ประกาศรับสมัครงาน PRTR Recruitment and Business Process Outsourcing Co., Ltd.
งาน PRTR Recruitment and Business Process Outsourcing Co., Ltd.
• นำเสนอขายโทรศัพท์มือถือ แบรนด์ Lenovo+Motorola • ดูแลยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ • ดูแลความเรียบร้อยของสินค้าและจัดเรียงสินค้า • ดูแลและรับผิดชอบสต๊อกสินค้าให้เรียบร้อย • ทำง
PRTR Recruitment and Business Process Outsourcing Co., Ltd.
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : คลองหลวง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,000-20,000 บาท/ เดือน
วันที่ : 11 ส.ค. 2565
งาน PRTR Recruitment and Business Process Outsourcing Co., Ltd.
- บริหารยอดขาย ในเขตที่ดูแลให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด - ดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานขาย พร้อมกระตุ้นยอดขาย - สร้างความสัมพันธ์อันดีกับร้านค้า, ฝึกอบรมสินค้า และโปรโมชั่นใ
PRTR Recruitment and Business Process Outsourcing Co., Ltd.
จังหวัด นครราชสีมา   เขต : เมืองนครราชสีมา
อัตรา : 1    อัตราค่าจ้าง : 19,000 (ยังไม่รวมค่าคอมมิชชัน เริ่มต้น 8,000 บาท)
วันที่ : 11 ส.ค. 2565
งาน PRTR Recruitment and Business Process Outsourcing Co., Ltd.
- เพิ่มและผลักดันยอดขาย กระตุ้นการตัดสินใจของลูกค้า - Visit shop ที่ไม่มี PC ของ Samsung ยืนและนำเสนอสินค้าเพื่อเปิดโอกาสขยายร้าน - สร้างความสัมพันธ์กับร้านค้า (ผู้จัดการหรือเจ้าของร้าน) - ขย
PRTR Recruitment and Business Process Outsourcing Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกอกน้อย
อัตรา : 1    อัตราค่าจ้าง : 23,000-50,000
วันที่ : 11 ส.ค. 2565
งาน PRTR Recruitment and Business Process Outsourcing Co., Ltd.
- บริหารยอดขาย ในเขตที่ดูแลให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด - ดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานขาย พร้อมกระตุ้นยอดขาย - สร้างความสัมพันธ์อันดีกับร้านค้า, ฝึกอบรมสินค้า และโปรโมชั่นใ
PRTR Recruitment and Business Process Outsourcing Co., Ltd.
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : เมืองสมุทรสาคร
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : 20,000-35,000
วันที่ : 11 ส.ค. 2565
งาน PRTR Recruitment and Business Process Outsourcing Co., Ltd.
หน้าที่และความรับผิดชอบ -ดูแลลูกค้าหลังจากที่ลูกค้าซื้อโทรศัพท์มือถือซังซุง -บริการเซทอัพติดตั้งเครื่องใหม่, โอนย้ายข้อมูลให้ลูกค้าพร้อมใช้งาน -ให้คำแนะนำการใช้งานโทรศัพท
PRTR Recruitment and Business Process Outsourcing Co., Ltd.
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : ไม่ระบุ   อัตราค่าจ้าง : รายได้รวม 15,000-20,000++
วันที่ : 11 ส.ค. 2565
งาน PRTR Recruitment and Business Process Outsourcing Co., Ltd.
-ดูแลลูกค้าหลังจากที่ลูกค้าซื้อโทรศัพท์มือถือซังซุง -บริการเซทอัพติดตั้งเครื่องใหม่, โอนย้ายข้อมูลให้ลูกค้าพร้อมใช้งาน -ให้คำแนะนำการใช้งานโทรศัพท์มือถือให้กับลูกค้า -ดูแล
PRTR Recruitment and Business Process Outsourcing Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางเขน
อัตรา : ไม่ระบุ   อัตราค่าจ้าง : ไม่ระบุ
วันที่ : 11 ส.ค. 2565
งาน PRTR Recruitment and Business Process Outsourcing Co., Ltd.
- เพิ่มและผลักดันยอดขาย กระตุ้นการตัดสินใจของลูกค้า - Visit shop ที่ไม่มี PC ของ Samsung ยืนและนำเสนอสินค้าเพื่อเปิดโอกาสขยายร้าน - สร้างความสัมพันธ์กับร้านค้า (ผู้จัดการหรือเจ้าของร้าน) - ขย
PRTR Recruitment and Business Process Outsourcing Co., Ltd.
