ค้นหาตำแหน่งงานว่าง

ลงทะเบียนฝากประวัติ สมัครงาน เข้าระบบคนหางาน หางาน งานมาใหม่วันนี้

งาน บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด
สามารถให้คำปรึกษาทางการเงินและประกันชีวิตได้ครบวงจร (ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ทางเรามีอบรม)
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด
จังหวัด ลำพูน   เขต : เมืองลำพูน
อัตรา : 9   อัตราค่าจ้าง : 19,000-50,0000
วันที่ : 27 ก.พ. 2567
งาน บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด
หากไม่มีประสบการณ์ ทางบริษัทมีสอนให้ จับมือทำจนเป็น ไม่มีค่าใช้จ่าย
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด
จังหวัด ลำพูน   เขต : เมืองลำพูน
อัตรา : 9 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 18,000
วันที่ : 27 ก.พ. 2567
- พิจารณาเบื้องต้น และดำเนินการเกี่ยวกับการขออนุญาตประกอบการขนส่ง การขอใบอนุญาตเป็นผ้ประจำรถ และใบอนุญาตขับรถ รวมทั้งการขอใบอนุญาตต่างๆ ที่เกี่ยวข้องการขนส่วทางบก ตามกฎหมายที่กำหนด - พิจารณาเบื้องต้น และดำเนินการเกี่ยวกับการจดทะเบียนรถ การรับชำระภาษี การโอนรถ การย้ายรถ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียนรถ - ร่วมปฏิบัติงานด้านการตรวจตรา ปราบปราม ว่ากล่าวตักเตือน และช่วยดำเนินการเปรียบเทียบปรับผู้กระทำผิด ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งสาขาต่างๆ - ช่วยควบคุมการตรวจตราการขนส่ง การใช้สถานีขนส่งทางบกเพ
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน
จังหวัด ลำพูน   เขต : เมืองลำพูน
อัตรา : จำนวน 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ค่าตอบแทน 13,800 บาท
วันที่ : 27 เม.ย. 2565
ตำแหน่งที่รับสมัคร - ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 4 อัตรา - ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา - ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา - ตำแหน่งแพทย์แผนไทย จำนวน 1 อัตรา - ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข(เวชกิจฉุกเฉิน) จำนวน 1 อัตรา - ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา - ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา - ตำแหน่งนายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา - ตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
จังหวัด ลำพูน   เขต : เมืองลำพูน
อัตรา : จำนวน 30 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ค่าตอบแทน (ตามวุฒิการศึกษา)
วันที่ : 21 พ.ค. 2564
ปฏิบัติงานทางการพยาบาล เกี่ยวกับการช่วยเหลือคนไข้ ช่วยเหลือแพทย์ และพยาบาลในการให้บริการแก่ผู้ป่วย การส่งเสริมสุขภาพ การฟื้นฟูสมรรถภาพ การควบคุมป้องกันโรค อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
โรงพยาบาลลำพูน
จังหวัด ลำพูน   เขต : เมืองลำพูน
อัตรา : จำนวน 16 อัตรา    อัตราค่าจ้าง : อัตราค่าจ้าง (รายวัน) 330 บาท)
วันที่ : 2 พ.ค. 2564
1. จัดทำรายการขอเบิกเงินในระบบ GFMIS (ขบ.02) 2. จัดทำรายการขอจ่ายเงินในระบบ GFMIS (ขบ.05) 3. ตรวจสอบและติดตามใบสำคัญ ลูกหนี้เงินยืมและควบคุมงบประมาณรายจ่าย งบพัฒนาจังหวัด และงบกลุ่มจังหวัด อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับัญชา
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จังหวัด ลำพูน   เขต : เมืองลำพูน
อัตรา : จำนวน 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ค่าตอบแทน 13,800 บาท
วันที่ : 15 ต.ค. 2563
ปฏิบัติงานทางการพัสดุทั่วไปของส่วนราชการ เกี่ยวกับการจัดหา จัดซื้อ การเบิกจ่าย การเก็บรักษา การซ่อมแซมและบำรุงรักษา การทำบัญชี ทะเบียนพัสดุ การเก็บรักษาใบสำคัญ หลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ การแทงจำหน่ายพัสดุที่ชำรุด การทำสัญญา การต่ออายุสัญญา และการเปลี่ยนแปลงสัญญาซื้อหรือสัญญาจ้าง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
จังหวัด ลำพูน   เขต : เมืองลำพูน
อัตรา : จำนวน 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ค่าตอบแทน 13,800 บาท
วันที่ : 9 ก.ย. 2563
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 57 งาน.
1 2 3 4 5 6

คุณรู้หรือไม่ ?
คุณสามารถตรวจสอบใบสมัครของคุณได้ว่ามีบริษัทไหนค้น หรือ เปิดดูใบสมัครของท่านบ้างโดย เข้า สำหรับคนหางาน >> เข้าระบบ >> บริษัทไหนเปิดใบสมัครของท่านบ้าง

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.