งาน บริษัท ไอเอฟเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิสเซส จำกัด
ให้บริการลูกค้าด้านข้อมูล นำเสนอสินค้าและบริการของธนาคาร - รับสาย Inbound และให้บริการข้อมูลกับลูกค้าเกี่ยวกับการบริการของธนาคาร - รับเรื่องร้องเรียน, ร้องขอและข้อเสนอแนะจากลูกค้า - ประสานงานต่อไปยังส่วนงานที่ลูกค้าต้องการ - และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย **ทำงาน 5 วัน หยุด 2 วัน จะหยุดวันธรรมดา เวลาเข้างาน 07.00 น.-16.00 น. , 07.30-16.30 น. ,08.00 น.-17.00 น. , 08.30-17.30 น. ,09.00 น.-18.00 น. , 10.00-19.00 น.
บริษัท ไอเอฟเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิสเซส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตปทุมวัน
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 13,000-15,000 ตกลงตามประสบการณ์
วันที่ : 17 ก.ค. 2567
งาน บริษัท ไอเอฟเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิสเซส จำกัด
- จัดทำเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงาน Export เช่น Invoice, B/L , P/L ฯลฯ - อ่าน เข้าใจความต้องการของลูกค้าจากเอกสารได้ (เอกสารเป็นภาษาอังกฤษ) - เน้นการติดต่อประสานงาน สื่อสารการทำงานกับเพื่อนร่วมงาน และสื่อสารลูกค้าได้อย่างราบรื่น - สามารถเขียนตอบโต้อีเมลเป็นภาษาอังกฤษได้บ้าง - และงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน - ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น.
บริษัท ไอเอฟเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิสเซส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางซื่อ
อัตรา : 5 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ปวส. 13,000 , ป.ตรี 15,000 มีเบี้ยขยัน 1,000 และโอที
วันที่ : 17 ก.ค. 2567
งาน บริษัท ไอเอฟเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิสเซส จำกัด
- รับโทรศัพท์ภายใน-นอกบริษัท -ดูแล ต้อนรับ แนะนำ ผู้ที่เข้ามาติดต่อที่บริษัท ประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง -ดูแลเรื่องคูปองจอดรถ (ผู้ที่มาติดต่อ) -คัดแยกจดหมาย เอกสาร ที่มาจากบริษัทขนส่ง - และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย - ปฏิบัติงาน จ -ศ เวลา 08.00 - 17.00 น. หยุดเสาร์ - อาทิตย์
บริษัท ไอเอฟเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิสเซส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,000บาท เบี้ยขยัน 500 บาท /เดือน
วันที่ : 17 ก.ค. 2567
งาน บริษัท ไอเอฟเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิสเซส จำกัด
- ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์ เพื่อแจ้งยอดการค้างชำระ - บันทึกข้อมูลการติดตามหนี้ลงในระบบบันทึกการติดตามหนี้สิน - ทำงานจันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 08:30 - 17:00 น. หยุดเสาร์ อาทิตย์
บริษัท ไอเอฟเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิสเซส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 50   อัตราค่าจ้าง : 12,000-14,000 /เดือน มี Incentive (รายได้รวม 18,000-25,000 บาท) และมีเบี้ยขยัน 500 บาท/เดือน
วันที่ : 17 ก.ค. 2567
งาน บริษัท ไอเอฟเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิสเซส จำกัด
- ขับรถนายญี่ปุ่น - และขับอ็อคซัง - ดูแลรักษารถรถให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ - งานอื่น ๆที่ได้รับมอยหมาย ทำงานวันจันทร์ - วันเสาร์ ( ตามปฏิทินของลูกค้า ) มีเงินเดือน. มีเบี้ยขยัน. มีค่าทางเกิน 200 กม. 100 บาท/ วัน
บริษัท ไอเอฟเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิสเซส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางรัก
อัตรา : 5 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 10,000 บาท เบี้ยขยัน 500 บาท ค่าล่วงเวลาตามกฏหมาย
วันที่ : 18 ก.ค. 2567
งาน บริษัท ไอเอฟเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิสเซส จำกัด
- ขับรถส่วนกลางรับ-ส่ง เจ้าหน้าที่ไปตามสถานที่ต่างๆ - ดูแลรักษาให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย - ทำงานวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น.
