เข้าระบบผู้สมัครงาน
ค้นหาตำแหน่งงานว่าง

ผู้ช่วยวิศวกร
-ควบคุมตรวจสอบงานก่อสร้าง เก็บข้อมูล เคลียร์แบบ จัดทำรายงานประจำเดือน -งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท จีระธนา ก่อสร้าง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คันนายาว
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามประสบการณ์+ตามตกลง
17 มิถุนายน 2562
ธุรการฝ่ายบุคคล/ธุรการส่วนงานแรงงานต่างด้าว
-มีหน้าที่รับคำสั่งการปฎิบัติงานโดยตรงจากหัวหน้าแผนกและสูงขึ้นไป -มีหน้าที่จัดทำเอกสารต่างๆ ของงานบุคคล -มีหน้าที่ Orientation พนักงานใหม่ และจัดทำเอกสารต่างๆ ของพนักงานเข้าใหม่ทั้งหมด -มีหน้าที่จัดทำรายชื่อพนักงานบริษัทฯ พร้อมรูปถ่ายให้ปัจจุบันตลอดเวลา -มีหน้าที่จัดสวัสดิการให้กับพนักงาน -มีหน้าทีควบคุม ดูแลการเบิกใบลาและจัดเก็บใบลาของพนักงาน -มีหน้าที่จัดทำเอกสารเกี่ยวกับประกันสังคมของพนักงานทั้งหมด -รวบรวมเอกสารรายงานตัว 90 วัน -แจ้งเข้า-แจ้งออกแรงงานต่างด้าว -รวบรวมข้อมูลแรงงานผู้รั
บริษัท จีระธนา ก่อสร้าง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คันนายาว
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามประสบการณ์+ตามตกลง
17 มิถุนายน 2562
ผู้จัดการโครงการ
- ควบคุมดูแลโครงการที่ได้รับมอบหมายให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การบริหารจัดการบุคคลประจำ โครงการ การบริหารจัดการในงาน งบประมาณค่าใช้จ่าย รวมถึงวัสดุอุปกรณ์และแรงงานที่ต้องใช้ในโครงการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด ด้านสัญญา ตรวจสอบสัญญา แบบรูปและเอกสารประกอบสัญญา ข้อกำหนดต่าง ๆ อย่างละเอียด ดูเงื่อนไขที่สำคัญต่าง ๆ และสามารถจำเนิ้อหาหลัก ด้านแผนงาน สรุปประเด็นสำคัญๆในสัญญาหลัก สัญญาจ้างช่วง สัญญาอื่นๆในโครงการ และสรุปให้ผู้ใต้บังคับบัญชารับทราบและทำความเข้าใจ พร้อมตรวจสอบ/อนุ
บริษัท จีระธนา ก่อสร้าง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คันนายาว
อัตรา : 2   เงินเดือน : -
17 มิถุนายน 2562
พนักงานบัญชีการเงิน
-งานด้านบัญชี เอกสารรับเช็ค-วางบิล -งานตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับบัญชี -คีย์ข้อมูลบัญชีเข้าระบบ -ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกองค์กร -เก็บรวบรวมใบสำคัญซื้อ , ใบสำคัญจ่าย และเอกสารต่างๆของฝ่าย
บริษัท จีระธนา ก่อสร้าง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คันนายาว
อัตรา : 2   เงินเดือน : N/A
17 มิถุนายน 2562
เจ้าหน้าที่การเงิน (ประจำโรงงาน รามอินทรา)
- จ่าย Petty Cash - ทำรายการจ่ายเช็ครายวัน - ทำจ่ายอื่นๆ เช่นโอนเงินผ่านระบบออนไลน์ - จัดเรียงเอกสาร และ งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คันนายาว
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : N/A
17 มิถุนายน 2562
เจ้าหน้าที่สรรหาและฝึกอบรมอาวุโส
