เข้าระบบผู้สมัครงาน
เจ้าหน้าที่ออกอากาศ (Master Control Room)
- ควบคุมการออกอากาศ การบันทึกเทปรายการ และถ่ายทอดสด - จัดเรียงผังรายการ ตารางการออกอากาศ - ตรวจสอบ แปลง ไฟล์งานที่จะออกอากาศ ควบคุมการออกอากาศ
07 ธันวาคม 2561
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลลง
Accounting Officer
ตำแหน่ง Accounting Officer 2 อัตรา -สามารถปิดงบการเงินได้และจัดทำรายละเอียดประกอบงบได้ -เข้าใจขั้นตอนงานด้านรับและด้านจ่ายของบริษัท และด้านบัญชีที่นำส่งกรมสรรพกร
07 ธันวาคม 2561
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
Purchasing Officer
จัดซื้ออุปกรณ์สำนักงานต่างๆ รวมทั้งของพรีเมี่ยมให้กับแผนกต่างๆ และประสานงานเอกสารฝ่ายต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
07 ธันวาคม 2561
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
Account Executive (MThai)
-หาข้อมูลและติดต่อลูกค้าใหม่เพื่อทำการขายโฆษณา สื่อออนไลน์ - พรีเซนต์งานและ จัดทำเอกสารทางการขาย - สรุปไอเดียของลูกค้า เกี่ยวกับตัวสินค้าให้แก่ฝ่ายต่างๆของบริษัท - ประสานงานจัดทำ Art Work
07 ธันวาคม 2561
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 3   เงินเดือน : 15000-20000
HR Officer (เจ้าหน้าที่เงินเดือน)
- บันทึก / แก้ไขประวัติ เงินเดือน และข้อมูลรายได้อื่นของพนักงานลงในโปรแกรมคำนวณเงินเดือน - จัดทำ จัดเก็บ ดูแลแฟ้มประวัติของพนักงาน กรณีที่พนักงานเริ่มงานใหม่และลาออก รวมทั้งเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
07 ธันวาคม 2561
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
Chef อาหารญี่ปุ่น
- คิด และออกแบบเมนูอาหารญี่ปุ่นที่หลากหลาย - จัดเตรียมวัตถุดิบสำหรับการทำอาหารญี่ปุ่น - ทำอาหารตามคำสั่งลูกค้า และหัวหน้า - ดูแลงานครัว - ควบคุมพนักงานในครัว
07 ธันวาคม 2561
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 10   เงินเดือน : ตามตกลง
Event & Activity Officer (Stadium 29)
- ประสานงาน รับผิดชอบ จัดงาน กิจกรรม Events สนับสนุนหน่วยงานต่างๆ ในบริษัท เพื่อประชาสัมพันธ์ให้บริษัทเป็นที่รู้จัก
07 ธันวาคม 2561
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
Web Programmer/ Web Developer
- ออกแบบ พัฒนา แก้ไขเว็บไซต์ตามที่ได้รับ requirement - จัดทำระบบสำหรับผู้ใช้ภายใน และภายนอก ระบบสนับสนุนสำหรับกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นในเว็บ mthai.com และ Zaa NEtwork
07 ธันวาคม 2561
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
Technician IT (Broadcast Mono 29)
ติดตั้งระบบ และอุปกรณ์ต่างๆ ทางด้าน IT เพื่อควบคุมระบบการออกอากาศ ให้สามารถออกอากาศได้อย่างต่อเนื่อง สนับสนุนช่องรายการ Mono 29
07 ธันวาคม 2561
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
Creative Marketing Specialist
- วิเคราะห์ลูกค้า คิดรูปแบบและเนื้อหาโครงการ ให้ตอบโจทย์ที่ได้รับจากลูกค้า - ควบคุมดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนและงบประมาณที่วางไว้ - ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายใน และภายนอกที่เกี่ยวข้อง - ติดตามงานและรายงานผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับมอบหมาย สำหรับลูค้าภาครัฐและเอกชน
07 ธันวาคม 2561
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
พนักงานขับรถผู้บริหาร (เขตรามคำแหง-ลาดพร้าว)
ขับรถรับ-ส่งผู้บริหาร พร้อมทั้งดูแล รักษายานพาหนะให้อยู่ในความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ***ถ้ามีที่พักในอยู่แถวรามคำแหง / ลาดพร้าว จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ เนื่องจากผู้บริหารพักที่ ซอยลาดพร้าว 122***
07 ธันวาคม 2561
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
iOS Developer
