ประกาศรับสมัครงาน บริษัท ทรู ทัช จำกัด
งาน บริษัท ทรู ทัช จำกัด
• รับสายลูกค้าเพื่อให้ข้อมูล และ แก้ปัญหาเหตุเสีย ให้บริการหลังการขายต่างๆทุก Product โดยดูแลลูกค้าและติดตามงานให้บริการจนจบเรียบร้อย และสร้างความพึงพอใจในบริการให้แก่ลูกค้า • เสนอขายสินค้าแบบ lead sale, cross sale หรือ up sale เมื่อมีโอกาสในการขายหลังจากให้บริการที่ลูกค้าต้องการแล้ว • สามารถทำงานเป็นกะ (วันหยุดอาจไม่ตรงวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
บริษัท ทรู ทัช จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตประเวศ
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : 15,000++/ เดือน + ค่าภาษา 1,500-5,000 บาท (ยังไม่รวม , ค่า Incentive, OT, ค่ากะ)
วันที่ : 14 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ทรู ทัช จำกัด
- รับสายให้ข้อมูลลูกค้าด้านประกันภัยรถยนต์ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงประเมินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน - ทำหน้าที่รับแจ้งอุบัติเหตุทางรถยนต์และรับแจ้งเคลมประกัน - ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์ (หยุดไม่ตรงกับเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
บริษัท ทรู ทัช จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 10   อัตราค่าจ้าง : 15,000 - 17,000
วันที่ : 14 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ทรู ทัช จำกัด
✅ : รับโทรศัพท์ลูกค้าที่โทรเข้ามาสอบถามข้อมูลต่างๆ ของทางธนาคาร ด้านบัตรเครดิต สินเชื่อบัตรกดเงินสด หรือตามที่ธนาคารมอบหมาย ✅ : รับเรื่องร้องเรียนการให้บริการและประสานงานด้านต่างๆให้กับลูกค้า ❌ไม่เกี่ยวกับงานขาย ❌ไม่เกี่ยวกับงานโทรออก
บริษัท ทรู ทัช จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกอกน้อย
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,000 - 20,000
วันที่ : 14 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ทรู ทัช จำกัด
• Guideline & recommend work process and resolve the problem for smoothly working • Evaluate, control, and oversee the performance of the agents • Control & manage overall agent performance • Research, follow-up, and develop new knowledge to develop working processes for more efficient
บริษัท ทรู ทัช จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : บางพลี
อัตรา : 1 Vacancy   อัตราค่าจ้าง : 30,000 +++ (ยังไม่รวมค่าภาษา)
วันที่ : 14 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ทรู ทัช จำกัด
• ควบคุม ดูแล และติดตามงานประจำวันของหน่วยงานที่รับผิดชอบให้เป็นไป ตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนดไว้ • สื่อสารข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็นให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบ • สอนงาน ถ่ายทอดประสบการณ์ แก้ไขปัญหา และให้คำปรึกษาแนะนำทีมงาน เพื่อให้การทำงานราบรื่นและได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ • ควบคุมดูแล และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา • ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามที่วางแผนเส้นทางอาชีพ • ศึกษา ติดตาม และพัฒนาหาความรู้ใหม่ๆ เพื่อนำมาพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมาก
บริษัท ทรู ทัช จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 3 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 30,000 +++
วันที่ : 14 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ทรู ทัช จำกัด
• Provide HR application support and day-to-day issue resolution to key users in HR including troubleshooting, also across different departments • Perform system testing and analysis to ensure data accuracy • Identify opportunities for process improvement within HR operations and recommend changes or enhancements to optimize workflows and increase productivity • Manage employee database, job change management, query tool management • Communicate system changes, upgrades, and general informat
บริษัท ทรู ทัช จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 2 Vacancies   อัตราค่าจ้าง : Depend on Qualification & Experience
วันที่ : 14 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ทรู ทัช จำกัด
• Develop, update, and monitor all company policies, rules and regulations, and announcements, to comply with local labor law and other applicable laws, corporate policies • Draft compliance policies and follow through to ensure the implementation of procedures • Ensure employee relations and related general affairs are well maintained and executed in the right direction • Initiate trainings, workshops, and being a trainer, as needed to line managers to ensure employment relations subjects, c
บริษัท ทรู ทัช จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 1 Vacancy   อัตราค่าจ้าง : Depend on Qualification & Experience
วันที่ : 14 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ทรู ทัช จำกัด
• Prepare and process payroll, income tax, and provident fund for all salaried employees. • Administer of social security, personal income tax, workmen compensation, and provident fund • Develop and implement comprehensive compensation strategies • Annual Performance Review, Performance Appraisal • Manage Salary Structure and Salary Survey • Update and maintain all staff records and ensure that files and HR database are accurate and up to date. • Key in new employee’s data into the inter
บริษัท ทรู ทัช จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 1 Vacancy   อัตราค่าจ้าง : Depend on Qualification & Experience
วันที่ : 14 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ทรู ทัช จำกัด
• รับสายลูกค้าเพื่อให้ข้อมูล และ แก้ปัญหาเหตุเสีย ให้บริการหลังการขายต่างๆทุก Product โดยดูแลลูกค้าและติดตามงานให้บริการจนจบเรียบร้อย และสร้างความพึงพอใจในบริการให้แก่ลูกค้า
บริษัท ทรู ทัช จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตประเวศ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 20,000 บาท ++ (ยังไม่รวม , ค่า Incentive, OT, ค่ากะ)
วันที่ : 14 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ทรู ทัช จำกัด
- จัดทำาา Report และงานด้านเกี่ยวกับเอกสารของพนักงานภายในทีม ดูแลประสานงานหน่วยงานภายในองค์กร รวมไปถึงงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย - ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์ (หยุดเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ตามประกาศบริษัท) ปฏิบัติงาน 09:00 - 18:00 น.
