ตำแหน่งงานนี้บริษัทหยุดรับหรือ ปิดรับสมัครแล้ว
ท่านสามารถค้นหาตำแหน่งงานอื่นของบริษัท บริษัท เจ.ไอ.บี.คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด ได้โดย คลิ๊กที่นี่
งาน ผู้จัดการฝ่ายการเงิน (Finance Manager) บริษัท เจ.ไอ.บี.คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
ผู้จัดการฝ่ายการเงิน (Finance Manager)

จังหวัด กรุงเทพมหานคร (เขตดอนเมือง)

อัตราค่าจ้าง ตามโครงสร้างบริษัทฯ และประสบการณ์

รูปแบบงาน งานประจำ (Full Time)

อัตรา 1 อัตรา

รายละเอียดงาน
1.ประสานร่วมกับทุกฝ่ายในกลุ่มกิจการเพื่อรวบรวมข้อมูลและจัดทำงบประมาณในภาพงบประมาณกลุ่มกิจการ(รวมถึงบริษัทร่วมและย่อย)
2.จัดทำและนำเสนอรายงานงบประมาณ ประมาณการงบการเงินทั้งงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบแสดงส่วนเปลี่ยนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสด ความสามารถในการดำเนินงานของทั้งกลุ่มกิจการและวิเคราะห์เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจเชิงบริหาร
3.วัดมูลค่าโครงการลงทุนที่เกิดขึ้นและประมาณการการลงทุนในอนาคตเพื่อจัดหาเงิน
4.รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดทำรายงานเพื่อใช้ประกอบการวางแผน การควบคุม และการตัดสินใจในการบริหาร ภายใต้สถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเพื่อจัดทำแผนธุรกิจ
5.วัดและประเมินสถานการณ์ในการดำเนินธุรกิจ และสถานการณ์ทางเศรษฐกิจอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นแล้วว่าเป็นไปตามแผนธุรกิจหรือไม่ วิเคราะห์ข้อมูล และเสนอแนะวิธิีการแก้ปัญหาต่อผู้บริหารทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
6.ประเมินตัวชี้วัดผลการบริหารการเงินผ่านอัตราส่วนทางการเงิน(Financial Ratio)
7.วิเคราะห์แนวโน้มของบริษัท ธุรกิจ และหรืออุตสาหกรรม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่กลุ่มบริษัท
8.ประมาณการกำไรของกลุ่มบริษัท บนปัจจัยทั้งภายนอกและภายในของกลุ่มอุตสาหกรรม
9.จัดทำและประเมินวัดการดำเนินงานที่เกิดขึ้นและประมาณการดำเนินงานในอนาคตในรูปแบบแผนธุรกิจ
10. เสนอและจัดทำแผนธุรกิจและงบประมาณ สอบทานและวิเคราะห์ KPIS ความสอดคล้องของ KPIS งบประมาณและแผนธุรกิจให้เป็นเป้าหมายเดียวกัน
11.วิเคราะห์ในการจัดทำ KPIS และงบประมาณในแต่ละแผนก
12.รายงานผลแตกต่างระหว่างงบประมาณและงบกำไรขาดทุนและรายงานต่อผู้บริหาร
13.ประเมินตัวชี้วัดผลการปฏิบัติติงานหลัก (Key Performance Indicators – KPIS)
14.ให้คำปรึกษาและสนับสนุนผู้บริหารของแต่ละกลุ่มบริษัทและหน่วยงานภายในองค์กรในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์รายได้และค่าใช้จ่าย การจัดทำรายงานประสิทธิภาพการทำงานและการกำหนดแนวทางเชิงกลยุทธ์ บนฐานข้อมูลที่ถูกต้อง
15.วิเคราะห์หาสาเหตุของผลต่างหรือความคาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นของงบประมาณพร้อมเสนอทางพัฒนางบประมาณ
16.งานอื่น ๆที่ได้รับมอบหมาย เช่น รายงานทรัพย์สินที่มีความเสี่ยง ประมาณการความเสี่ยงการจากลงทุน พัฒนาแผนงบประมาณ วางแผน และประมาณการ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศ หญิง / ชาย อายุ 35 - 50 ปี
 2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป บัญชี/การเงิน/เศรษฐศาสตร์
 3. มีความรับผิดชอบต่องานสูง มีความทุ่มเทในงานที่ได้รับมอบหมาย
 4. มีความเป็นผู้นำ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 5. กล้าแสดงความคิดเห็น กล้านำเสนอแนวคิดและวิธีการใหม่ ๆ
 6. สามารถควบคุมอารมณ์ภายใต้ภาวะความกดดันสูง
 7. มีทักษะด้านการบริหารการเงินสามารถบริหารงานวิเคราะห์วางแผนได้
 8. มีมุนษย์สัมพันธ์ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี และ มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
 9. มีประสบการณ์ทำงานตำแหน่ง ผู้จัดการทีมงานฝ่ายการเงิน 5 ปีขึ้นไป
 10. หากมีประสบการณ์ตรงสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ
1. ค่าคอมมิชชั่น(บางตำแหน่ง)
2. ประกันสังคม
3. ประกันอุบัติเหตุ
4. ชุดยูนิฟอร์ม
5. วันหยุดพักร้อน
6. วันหยุดนักขัตฤกษ์
7. ปรับเงินประจำปี
8. กิจกรรม งานเลี้ยงสังสรรค์
9.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
10.เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆเช่น(มงคลสมรส/คลอดบุตร/อุปสมบท/ฌาปนกิจ)
11.สวัสดิการเงินกู้ยืม
12.การอบรมพนักงานตามหลักสูตรต่างๆ
13.ค่าเดินทางและเบี้ยเลี้ยง(กรณีเดินทาางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่)