จังหวัด ภูเก็ต   เขต : เมืองภูเก็ต
อัตรา : 1    อัตราค่าจ้าง : 20,000-35,000
วันที่ : 11 ส.ค. 2565
งาน PRTR Recruitment and Business Process Outsourcing Co., Ltd.
- เพิ่มและผลักดันยอดขาย กระตุ้นการตัดสินใจของลูกค้า - Visit shop ที่ไม่มี PC ของ Samsung ยืนและนำเสนอสินค้าเพื่อเปิดโอกาสขยายร้าน - สร้างความสัมพันธ์กับร้านค้า (ผู้จัดการหรือเจ้าของร้าน) - ขย
PRTR Recruitment and Business Process Outsourcing Co., Ltd.
จังหวัด อุบลราชธานี   เขต : เมืองอุบลราชธานี
อัตรา : 1    อัตราค่าจ้าง : 23,000-50,000
วันที่ : 11 ส.ค. 2565
งาน PRTR Recruitment and Business Process Outsourcing Co., Ltd.
- ดูแลพนักงาน PC ในเขตที่รับผิดชอบ - ดูแลยอดขาย และผลัดดันให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด - ดูแล Time Attendance ของพนักงานที่ดูแล - ทำรายงานส่งหัวหน้างาน - ประเมิณการทำงานของ PC แต่ละเดือน
PRTR Recruitment and Business Process Outsourcing Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : หลาย   อัตราค่าจ้าง : 30000-40000
วันที่ : 11 ส.ค. 2565
งาน PRTR Recruitment and Business Process Outsourcing Co., Ltd.
- เพิ่มและผลักดันยอดขาย กระตุ้นการตัดสินใจของลูกค้า - Visit shop ที่ไม่มี PC ของ Samsung ยืนและนำเสนอสินค้าเพื่อเปิดโอกาสขยายร้าน - สร้างความสัมพันธ์กับร้านค้า (ผู้จัดการหรือเจ้าของร้าน) - ขย
PRTR Recruitment and Business Process Outsourcing Co., Ltd.
จังหวัด พิษณุโลก   เขต : เมืองพิษณุโลก
อัตรา : 1    อัตราค่าจ้าง : 23,000-50,000
วันที่ : 11 ส.ค. 2565
งาน PRTR Recruitment and Business Process Outsourcing Co., Ltd.
- สรรหาพนักงานตามที่ได้มอบหมาย - ประสานงานกับลูกค้าในการส่งพนักงานเข้าทำงาน - ใช้ Microsoft Office พื้นฐานได้ - ทำงานจันทร์-ศุกร์ - หยุดเสาร์,อาทิตย์
PRTR Recruitment and Business Process Outsourcing Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1    อัตราค่าจ้าง : 12,000-15,000
วันที่ : 11 ส.ค. 2565
งาน PRTR Recruitment and Business Process Outsourcing Co., Ltd.
- เพิ่มและผลักดันยอดขาย กระตุ้นการตัดสินใจของลูกค้า - Visit shop ที่ไม่มี PC ของ Samsung ยืนและนำเสนอสินค้าเพื่อเปิดโอกาสขยายร้าน - สร้างความสัมพันธ์กับร้านค้า (ผู้จัดการหรือเจ้าของร้าน) - ขย
PRTR Recruitment and Business Process Outsourcing Co., Ltd.
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1    อัตราค่าจ้าง : 23,000-50,000
วันที่ : 11 ส.ค. 2565
งาน PRTR Recruitment and Business Process Outsourcing Co., Ltd.
- Traning PC ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ในแต่ละเขตที่รับผิดชอบ - Visit shop เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับพนักงานและร้านค้า - Weekly traing 3ครั้ง / เดือน - ทดสอบความรู้เดือนละ 1 ครั้ง - Monthly training เดือนละ 1 ครั้ง - ดูยอด
PRTR Recruitment and Business Process Outsourcing Co., Ltd.
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : เมืองสุราษฎร์ธานี
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : 20,000-35,000
วันที่ : 11 ส.ค. 2565
งาน PRTR Recruitment and Business Process Outsourcing Co., Ltd.
