ค้นหาตำแหน่งงานว่าง

ลงทะเบียนฝากประวัติ สมัครงาน เข้าระบบคนหางาน หางาน งานมาใหม่วันนี้

งาน บริษัท นวพัฒนา ดีเวลลอปเมนท์ กรุ๊ป จำกัด
- ดูแลผู้พักอาศัยในอพาร์ทเมนท์และจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง - สรุปรายรับ-รายจ่ายประจำเดือน - ต้อนรับลูกค้า พาชมห้องพัก ทำสัญญาจอง สัญญาเช่า หนังสือส่งมอบห้องพัก - ประสานงานภายในองค์กรและติดต่อหน่วยงานราชการ ร้านค้า ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินกิจการ - ตรวจสอบห้องพักในกรณีที่ลูกค้าย้ายออก ทำเอกสารประกอบการคืนเงินประกัน - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท นวพัฒนา ดีเวลลอปเมนท์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : พระสมุทรเจดีย์
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,000-18,000 บาท
วันที่ : 21 ก.ค. 2567
งาน บริษัท เคอีพีพี กรุ๊ป จำกัด
ขายผ้าเป็นม้วนให้ตามโรงงานผลิตเสื้อผ้า และลูกค้าที่จะซื้อผ้าเป็นม้วนๆ
บริษัท เคอีพีพี กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : พระสมุทรเจดีย์
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 12000 +ค่าคอมมิชชั่น
วันที่ : 21 ก.ค. 2567
งาน บริษัท สแกนเนอร์ อิเลคทริค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ควบคุมบริหารจัดการงานภายในแผนก , ควบคุมการเบิกจ่ายวัตถุดิบ ,ประสานงานสั่งซื้อวัตถุดิบ
บริษัท สแกนเนอร์ อิเลคทริค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : พระสมุทรเจดีย์
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามความสามารถ
วันที่ : 21 ก.ค. 2567
งาน บริษัท สแกนเนอร์ อิเลคทริค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- มีความรู้เกียวกับ เครื่องฉีดพลาสติก สามารถควบคุมเครื่องจักรฉีดพลาสติกได้ - มีความรู้ด้านเอกสารเครื่องฉีดพลาสติก - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท สแกนเนอร์ อิเลคทริค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : พระสมุทรเจดีย์
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามความสามารถ
วันที่ : 21 ก.ค. 2567
งาน บริษัท สแกนเนอร์ อิเลคทริค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน 2. วิเคราะห์งานเพื่อบ่งชี้อันตราย กำหนดมาตรฐานที่ปลอดภัย 3. วิเคราะห์แผนงาน การนำเสนอโครงการแก่นายจ้าง 4. ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมการทำงาน 5. แนะนำลูกจ้างให้ปฏิบัติตามข้อบังคับ อบรมลูกจ้างด้านความปลอดภัย 6. สอบสวนอุบัติเหตุ วิเคราะห์การประสบอันตราย รวบรวมสถิติและจัดทำรายงาน 7. นำส่งลูกจ้างที่ประสบอุบัติเหตุในการทำงานไปยังโรงพยาบาล/อนามัย 8. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท สแกนเนอร์ อิเลคทริค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : พระสมุทรเจดีย์
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามความสามารถ
วันที่ : 21 ก.ค. 2567
งาน บริษัท สแกนเนอร์ อิเลคทริค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
-เปิดบิลส่งสินค้า โดยประสานงานกับฝ่ายขาย -ประสานงานกับลูกค้าในด้านการจัดส่งสินค้า และการวางแผนจัดส่งสินค้า -จัดทำเอกสารบิลต่างๆ การจัดเรียงบิล -จัดทำรายงาน GPS ประจำวันของฝ่ายขายเสนอต่อผู้บริหาร -รับยอดการผลิตจากไลน์ประกอบเข้าระบบ -ติดตามรายการของค้างส่งตามแผนผลิตที่ไลน์ประกอบกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ
บริษัท สแกนเนอร์ อิเลคทริค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : พระสมุทรเจดีย์
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามความสามารถ
วันที่ : 21 ก.ค. 2567
งาน บริษัท สแกนเนอร์ อิเลคทริค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- สรรหาพนักงาน - ปฐมนิเทศ / ฝึกอบรมพนักงาน (กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน) - งานเอกสารต่างด้าว (ต่อ Visa, Work permit)
บริษัท สแกนเนอร์ อิเลคทริค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : พระสมุทรเจดีย์
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามความสามารถ
วันที่ : 21 ก.ค. 2567
งาน บริษัท สแกนเนอร์ อิเลคทริค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จัดซื้อ, จัดหา, จัดจ้าง ให้ได้ตามความต้องการของผู้ขอซื้อ ขอจ้างทั้งในด้านราคา คุณภาพที่เหมาะสม และการส่งมอบสินค้าให้ได้ตามเวลาที่กำหนด    ดำเนินการจัดซื้อ,จัดหา, จัดจ้าง ในงานให้ตรงตามความต้องการของผู้ขอซื้อในแต่ละโครงการ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางบริษัทฯ   ลดต้นทุนในการจัดซื้อสินค้าและบริการ เพื่อให้บริษัทฯ ได้ผลกำไรที่สูงสุดและสามารถตรวจสอบได้ พัฒนาความรู้ความสามารถในงาน จัดซื้อ, จัดหา, จัดจ้าง ให้มีปประสิทธิภาพสูงสุด ปฏิบัติงานให้ได้ตามเป้าหมายที่ฝ่ายกำหนดไว้    หน้าที่ความรับผิดชอบห
บริษัท สแกนเนอร์ อิเลคทริค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : พระสมุทรเจดีย์
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามความสามารถ
วันที่ : 21 ก.ค. 2567
งาน บริษัท สแกนเนอร์ อิเลคทริค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- ซ่อมรถยนต์ - ซ่อมรถโฟล์คลิฟ - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท สแกนเนอร์ อิเลคทริค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : พระสมุทรเจดีย์
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามความสามารถ
วันที่ : 21 ก.ค. 2567
งาน บริษัท สแกนเนอร์ อิเลคทริค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1.ตรวจสอบคุณภาพของงาน และ วิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 2.ตรวจสอบรายงานเอกสารต่างๆ 3.ควบคุมและช่วยเหลือในการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา 4.จัดทำเอกสารต่างๆยื่นขอการรับรองกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายนอก 5.อื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท สแกนเนอร์ อิเลคทริค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : พระสมุทรเจดีย์
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามความสามารถ
วันที่ : 21 ก.ค. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 64 งาน.
1 2 3 4 5 6 7

โปรดระวัง !!
การส่งใบสมัครงานนั้น ไม่ควรส่งใบสมัครไปที่บริษัทเดิมซ้ำๆ ใบสมัครเพียงใบเดียวก็เพียงพอแล้วต่อการพิจารณาของทางบริษัท

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.