เข้าระบบผู้สมัครงาน
ช่างเทคนิค(ประจำ นนทบุรี) 5 อัตรา ด่วน
- ซ่อมแซม และบำรุงรักษาอุปกรณ์ภายในอาคารตามแผนการทำงานและงานแจ้งซ่อม
11 ธันวาคม 2561
ช่างเทคนิคประจำคลอง 5 จำนวน 3 อัตรา
-บำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ของงานระบบวิศวกรรม -ซ่อมแซมอุปกรณ์ ของงานระบบวิศวกรรมอาคาร -ตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกันอุปกรณ์ อาคารสำนักงาน
11 ธันวาคม 2561
หัวหน้าฝ่ายอาคาร
- กำกับ ควบคุม และตรวจสอบบริหารงานด้านการปฏิบัติการอาคารต่างๆ เช่น พื้นที่ส่วนกลาง ระบบสาธารณูปโภค การจัดกิจกรรม ต่างๆ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีความปลอดภัย - กำกับดูแล ทรัพย์สิน และครุภัณฑ์ต่างๆ ของอาคารให้มีความถูกต้องครบถ้วนและสามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสม -กำกับดูแล ข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ จนสามารถแก้ไขปัญหาจากการให้บริการต่างๆ อย่างเรียบร้อย - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
11 ธันวาคม 2561
ช่างเทคนิค AV ประจำ สามย่าน
ดูแลรักษา และซ่อมบำรุงระบบไฟฟฟ้าภายในอาคาร ดูแลระบบเสียง ในการประชุม ผู้บริหาร
11 ธันวาคม 2561
ผู้จัดการอาคาร
-วางแผนงานกำกับ ควบคุม และตรวจสอบบริหารงานด้านการปฏิบัติการอาคารต่างๆ เช่น พื้นที่ส่วนกลาง ระบบสาธารณูปโภค การจัดกิจกรรม ต่างๆ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีความปลอดภัย - กำกับดูแล และบริหารจัดการทรัพย์สิน และครุภัณฑ์ต่างๆ ของอาคารให้มีความถูกต้องครบถ้วนและสามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสม -กำกับดูแลและบริหารจัดการเรื่องข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ จนสามารถแก้ไขปัญหาจากการให้บริการต่างๆ อย่างเรียบร้อย - ให้คำแนะนำทีมงานตลอดจนให้คำปรึกษา - ติตตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของทีมงานและบ
11 ธันวาคม 2561
วิศวกร ประจำแจ้งวัฒนะ
- ดูและระบบภายในอาคารสูง(Operation, Maintenance, PM, Work Service.) - ประสานงาน กำกับ ดูแลช่าง และผู้รับเหมาภายในอาคารภายในอาคารและประสานงานกับลูกค้า - วางแผนควบคุมงาน, ให้บรรลุเป้าหมายพร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงาน(report) - ดูแลโครงการที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ของโครงการเช่น งานอนุรักษ์พลังงาน, งานตกแต่งพื้นที่(Fitting -out)
11 ธันวาคม 2561
ช่างเทคนิคประจำ (พร้อมพงษ์) / สุขุมวิท
รับผิดชอบงานบำรุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบวิศวกรรมภายในอาคาร ดูแลระบบไฟ้ฟ้า น้ำประปา สุขาภิบาล ตามอาคารสูง
11 ธันวาคม 2561
Building Amin (ประจำสามย่าน)
รับผิดชอบดูแลเอกสารโครงการ งานอาคาร ดูแลเอกสารประสานงานติดต่อ ภายใน ภายนอก ดุแลตารางการปฎิบัติงานของพนักงาน ประสานงานด้านงาน HR support เอกสาร ด้านงานวิศวกรรม ต่างๆ
11 ธันวาคม 2561
Facilities Coordinator/Receptionist
The Facility Co-Ordinator / Receptionist will support the sub-regional Facility Manager in managing the facilities as well as being the first point of contract for all visitors and internal staff.
