ประกาศรับสมัครงาน บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
งาน บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
- วางแผนงานด้านการตลาดและดำเนินงานตามแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ - บริหารสาขาในเขตพื้นที่รับผิดชอบให้บรรลุเป้าหมายทั้งการขายรถจักรยานยนต์, อะไหล่ และศูนย์บริการ - บริหารทีมงานและทรัพยากรทีมีอยู่ให้เกิดประสิทธิผลในการทำงานสูงสุด - พัฒนาทีมงานให้มีทัศนคติและวิธีการทำงานอย่างมืออาชีพ - ดูแลยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด - สร้างความสัมพันธ์และให้คำแนะนำการบริหารงานกับตัวแทนจำหน่ายรายย่อยตามพื้นที่ต่างๆในภาคใต้
บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 23 พ.ค. 2567
งาน บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
เป็นช่างจักรยานยนต์ ประจำสาขา ตรวจเช็คสภาพรถ ติดต่อประสานงานกับลูกค้าเพื่อเข้ารับบริการได้ งานอื่นๆทั่วไปตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 4 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 23 พ.ค. 2567
งาน บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
*ตรวจสอบข้อมูลลูกค้าที่เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ *ติดตามลูกค้าที่มีปัญหาในการผ่อนชำระค่างวด
บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัท +ค่าคอมมิชชั่น
วันที่ : 23 พ.ค. 2567
งาน บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
- ซ่อมบำรุงเครื่องจักรต่างๆ ภายในสนามกอล์ฟ
บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 23 พ.ค. 2567
งาน บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
- ซ่อมบำรุงระบบ ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ และ ดูแลความเรียบร้อย ของอาคารสถานที่ ภายในบริษัท
บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 23 พ.ค. 2567
งาน บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
*ทำแผนงานกิจกรรมการตลาดเพื่อสนับสนุนการขายทั้งในด้านกิจกรรมโดยรวมและการบริหาร รวมถึงนำไปปฏิบัติและควบคุมให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด *วิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า และความเคลื่อนไหวของตลาด เพื่อทราบความต้องการที่แท้จริง และนำมาพัฒนาปรับปรุงกิจกรรมทางการตลาดให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ถูกต้อง *ควบคุม budget ของฝ่าย
บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 23 พ.ค. 2567
งาน บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
รายละเอียดงาน: 1. บริหารจัดการโชว์รูมและศูนย์บริการรถยนต์ให้เป็นไปตามเป้าหมายธุรกิจ 2. วางเป้าหมายให้กับแต่ละแผนก/ฝ่าย 3. กำหนดกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงาน 4. ควบคุมให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ 5. บริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 23 พ.ค. 2567
งาน บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
- จัดทำใบสำคัญจ่ายเช็คและพิมพ์เช็ค - คีย์รายการเช็คประจำวัน - กระทบยอดเช็คจ่าย (Payment) กับ Statement - ตรวจสอบรายงานการรับเงินประจำวันของสาขากับ bank statement - จัดเก็บเอกสารใบสำคัญจ่าย - ติดต่อและประสานงานกับทางบัญชีและการเงินของสาขา - ติดต่อธนาคาร - ทำเอกสาร PN, LG, Floorplan
บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 23 พ.ค. 2567
งาน บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
*ขายรถมอเตอร์ไซด์ *ติดต่อประสานงานกับลูกค้า *งานอื่นๆทั่วไปตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
จังหวัด ชลบุรี   เขต : เมืองชลบุรี
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัท+ค่าคอมมิชชั่น
วันที่ : 23 พ.ค. 2567
งาน บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
ทำบัญชีต้นทุน ปิดงบการเงิน นำส่งงบการเงินประจำเดือน ดูแลบัญชีต่างๆ รับผิดชอบงานด้านควบคุมบัญชีทั้งหมด ออกงบประจำเดือนและประจำปี
บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 23 พ.ค. 2567
งาน บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
รับผิดชอบดูแลระบบของฝ่ายการเงิน ดูแลเอกสารทางด้านการเงิน งบการเงิน และบริหารทีมงานด้านการเงิน
บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 23 พ.ค. 2567
งาน บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
