เข้าระบบผู้สมัครงาน
- จัดการบริหารออเดอร์ของลูกค้าจากระบบ TSOL Back office - บริหารจัดการทีมงาน เพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ดูแลภาพรวมของการทำงานของทีมตั้งแต่การเตรียมสินค้าไปจนถึงการส่งมอบให้กับทีมขนส่ง - ดูแลเรื่องเอกสารที่ต้องทำการจัดส่ง รวมทั้งใบกำกับภาษีของลูกค้า
บริษัท เซ็นทรัล กรุ๊ป จำกัด และธุรกิจในเครือ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : 2   เงินเดือน : 12,500 - 15,000 บาท
วันที่ : 23 พ.ค. 2563
แนะนำและเสนอขายสินค้าค้าให้กับลูกค้า ตรวจเช็คสต็อคสินค้า จัดทำรายงานสรุปยอดขาย จัดเรียงสินค้า
บริษัท เซ็นทรัล กรุ๊ป จำกัด และธุรกิจในเครือ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : 10   เงินเดือน : 11000 - 14000
วันที่ : 23 พ.ค. 2563
พนักงานแคชเชียร์ - แนะนำโปรโมชั่นต่างๆ ให้กับลูกค้า - รับชำระค่าสินค้า และบริการต่างๆ - ออกใบกำกับภาษี - ดูแลความเรียบร้อยบริเวณเคาน์เตอร์แคชเชียร์ - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย พนักงานขาย - จัดเรียงสินค้าภายในร้าน - แนะนำสินค้าให้กับลูกค้า - ดูแลความเรียบร้อยภายในร้าน - ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยพื้นที่ขาย - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- แนะนำเสนอขายสินค้าและบริการลูกค้า - ดูแลและบริหารทีมงาน จัดตารางกะการทำงานให้พนักงาน - จัดทำรายงานสรุปยอดขายประจำผลัด - ดูแลความเรียบร้อยภายในร้านเพื่อให้พร้อมบริการลูกค้า
- บริหารยอดขายของสาขาให้ตรงตามเป้าหมายที่กำหนด - บริหารงานหน้าที่ให้กับพนักงานภายในร้าน - วิเคราะห์ยอดขายและยอดสูญเสียของสินค้าในสาขา - จัดทำรายงานสรุปยอดขายประจำเดือน - ดูแลความเรียบร้อยภายในร้าน
พนักงานแคชเชียร์ - แนะนำโปรโมชั่นต่างๆ ให้กับลูกค้า - รับชำระค่าสินค้า และบริการต่างๆ - ออกใบกำกับภาษี - ดูแลความเรียบร้อยบริเวณเคาน์เตอร์แคชเชียร์ - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย พนักงานขาย - จัดเรียงสินค้าภายในร้าน - แนะนำสินค้าให้กับลูกค้า - ดูแลความเรียบร้อยภายในร้าน - ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยพื้นที่ขาย - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย พนักงานตรวจรับสินค้า -รับสินค้าเข้าภายในร้าน -นับสต็อกสินค้าภายในร้าน -คีย์ข้อมูลการรับสินค้าละสต็อคสินค้าตามหมวดหมู่ที่ตนเองได้รับมอบหมาย
บริษัท เซ็นทรัล กรุ๊ป จำกัด และธุรกิจในเครือ
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 2   เงินเดือน : 10,000 - 12,000
วันที่ : 23 พ.ค. 2563
พนักงานแคชเชียร์ - แนะนำโปรโมชั่นต่างๆ ให้กับลูกค้า - รับชำระค่าสินค้า และบริการต่างๆ - ออกใบกำกับภาษี - ดูแลความเรียบร้อยบริเวณเคาน์เตอร์แคชเชียร์ - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย พนักงานขาย - จัดเรียงสินค้าภายในร้าน - แนะนำสินค้าให้กับลูกค้า - ดูแลความเรียบร้อยภายในร้าน - ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยพื้นที่ขาย - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย พนักงานตรวจรับสินค้า -รับสินค้าเข้าภายในร้าน -นับสต็อกสินค้าภายในร้าน -คีย์ข้อมูลการรับสินค้า
- แนะนำสินค้า โปรโมชั่น ให้กับลูกคัา - ดูแลสต๊อกสินค้า - จัดเรียงสินค้า - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เซ็นทรัล กรุ๊ป จำกัด และธุรกิจในเครือ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 5   เงินเดือน : 11,250 บาท ขึ้นไป + Incentive
วันที่ : 23 พ.ค. 2563
- บริหารจัดการยอดของสาขาให้เป็นไปตามที่เป้าหมายกำหนด - วางแผนในการจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มยอดขาย - บริหารจัดการสินค้าให้เพียงพอต่อยอดขาย - ดูแล และบริหารจัดการพนักงานภายในสาขา
