ค้นหาตำแหน่งงานว่าง

ลงทะเบียนฝากประวัติ สมัครงาน เข้าระบบคนหางาน หางาน งานมาใหม่วันนี้

งาน บริษัท ออโตเมชั่นเซอร์วิส จำกัด
1. Recruitment คัดเลือกและสรรหาพนักงาน 2. จัดทำเงินเดือน, ค่าจ้าง, สวัสดิการ,ภาษี,ประกันสังคมและผลตอบแทนต่างๆของพนักงาน 3. ฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้ความสามารถในการทำงาน 4. จัดทำแบบประเมินผลการทำงานของพนักงานในแต่ละแผนกทั้งในช่วงทดลองงานและแบบประเมินประจำปี รวบรวมข้อมูลผลการประเมิน 5.สร้างจริยธรรมและวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้มีพนักงานที่มีคุณภาพและมีความสุขในการทำงานร่วมกับองค์กร สร้างแรงจูงใจในการทำงาน สร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการทำงานให้กับพนักงาน 6.ประพฤติปฎิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพ
บริษัท ออโตเมชั่นเซอร์วิส จำกัด
จังหวัด ปราจีนบุรี   เขต : ศรีมหาโพธิ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 26 ก.พ. 2567
งาน บริษัท ออโตเมชั่นเซอร์วิส จำกัด
- ประจำหน้าเตาครัวญี่ปุ่น ขึ้นเตาได้ ปรุงอาหารญี่ปุ่นได้ - สั่งตลาดและวัตถุดิบเข้าครัว - ดูแลอาหาร เบรค งานเลียง ลูกค้าประชุมสัมนา - มีความรู้ในอาหารญี่ปุ่น มีประสบการณ์การทำอาหารญี่ปุ่นมาไม่น้อยกว่า 5 ปี -มีความรู้เรื่องประเภทปลาดิบและการเก็บรักษาปลาดิบจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษทั้งทางด้านเงินเดือนและตำแหน่งงาน
บริษัท ออโตเมชั่นเซอร์วิส จำกัด
จังหวัด ปราจีนบุรี   เขต : ศรีมหาโพธิ
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์
วันที่ : 26 ก.พ. 2567
งาน บริษัท ออโตเมชั่นเซอร์วิส จำกัด
1.ดูแลตรวจสอบ ซ่อมแซม บำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆภายในห้องพักและในโรงแรม ให้ปลอดภัยพร้อมใช้งานและเพื่อยึดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ต่างๆ 2.ซ่อมแซมอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่เกี่ยวกับงานไฟฟ้า งานแอร์ ได้ 3.ทำงานในหน้าที่ ความรับผิดชอบในงานช่าง งานซ่อม ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน 4.ทำงานและช่วยเหลือประสานแผนกอื่นที่เกี่ยวข้อง
บริษัท ออโตเมชั่นเซอร์วิส จำกัด
จังหวัด ปราจีนบุรี   เขต : ศรีมหาโพธิ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 13,000-15,000
วันที่ : 26 ก.พ. 2567
งาน บริษัท ออโตเมชั่นเซอร์วิส จำกัด
ทำงานที่โรงแรม THE GARDEN 304 จังหวัดปราจีนบุรี -ติดต่อ/เสนอขายห้องพักให้กับลูกค้า หรือบริษัทต่างๆที่ีอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม 304 และนิคมต่างๆที่อยู่บริเวณใกล้เคียงเพื่อเพิ่มยอดขายและเพื่อดึงดูดให้เข้ามาใช้บริการของโรงแรม -ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับแผนกบริการ operation /แผนกจองและแผนกอื่นๆที่เกี่ยงข้อง -ประชุมหารือกับฝ่ายบริหารและแผนกต่างๆในด้านการให้บริการและให้ความเสนอแนะแผนการขาย -บันทึกการรับจองที่แน่นอนและการจองที่ว่าจะได้รับ เพื่อวัตถุประสงค์ในด้านการประมาณการ -โต้ตอบจดหมายกับกลุ่มธุรกิจ/บ
บริษัท ออโตเมชั่นเซอร์วิส จำกัด
จังหวัด ปราจีนบุรี   เขต : ศรีมหาโพธิ
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์
วันที่ : 26 ก.พ. 2567
