ประกาศรับสมัครงาน บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
งาน บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
- วางแผนงานด้านการตลาดและดำเนินงานตามแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ - บริหารสาขาในเขตพื้นที่รับผิดชอบให้บรรลุเป้าหมายทั้งการขายรถจักรยานยนต์, อะไหล่ และศูนย์บริการ - บริหารทีมงานและทรัพยากรทีมีอยู่ให้เกิดประสิทธิผลในการทำงานสูงสุด - พัฒนาทีมงานให้มีทัศนคติและวิธีการทำงานอย่างมืออาชีพ - ดูแลยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด - สร้างความสัมพันธ์และให้คำแนะนำการบริหารงานกับตัวแทนจำหน่ายรายย่อยตามพื้นที่ต่างๆในภาคใต้
บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 7 ธ.ค. 2566
งาน บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
- วางแผนงานทางการตลาด - วิเคราะห์ตลาด - วางแผนและจัดกิจกรรมทางการตลาด - วางแผนงานประชาสัมพันธ์
บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 7 ธ.ค. 2566
งาน บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
เป็นช่างจักรยานยนต์ ประจำสาขา ตรวจเช็คสภาพรถ ติดต่อประสานงานกับลูกค้าเพื่อเข้ารับบริการได้ งานอื่นๆทั่วไปตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 4 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 8 ธ.ค. 2566
งาน บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
- วางแผนงานทางการตลาดของธุรกิจ - วิเคราะห์ตลาด - วางแผนและจัดกิจกรรมทางการตลาด - หาลูกค้าใหม่ - ดูแลยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 7 ธ.ค. 2566
งาน บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
*ทำแผนงานกิจกรรมการตลาดเพื่อสนับสนุนการขายทั้งในด้านกิจกรรมโดยรวมและการบริหาร รวมถึงนำไปปฏิบัติและควบคุมให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด *วิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า และความเคลื่อนไหวของตลาด เพื่อทราบความต้องการที่แท้จริง และนำมาพัฒนาปรับปรุงกิจกรรมทางการตลาดให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ถูกต้อง *ควบคุม budget ของฝ่าย
บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 7 ธ.ค. 2566
งาน บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
รายละเอียดงาน: 1. บริหารจัดการโชว์รูมและศูนย์บริการรถยนต์ให้เป็นไปตามเป้าหมายธุรกิจ 2. วางเป้าหมายให้กับแต่ละแผนก/ฝ่าย 3. กำหนดกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงาน 4. ควบคุมให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ 5. บริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 7 ธ.ค. 2566
งาน บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
- จัดทำใบสำคัญจ่ายเช็คและพิมพ์เช็ค - คีย์รายการเช็คประจำวัน - กระทบยอดเช็คจ่าย (Payment) กับ Statement - ตรวจสอบรายงานการรับเงินประจำวันของสาขากับ bank statement - จัดเก็บเอกสารใบสำคัญจ่าย - ติดต่อและประสานงานกับทางบัญชีและการเงินของสาขา - ติดต่อธนาคาร - ทำเอกสาร PN, LG, Floorplan
บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 7 ธ.ค. 2566
งาน บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
ทำบัญชีต้นทุน ปิดงบการเงิน นำส่งงบการเงินประจำเดือน ดูแลบัญชีต่างๆ รับผิดชอบงานด้านควบคุมบัญชีทั้งหมด ออกงบประจำเดือนและประจำปี
บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 7 ธ.ค. 2566
งาน บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
รับผิดชอบดูแลระบบของฝ่ายการเงิน ดูแลเอกสารทางด้านการเงิน งบการเงิน และบริหารทีมงานด้านการเงิน
บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 7 ธ.ค. 2566
งาน บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
1. ดูแลสื่อโฆษณาในช่องทางต่างๆ เช่น Google Ads , Facebook , Line , Tiktok 2. วิเคราะห์และเลือกกลุ่มเป้าหมายในการยิงโฆษณาออนไลน์ 3. จัดเก็บ และวิเคราะห์ข้อมูล ประสิทธิภาพของโฆษณา พฤติกรรมของลูกค้า เพื่อปรับปรุง Content และรูปแบบการยิงโฆษณา นำเสนอผู้บริหาร 4. ประสานงานร่วมกับทีมงานอื่น ๆ เพื่อให้งานเป็นไปตามแผนที่วางไว้ 5. วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดออนไลน์ และลงโฆษณาออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ 6. หน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 8 ธ.ค. 2566
