เข้าระบบผู้สมัครงาน
ค้นหาตำแหน่งงานว่าง

สถาปนิก
ออกแบบเขียนแบบทางสถาปัตย์ ถอดแบบอาคาร ประเมินราคาก่อสร้าง จัดทำงบประมาณราคากลาง การประกวดราคา วางแผน ตรวจสอบ ติดตามงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้งานเสร็จตามกำหนดเวลาและมีคุณภาพ
21 เมษายน 2561
บริษัท เทวาอาคิเทคเจอร์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด สาขา 00001
จังหวัด ลำพูน
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
Supervisor นมพาสเจอร์ไรส์/ หัวหน้างานประจำจุดกระจายสินค้าผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์ จังหวัดลำพูน ด่วนมาก
บริหารสินค้าและยอดขายให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท บริหารเขตพื้นที่การขายที่อยู่ในความรับผิดชอบ ดูแลพนักงานขายให้ผ่านยอดขายที่บริษัทกำหนด ปฏิบัติงานประจำศูนย์นม ลำพูน ผ่านทดลองงาน + 2,000 บาท (เบี้ยเลี้ยง 150 บาทต่อวัน) สนใจติดต่อ : คุณธนาทรัพย์ โทร. 095-7487879 tanasub.s@dutchmill.co.th
21 เมษายน 2561
กลุ่มบริษัทดัชมิลล์
จังหวัด ลำพูน
อัตรา : 10   เงินเดือน : 11,000-15,000
Purchase Engineer (1 อัตรา)
1. รับผิดชอบการวางแผนในการสรรหาและคัดเลือกผู้ขายใหม่ การเจรจาต่อรอง การดำเนินงานการจัดซื้อ 2. การวางแผนการส่งมอบวัตถุดิบและพัสดุ เพื่อให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ในหน่วยงานต่าง ๆ 3. การบริหารจัดการคลังพัสดุขององค์กร
21 เมษายน 2561
บริษัท สแตนดาร์ด ยูนิตส์ ซัพพลาย (ไทยแลนด์) จำกัด
จังหวัด ลำพูน
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : 18,000 - 25,000 บาท
Productivity Control Engineer (วิศวกรควบคุมประสิทธิภาพ)
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. การทำให้แผนก Production เป็นศูนย์กลางของความคิดและการทำงาน 2. ประกันและรับผิดชอบคุณภาพของงานที่ตนเองทำว่าดี ถูกต้องแล้วก่อนที่จะส่งต่อไปยังแผนก, ขั้นตอนอื่นถัดไป 3. ต้องมีการบริหารความเสี่ยงในทุกมิติเพื่อให้ 4 M (Man, Machine, Method, Material) มีความพร้อมในการปฏิบัติงานเสมอ 4. จัดให้มีระบบการวางแผน-การผลิต-การควบคุมการผลิตแบบ 80:20 5. จัดให้มี แผนการทำงาน ที่ครบ 360 ํ ของทุกแผนก ทุกกระบวนการ ทุกช่วงเวลา 6. มีเป้าหมายการทำงานทุกระดับชั้น ตั้งแต่ผู้ปฏิบัติ ผู้ควบคุม
21 เมษายน 2561
Production Control Supervisor
1.เพื่อตรวจสอบและให้เกิดความพร้อมด้านปัจจัยที่ใช้ในการผลิต 4 M ( Man, Machine, Material, Method ) 2. เพื่อวางแผนการผลิตให้ได้ตามความต้องการของลูกค้าโดยเหมาะสมกับกำลังการผลิตและต้นทุนการผลิตขององค์กร 3. เพื่อวางแผนการสั่งซื้อและการใช้วัตถุดิบให้ได้ตามแผนการผลิตที่วางไว้ โดยสอดคล้องกับนโยบายและสถานการณ์ขององค์กร 4. ผลิตสินค้าให้ได้ตามแผนการผลิตโดยควบคุม คุณภาพ ต้นทุนในการผลิต และการส่งมอบสินค้า 5. ลดและป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
21 เมษายน 2561
บริษัท สแตนดาร์ด ยูนิตส์ ซัพพลาย (ไทยแลนด์) จำกัด
จังหวัด ลำพูน
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : 18,000 - 25,000 บาท
นักออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Designer)
1. สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า การสร้างโอกาสใหม่ๆ ทางการตลาด ให้กับบริษัท 2. ลดโอกาสผิดพลาดในกระบวนการผลิต สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาดได้เร็วขึ้น ช่วยลดต้นทุนการผลิตได้ 3. พัฒนาสินค้าให้แตกต่างและสร้างคุณค่าที่เหนือกว่าคู่แข่งได้ 4. เสนอแนะแนวทาง เพื่อช่วยในการตัดสินใจในกรณีที่โครงงานมีทิศทางหรือแนวปฏิบัติที่หลากหลายหรือไม่สามารถหาข้อสรุปได้โดยง่าย
21 เมษายน 2561
บริษัท สแตนดาร์ด ยูนิตส์ ซัพพลาย (ไทยแลนด์) จำกัด
จังหวัด ลำพูน
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 20,000 - 35,000
Quality Control Engineer
1. เพื่อรับประกันคุณภาพของสินค้า 2. เพื่อรับประกันปัจจัยที่เข้าสู่กระบวนการผลิตโดยเฉพาะ 4M 3. เพื่อลด และป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
21 เมษายน 2561
บริษัท สแตนดาร์ด ยูนิตส์ ซัพพลาย (ไทยแลนด์) จำกัด
จังหวัด ลำพูน
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : 15,000 - 20,000
พนักงานติดรถส่งของ (ลำพูน)
-ติดตามรถสินค้า -ขึ้น-ลง สินค้าให้ลูกค้า -ตรวจสอบสินค้าที่ไปส่ง -เดินเอกสารใบกำกับภาษี -ทำความสะอาดดูแลรถ -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
21 เมษายน 2561
บริษัท เอ็ม กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด
จังหวัด ลำพูน
อัตรา : 2   เงินเดือน : 310 / วัน
พนักงานขาย - การตลาด ประจำภาคเหนือตอนล่าง (บ้านธิ จ.ลำพูน)
- ออกพบลูกค้าเพื่อนำเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ - ติดตามออเดอร์จากลูกค้าทั้งเก่าและหาลูกค้าใหม่ๆอย่างสม่ำเสมอ - แก้ไขปัญหาเบื้องต้นระหว่างลูกค้ากับบริษัทฯเพื่อลดข้อขัดแย้ง - อื่นๆตามที่ได้รับหมายจากผู้บังคับบัญชา
21 เมษายน 2561
บริษัท เอ็ม กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด
จังหวัด ลำพูน
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
เจ้าหน้าที่สินเชื่อรถจักรยานยนต์ (จ.ลำพูน)
1. นำเสนอบริการสินเชื่อกับลูกค้าที่มาซื้อรถจักรยานยนต์ โดยพนักงานจะประจำที่ร้านขายรถจักรยานยนต์ในพื้นที่ที่สมัคร 2. ตรวจสอบเอกสารของลูกค้าที่ขอบริการสินเชื่อรถจักรยานยนต์ 3. สอบถามข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อมูลของลูกค้า 4. ลงพื้นที่ที่อยู่อาศัยของลูกค้าเพื่อตรวจสอบข้อมูลว่าตรงตามที่ระบุ รวมทั้งข้อมูลคุณสมบัติทางด้านอาชีพ 5. ติดตามการชำระค่างวดของลูกค้าให้ตรงตามกำหนดในระยะ 6 เดือนแรก
21 เมษายน 2561
บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด
จังหวัด ลำพูน
อัตรา : 3   เงินเดือน : ไม่ระบุ
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 48 งาน

1 2 3 4 5


โปรดระวัง !!
การส่งใบสมัครงานนั้น ไม่ควรส่งใบสมัครไปที่บริษัทเดิมซ้ำๆ ใบสมัครเพียงใบเดียวก็เพียงพอแล้วต่อการพิจารณาของทางบริษัท
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560