- ออกแบบและพัฒนาระบบ สำหรับการใช้งานใน IOS ให้แสดงผลใน Mobile Tablet และ TV ตามที่ได้รับมอบหมาย - ทดสอบ แก้ไข และปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ให้ตรงตามแผนการพัฒนา - ศึกษาหาแนวทางในการพัฒนาระบบเพื่อแก้ไขปัญหาของหน่วยธุรกิจ - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบ - ให้คำปรึกษาในการออกแบบระบบ
07 ธันวาคม 2561
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามตกลง
Account Executive (Website / TV / Magazine)
นำเสนอ ขายสื่อโฆษณาทางด้านนิตยสาร (Gossip Star, Candy for Teens) และเวบไซต์ (mthai.com, campus-star.com), โฆษณาทางทีวี ช่อง Zaa Network
07 ธันวาคม 2561
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 5   เงินเดือน : 15,000-20,000
Motion Graphic Designer (Mono 29)
ออกแบบ Graphic รายการ, ไตเติ้ลรายการ TV Online
07 ธันวาคม 2561
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 5   เงินเดือน : ตามตกลง
VDO Editor (ตัดต่อข่าว/รายการ Mono 29)
- ตัดต่อคลิปวีดีโอต่างๆ - ตัดต่อข่าวต่างๆ - ตัดต่อรายการต่างๆ สนับสนุน ช่อง Mono 29 และ Mono Plus ให้มีความน่าสนใจ เหมาะสมกับรูปแบบรายการ
07 ธันวาคม 2561
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามตกลง
Foreman (ควบคุมการก่อสร้าง)
- ควบคุม ดูแล งานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน และตามลำดับของงาน โครงสร้าง รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ปัญหาหน้า งาน เพื่อให้งานเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา - ควบคุมการใช้วัสดุของผู้รับเหมา ให้เป็นไปตามแผนงาน และปริมาณตามที่ กำหนดไว้ - ควบคุมสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย และเป็นไปตาม มาตรฐานความปลอดภัย - ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด - ดูแล ระบบสาธารณูปโภคทั่วไป ให้เรียบร้อย เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ - ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก
07 ธันวาคม 2561
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วิศวกรอาคาร (มูลนิธิ ดร.พิชนี โพธารามิก)
- ดูแลงานระบบประกอบอาคาร และงานวิศวกรรรมอาคาร - ควบคุมงานปฏิบัติการเครื่องจักรอาคาร - ควบคุม ปกครอง บังคับบัญชา หัวหน้าช่าง และช่างเทคนิค และควบคุมงานเอกสารด้านวิศวกรรม - มีความรู้ ความสามารถ ในระบบไฟฟ้า , สุขาภิบาล, เครื่องกล, ลิฟท์, เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น
07 ธันวาคม 2561
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
Senior-Sup. Accountant (Mono Technology)
- จัดทำ working Audit - สามารถปิดงบการเงินได้ - เปิด Note - วิเคราะห์รายการ - เก็บรายละเอียดต่างๆ
07 ธันวาคม 2561
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 5   เงินเดือน : ตามตกลง
Marketing Officer/ Business Development Officer
- ติดต่อประสานงานทางการตลาดทั้งภายใน และภายนอก ค้นคว้า วิจัย ข้อมูลทางการตลาด การแข่งขันทางการตลาด 1ตำแหน่ง - คัดแคมเปญ, Promotion หรือวางแผนกลยุทธ์การตลาด, ใช้เครื่องมือทางการตลาดต่อยอดการขายได้ 1ตำแหน่ง - ดูแลSocial Media ของ Mono Travel และเพจต่างๆเพื่อนำไปสู่การขายในอนาคต และสามารถตอบข้อซักถามของแฟนเพจได้ 1 ตำแหน่ง - วางแผน,โปรโมทกิจกรรมของ Mono Sport ที่ได้แก่โปรโมทลีกบาสเกตบอล และทีมบาสเกตบอลที่ Mono Sport ดูแล ผ่านช่องทาง OnlineและOffline, จัดทำรายงานสรุปผลงานในแต่ละเดือนและท
07 ธันวาคม 2561
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 4   เงินเดือน : ตามตกลง
TV Programming Officer (จัดผังรายการ) Mono 29
- จัดเรียงผังรายการ สนับสนุนงาน ดิจิตอล ทีวี ช่อง Mono 29 และ Mono Plus - ทำตารางข้อมูล อัพเดต ข้อมูลภาพยนตร์ ซีรี่ย์ เช่น poster สิทธิ์ภาพยนตร์ - ลงจำนวนรันการออกอากาศ ทำตารางผังเรตติ้ง
07 ธันวาคม 2561
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 25 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560