ประกาศรับสมัครงาน บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
งาน บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
- ติดต่อประสานงาน รวบรวมข้อมูลและรายชื่อผู้เข้ารับการอมรม - จัดทำบันทึกการฝึกอบรมของพนักงาน และจัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปี - จัดเตรียม และดูแลรักษาอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการฝึกอ
บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 2 ก.พ. 2566
งาน บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
พัฒนางานบริการหลังการจำหน่ายรถจักรยานยนต์ ซูซูกิ ของตัวแทนจำหน่ายให้ได้ตามมาตรฐานและเป้าหมายที่วางไว้
บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : -
วันที่ : 2 ก.พ. 2566
งาน บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
รายละเอียดงาน -ตรวจสอบข้อมูลลูกค้าที่เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ -ติดตามลูกค้าที่มีปัญหาในการผ่อนชำระค่างวด
บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : เมืองสุราษฎร์ธานี
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 2 ก.พ. 2566
งาน บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
-ทำยอดขายการปล่อยสินเชื่อ -วิเคราะห์อนุมัติสินเชื่อ -จัดทำรายงานการติดตามลูกค้า -ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสาขา -ออกพื้นที่ทำการตลาด เพื่อกระจายสื่อ
บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
จังหวัด ชุมพร   เขต : เมืองชุมพร
อัตรา : สาขาละ 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 2 ก.พ. 2566
งาน บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
ลักษณะงาน -ตรวจสอบข้อมูลลูกค้าที่เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ -ติดตามลูกค้าที่มีปัญหาในการผ่อนชำระค่างวด
บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 2 ก.พ. 2566
งาน บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
1.วางแผนกิจกรรมการขายและการตลาด 2.นำเสนอข้อมูลแคมเปญด้านการส่งเสริมการขาย 3.เก็บข้อมูลลูกค้าคาดหวัง ติดตามลูกค้าคาดหวัง 4.วิเคราะห์ลูกค้า และคัดเลือกลูกค้าที่มีคุณภาพ 5.ดูแลภาพ
บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : เมืองสุราษฎร์ธานี
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 2 ก.พ. 2566
งาน บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
1. วางแผนกิจกรรมการขายและการตลาด 2. นำเสนอข้อมูลแคมเปญด้านการส่งเสริมการขาย 3. เก็บข้อมูลลูกค้าคาดหวัง ติดตามลูกค้าคาดหวัง 4. วิเคราะห์ลูกค้า และคัดเลือกลูกค้าที่มีคุณภาพ
บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
จังหวัด สตูล   เขต : ควนโดน
อัตรา : สาขาละ 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 2 ก.พ. 2566
งาน บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
1. ซ่อมแซม, บำรุง, รักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ 2. ติดต่อประสานงานกับลูกค้า เพื่อเข้าทำบริการได้
บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : สาขาละ 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 2 ก.พ. 2566
งาน บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
• ซ่อมแซม บำรุง รักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ • ติดต่อประสานงานกับลูกค้า เพื่อเข้าทำบริการได้
บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : สาขาละ 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 2 ก.พ. 2566
งาน บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
1.ตรวจสอบข้อมูลลูกค้าที่เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ 2.ติดตามลูกค้าที่มีปัญหาในการผ่อนชำระค่างวด
บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
จังหวัด กระบี่   เขต : เมืองกระบี่
อัตรา : สาขาละ 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 2 ก.พ. 2566
งาน บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
1.บันทึกสถิติขาด ลา มาสาย ของพนักงาน 2.บันทึกจำนวนใบสมัครในแต่ละตำแหน่ง 3.ส่งเอกสารภายในอาคาร 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายของฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 2 ก.พ. 2566
งาน บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
-วางแผนเป้าการผลิตรถจักรยานยนต์ประจำเดือน -กำกับ ดูแล ช่างในไลน์ผลิต ให้ปฏิบัติงานได้ตรงตามเป้าการผลิต -วิเคราะห์สาเหตุ และหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในไลน์ผลิต -งานอื่นๆต
บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 2 ก.พ. 2566
งาน บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
-ดูแลมาตรฐานและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสาขา /ศูนย์บริการ -เบิกจ่ายเงิสดย่อย และออกใบเสร็จแจ้งหนี้ -ตรวจสอบการลงเวลาเข้า-ออก และสถิติการขาด ลา มาสาย ของพนักงาน -ดูแลพนักงานให
บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : สาขาละ 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 2 ก.พ. 2566
งาน บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
• วางแผนกิจกรรมการขายและการตลาด • นำเสนอข้อมูลแคมเปญด้านการส่งเสริมการขาย • เก็บข้อมูลลูกค้าคาดหวัง ติดตามลูกค้าคาดหวัง • วิเคราะห์ลูกค้า และคัดเลือกลูกค้าที่มีคุณภาพ
บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : สาขาละ 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 2 ก.พ. 2566
งาน บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
1.รับ PV เช็คยอดเงินหน้า PV กับเอกสารด้านใน 2.ออกเช็คตามธนาคาร 3.บันทึกข้อมูลลงในทะเบียนคุมเช็ค 4.ลงเลขที่เช็คใน Express 5.เสนอเซ็นเช็ค-ถ่ายหน้าเช็ค 6.เช็คสเตสเม้นท์เช็คผ่าน รอใบเสร็จ-ส่งคื
บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 2 ก.พ. 2566
งาน บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
-บริหารจัดการงานบัญชีทั้งระบบ ของบริษัทและบริษัทในเครือ -วางแผนงานด้านบัญชีการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับแผนธุรกิจขององค์กร -จัดทำงบประมาณ และงบกระแสเงินสด เพื
บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 2 ก.พ. 2566
งาน บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
-บริหารจัดการ ดำเนินการรับ-จ่าย และจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า -ควบคุมการดำเนินการงานรับเข้า เบิกจ่ายและจัดส่งสินค้าให้ลูกค้ามีความถูกต้องและเป็นระบบ -พัฒนาการบริหารคลังสินค้า เพ
บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 2 ก.พ. 2566
งาน บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
-ดูแล ควบคุม บริหาร ด้านอะไหล่ จำหน่ายและจัดชื้ออะไหล่ -ปรับปรุงคุณภาพการบริการด้านอะไหล่ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น -ควบคุมและบริการสั่งซื้ออะไหล่ -ควบคุม ดูแลพนักงานใต้บังคับ
บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 2 ก.พ. 2566
งาน บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
-กำหนดแผนในการติดตามลูกค้าแต่ละประเภท -ติดตามลูกค้าที่ค้างชำระค่างวด -ควบคุม ดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฎิบัติงานตามแผน
บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 2 ก.พ. 2566
งาน บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
-ประสานงานด้านเอกสารต่างๆระหว่างโรงงานกับสำนักงานใหญ่ -เช็คสถิติการขาด ลา มาสาย ของบุคลากรในโรงงาน -ควบคุม ดูแลบุคลากรให้ปฏิบัติตามกฏระเบียบของบริษัท -งานอื่นๆที่ได้รับมอบ
บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 2 ก.พ. 2566
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 26 งาน
1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2023, All Rights Reserved.