิกายน 2561
พนักงานบริการ OnlinePacking
- แพ็คสินค้าเพื่อจัดส่งให้กับลูกค้าและตามสาขา - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
15 พฤศจิกายน 2561
พนักงานช่างเทคนิค สำนักงานใหญ่
- ตรวจสอบอาการชำรุดของสินค้า - ประกอบคอมพิวเตอร์ - อธิบายข้อมูลต่างๆให้ลูกค้าเข้าใจ -เเนะนำสินค้า ให้ลูกค้า -สามารถขายสินค้าได้ จะพิจรณาเป็นพิเศษ
15 พฤศจิกายน 2561
ช่างคอมพิวเตอร์ (สาขา เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ)
- เเนะนำสินค้าและบริการให้ลูกค้า - สามารถขายสินค้าได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ - จัดเรียงสินค้าภายในร้านให้เรียบร้อยเสมอ - ช่างเทคนิคจะต้องติดตั้ง ซ่อม และประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
15 พฤศจิกายน 2561
บริษัท เจ.ไอ.บี.คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : 10500 + ค่าคอมมิดชั่น
เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (ด่วน)
จัดเรียงสินค้าภายในคลังสินค้าให้เรียบร้อยอยู่เสมอ จัดเตรียมของเพื่อส่งไปตามสาขา งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
15 พฤศจิกายน 2561
พนักงานขาย (สาขา พาราไดซ์)
- แนะนำสินค้าและบริการ - จัดเรียงสินค้าในสาขาให้เรียบร้อยอยู่เสมอ - ดูแลสาขา - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
15 พฤศจิกายน 2561
บริษัท เจ.ไอ.บี.คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : 1   เงินเดือน : 11,395+ค่าคอมมิชชั่น
พนักงานขาย / ช่างคอมพิวเตอร์ (สาขาเมกาบางนา) ด่วน !!
- แนะนำสินค้า ภายในร้าน - ขายอุปกรณ์คอมพิวเครื่อง - ดูแลความเรียบร้อยภายในสาขา - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายฃ - ช่างเทคนิคต้องสามารถซ่อมและประกอบคอมพิวเตอร์ได้
15 พฤศจิกายน 2561
บริษัท เจ.ไอ.บี.คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พระโขนง, บางนา
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 11,395 + ค่าคอมมิดชั่น
พนักงานช่างเทคนิค(ตึกคอมพัทยา)
- ประกอบคอมพิวเตอร์ - ตรวจสอบ ชำรุดของสินค้าต่างๆ - อธิบายข้อมูลต่างๆให้ลูกค้าเข้าใจ - เบิกสินค้าและประสานงานกับหน่วยงานอื่น
15 พฤศจิกายน 2561
บริษัท เจ.ไอ.บี.คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 4   เงินเดือน : 10,519+ค่าคอมมิชชั่น
เจ้าหน้าที่การเงิน
- ดูแลงานด้านการเงิน - งานบัตรเครดิต งานสินเชื่อ - เบิกค่าใช้จ่าย - คีย์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารต่างๆ
15 พฤศจิกายน 2561
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล
-รวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานของหน่วยงาน -ร่วมประชุมในแผนกเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน - ดูแลระบบขอมูลของฝายงาน - เตรียมข้อมูลเพื่อใชสําหรับการทํางานวิเคราะห - สรุปรายงาน บันทึกและแกไขขอมูลเบื้องตนในระบบฐานขอมูล -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
15 พฤศจิกายน 2561
บริษัท เจ.ไอ.บี.คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
เจ้าหน้าที่ธุรการ Product Control
- คีย์ข้อมูลที่ได้รับมอบหมาย - สรุปผลที่ได้ - ที่ข้อมูลเกี่ยวกับงบการเงินและบัญชี
15 พฤศจิกายน 2561
พนักงานขาย (ชุมพร)
- แนะนำสินค้าให้ลูกค้า - ตัวอย่างสินค้า เช่น PC, Notebook, Smartphone, Tablet - External Harddisk, Gaming gear , อื่นๆ - แก้ไขปัญญาเฉพาะหน้าเมื่อเกิดปัญหา - ตรวจสอบสินค้าภายในสาขา
15 พฤศจิกายน 2561
บริษัท เจ.ไอ.บี.คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด ชุมพร
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : 10519+คอมมิชชั่น
ช่างคอมพิวเตอร์ ( สาขาตึกคอมชลบุรี)
- ซ่อม ประกอบคอมพิวเตอร์ ลงโปรแกรม - ตรวจสอบอาการคอมพิวเตอร์ - แนะนำสินค้า ต่างๆ เช่น Computer, Notebook, Monitor - ดูแลจัดเรียงสินค้าภายในสาขา - ตรวจสอบสินค้าภายในสาขา
15 พฤศจิกายน 2561
บริษัท เจ.ไอ.บี.คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 10500 + ค่าคอมมิดชั่น
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 26 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560