1. ดูแลสื่อโฆษณาในช่องทางต่างๆ เช่น Google Ads , Facebook , Line , Tiktok 2. วิเคราะห์และเลือกกลุ่มเป้าหมายในการยิงโฆษณาออนไลน์ 3. จัดเก็บ และวิเคราะห์ข้อมูล ประสิทธิภาพของโฆษณา พฤติกรรมของลูกค้า เพื่อปรับปรุง Content และรูปแบบการยิงโฆษณา นำเสนอผู้บริหาร 4. ประสานงานร่วมกับทีมงานอื่น ๆ เพื่อให้งานเป็นไปตามแผนที่วางไว้ 5. วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดออนไลน์ และลงโฆษณาออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ 6. หน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 23 พ.ค. 2567
งาน บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
1. เขียนหรือแก้ไขโปรแกรมตามที่ SA กำหนดให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนด 2. ตรวจสอบการทำงานของโปรแกรมให้มีความถูกต้อง 3. ทำเอกสาร Work assignment Report เพื่อรายงานขั้นตอน วิธีแก้ไขและวิธีตรวจสอบครบถ้วน 4. ทำเอกสารประกอบโปรแกรม และ DFD 5. ประสานงานกับ SA และ Support เพื่อแก้ไขให้กับลูกค้า 6. ตรวจสอบป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากโปรแกรม
บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 3 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : เงินเดือนตามตกลง
วันที่ : 23 พ.ค. 2567
งาน บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
ปิดงบการเงิน วางแผนงานบัญชี ดูแลบริหารงานบัญชี บริหารทีมงานบัญชี งานอื่นๆทั่วไป
บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 23 พ.ค. 2567
งาน บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
- ศึกษาระบบงานของหน่วยงานที่เข้าดำเนินการตรวจสอบ - จัดทำรายละเอียดระบบงานที่เข้าทำการตรวจสอบ - ร่วมจัดทำแนวทางการตรวจสอบ - ปฏิบัติงานตรวจสอบตามแนวทางการตรวจสอบ - จัดทำกระดาษทำการและรวบรวมเอกสารหลักฐานของเรื่องที่ตรวจสอบ - ร่วมวิเคราะห์ และประเมินผลข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบ เพื่อนำไปพิจารณาความถูกต้อง ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของเรื่องที่ตรวจสอบ - สรุปผลการตรวจสอบ โดยนำเสนอข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของเรื่องที่ตรวจสอบ - ทบทวนและติดตามหน่วยงานผู้รับการตรวจสอบในการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ -
บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 23 พ.ค. 2567
งาน บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
1.บันทึกสถิติขาด ลา มาสาย ของพนักงาน 2.ติดต่อประสานงานภายในองค์กร 3.จัดซื้ออุปกรณ์ สำนักงาน 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายของฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 23 พ.ค. 2567
งาน บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
รับผิดชอบงานด้านบัญชี และภาษี - ตรวจสอบเอกสารงานบัญชี - บันทึกบัญชี - จัดทำภาษี - จัดทำงบฯ
บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 23 พ.ค. 2567
งาน บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
• ทำยอดขายการปล่อยสินเชื่อ • วิเคราะห์อนุมัติสินเชื่อ • จัดทำรายงานการติดตามลูกค้า • ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสาขา • ออกพื้นที่ทำการตลาด เพื่อกระจายสื่อ
บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : จำนวนมาก   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 23 พ.ค. 2567
งาน บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
1.รับผิดชอบ เป้าหมายการขายรถในเขตที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามเป้าหมาย 2.วางแผนการบริหารทีมงานขาย เพื่อพัฒนาและเพิ่มทักษะการขาย เพื่อบรรลุเป้าหมาย 3.ตรวจเยี่ยมและควบคุมให้หัวหน้าสาขา จัดโชว์รูมและสินค้า ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 4.ตรวจเช็คความถูกต้องของเอกสารทางการเงิน , เงินสดย่อยสาขา และการฝากเงินเข้าบัญชี ของสาขา 5.คัดสรรและเติมอัตรากำลังคนให้เพียงพอ
บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 23 พ.ค. 2567
งาน บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
-จัดเตรียมอะไหล่ที่ระบุตามใบสั่งซ่อม -ดูแลระบบสต็อกอะไหล่ และความเคลื่อนไหวรายการอะไหล่ -ประเมินการสั่งอะไหล่ และควบคุมสต็อกให้ถูกต้อง -ขับรถรับ-ส่งอะไหล่ -ส่งเอกสารให้หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย -จัดเตรียมอะไหล่เพื่อทำสี -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 23 พ.ค. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 38 งาน
1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.