- Traning PC ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ในแต่ละเขตที่รับผิดชอบ - Visit shop เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับพนักงานและร้านค้า - Weekly traing 3ครั้ง / เดือน - ทดสอบความรู้เดือนละ 1 ครั้ง - Monthly training เดือนละ 1 ครั้ง - ดูยอด
PRTR Recruitment and Business Process Outsourcing Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพระโขนง
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : 20,000-35,000
วันที่ : 11 ส.ค. 2565
งาน PRTR Recruitment and Business Process Outsourcing Co., Ltd.
1.เชียร์ขายเครื่องใช้ไฟฟ้าของแบรนด์ SAMSUNG ตามที่ได้รับมอบหมาย 2.ดูแลความเรียบร้อย ความสะอาดของสาขาที่ได้รับมอบหมาย 3.เช็คสต็อก รายงานยอดขาย 4.ทำงาน6วัน/สัปดาห์ ยิ่งขายมากรายไดยิ่งด
PRTR Recruitment and Business Process Outsourcing Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : หลายอัตรา    อัตราค่าจ้าง : 10,100-25,000++
วันที่ : 11 ส.ค. 2565
งาน PRTR Recruitment and Business Process Outsourcing Co., Ltd.
1.เชียร์ขายเครื่องใช้ไฟฟ้าของแบรนด์ SAMSUNG ตามที่ได้รับมอบหมาย 2.ดูแลความเรียบร้อย ความสะอาดของสาขาที่ได้รับมอบหมาย 3.เช็คสต็อก รายงานยอดขาย 4.ทำงาน6วัน/สัปดาห์ ยิ่งขายมากรายไดยิ่งด
PRTR Recruitment and Business Process Outsourcing Co., Ltd.
จังหวัด นครพนม   เขต : เมืองนครพนม
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 13,000 - 20,000 UP บาท
วันที่ : 11 ส.ค. 2565
งาน PRTR Recruitment and Business Process Outsourcing Co., Ltd.
1.เชียร์ขายเครื่องใช้ไฟฟ้าของแบรนด์ SAMSUNG ตามที่ได้รับมอบหมาย 2.ดูแลความเรียบร้อย ความสะอาดของสาขาที่ได้รับมอบหมาย 3.เช็คสต็อก รายงานยอดขาย 4.ทำงาน6วัน/สัปดาห์ ยิ่งขายมากรายไดยิ่งด
PRTR Recruitment and Business Process Outsourcing Co., Ltd.
จังหวัด สกลนคร   เขต : สว่างแดนดิน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 13,000 - 20,000 UP บาท
วันที่ : 11 ส.ค. 2565
งาน PRTR Recruitment and Business Process Outsourcing Co., Ltd.
1.เชียร์ขายเครื่องใช้ไฟฟ้าของแบรนด์ SAMSUNG ตามที่ได้รับมอบหมาย 2.ดูแลความเรียบร้อย ความสะอาดของสาขาที่ได้รับมอบหมาย 3.เช็คสต็อก รายงานยอดขาย 4.ทำงาน6วัน/สัปดาห์ ยิ่งขายมากรายไดยิ่งด
PRTR Recruitment and Business Process Outsourcing Co., Ltd.
จังหวัด ฉะเชิงเทรา   เขต : เมืองฉะเชิงเทรา
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 13,000 - 20,000 UP บาท
วันที่ : 11 ส.ค. 2565
งาน PRTR Recruitment and Business Process Outsourcing Co., Ltd.
- ดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานขายพร้อมกระตุ้นยอดขาย - สร้างความสัมพันธ์อันดีกับร้านค้า - อัพเดตสินค้าและโปรโมชั่นใหม่ๆ ให้แก่ร้านค้า - ดูแลเรื่องรายละเอียดสินค้าให้เป็นไปตาม
PRTR Recruitment and Business Process Outsourcing Co., Ltd.
จังหวัด สกลนคร   เขต : เมืองสกลนคร
อัตรา : หลาย   อัตราค่าจ้าง : 40000
วันที่ : 11 ส.ค. 2565
งาน PRTR Recruitment and Business Process Outsourcing Co., Ltd.
- ดูภาพรวมยอดขายของพนักงานในช่องทางที่รับผิดชอบ - วิเคราะห์คู่แข่งขันและสามารถปรับกลยุทธ์ได้ดี - ดูและประเมินการทำงานของพนักงานขาย แนะนำ เพื่อให้พนักงานขายได้ยอด - สามารถทำรา
PRTR Recruitment and Business Process Outsourcing Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : หลาย   อัตราค่าจ้าง : 50000-100000
วันที่ : 11 ส.ค. 2565
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 96 งาน
1 2 3 4 5

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.