เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน SKB CREATIVE CO., LTD.
Japanese Interpreter
Japanese Interpreter/Co-ordinate activities
16 พฤศจิกายน 2561
SKB CREATIVE CO., LTD.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
PERSONNEL SUPERVISOR
ร่วมวางแผนบริหารบุคคลากรและสรรหาว่าจ้าง / งานพัฒนาและฝึกอบรม/บริหารผลตอบแทน/แรงงานสัมพันธ์/ควบคุมความปลอดภัยในการทำงาน
16 พฤศจิกายน 2561
SKB CREATIVE CO., LTD.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่เอกสารระบบการจัดการคุณภาพ ISO/TS
การควบคุมเอกสาร จัดทำเอกสารเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของระบบการจัดการคุณภาพ ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามผลการดำเนินงานตรวจติดตาม ค้นหากฏหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัท จัดทำข้อมูลสถิติต่างๆ สรุปจัดทำรายงานเอกสารส่งผู้บังคับบัญชา จัดทำสื่อข้อมูลต่างๆเพื่อส่งเสริมระบบบริหารคุณภาพ
16 พฤศจิกายน 2561
SKB CREATIVE CO., LTD.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
ช่างปรับฉีดพลาสติก (Injection Technician)
ซ่อมบำรุงเกี่ยวกับเครื่องฉีดพลาสติกได้,ปรับปรุงป้องกันการทำงานของเครืองจักร,แนะนำการทำงานหรือสอนการใช้งานเครืองจักรเบื้องต้นให้พนักงานได้,เช็คสภาพเครื่องจักร,สามารถปรับ Set ค่า Mold เบื้องต้นหรือขึ้นรูป Moldได้
16 พฤศจิกายน 2561
SKB CREATIVE CO., LTD.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
PRODUCTION STAFF
Control Plan งานใน Process การผลิต ปรับปรุงพัฒนาสายการผลิต/แก้ปัญหา/รายงานผู้เกี่ยวข้อง บริหารบุคคลากร/ให้คำปรึกษา/มอบหมายงาน/ติดตามผลการปฏิบัติงาน จัดทำเอกสารรายงานการผลิต / การทำงานของพนักงาน
16 พฤศจิกายน 2561
SKB CREATIVE CO., LTD.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
ENGINEER STAFF
- Development Part (new part) - ดูแลควบคุมกระบวนการทำงาน และขั้นตอนในสายงานผลิตได้ - ติดตามผลการปฎิบัติงานของแผนก - มีความรู้พื้นฐาน เรื่อง ISO ต่างๆ - งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
16 พฤศจิกายน 2561
SKB CREATIVE CO., LTD.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารระบบการจัดการคุณภาพ – Quality Management Representative (QMR)
-กำหนดแนงทาง วางแผนและประสานงานในการจัดทำ ทบทวน รักษาและพัฒนาระบบการจัดการด้านคุณภาพ -บริหารงานควบคุมคุณภาพของบริษัท ให้สอดคล้องตามข้อกำหนด -ประชุมหน่วยงาน วางแผนและดำเนินการจัดตั้งทีมการตรวจติดตามภายในให้มีประสิทธิภาพ -ควบคุมและการประเมินการตรวจติดตามภายใน -กำหนดระบบการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบระบบการขึ้นทะเบียนแก้ไข จัดเก็บ -สามารถให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายคุณภาพและวัตถุประสงค์ของบริษัทกับพนักงานทุกคน ปฏิบัติงานตามแผนการดำนเนินงานดด้านความปลอดภัย/สภาพแวดล้อมในการทำงาน
16 พฤศจิกายน 2561
SKB CREATIVE CO., LTD.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่เทคนิควิศวกรรม
ปรับปรุงพัฒนาสายการผลิต แก้ปัญหาในกระบวนการผลิต รายงานปัญหาที่เกิดขึ้นให้ผู้บังคับบัญชา ควบคุมดูแล ระบบการทำงานให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัทและระบบคุณภาพ จัดทำรายงานการปฏิบัติงาน
16 พฤศจิกายน 2561
SKB CREATIVE CO., LTD.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 4 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
IT STAFF
- ดำเนินการติดตั้งคอมพิวเตอร์และโปรแกรมที่จำเป็นตามนโยบายของบริษัท - ควบคุม ติดตั้ง ดูแล แก้ไข และบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง - กำหนดมาตรการป้องกันไวรัสและควบคุมระบบรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ - ดำเนินการติดตั้งโปรแกรมที่จำเป็นตามนโยบายของบริษัท - มีความรู้และสามารถตรวจสอบเกี่ยวกับระบบ Network ให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้บริการด้านเทคนิคกับผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับ
16 พฤศจิกายน 2561
SKB CREATIVE CO., LTD.
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่คุมเครื่องจักร (Technician)
ควบคุมเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต ปรับฉีด Injection / ถอดประกอบ Mold
16 พฤศจิกายน 2561
SKB CREATIVE CO., LTD.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
ช่างซ่อมบำรุง
ดูแลและซ่อมแซ่ม ระบบไฟฟ้า ประปา และอื่นๆที่เกี่ยวข้องและรับมอบหมาย
16 พฤศจิกายน 2561
SKB CREATIVE CO., LTD.
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 3   เงินเดือน : 10,000 Up
จนท.PM
ดูแลและบำรุงรักษา เครื่องจักร ให้อยู่ในสถานะพร้อมใช้งาน
16 พฤศจิกายน 2561
SKB CREATIVE CO., LTD.
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 2 ตำแหน่ง   เงินเดือน : 10,000 Up
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 12 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560