ค้นหาตำแหน่งงานว่าง

ลงทะเบียนฝากประวัติ สมัครงาน เข้าระบบคนหางาน หางาน งานมาใหม่วันนี้

งาน บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
- โทรศัพท์ติดต่อลูกหนี้เพื่อให้ชำระหนี้ที่ค้างอยู่ - บันทึกผลการติดตามลงในระบบเร่งรัดหนี้สิน - ให้คำปรึกษา และแนะนำเรื่องการประนอมหนี้กับทางลูกค้า - แนะนำช่องทางการชำระเงินของลูกค้า
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
จังหวัด อุบลราชธานี   เขต : เมืองอุบลราชธานี
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 10,200 + ค่าคอมมิชชั่น
วันที่ : 26 ก.พ. 2567
งาน บริษัท อาร์เอสที โรโบติกส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
1.ก่อนการปฎิบัติงาน ทำการตรวจเช็คเครื่องจักรรายวันตามแผน ดูความปกติของเครื่องจักรก่อนการปฎิบัติงาน ทำการตรวจเช็คเครื่องจักร รายวันตามแผน ดูความปกติของเครื่องจักร 2.รับใบสั่งผลิตจากหัวหน้าแผนก ให้ตรวจสอบใบสั่งผลิต พร้อมกับ วัตถุดิบที่จะทำการผลิต 3.ผลิต กลึง , มิลลิ่ง , และเจาะ ชิ้นงานตามแบบ Drawing หรือชิ้นงานตัวอย่าง ได้ขนาดถูกต้องตาม ลิมิตสเปค 4.ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน ในระหว่างปฎิบัติงานและเมื่อเสร็จสิ้นขบวนการผลิต ก่อนส่งงานของแต่ละชิ้นงาน 5.ทำความสะอาดเครื่องจักรก่อนและหลังปฏิบัติงานทุ
บริษัท อาร์เอสที โรโบติกส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
จังหวัด อุบลราชธานี   เขต : เมืองอุบลราชธานี
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 26 ก.พ. 2567
งาน บริษัท อาร์เอสที โรโบติกส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
1.นำเสนอขายสินค้า ด้วยโปรดักส์และโปรโมชั่น 2.ติดตามเพื่อปิดการขาย พร้อมรายงานผลงานลูกค้าแต่ละเคสหลังการติดตาม 3.เก็บข้อมูลลูกค้าทุกเคสเพื่อง่ายและสะดวกในการติดตามและปิดการขาย 4.ปิดการขายพร้อมทำสัญญา ผู้ซื้อและผู้ค้ำประค้ำประกัน 5.หลังจากการทำสัญญาส่งเคสลูกค้าเสร็จติดตามผลการอนุมัติ 6.ระหว่างรอผลประสานงานให้ลูกค้าทราบทุกขั้นตอน 7.ผลการอนุมัติออกผู้ขายเป็นส่วนหนึ่งในการเครียร์ลูกค้าเพื่อให้ส่งมอบรถให้เร็วขึ้น 8.ประสานงานกับฝ่ายบริการหลังจากส่งมอบรถติดตามเรื่องบริการหลังการขาย 9.ติดตามลูกค้
บริษัท อาร์เอสที โรโบติกส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
จังหวัด อุบลราชธานี   เขต : เมืองอุบลราชธานี
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 26 ก.พ. 2567
งาน บริษัท อาร์เอสที โรโบติกส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
1..ดูแลโครงการที่ได้รับมอบหมายให้สามารถผลิตติดตั้งเครื่องจักร ตรงตามระยะเวลา 2.ดูแลการสั่งชื้ออุปกรณ์ และระยะเวลาการรับเข้าสินค้าให้ตรงตามกำหนด 3.ดูแลงบประมาณแต่ละโครงการณ์ไม่ให้เกินจากที่ตั้งไว้ 4.ประสานงานกับลูกค้า รวบรวมข้อมูลเพื่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ 5.งานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
บริษัท อาร์เอสที โรโบติกส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
จังหวัด อุบลราชธานี   เขต : เมืองอุบลราชธานี
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 26 ก.พ. 2567
งาน บริษัท อาร์เอสที โรโบติกส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
1. ควบคุม ตรวจสอบ วัสดุ อุปกรณ์ Incoming 2. ตรวจสอบ Spare ของ past ต่างๆ รวมถึง Assembly Past 2. วิเคราะห์ ป้องกัน แก้ไขปัญหาต่างๆในระบบงาน QC. 3. บริหารและจัดการดูแลควบคุมคุณภาพสินค้า 4. ประเมินผลการตรวจสอบและเสนอแนวทางการแก้ไขข้อบกพร่องเบื้องต้น 5. จัดทำเอกสารและควบคุมเอกสารระบบคุณภาพ ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดและระเบียบปฏิบัติ (procedure) คุณสมบัติผู้สมัคร
บริษัท อาร์เอสที โรโบติกส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
จังหวัด อุบลราชธานี   เขต : เมืองอุบลราชธานี
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 20,000 -25,000
วันที่ : 26 ก.พ. 2567
งาน บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด
บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสื่อการเรียนรู้ แบบเรียน และเครื่องใช้ตามสำนักงาน วัสดุทางการศึกษา ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ นำเสนอขายหนังสือเรียนปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและสื่อการเรียนการสอนสำหรับปฐมวัย ให้กับหน่วยงานราชการ โรงเรียน และร้านค้า รับผิดชอบการกำหนดแผนการขาย นำเสนอสินค้า ขายสินค้า ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า เก็บข้อมูลลูกค้าและตลาดประสานงานการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้า เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายตามที่แผนการขายกำหนดในพื้นที่ **** ปฏิบัต
บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด
จังหวัด อุบลราชธานี   เขต : เมืองอุบลราชธานี
อัตรา : จำนวนมาก   อัตราค่าจ้าง : ตามข้อตกลง + เบี้ยขยัน + ค่าเสื่อมสภาพรถยนต์ + ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
วันที่ : 26 ก.พ. 2567
งาน Adecco Rama IV Recruitment Ltd.
• ออกบูธและลงพื้นที่นำเสนอขายซิมและโปรโมชั่นระบบ รายเดือน/เติมเงิน ตามหมู่บ้าน,ตลาดนัด ,หน่วยงาน,องค์กรเป็นต้น • สามารถทำงานนอกสถานที่และเดินทางออกต่างจังหวัดได้ • สามารถขับรถเกียร์กระปุกได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ • รับผิดชอบยอดขาย ในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย ช่วยทีมสร้างยอดขาย ขยายตลาด เพื่อบรรลุเป้าหมายภายในทีม • (งานไม่ได้อยู่ประจำออฟฟิต ลงพื้นที่ทุกวัน) เข้า-ออกงาน ไม่เป็นเวลา ทำงานไป-กลับ ทุกวัน • ทำงาน 6 วัน หยุด1 วัน บริหารวันหยุดเองในทีม
Adecco Rama IV Recruitment Ltd.
จังหวัด อุบลราชธานี   เขต : เมืองอุบลราชธานี
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : รายได้เฉลี่ยรวม 12,000-18,000++ บาท
วันที่ : 26 ก.พ. 2567
งาน บริษัท ไทยยนต์ จำกัด
- ร่วมศึกษา วิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้มตลาด และกลุ่มลูกค้าในพื้นที่ รวมถึงข้อมูลคู่แข่ง เพื่อใช้ในการวางแผนการขาย รวมถึงการกำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย - วิเคราะห์ประมาณการขายของสาขา เพื่อใช้ในการวางแผนงานขององค์กร - วางแผนการขายและร่วมกำหนดเป้าหมายของสาขา เพื่อใช้เป็นแผนการดำเนินงานของสาขาให้สำเร็จตามเป้าหมาย สอดคล้องกับทิศทางและนโยบายขององค์กร -วางแผนกระจายเป้าหมายยอดการขายให้แก่พนักงานและติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อบริหารความสำเร็จโดยรวมของฝ่าย - กำกับ ควบคุมการดำเนินงานขายให้เป็นไปตามกระบวนการ ม
บริษัท ไทยยนต์ จำกัด
จังหวัด อุบลราชธานี   เขต : เมืองอุบลราชธานี
อัตรา : 3 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลงและประสบการณ์
วันที่ : 26 ก.พ. 2567
ติดต่อสำนักงานที่ดินและสำนักงานบังคับคดี ในแต่ละพื้นที่
บริษัท 168 บริหารสินทรัพย์ จำกัด
จังหวัด อุบลราชธานี   เขต : เมืองอุบลราชธานี
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามผลงาน
วันที่ : 26 ก.พ. 2567
งาน บริษัท รวมมิตรภาพการค้า จำกัด
สนใจซื้อประกันเองในราคาส่วนลดสูงสุด 12% หรือแนะนำคนที่รู้จัก หรือคนที่สนใจซื้อ หรือต้องการจำหน่าย พรบ./ประกันรถ ชั้น1,2, 3 หรือประกันชีวิต หรือประกันอัคคีภัยบ้านและทรัพย์สิน หรือประกันอุบัติเหตุ ประกันขนส่ง ประกันสุขภาพ ประกันการเดินทาง สามารถซื้อประกันเหล่านั้นได้ผ่านออนไลน์ในแอฟมือถือ ธุรกิจนี้ ตอบโจทย์ชีวิตอย่างไร? - ไม่ต้องลงทุน ไม่มีความเสี่ยงใดๆ - มูลค่าตลาดใหญ่มาก มีคนซื้อรถและประกันรถทุกวัน ทำตลาดได้ทั่วประเทศ - แค่บอกต่อ ไม่ต้องขาย ก็มีรายได้เป็นแสนต่อเดือน แม้ไม่มีบัตรนายหน้า - หย
บริษัท รวมมิตรภาพการค้า จำกัด
จังหวัด อุบลราชธานี   เขต : เมืองอุบลราชธานี
อัตรา : 3 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามผลงาน
วันที่ : 26 ก.พ. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 111 งาน.
« 1 2 3 4 5 ... 12 »

โปรดระวัง !!
การส่งใบสมัครงานนั้น ไม่ควรส่งใบสมัครไปที่บริษัทเดิมซ้ำๆ ใบสมัครเพียงใบเดียวก็เพียงพอแล้วต่อการพิจารณาของทางบริษัท

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.