งานสรรหา 1. จัดทำแผนอัตรากำลังพลประจำปี 2. สรรหาพนักงานตามใบขออัตรากำลังที่แต่ละแผนก แจ้งร้องขอ 3. ประกาศรับสมัครผ่านช่องทางต่าง ๆ / Up date ตำแหน่งงานให้เป็นปัจจุบัน 4. จัดให้ผู้สมัครกรอกใบสมัครและจัดให้ทดสอบตามขั้นตอนและสรุปผลเพื่อส่งให้ต้นสังกัดสัมภาษณ์ 5. ดำเนินการในการจัดจ้างพนักงานตามที่ได้รับอนุมัติโดยตรวจเช็คเอกสารของผู้สมัครให้ครบถ้วน พร้อมทั้งให้มีการตรวจสุขภาพ และนำใบแพทย์มาแสดงก่อนเริ่มงาน 6. ดูแลต่ออายุการใช้งานสื่อต่าง ๆ ในการโฆษณารับสมัครงาน 7. Up date โครงสร้างองค์กรแต่ละ
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทเลคอม อินสเทลเลชั่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คันนายาว
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
17 มิถุนายน 2562
พนักงานขาย (รับสมัครด่วน)
1.ออกบูธเดือนละ 2-3 ครั้ง/เดือน เช่น ไบเทค เมืองทอง ศูนย์สิริกิตติ์ เป็นต้น เพื่อเก็บรายชื่อลูกค้าเองที่สนใจและปิดการขาย 2.แนะนำสินค้าและสาธิตสินค้าให้ลูกค้า 3.โทรศัพท์ติดตามลูกค้าเพื่อปิดการขายต่อเนื่อง 4.จัดสัมมนาสาธิตการใช้งานสินค้าของบริษัท ที่บริษัทฯ 5.หารายชื่อเองจากแหล่งต่างๆ หรือทางบริษัทฯจัดหาให้
บริษัท เอ็นเอชแอล เทคนิค จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คันนายาว
อัตรา : 2   เงินเดือน : 10,000 - 25,000
17 มิถุนายน 2562
Supervisor สาขาแฟชั่น ไอส์แลนด์
- ต้อนรับ ให้บริการ ดูแลลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการภายในร้าน - ดูแลคุณภาพอาหารให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด และเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า - มีส่วนร่วมในการประมาณการยอดขาย, การสั่งสินค้า, การจัดอัตรากำลังคนให้เหมาะสมกับสาขา - บริหารยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด - สรุปรายงานในแต่ละรอบวัน - ช่วยดูแลร้านแทนผู้จัดการร้าน หรือ ผู้ช่วยผู้จัดการได้ - รวบรวมข้อมูลและรายงานความต้องการของลูกค้า ปัญหา และสถานการณ์ต่างๆต่อผู้บังคับบัญชา - อื่นๆ ที่ได้รับหมอบหมาย
บริษัท ซูชิ เอ็กซ์เพรส (ไทยแลนด์) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คันนายาว
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15,000 - 18,000
17 มิถุนายน 2562
Sale Engineer
- มีทักษะในด้านอุตสาหกรรม,ผลิตภัณฑ์ - มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ทักษะการใช้งาน - เขียน-พูดภาษา อังกฤษได้ - รถยนต์ส่วนตัว - เดินทางไปต่างประเทศได้ สวัสดิการ -ประกันสังคม - ประกันกลุ่ม AIA - ประกันอุบัติเหตุ - ประกันสุขภาพ - ค่าล่วงเวลา - โบนัสตามผลงาน - ปรับเงินเดือน
บริษัท ไอคอน ไอเดีย จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คันนายาว
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : 23,000 - 30,000
17 มิถุนายน 2562
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 459 งาน
« 1 2 3 4 5 ... 46 »

โปรดระวัง !!
การส่งใบสมัครงานนั้น ไม่ควรส่งใบสมัครไปที่บริษัทเดิมซ้ำๆ ใบสมัครเพียงใบเดียวก็เพียงพอแล้วต่อการพิจารณาของทางบริษัท
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560