ประกาศรับสมัครงาน บริษัท ทรู ทัช จำกัด
งาน บริษัท ทรู ทัช จำกัด
-ให้บริการลูกค้าที่ใช้บริการผลิตภัณฑ์ของธนาคาร เช่น ข้อมูลบัญชีเงินฝาก ข้อมูลเงินด้านบัตรเครดิต ข้อมูลด้านสินเชื่อ ข้อมูลการใช้งาน Application ธุรกรรมทางการเงินอื่นๆ เป็นต้น -ให้บริ
บริษัท ทรู ทัช จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 10 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 12,500 - 15,000 บาท (ยังไม่รวมรายได้อื่นๆ)
วันที่ : 31 มี.ค. 2566
งาน บริษัท ทรู ทัช จำกัด
- ตรวจสอบการให้บริการของ Customer Service Agent (CSA) ตามเงื่อนไขที่กำหนด และประเมินผลเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่กำหนดไว้ - แจ้งผลการการปรับปรุง (Feedback) แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ตามขั้นตอนการปฏิบัติงา
บริษัท ทรู ทัช จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์ และความสามารถ
วันที่ : 31 มี.ค. 2566
งาน บริษัท ทรู ทัช จำกัด
- ให้ข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ตรวจสอบยอดเงินการใช้ไฟฟ้า - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ไฟฟ้า - รับเรื่องร้องเรียนการให้บริการ - ติดตา
บริษัท ทรู ทัช จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : 12,500 บาท (ยังไม่รวมรายได้อื่นๆ)
วันที่ : 31 มี.ค. 2566
งาน บริษัท ทรู ทัช จำกัด
-ให้บริการลูกค้าด้านสายการบินสอบถามราคาตั๋ว จองตั๋ว สอบถามโปรโมชั่น ปรับเปลี่ยนสถานะการจองตั๋ว -ให้บริการเช็คเที่ยวบิน -รับเรื่องร้องเรียนการให้บริการ -ตรวจสอบข้อมูลการชำระ
บริษัท ทรู ทัช จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 20 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 12,500 บาท (ยังไม่รวมรายได้อื่นๆ)
วันที่ : 31 มี.ค. 2566
งาน บริษัท ทรู ทัช จำกัด
-ให้บริการตอบข้อสงสัยลูกค้า -ตรวจสอบสถานะของลูกค้า -แจ้งปัญหาในการให้บริการและการให้ข้อมูล -ให้คำปรึกษา -รับแจ้งเรื่องราว - ร้องทุกข์ในการใช้บริการ - สำหรับวุฒิ ปวส. อัตราเงินเด
บริษัท ทรู ทัช จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,000 บาท (ยังไม่รวมรายได้อื่นๆ)
วันที่ : 31 มี.ค. 2566
งาน บริษัท ทรู ทัช จำกัด
รับโทรศัพท์ลูกค้า รับรายการอาหารจากลูกค้า ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการสั่งอาหาร
บริษัท ทรู ทัช จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตประเวศ
อัตรา : 100   อัตราค่าจ้าง : ชั่วโมงละ 50 บาท
วันที่ : 31 มี.ค. 2566
งาน บริษัท ทรู ทัช จำกัด
- ประสานงานทีมช่างติดตั้ง Internet ปิดงาน - ทำงาน 5 วัน / สัปดาห์ (วันหยุดไม่ตรงกับเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) - เวลาในการปฏิบัติงาน 08.00 - 20.00 น. (กะสุดท้ายเลิกดึกสุดไม่เกิน 20.00 น.) - สถานท
บริษัท ทรู ทัช จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 5 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 12,000 บาท (ยังไม่ร่วมรายได้อื่นๆ)
วันที่ : 31 มี.ค. 2566
งาน บริษัท ทรู ทัช จำกัด
ลักษณะการปฏิบัติงาน - รับสายให้บริการ แนะนำ สินค้า และงานบริการ ก่อน-หลังการขาย - ศูนยเปิดบริการ 24 ชั่วโมง สามารถปฏิบัติงานเป็นกะ สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนได้ - ทำงาน 5 - 6 วัน / สัปดา
บริษัท ทรู ทัช จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 20 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 12,500 - 15,000 บาท (ยังไม่รวมรายได้อื่นๆ)
วันที่ : 31 มี.ค. 2566
งาน บริษัท ทรู ทัช จำกัด
- รับสายลูกค้า / รับเรื่องดูแล วิเคราะห์ปัญหา และแก้ไขปัญหาของทางลูกค้าเกี่ยวกับ Internet บ้าน - แก้ไข และ Configuration router เช่นการ การตั้งค่าสัญญาณ Wireless LAN (2.4Ghz , 5Ghz) การตั้งค่าช่องสัญญาณ รวมถึง การตั้ง
บริษัท ทรู ทัช จำกัด
จังหวัด ขอนแก่น   เขต : เมืองขอนแก่น
อัตรา : 20 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 17,000 - 26,500 บาท
วันที่ : 31 มี.ค. 2566
งาน บริษัท ทรู ทัช จำกัด
- รับสายลูกค้า / รับเรื่องดูแล วิเคราะห์ปัญหา และแก้ไขปัญหาของทางลูกค้าเกี่ยวกับ Internet บ้าน - แก้ไข และ Configuration router เช่นการ การตั้งค่าสัญญาณ Wireless LAN (2.4Ghz , 5Ghz) การตั้งค่าช่องสัญญาณ รวมถึง การตั้ง
บริษัท ทรู ทัช จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตประเวศ
อัตรา : 20 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 17,000 - 26,500 บาท
วันที่ : 31 มี.ค. 2566
งาน บริษัท ทรู ทัช จำกัด