งาน บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
ปิดงบการเงิน วางแผนงานบัญชี ดูแลบริหารงานบัญชี บริหารทีมงานบัญชี งานอื่นๆทั่วไป
บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 7 ธ.ค. 2566
งาน บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
*ตรวจสอบข้อมูลลูกค้าที่เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ *ติดตามลูกค้าที่มีปัญหาในการผ่อนชำระค่างวด
บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : เมืองสุราษฎร์ธานี
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
วันที่ : 7 ธ.ค. 2566
งาน บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
รับผิดชอบงานด้านบัญชี และภาษี - ตรวจสอบเอกสารงานบัญชี - บันทึกบัญชี - จัดทำภาษี - จัดทำงบฯ
บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 7 ธ.ค. 2566
งาน บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
• ทำยอดขายการปล่อยสินเชื่อ • วิเคราะห์อนุมัติสินเชื่อ • จัดทำรายงานการติดตามลูกค้า • ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสาขา • ออกพื้นที่ทำการตลาด เพื่อกระจายสื่อ
บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : จำนวนมาก   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 8 ธ.ค. 2566
งาน บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
1.รับผิดชอบ เป้าหมายการขายรถในเขตที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามเป้าหมาย 2.วางแผนการบริหารทีมงานขาย เพื่อพัฒนาและเพิ่มทักษะการขาย เพื่อบรรลุเป้าหมาย 3.ตรวจเยี่ยมและควบคุมให้หัวหน้าสาขา จัดโชว์รูมและสินค้า ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 4.ตรวจเช็คความถูกต้องของเอกสารทางการเงิน , เงินสดย่อยสาขา และการฝากเงินเข้าบัญชี ของสาขา 5.คัดสรรและเติมอัตรากำลังคนให้เพียงพอ
บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 8 ธ.ค. 2566
งาน บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
1.จัดทำและดำเนินการฝึกอบรมตามแผนงานประจำปีทั้งภายในและภายนอกสถานที่ 2.ประเมินผล และ วิเคราะห์ผลการฝึกอบรม 3.จัดกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน 4.ส่งข้อมูลการฝึกอบรมให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 6 ธ.ค. 2566
งาน บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
ลักษณะงาน - บริหารยอดปล่อยสินเชื่อ ผลักดันยอดปล่อยสินเชื่อให้ได้ตามแผนที่กำหนดไว้ทั้งปริมาณและคุณภาพ - บริหารยอดจัดเก็บหนี้ ผลักดันยอดจัดเก็บหนี้ให้ได้ตามเปอร์เซ็นรายและบริหาร NPL ให้ได้ตามนโยบายที่บริษัทกำหนด - บริหารงบประมาณ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล - บริหารงานและพัฒนาบุคลากร ทีมงานสินเชื่อ - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : สาขาละ 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 8 ธ.ค. 2566
งาน บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
1. ควบคุมการปฏิบัติงานของช่างภายใต้การบังคับบัญชาให้เป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐาน 2. ติดตามและตรวจสอบความคืบหน้าของชิ้นงานที่มอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา 3. จัดเตรียมและส่ง อะไหล่ทำสี/ชิ้นส่วนที่ต้องปรับแต่ง ให้หน่วยงานข้างนอก 4. ติดต่อประสานงานกับสาขาต่างๆเมื่อมีการเคลม
บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 8 ธ.ค. 2566
งาน บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
1.ทดสอบโปรแกรมในส่วนของระบบงาน Banzu Group 2.จัดทำเอกสาร Test Code และ Flow การทำงานระบบ 3.ตรวจสอบ Error/ Bug ที่เกิดจากการใช้งาน 4.สอนวิธีการใช้งานให้กับทีม Support ที่มีการแก้ไข 5.Edit Data ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 8 ธ.ค. 2566
งาน บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
- ตรวจสอบ จัดทำนิติกรรม-สัญญาต่างๆ ของบริษัท - ควบคุม บริหาร Outsource ด้านกฎหมาย ให้ได้ตามเป้าหมาย - จัดทำหนังสือมอบอำนาจต่างๆ และประสานงาน - ให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายในคดีแพ่งและคดีอาญา
บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 6 ธ.ค. 2566
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 22 งาน
1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2023, All Rights Reserved.