บริษัท ไอเอฟเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิสเซส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : รายได้รวม 15000++
วันที่ : 17 ก.ค. 2567
งาน บริษัท ไอเอฟเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิสเซส จำกัด
- ขับรถนายญี่ปุ่น - ดูแลรักษารถรถให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ - งานอื่น ๆที่ได้รับมอยหมาย - ทำงานวันจันทร์ -วันศุกร์ 8.30-17.30 -เงินเดือน 10700 +เบี้ยขยัน 500+โอทีตามจริง
บริษัท ไอเอฟเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิสเซส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : รายได้รวม 22000++
วันที่ : 17 ก.ค. 2567
งาน บริษัท ไอเอฟเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิสเซส จำกัด
- สรรหาพนักงานตามเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนด - ลงประกาศรับสมัครงาน และ update โฆษณาทาง internet ประจำวัน - ประชาสัมพันธ์ตามแผน เช่น กรมจัดหางาน / Job fair / ติดประกาศ /แจกใบปลิว - สรุปรายงานการสรรหาประจำวันและประจำเดือน - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ไอเอฟเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิสเซส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 5   อัตราค่าจ้าง : 16,000 บาท/เดือน + Incentive
วันที่ : 17 ก.ค. 2567
งาน บริษัท ไอเอฟเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิสเซส จำกัด
ประจำหน่วยงาน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ควบคุมห้อง Control Room 1.มีประสบการณ์ รปภ.ไม่ต่ำกว่า 1 ปี 2.มีประสบการณ์ดูกล้อง CCTV
บริษัท ไอเอฟเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิสเซส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตปทุมวัน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 20,000 ++บาท
วันที่ : 17 ก.ค. 2567
งาน บริษัท ไอเอฟเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิสเซส จำกัด
1.ควบคุมกำลังพลภายในหน่วยงาน 2.ดูแลความเรียบร้อยภายในหน่วยงาน 3.ติดต่อประสานงานกับทางลูกค้า
บริษัท ไอเอฟเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิสเซส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตปทุมวัน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 20,000 - 22,000 บาท
วันที่ : 17 ก.ค. 2567
งาน บริษัท ไอเอฟเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิสเซส จำกัด
- ควบคุม ดูแล ภาชนะ อุปกรณ์ให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ เมื่อพบเห็นความเสียหาย ให้รายงานนายจ้างทันทีด้วยความซื่อตรง - จัดตารางทำความสะอาด รายสัปดาห์ รายเดือน และควบคุมให้ปฏิบัติตามที่กำหนด - ควบคุม ดูแลพนักงานให้ปฏิบัติตามหน้าที่ ความรับผิดชอบอย่างเคร่งครัด ไม่ละทิ้งจุด - ตรวจเช็ค การขาดลา มาสาย และรายงานนายจ้างเพื่อพิจารณาบทลงโทษ - ควบคุม สอนงาน ถ่ายทอดงาน และติดตามผลงานของแม่บ้าน ให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด
บริษัท ไอเอฟเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิสเซส จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : บางพลี
อัตรา : 4 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 27,000++ บาท/เดือน
วันที่ : 17 ก.ค. 2567
งาน บริษัท ไอเอฟเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิสเซส จำกัด
งานที่รับผิดชอบ : - บันทึกรายการรับเงินจากลูกค้า - เช็คและโพสต์อินวอยซ์ขายประจำเดือน - ออกใบแจ้งหนี้สำหรับรายได้อื่นๆ และใบเสร็จรับเงินให้ลูกค้า - จัดทำรายงานสรุปยอดขายประจำเดือน รายงานลูกหนี้คงเหลือพร้อมกระทบยอดกับ G/L - จัดทำรายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารประจำเดือน - ควบคุมรายการลูกหนี้คงเหลือ วางบิล ติดตามยอดค้างชำระและจัดส่งรายงานยอดหนี้คงเหลือให้ลูกค้า - จัดทำรายงานภาษีขายและตรวจสอบใบกำกับภาษีก่อนการยื่นภาษีขายประจำเดือน
บริษัท ไอเอฟเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิสเซส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพระโขนง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 17,268 / เดือน
วันที่ : 17 ก.ค. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 12 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.