บริษัท เซ็นทรัล กรุ๊ป จำกัด และธุรกิจในเครือ
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 23 พ.ค. 2563
- ให้คำแนะนำและเสนอขายสินค้าให้แก่ลูกค้า - รับผิดชอบทำยอดขายให้ได้ตามเป้าที่กำหนด - ตรวจนับสินค้าในสต็อกอย่างสม่ำเสมอ
บริษัท เซ็นทรัล กรุ๊ป จำกัด และธุรกิจในเครือ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 5   เงินเดือน : 12500 บาท ขึ้นไป
วันที่ : 23 พ.ค. 2563
- ให้คำแนะนำและเสนอขายสินค้าให้แก่ลูกค้า - รับผิดชอบทำยอดขายให้ได้ตามเป้าที่กำหนด - ตรวจนับสินค้าในสต็อกอย่างสม่ำเสมอ
บริษัท เซ็นทรัล กรุ๊ป จำกัด และธุรกิจในเครือ
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 5   เงินเดือน : 12500 บาท ขึ้นไป
วันที่ : 23 พ.ค. 2563
- ตรวจดูความเรียบร้อยพื้นที่ขายของพนักงาน ในขณะปฏิบัติงานขาย - ดูแลสอดส่องการบริการของพนักงานต่อลูกค้า เช่นดูแลพื้นที่ทางCCTV - ตรวจสอบพื้นที่ในแต่ละรอบ พร้อมทำรายงานการตรวจพื้นที่ - ดูแลตรวจสอบ /ตรวจค้น การเข้าออกของพนักงาน
บริษัท เซ็นทรัล กรุ๊ป จำกัด และธุรกิจในเครือ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : ไม่ระบุ   เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ : 23 พ.ค. 2563
- นำเงินรายได้จากการขายประจำวันเข้าบัญชีอย่างถูกต้องครบถ้วน - จัดทำรายงานยอดเงินขาด – เกินของพนักงานแคชเชียร์เป็นรายวัน - ดูแลรักษากุญแจห้องเงิน เงินสด เงินทอน และเอกสารทางการเงิน - ทำเอกสารใบเบิกค่าใช้จ่าย เงินสดย่อย และเงินทดรองจ่ายให้ถูกต้อง - ตรวจเอกสารการรับสินค้าประจำวันให้เป็นไปตามขั้นตอนของบริษัท - ติดตามเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปรับยอดสินค้าคงเหลือ - ประสานงานการตรวจนับสินค้าคงเหลือประจำปีในสาขา - ประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ และสำนักงานใหญ่เกี่ยวกับการเงิน - นำส่งเอ
บริษัท เซ็นทรัล กรุ๊ป จำกัด และธุรกิจในเครือ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : ไม่ระบุ   เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ : 23 พ.ค. 2563
1. จัดการบริหารออเดอร์ของลูกค้าจากระบบ TSOL Back office 2. แบ่งแยก และ จัดสรร ออเดอร์ไปให้กับคนหยิบสินค้าได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 3. จัดการคอนเฟิร์มออเดอร์ลูกค้าหลังจากทำการหยิบสินค้าเรียบร้อย 4. ทำการปิดงาน และ ปิดออเดอร์ ผ่าน เครื่อง POS และตรวจสอบของแถมให้กับลูกค้า (หากมี) 5. ดูแลเรื่องเอกสารที่ต้องทำการจัดส่ง รวมทั้งใบกำกับภาษีของลูกค้า (หากมี) 6. ดูแลภาพรวมของการทำงานของทีมตั้งแต่การเตรียมสินค้าไปจนถึงการส่งมอบให้กับทีมขนส่ง 7. แก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้กับทีม และ เสนอแนะการทำงานที่ถูกต้อง
1. จัดการบริหารออเดอร์ของลูกค้าจากระบบ TSOL Back office 2. แบ่งแยก และ จัดสรร ออเดอร์ไปให้กับคนหยิบสินค้าได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 3. จัดการคอนเฟิร์มออเดอร์ลูกค้าหลังจากทำการหยิบสินค้าเรียบร้อย 4. ทำการปิดงาน และ ปิดออเดอร์ ผ่าน เครื่อง POS และตรวจสอบของแถมให้กับลูกค้า (หากมี) 5. ดูแลเรื่องเอกสารที่ต้องทำการจัดส่ง รวมทั้งใบกำกับภาษีของลูกค้า (หากมี) 6. ดูแลภาพรวมของการทำงานของทีมตั้งแต่การเตรียมสินค้าไปจนถึงการส่งมอบให้กับทีมขนส่ง 7. แก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้กับทีม และ เสนอแนะการทำงานที่ถูกต้อง
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 21 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2019, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2562