- ขับรถ รับ-ส่ง ผู้บริหารนายออสเตรเลีย ไปตามสถานที่ต่างๆ - ทำงานจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น. - ดูแลรักษารถให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ไอเอฟเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิสเซส จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1 อัตรา    เงินเดือน : เงินเดือน 12,000 /เดือน+ เบี้ยขยัน 500 /เดือน + OT ตามความเป็นจริง
วันที่ : 2 มี.ค. 2564
ขับรถขนย้ายไม้และงานอื่นๆตามมอบหมาย
บริษัท ไอเอฟเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิสเซส จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 10 อัตรา   เงินเดือน : 10,000-15,000
วันที่ : 2 มี.ค. 2564
1.Perform document retention as required. Keep receiving documents as required such as receiving invoice of additives, receiving document of recondition drums. 2. Investigate the Loss and Gain if there is any difference wth supplier 3.Perform stock check incoming physical stock form supplier daily 4.Move stock packaging based on production plan 5.Delivering cartons for repacking to RDC or Overseas. 6.Recording daily incoming material packaging 7.Collecting daily delivery document and all i
บริษัท ไอเอฟเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิสเซส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15,000
วันที่ : 2 มี.ค. 2564
Job responsibilities : 1) To support both PCO (CAR), MCO (BIKE) and OEM on implementation of marketing activities such as monitoring and managing branded workshop loyalty campaigns and trade up campaigns. 2) To process and follow up document for ASP spending as per planned by space and complete the monthly summary report on monthly basis. 3) To manage signage TAX for Branded Workshops. 4) To manage admin works with suppliers and Branded Workshops. 5) To distribute and control stock of m
- ขับรถส่วนกลาง รับส่งเจ้าหน้าที่ไปตามสถานที่ต่างๆ - ดแลรักษารถให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ไอเอฟเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิสเซส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางรัก
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : 9,930 บาทเบี้ยขบัน 500 บาท ค่าล่วงเวลาตามกฏหมาย
วันที่ : 2 มี.ค. 2564
- ขับรถนายญี่ปุ่น - และขับออกซัง ทำงานวันจันทร์ - วันเสาร์ ( ตามปฏิทินของลูกค้า ) มีเงินเดือน. มีเบี้ยขยัน. มีค่าทางเกิน 200 ก.ม 100 บาท/ วัน - ดูแลรักษารถรถให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ - งานอื่น ๆที่ได้รับมอยหมาย
บริษัท ไอเอฟเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิสเซส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางรัก
อัตรา : 5 อัตรา   เงินเดือน : 10,000 บาท เบี้ยขยัน 500 บาท ค่าล่วงเวลาตามกฏหมาย
วันที่ : 2 มี.ค. 2564
- ขับรถส่วนกลางรับ-ส่ง เจ้าหน้าที่ไปตามสถานที่ต่างๆ - ดูแลรักษาให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ไอเอฟเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิสเซส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1 อัตรา    เงินเดือน : เงินเดือน 11500+เบี้ยขยัน500+ค่าตำแหน่ง1500+โอทีตามจริง
วันที่ : 2 มี.ค. 2564
• บริการส่ง/รับจดหมาย • เป็นศูนย์การสื่อสารเพื่อสนับสนุนเหตุฉุกเฉินและรถพยาบาล • บำรุงรักษาสำนักงานทั่วไปเช่นไฟฟ้า/ประปา/อุปกรณ์สำนักงาน/ทาสี ฯลฯ • จัดเตรียมและจัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับห้องประชุม • จัดเตรียมและจัดห้องประชุมใหม่ให้ตรงตามความต้องการของแต่ละฟังก์ชัน • บันทึกมิเตอร์ - น้ำประปา/ไฟฟ้า • สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตามแผน
บริษัท ไอเอฟเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิสเซส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 12,000 – 14,000 บาท
วันที่ : 2 มี.ค. 2564
• คำนวณและจัดสรรต้นทุนสาธารณูปโภค • อำนวยความสะดวกด้าน CSR และสนับสนุนกิจกรรมตามแผน • จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับห้องประชุม • เตรียมเครื่องเขียนสำหรับแจกจ่ายและอื่น ๆ ตามที่ร้องขอ • จัดเตรียมความปลอดภัยในสำนักงานตามนโยบายความปลอดภัย • จัดเตรียมซีลและลวดปิดผนึก • บำรุงรักษาสำนักงานทั่วไปเช่นไฟฟ้า/ประปา/อุปกรณ์สำนักงาน/ทาสี/ชำระค่าน้ำค่าไฟ • สนับสนุนโปรแกรมการประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพสำหรับการทดสอบคุณภาพน้ำดื่มในโรงอาหาร
บริษัท ไอเอฟเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิสเซส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 15,000 – 16,000 บาท
วันที่ : 2 มี.ค. 2564
• ดำเนินการรับสินค้าทางรถบรรทุกและการส่งคืนผลิตภัณฑ์ • ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เช่น การสุ่มตัวอย่างในถังและการทดสอบการนำไฟฟ้า • บันทึกการรับและการปล่อย Skid Tank • ทำการลอกผลิตภัณฑ์ออกจากเรือ
บริษัท ไอเอฟเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิสเซส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 5 อัตรา   เงินเดือน : 9,930 – 11,000 บาท
วันที่ : 2 มี.ค. 2564