งาน บริษัท ออโตเมชั่นเซอร์วิส จำกัด
ทำอาหาร ควบคุมคุณภาพอาหาร และดูแลจัดการครัวญี่ปุ่นทั้งหมด คุมคอสต์,การสั่งของ, การบริหารงาน-บริหารคน ของครัวญี่ปุ่น
บริษัท ออโตเมชั่นเซอร์วิส จำกัด
จังหวัด ปราจีนบุรี   เขต : ศรีมหาโพธิ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 15,000-30,000 บาท/เดือน
วันที่ : 26 ก.พ. 2567
งาน บริษัท ออโตเมชั่นเซอร์วิส จำกัด
สามารถจัดทำเมนูอาหารหม่าล่าหม้อไฟ ผู้ที่เคยเป็นกุ๊กร้านอาหารหม่าล่าหม้อไฟ มีฝีมืการทำอาหาร
บริษัท ออโตเมชั่นเซอร์วิส จำกัด
จังหวัด ปราจีนบุรี   เขต : ศรีมหาโพธิ
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 26 ก.พ. 2567
งาน บริษัท ออโตเมชั่นเซอร์วิส จำกัด
ช่วยงานเอกสารและประสานงาน แผนกการตลาดและฝ่ายขาย
บริษัท ออโตเมชั่นเซอร์วิส จำกัด
จังหวัด ปราจีนบุรี   เขต : ศรีมหาโพธิ
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์
วันที่ : 26 ก.พ. 2567
งาน บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) Double A (1991) Public Co., Ltd.
1. บันทึก ติดตาม และจัดทำรายงานสรุปภาพรวมผลการดำเนินงาน ผลประกอบการ ภาพรวมประจำเดือนของตลาด และรายงานต่อผู้บังคับบัญชา 2. ร่วมบริหารการใช้ต้นทุนและงบประมาณ 3. ควบคุม ดูแล จัดการอุปกรณ์งานทำความสะอาดและอุปกรณ์งานซ่อม และดำเนินการสั่งอุปกรณ์ต่างๆให้เพียงพอต่อการใช้งาน รวมทั้งดูแลให้ทรัยพ์สินอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 4. จัดทำสรุปรายงานความพึงพอใจภาพรวมของตลาด เพื่อพัฒนาคุณภาพภายในพื้นที่ 5. ประสานงานเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการใหม่ ให้เป็นตามแผนงานและรายงานต่อผู้บังคับบัญชา
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) Double A (1991) Public Co., Ltd.
จังหวัด ปราจีนบุรี   เขต : ศรีมหาโพธิ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : สามารถต่อรองได้
วันที่ : 26 ก.พ. 2567
งาน บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) Double A (1991) Public Co., Ltd.
• เชื่อมชิ้นงาน ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา • ร่วมวางแผนงานซ่อมบำรุงกับทีมงาน และพื้นที่ต่าง ๆ เวลาและคุณภาพงาน ให้เป็นไปตามแผน • ซ่อมบำรุงงานเชื่อม ให้เป็นไปตามแผน เมื่อพบอุปสรรค ให้แจ้งต่อผู้บังคับบัญชาและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางแก้ไข • ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือของแผนกให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ • ควบคุมคุณภาพงานเชื่อม และการทดสอบร่วมกับทีมตรวจสอบ • หาทางพัฒนาทักษะความชำนาญงานเชื่อมอย่างต่อเนื่อง
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) Double A (1991) Public Co., Ltd.
จังหวัด ปราจีนบุรี   เขต : ศรีมหาโพธิ
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : 14,000-17,000
วันที่ : 26 ก.พ. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 144 งาน.
« 1 2 3 4 5 ... 15 »

คุณรู้หรือไม่ ?
การเขียนเกี่ยวกับประสบการณ์การทำงาน และ การศึกษา คุณควรเขียนเรียงจาก ประสบการณ์การทำงาน และ วุฒิการศึกษา ล่าสุดเรียงลงไปจนถึง ต่ำสุด

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.