11 ธันวาคม 2561
ธุรการสำนักงาน
รับผิดชอบดูแลเอกสารโครงการ งานอาคาร ดูแลเอกสารประสานงานติดต่อ ภายใน ภายนอก ดุแลตารางการปฎิบัติงานของพนักงาน ประสานงานด้านงาน HR support เอกสาร ด้านงานวิศวกรรม ต่างๆ
11 ธันวาคม 2561
ช่างเทคนิค ประจำคลอง5 และรังสิต
- บำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ของงานระบบวิศวกรรม - ซ่อมแซมอุปกรณ์ ของงานระบบวิศวกรรมอาคาร - ตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกันอุปกรณ์ อาคารสำนักงาน
11 ธันวาคม 2561
วิศวกร อาคารสูง
- ดูและระบบภายในอาคารสูง(Operation, Maintenance, PM, Work Service.) - ประสานงาน กำกับ ดูแลช่าง และผู้รับเหมาภายในอาคารภายในอาคารและประสานงานกับลูกค้า - วางแผนควบคุมงาน, ให้บรรลุเป้าหมายพร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงาน(report) - ดูแลโครงการที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ของโครงการเช่น งานอนุรักษ์พลังงาน, งานตกแต่งพื้นที่
11 ธันวาคม 2561
ช่างเทคนิค แจ้งวัฒนะ
-บำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ของงานระบบวิศวกรรม -ซ่อมแซมอุปกรณ์ ของงานระบบวิศวกรรมอาคาร -ตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกันอุปกรณ์ อาคารสำนักงาน
11 ธันวาคม 2561
เจ้าหน้าที่บริหารอาคาร
- งานบริการลูกค้าและ งานอำนวนความสะดวก - งานด้านการควบคุมดูแลความเรียบยภายในอาคาร/ทรัพย์สิน หรือวัสดุ - งานเอกสารธุรการสำนักงาน - ประสานงานภายในและ ภายนอก
11 ธันวาคม 2561
Safety Office
- วางแผนปรับเปลี่ยนปรับปรุงอาชีวอนามัยความปลอดภัยความมั่นคงและสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงแผนฉุกเฉินประจำปี - กระบบการจัดการ ISO 14001: 2015 และ OHSAS 18001: 2007 เข้ากับระบบ ISO 9001: 2015 ขององค์กร - เพิ่มความตระหนักด้านความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมสำหรับพนักงาน - การวิเคราะห์อาชีวอนามัยและความปลอดภัย การปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยตามกฎหมาย - รายงานและวิเคราะห์อุบัติเหตุ - ถ่ายทอดความรู้รวมถึงคำแนะนำด้านความปลอดภัยในการทำงานแก่พนักงานในองค์กร
11 ธันวาคม 2561
บัญชี ประจำพร้อมพงษ์
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย, นำส่ง VAT, ใบเสร็จการชำระเงิน, ใบเสร็จรับเงิน เงินสดย่อยและอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
11 ธันวาคม 2561
วิศวกร
- ดูและระบบภายในอาคารสูง(Operation, Maintenance, PM, Work Service.) - ประสานงาน กำกับ ดูแลช่าง และผู้รับเหมาภายในอาคารภายในอาคารและประสานงานกับลูกค้า - วางแผนควบคุมงาน, ให้บรรลุเป้าหมายพร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงาน(report) - ดูแลโครงการที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ของโครงการเช่น งานอนุรักษ์พลังงาน, งานตกแต่งพื้นที่
11 ธันวาคม 2561
ช่างเทคนิค ประจำชลบุรี (พานทอง)
- ซ่อมแซม และบำรุงรักษาอุปกรณ์ภายในอาคารตามแผนการทำงานและงานแจ้งซ่อม - งานตวจเช็ค และ ลงระบบการทำงานประจำวัน
11 ธันวาคม 2561
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 18 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560