• ตรวจความปลอดภัยรอบคลังน้ำมัน • ตรวจสอบความพร้อมของ อุปกรณ์ฉุกเฉิน • ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้/สายด่วน • ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันน้ำท่วม • จัดเตรียม/ตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง • อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ไอเอฟเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิสเซส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 5 อัตรา   เงินเดือน : 9,930 – 11,000 บาท
วันที่ : 2 มี.ค. 2564
Broad Function: • Provide supports to EHS&S Manager to ensure compliance of industrial hygiene (IH) management system with J&J industrial hygiene standards and local laws and regulations. Principal Responsibilities: • Assist EHS&S Manager to report to local government to ensure compliance with local laws and regulations on chemical and industrial hygiene requirements • Develops and maintains procedures related to chemical, IH and process safety management [PSM] practices • Assists EHS&S
บริษัท ไอเอฟเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิสเซส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดกระบัง
อัตรา : 1   เงินเดือน : 20000
วันที่ : 2 มี.ค. 2564
• เตรียม/ตรวจสอบอุปกรณ์การรับน้ำมันทางเรือ • เติมท่อก่อนรับผลิตภัณฑ์ • การต่อท่อ / เตรียม Gangway • รีดน้ำมันและตรวจสอบลักษณะของผลิตภัณฑ์ • ตรวจสอบลักษณะผลิตภัณฑ์/ความปลอดภัย • การถอดท่อ • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ไอเอฟเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิสเซส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 9,930 – 11,000 บาท
วันที่ : 2 มี.ค. 2564
- ขับรถ รับ-ส่ง ผู้บริหารนายญี่ปุ่น ไปตามสถานที่ต่างๆ - ทำงานจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น. - ดูแลรักษารถให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ไอเอฟเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิสเซส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางรัก
อัตรา : 1 อัตรา    เงินเดือน : เงินเดือน 10,050 /เดือน+ เบี้ยขยัน 500 /เดือน + OT ตามความเป็นจริง
วันที่ : 2 มี.ค. 2564
- จัดทำเอกสารส่งออกต่างประเทศให้ถูกต้อง ครบถ้วน - อ่าน เข้าใจความต้องการของลูกค้าจากเอกสารได้ (ภาษาอังกฤษ) - ประสานงาน สื่อสารการทำงานกับเพื่อนร่วมงาน และลูกค้าได้อย่างราบรื่น - และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
บริษัท ไอเอฟเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิสเซส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางซื่อ
อัตรา : 2   เงินเดือน : 15,000 มีเบี้ยขยัน 1,000 และโอที
วันที่ : 1 มี.ค. 2564
• การตรวจวัดระดับและเช็คสต็อกรายวัน/รายเดือน • เก็บตัวอย่างน้ำมันจากแทงค์และส่งไปยังห้องปฏิบัติการ • ควบคุมการส่งและการโหลดผลิตภัณฑ์ • ช่วยหัวหน้างานในการผสมผลิตภัณฑ์ • ตรวจความปลอดภัยทั่วไปในพื้นที่ • กิจกรรมอื่น ๆ เช่น 5 ส. • งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ไอเอฟเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิสเซส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : 9,930 – 11,000 บาท
วันที่ : 2 มี.ค. 2564
• มีประสบการณ์การทำงาน 1-2 ปี • มีทักษะในเจรจราติดต่อประสานงาน • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี • มีปฏิภาณไหวพริบแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี • สามรถใช้โปรแกรม MS Office ได้ดี
บริษัท ไอเอฟเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิสเซส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 18,000-20,000 บาท
วันที่ : 2 มี.ค. 2564
- ขับรถส่วนกลาง ( Spare ) ประจำทีบริษัท เอเชี่ยนฮอนด้ามอเอตร์ จำกัด สาขาลาดกระบัง - ดูแลรักษารถให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ไอเอฟเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิสเซส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางรัก
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 10,000 บาท เบี้ยขยัน 500 บาท ค่าล่วงเวลาตามกฏหมาย
วันที่ : 2 มี.ค. 2564
- ขับรถ รับ-ส่ง ผู้บริหารนายไทย ไปตามสถานที่ต่างๆ - ทำงานจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น. - ดูแลรักษารถให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ไอเอฟเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิสเซส จำกัด
จังหวัด อุดรธานี   เขต : เมืองอุดรธานี
อัตรา : 1 อัตรา    เงินเดือน : เงินเดือน 10100+เบี้ยขยัน500+ค่าโทรศัพท์ 350 +โอทีตามจริง
วันที่ : 2 มี.ค. 2564
- เสริฟน้ำ กาแฟ ดูแลงานห้องประชุม - ทำความสะอาดส่วน Warehouse - ทำความสะอาดห้องน้ำ - ปฏิบัติงาน จันทร์ - เสาร์ เวลา 07.00 -16.00 น.
บริษัท ไอเอฟเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิสเซส จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : บางพลี, บางเสาธง
อัตรา : 5 อัตรา   เงินเดือน : ค่าแรงวันละ 331 ค่าครองชีพ 35/วัน ค่ารถ 40/วัน มีเบี้ยขยัน 500 บาท/เดือน
วันที่ : 2 มี.ค. 2564
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 25 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.