JOB Purpose - เพื่อให้บริการด้านข้อมูลทั่วไปแก่ลูกค้าที่มีการติดต่อสอบถามเข้ามายังศูนย์บริการ Call Center ซึ่งให้บริการ 24 ชั่วโมง,ให้บริการเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งขอเปิดแล
บริษัท ทรู ทัช จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตประเวศ
อัตรา : 20 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,000 + ค่าภาษา + ค่ากะ + OT
วันที่ : 31 มี.ค. 2566
งาน บริษัท ทรู ทัช จำกัด
ให้บริการข้อมูลด้านธนาคาร เกี่ยวข้อมูลด้านบัญชีเงินฝาก ข้อมูลด้านสินเชื่อ ข้อมูลการใช้งานแอพพลิเคชั่นของธนาคาร และรับเรื่องร้องเรียนการให้บริการของพนักงาน
บริษัท ทรู ทัช จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 10 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 14,000 บาท (ยังไม่รวมรายได้อื่นๆ)
วันที่ : 31 มี.ค. 2566
งาน บริษัท ทรู ทัช จำกัด
Skill Eng -ให้บริการสอบถามเที่ยวบิน รับจองตั๋ว เปลี่ยนวันเวลา ในการเดินทางให้กับลูกค้าชาวต่างชาติ -ให้บริการคำแนะนำบริการสายการบินให้กับลูกค้าชาวต่างชาติ - รับเรื่อง - ร้องเรียน คำแ
บริษัท ทรู ทัช จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตดอนเมือง
อัตรา : 10 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : รายได้รวม 18,500 - 19,000 บาท (รวมค่าภาษาขึ้นอยู่ผลคะแนน Toeic)
วันที่ : 31 มี.ค. 2566
งาน บริษัท ทรู ทัช จำกัด
JOB Purpose - เพื่อให้บริการด้านข้อมูลทั่วไปแก่ลูกค้าที่มีการติดต่อสอบถามเข้ามายังศูนย์บริการ Call Center ซึ่งให้บริการ 24 ชั่วโมง,ให้บริการเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งขอเปิดแล
บริษัท ทรู ทัช จำกัด
จังหวัด ขอนแก่น   เขต : เมืองขอนแก่น
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,000 + ค่าภาษา + ค่ากะ + OT
วันที่ : 31 มี.ค. 2566
งาน บริษัท ทรู ทัช จำกัด
ให้บริการข้อมูลด้านธนาคาร เกี่ยวข้อมูลด้านบัญชีเงินฝาก ข้อมูลด้านสินเชื่อ ข้อมูลการใช้งานแอพพลิเคชั่นของธนาคาร และรับเรื่องร้องเรียนการให้บริการของพนักงาน
บริษัท ทรู ทัช จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 20 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 12,500 บาท (ยังไม่รวมรายได้อื่นๆ)
วันที่ : 31 มี.ค. 2566
งาน บริษัท ทรู ทัช จำกัด
ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต หรือแก้ไขปัญหาต่างๆที่ลูกค้าติดต่อเข้ามาที่ศูนย์ Call Center เพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดีในการใช้ผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต - ให้ข้อ
บริษัท ทรู ทัช จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : 16,000 + 1,000 + ค่ากะ + ค่าเดินทาง
วันที่ : 2 เม.ย. 2566
งาน บริษัท ทรู ทัช จำกัด
ให้ความช่วยเหลือลูกค้าหรือผู้ใช้งานทางโทรศัพท์ในด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมอบหมาย เช่นแนะนำาวิธีการใช้งาน วิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น และวิเคราะห์อาการเสียได้อย่างถ
บริษัท ทรู ทัช จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 5 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 17,000 บาทขึ้นไป
วันที่ : 31 มี.ค. 2566
งาน บริษัท ทรู ทัช จำกัด
-ให้บริการตอบข้อมูลสิทธิประโยชน์ แจ้งปัญหาการใช้งาน แนะนำติชม ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตลอดจนรับเรื่องและประสานงาน -ดูแลบริหารทีมเพื่อให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด ตลอดจนให้ค
บริษัท ทรู ทัช จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 35,000 บาทขึ้นไป
วันที่ : 31 มี.ค. 2566
งาน บริษัท ทรู ทัช จำกัด
- แนะนำาและให้ข้อมูลกับลูกค้าของธนาคารทางโทรศัพท์ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร - รับเรื่องการขอใช้บริการต่างๆ จากลูกค้าของธนาคาร - รับเรื่องและติดตามการแก้ไขปัญหาเก
บริษัท ทรู ทัช จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 12,500 บาท (ยังไม่รวมรายได้อื่นๆ)
วันที่ : 31 มี.ค. 2566
งาน บริษัท ทรู ทัช จำกัด
รับเรื่องร้องเรียน / ตอบคำถาม / ประสานงาน - รับสาย Delivery Cp fresh mart - รับสายเกี่ยวกับอาหารสัตว์เลี้ยง ยี่ห้อ jerhigh
บริษัท ทรู ทัช จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 12,500 - 15,000
วันที่ : 31 มี.ค. 2566
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 24 งาน
1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2023, All Rights Reserved.