บริษัท ทรู ทัช จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 5   อัตราค่าจ้าง : 14,000 - 16,000
วันที่ : 14 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ทรู ทัช จำกัด
- ให้ข้อมูลเที่ยวบินตามที่ลูกค้าสอบถาม และประสานงานแก้ไขปัญหา ให้กับลูกค้า ผ่านทางโทรศัพท์ - ให้ข้อมูลลูกค้าผ่านช่องทาง Live Chat - บันทึกข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของลูกค้า และนำเสนอ เพื่อปรับปรุงการทำงาน
บริษัท ทรู ทัช จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตประเวศ
อัตรา : 5   อัตราค่าจ้าง : 18,000 - 20,500
วันที่ : 14 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ทรู ทัช จำกัด
- ให้บริการข้อมูลด้านการจองตั๋วเที่ยวบิน /การสำรองที่นั่ง /เปลี่ยนแปลงข้อมูลการเดินทาง/การ refund และการรับเรื่องร้องเรียน
บริษัท ทรู ทัช จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตจตุจักร
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : 20,000-22,000 บาท
วันที่ : 14 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ทรู ทัช จำกัด
รับสายให้บริการข้อมูล แนะนำ ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับบัตรเครดิต หรือบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร **ไม่ใช่งานขาย
บริษัท ทรู ทัช จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : 18,500 - 20,000
วันที่ : 14 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ทรู ทัช จำกัด
- รับสายให้บริการข้อมูล แนะนำ ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับบัตรเครดิต หรือบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ของธนาคาร **ไม่ใช่งานขาย
บริษัท ทรู ทัช จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : 16,000 - 17,500
วันที่ : 14 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ทรู ทัช จำกัด
- ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์เพื่อการชำระหนี้ - ติดต่อนำเสนอโปรโมชั่นต่างๆที่มี เพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้า / ให้คำแนะนำ การประนอมหนี้ การผ่อนชำระ - บันทึกผลการติดต่อลงในระบบ และประสานงานให้กับลูกค้า
บริษัท ทรู ทัช จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : 13,500 - 15,000
วันที่ : 14 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ทรู ทัช จำกัด
- ปฏิบัติงานให้บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าทางโทรศัพท์ รับเรื่องร้องเรียน แนะนำ ติชม ตลอดจนเรื่องเสนอแนะต่างๆไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้บริการ ต่อลูกค้าและผู้ว่าจ้าง - บันทึกข้อมูล และติดตามสถานะของงานที่รับแจ้งจากผู้ใช้ไฟฟ้า - ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือโทรกลับหาลูกค้า
บริษัท ทรู ทัช จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : 14,000 - 16,000
วันที่ : 14 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ทรู ทัช จำกัด
- ให้บริการข้อมูลภาษา AEC (เช่น เมียนมาร์,กัมพูชา) - ให้ข้อมูลเกี่ยวประกันสังคม - รับเรื่องร้องเรียน แนะนำติชม
บริษัท ทรู ทัช จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : 14,000 - 16,000
วันที่ : 14 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ทรู ทัช จำกัด
- ให้คำปรึกษาด้านเทคนิคผลิตภัณฑ์สินค้า samsung ผ่านทางโทรศัพท์สื่อสารกับลูกค้าต่างชาติ
บริษัท ทรู ทัช จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : 17,500 - 19,000
วันที่ : 14 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ทรู ทัช จำกัด
- ให้บริการข้อมูลลูกค้า คอยประสานงานเคสที่ลูกค้าโทรเข้ามา เช่น app ล็อค เข้า app ไม่ได้ / โอนแล้วปลายทางไม่ได้รับเงิน / โอนเงินผิดบัญชี ผิดธนาคาร **ไม่ใช่งานขาย
บริษัท ทรู ทัช จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : 19,000 - 24,000
วันที่ : 14 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ทรู ทัช จำกัด
• Control, oversee, and follow up daily assignments of the department to follow the work process targeted • Communicate with agents to provide essential information (product & knowledge) • Guideline & recommend work process and resolve the problem for smoothly working • Evaluate, control, and oversee the performance of the agents • Control & manage overall agent performance • Research, follow-up, and develop new knowledge to develop working processes for more efficient
บริษัท ทรู ทัช จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตดอนเมือง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 30,000 +++
วันที่ : 14 เม.ย. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 27 งาน
1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.