สถานที่ปฏิบัติงาน
สำนักงานใหญ่ บริษัท เจไอบี คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด

วิธีการรับสมัครงาน
ตำแหน่งงานนี้บริษัทหยุดรับหรือ ปิดรับสมัครแล้ว

บริษัท เจ.ไอ.บี.คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
เลขที่ 21 ถนนพหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
เว็บไซต์ : http://www.jib.co.th

รายละเอียดบริษัท
บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด เป็นผู้ค้าปลีกและจำหน่ายส่งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ โน้ตบุ้ค มีสาขาทั่วประเทศกว่า 164 สาขา ปัจจุบันอยู่อันดับต้นๆของประเทศในธุรกิจค้าปลีกสินค้าไอที ต้องการผู้ที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครับ เจ ไอ บี

ข้อมูล บริษัท เจ.ไอ.บี.คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
× รายละเอียด บริษัท เจ.ไอ.บี.คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
ที่มาจาก JobTH.com
ตำแหน่งงานนี้บริษัทหยุดรับหรือ ปิดรับสมัครแล้ว
ท่านสามารถค้นหาตำแหน่งงานอื่นของบริษัท บริษัท เจ.ไอ.บี.คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด ได้โดย คลิ๊กที่นี่

เจ้าหน้าที่บัญชี

เจ้าหน้าที่บัญชี

กรุงเทพมหานคร (เขตดอนเมือง )

เจ้าหน้าที่ IT Support

เจ้าหน้าที่ IT Support

กรุงเทพมหานคร (เขตดอนเมือง )

พนักงานขาย สาขา ราชพฤกษ์ (โลตัส)

พนักงานขาย สาขา ราชพฤกษ์ (โลตัส)

นนทบุรี (ปากเกร็ด )

เจ้าหน้าที่ Telesales

เจ้าหน้าที่ Telesales

กรุงเทพมหานคร (เขตดอนเมือง )

ช่างเทคนิค สาขา ซีคอน - บางแค

ช่างเทคนิค สาขา ซีคอน - บางแค

กรุงเทพมหานคร (เขตภาษีเจริญ )

เจ้าหน้าที่กราฟฟิค

เจ้าหน้าที่กราฟฟิค

กรุงเทพมหานคร (เขตดอนเมือง )

ช่างคอมพิวเตอร์ สาขา เซ็นทรัล Westville

ช่างคอมพิวเตอร์ สาขา เซ็นทรัล Westville

นนทบุรี (บางกรวย )

ช่างคอมพิวเตอร์ สาขา เซ็นทรัล พระราม 9

ช่างคอมพิวเตอร์ สาขา เซ็นทรัล พระราม 9

กรุงเทพมหานคร (เขตห้วยขวาง )

พนักงานขาย สาขา เซ็นทรัลเวิลด์ JIB

พนักงานขาย สาขา เซ็นทรัลเวิลด์ JIB

กรุงเทพมหานคร (เขตปทุมวัน )

เจ้าหน้าที่ธุรการ (สำนักงานใหญ่)**ด่วนมาก**

เจ้าหน้าที่ธุรการ (สำนักงานใหญ่)**ด่วนมาก**

กรุงเทพมหานคร (เขตดอนเมือง )

พนักงานบัญชี

พนักงานบัญชี

บริษัท นิวอีเล็คตริคัล เทคโนโลยี่ จำกัด

กรุงเทพมหานคร (เขตดอนเมือง )

พนักงานบัญชีลูกหนี้

พนักงานบัญชีลูกหนี้

บริษัท นิณี จำกัด

กรุงเทพมหานคร (เขตดอนเมือง )

ธุรการบัญชี

ธุรการบัญชี

บริษัท โนวิเทธ กรุ๊ป จำกัด

กรุงเทพมหานคร (เขตดอนเมือง )

นักศึกษาฝึกงาน "บัญชี"

นักศึกษาฝึกงาน "บัญชี"

บริษัท โนวิเทธ กรุ๊ป จำกัด

กรุงเทพมหานคร (เขตดอนเมือง )

พนักงานบัญชี - ธุรการ ทุกระดับ ตั้งแต่ ปวส.- ป.ตรี

พนักงานบัญชี - ธุรการ ทุกระดับ ตั้งแต่ ปวส.- ป.ตรี

บริษัท เอสเอ็มทีวี โฮมอีเล็คทริค จำกัด

กรุงเทพมหานคร (เขตดอนเมือง )

เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส (Senior Accountant)

เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส (Senior Accountant)

บริษัท เจ.ไอ.บี.คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด

กรุงเทพมหานคร (เขตดอนเมือง )

เจ้าหน้าที่บัญชี

เจ้าหน้าที่บัญชี

บริษัท เจ.ไอ.บี.คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด

กรุงเทพมหานคร (เขตดอนเมือง )

โปรดระวัง !!
คุณ ไม่ควรผิดนัดสัมภาษณ์งาน เพราะจะส่งผลเสียโดยตรงกับคุณ ทางบริษัทอาจจะไม่เรียกตัวคุณอีกเลยก็ได้ หากมีความจำเป็นจริงๆควรโทรติดต่อเพื่อขอเลื่อนนัดหมายก่อนล่วงหน้า และ ไม่ควรนัดสัมภาษณ์วันละหลายบริษัท เนื่องจากอาจเกิดปัญหาติดขัดทำให้ไม่สามารถไปตามนัดได้

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.