ประกาศรับสมัครงาน บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
*ตรวจสอบข้อมูลลูกค้าที่เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ *ติดตามลูกค้าที่มีปัญหาในการผ่อนชำระค่างวด
บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
จังหวัด นครศรีธรรมราช   เขต : พระพรหม, เมืองนครศรีธรรมราช
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
วันที่ : 17 ม.ค. 2564
- ตรวจสอบข้อมูลลูกค้าที่เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ - ติดตามลูกค้าที่มีปัญหาในการผ่อนชำระ
บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
จังหวัด ชุมพร
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 17 ม.ค. 2564
*ตรวจสอบข้อมูลลูกค้าที่เช่าซื้อรถจักยานยนต์ *ติดตามลูกค้าที่มีปัญหาในการผ่อนชำระค่างวด
บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : บางกล่ำ, หาดใหญ่
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : เงินเดือน + ค่าคอมฯ
วันที่ : 17 ม.ค. 2564
ติดตามให้ลูกค้าเข้ามาชำระเงินค่างวด ในพื้นที่หาดใหญ่ และใกล้เคียง
บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง + ค่าคอมมิชชั่น
วันที่ : 17 ม.ค. 2564
พิจารณาจ้างงานตามความเหมาะสม
บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : บางกล่ำ, หาดใหญ่
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 17 ม.ค. 2564
- บริหารยอดปล่อยสินเชื่อ ผลักดันยอดปล่อยสินเชื่อให้ได้ตามแผนที่กำหนดไว้ทั้งปริมาณและคุณภาพ - บริหารยอดจัดเก็บหนี้ ผลักดันยอดจัดเก็บหนี้ให้ได้ตามเปอร์เซ็นรายและบริหาร NPL ให้ได้ตามนโยบายที่บริษัทกำหนด - บริหารงบประมาณ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล - บริหารงานและพัฒนาบุคลากร ทีมงานสินเชื่อ - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : บางกล่ำ, หาดใหญ่
อัตรา : 2   เงินเดือน : 12,000 - 20,000 บาท
วันที่ : 17 ม.ค. 2564
1. ซ่อมและปรับสภาพรถมือสอง 2. วิเคราะห์และแก้ปัญหารถปรับสภาพ 3. ปรับตั้งชุดวงล้อ
บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : บางกล่ำ, หาดใหญ่
อัตรา : 5   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 17 ม.ค. 2564
- โทรติดตามลูกค้าให้เข้ามาชำระค่างวดของบริษัท - งานอืื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : หลายอัตราด่วน   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 17 ม.ค. 2564
- ออกแบบระบบ และวางแผนงานบัญชี - การบริหารงานบัญชีและภาษี - การบริหารระบบตรวจสอบภายใน - ดูแล และพัฒนาบุคลากรด้านงานบัญชี - การเก็บข้อมูลงานบัญชี - การบริหารงานการเงิน - ประชุมและจัดทำรายงานส่งผู้บริหารระดับสูง
บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : บางกล่ำ, หาดใหญ่
อัตรา : 1   เงินเดือน : 60,000 - 100,000 บาท
วันที่ : 17 ม.ค. 2564
1.ดูแลและบริหารลูกหนี้ในสาขาที่รับผิดชอบ 2.ลงพื้นที่เพื่อติดตามลูกหนี้ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
อัตรา : 10   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 17 ม.ค. 2564
1. บริหารทีมงานเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ จัดสรรจำนวนคน ให้เหมาะกับจำนวนงาน (ทีมขนาด 50 คน) 2. วิเคราะห์ กำหนดแนวทางในการจัดการกับลูกหนี้แต่ละกลุ่ม และแบ่งประเภทลูกหนี้ให้ทีมงาน 3. จัดการ และควบคุมคุณภาพลูกหนี้ที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท 4. กำกับ ดูแล ทีมงานให้โทรติดตามลูกค้าที่ค้างชำระ และเจรจาต่อรองการชำระเงิน 5. ติดตามผลการทำงานของทีมงานตามระบบที่วางไว้ ทบทวน และพัฒนาระบบงานอย่างต่อเนื่อง 6. บริหาร และพัฒนาทีมงานโทรติดตามหนี้ ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 7. จัดทำสรุปรา
บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : บางกล่ำ, หาดใหญ่
อัตรา : 1   เงินเดือน : เงินเดือนตามตกลง
วันที่ : 17 ม.ค. 2564
✔กำหนดเป้าหมายการขาย,วางแผนการดำเนินงาน,วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาเพื่อผลักดันยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ✔ บริหารงบประมาณ อย่างประสิทธิภาพและประสิทธิผล ✔ วางแผนกิจกรรมทางการตลาด,แคมเปญ,สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อแข่งขันกับคู่แข่งในตลาด ✔บริหารยอดจัดเก็บให้ได้ตามเปอร์เซ็นรายและบริหาร NPL ให้ได้ตามนโยบายที่บริษัทกำหนด ✔ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
จังหวัด ชุมพร   เขต : เมืองชุมพร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 17 ม.ค. 2564
1. เขียนหรือแก้ไขโปรแกรมตามที่ SA กำหนดให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนด 2. ตรวจสอบการทำงานของโปรแกรมให้มีความถูกต้อง 3. ทำเอกสาร Work assignment Report เพื่อรายงานขั้นตอน วิธีแก้ไขและวิธีตรวจสอบครบถ้วน 4. ทำเอกสารประกอบโปรแกรม และ DFD 5. ประสานงานกับ SA และ Support เพื่อแก้ไขให้กับลูกค้า 6. ตรวจสอบป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากโปรแกรม
บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : บางกล่ำ, หาดใหญ่
อัตรา : 2   เงินเดือน : เงินเดือนตามตกลง
วันที่ : 17 ม.ค. 2564
- รวบรวมข้อมูล งบการเงิน รายงานทางการเงินต่างๆจากบริษัทในเครือ - จัดทำ Cash Flow รายงานงบประมาณการเงิน และรายงานทางการเงินต่างๆ - รับผิดชอบรายการตั้งเบิก การจัดทำเช็ค การจ่าย-รับชำระหนี้ กระทบยอดเงินฝากธนาคารที่ถูกต้อง - ดูแลตรวจสอบเอกสารทางการเงินให้ถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ - ติดต่อประสานงานกับทางธนาคาร - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : บางกล่ำ, หาดใหญ่
อัตรา : 1   เงินเดือน : เงินเดือนตามตกลง
วันที่ : 18 ม.ค. 2564
ขายรถยนต์โตโยต้า โชว์รูมโตโยต้าสงขลา หาดใหญ่ใน
บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : บางกล่ำ, หาดใหญ่
อัตรา : 5   เงินเดือน : โครงสร้างบริษัท + ค่าคอม
วันที่ : 17 ม.ค. 2564
- เช็คสภาพรถจักรยานยนต์ - ถอดแยกชิ้นส่วน และประกอบ - ซ่อมเครื่องยนต์ - ปรับแต่งวงล้อ - ตรวจสอบคุณภาพ
บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : บางกล่ำ, หาดใหญ่
อัตรา : 8 อัตรา   เงินเดือน : โครงสร้างบริษัท + ค่าคอม
วันที่ : 17 ม.ค. 2564
- ปรับแต่งอะไหล่ ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ - พ่นสีชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์
บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : บางกล่ำ, หาดใหญ่
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 17 ม.ค. 2564
1. ตรวจสอบความถูกต้องในการทำงานของซอฟท์แวร์ ก่อนส่งให้ user 2. รับแจ้งปัญหาการใช้งาน ตรวจสอบปัญหาเบื้องต้น 3. ทำเอกสารประกอบการใช้งานโปรแกรม 4. ติดตั้งและสอนการใช้งาน ให้คำแนะนำ User ที่มีปัญหาการใช้งานโปรแกรม 5. แก้ไขข้อมูล ตามเอกสารแจ้งขอแก้ไขที่ผู้มีอำนาจอนุมัติแล้ว
บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : บางกล่ำ, หาดใหญ่
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 17 ม.ค. 2564
1. วิเคราะห์ และออกแบบระบบ รวมถึงการวิจัยและพัฒนา ให้รองรับความต้องการของผู้ใช้งาน 2. ตรวจสอบการทำงานของโปรแกรมให้มีความถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 3. ทำเอกสารประกอบโปรแกรม และ DFD 4. ทำเอกสาร work assignment report เพื่อรายงานขั้นตอน วิธีแก้ไข และวิธีตรวจสอบ ครบถ้วน 5. ประสานงานกับ Programmer และ Support เพื่อแก้ปัญหาให้กับผู้ใช้งาน 6. ตรวจสอบ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่เกิดจากโปรแกรม 7. ทำเอกสารประกอบการออกแบบ และเอกสารจ่ายงานให้โปรแกรมเมอร์ ครบถ้วน ชัดเจน 8. ตรวจสอบงานหลัง Coding ของโปรแกรม
บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : บางกล่ำ, หาดใหญ่
อัตรา : 1   เงินเดือน : เงินเดือนตามตกลง
วันที่ : 17 ม.ค. 2564
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 30 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.