ค้นหาตำแหน่งงานว่าง

ลงทะเบียนฝากประวัติ สมัครงาน เข้าระบบคนหางาน หางาน งานมาใหม่วันนี้

งาน บริษัท ตรังการพิมพ์ จำกัด
1             ตรวจสอบ วิเคราะห์ เปรียบเทียบ ข้อมูลต้นทุนทั้งหมด 2            ปิดงบต้นทุนแต่ละบริษัท และงบต้นทุนรวมกลุ่มบริษัท 3             วิเคราะห์ต้นทุนขายแต่ละเดือน 4            วิเคราะห์ต้นทุนแต่ละเดือน 5          ประมาณการต้นทุนงานแต่ละตัว จากการร้องขอของฝ่ายอื่นๆ
บริษัท ตรังการพิมพ์ จำกัด
จังหวัด ตรัง   เขต : เมืองตรัง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามความสามารถ
วันที่ : 29 ก.พ. 2567
งาน บริษัท ตรังการพิมพ์ จำกัด
1. ดูแลการเบิก-จ่าย สินค้าให้เป็นไปตามขั้นตอน 2. รับของที่ Supplier หรือบริษัทขนส่งมาส่ง 3. ตรวจเช็คและรับของให้ครบตามจำนวนที่รับเข้า 4. เก็บของเข้าสโตร์ให้เป็นระเบียบ 5. ทำรายการสรุปการรับ - จ่าย และยอดคงเหลือในแต่ละวัน 6. ควบคุมดูแลวัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือทุกประเภท
บริษัท ตรังการพิมพ์ จำกัด
จังหวัด ตรัง   เขต : เมืองตรัง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามความสามารถ
วันที่ : 29 ก.พ. 2567
งาน บริษัท ตรังการพิมพ์ จำกัด
1.มีความรู้เรื่องเคมีเบื้องต้น 2.สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word,Microsoft Excel 3.ตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงานให้เป็นไปตามมาตราฐาน
บริษัท ตรังการพิมพ์ จำกัด
จังหวัด ตรัง   เขต : เมืองตรัง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 10000
วันที่ : 29 ก.พ. 2567
งาน บริษัท ตรังการพิมพ์ จำกัด
วางแผนการโพสต์ Online วางแผนการออกตลาด offline วางแผนการถ่ายรูป ติดตามแผน สรุปผล ถ่ายรูปสินค้าประจำวัน โพสต์/คิดแคปชั่นแต่ละPlatform นัดประชุมทุกสัปดาห์ ติดตามเทรนในโลกออนไลน์เพื่อนำมาวางแผน
บริษัท ตรังการพิมพ์ จำกัด
จังหวัด ตรัง   เขต : เมืองตรัง
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 10000
วันที่ : 29 ก.พ. 2567
งาน บริษัท เอเซียแปซิฟิคพาราวู้ด จำกัด
คุณสมบัติ 1.มีความขยันและอดทน พร้อมเรียนรู้งาน 2.สะดวกในการเดินทางมาทำงาน 3.หากมีความรู้เกี่ยวกับคุณภาพไม้  จะพิจารณาเป็นพิเศษ 4.เพศชายหรือหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป 5.วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป 
บริษัท เอเซียแปซิฟิคพาราวู้ด จำกัด
จังหวัด ตรัง   เขต : เมืองตรัง
อัตรา : 5   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 29 ก.พ. 2567
งาน บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล ตรัง (ประเทศไทย) จำกัด
หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1. ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพหรือลักษณะที่ปรากฏของวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการและเป็นไปตามลักษณะที่ยอมรับ 2.ทำให้แน่ใจว่ามีการตรวจสอบตามแผนควมคุม มีการติดตามและเอาใจใส่ 3.เตรียมตัวอย่างสำหรับทดสอบตามคู่มือปฏิบัติงาน 4.พิจารณาหรือตรวจสอบการบันทึกผลการทำงาน 5.รักษาความสะอาดในพื้นที่ทำงานและบริเวณห้องทดสอบ 6.รายงานแก่ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องตามความต้องการ 7. รายงานผลการทำงานต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้นำแผนกประกันคุณภาพ หรือผู้จัดการแผนกประกันคุณภาพให้ทันเวลา 8.ดำเนินการและติดตา
บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล ตรัง (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด ตรัง   เขต : รัษฎา
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 29 ก.พ. 2567
งาน บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล ตรัง (ประเทศไทย) จำกัด
-วางแผนและสอบเทียบอุปกรณ์ให้สอดคล้องตามข้อกำหนดของระบบคุณภาพ -ปฏิบัติงานแทนหัวหน้าทีมงานประกันคุณภาพถ้าหัวหน้าทีมงานประกันคุณภาพลา -ดูแลรักษาระบบการทำงานของแผนก ส่วนงาน QA และ QC -ฝึกอบรมพนักงานภายในแผนก -เข้าร่วมและเป็นผู้นำใน กิจกรรมเพื่อปรับปรุงการทดสอบในห้องปฎิบัติการ -ช่วยเหลือภารกิจของผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ -ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องหรือหรืองานที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ
บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล ตรัง (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด ตรัง   เขต : รัษฎา
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 29 ก.พ. 2567
งาน บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล ตรัง (ประเทศไทย) จำกัด
• - Meeting with the department head to discuss our mechanical or electrical automation needs. • - Drawing electrical or mechanical schematics to demonstrate how processes will work. • - Developing and installing machine programs using automation software and custom coding languages. • - Determining machine automation test criteria before the final installation. • - Testing automated systems for efficiency, safety, and reliability. • - Troubleshooting system errors. • - Overseeing the succ
บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล ตรัง (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด ตรัง   เขต : รัษฎา
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 29 ก.พ. 2567
งาน บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล ตรัง (ประเทศไทย) จำกัด
1.ตรวจเช็คสภาพรถ Forklift คันที่ตนเองขับก่อนใช้งานเป็นประจำทุกวัน 2.จัดเก็บสินค้าให้ตรงตามชนิดของสินค้าเพื่อสะดวกในการขนส่ง 3.รักษาคุณภาพของสินค้าให้ดี 4.ทำการโหลดสินค้าทั้งโหลดตู้คอนเทนเนอร์และรถเทนเลอร์ 5.สังเกตและวิเคราะห์อาการเสียในส่วนต่าง ๆ ของรถโฟล์คลิฟท์เบื้องต้นได้ 6.ขนวัสดุและสินค้าจากยานพาหนะที่เข้ามาและวางซ้อนกันไปยังสถานที่ที่กำหนด 7.ช่วยรักษาสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อยของการทำงาน 8.มอบหมายงานอื่นๆ
บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล ตรัง (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด ตรัง   เขต : รัษฎา
อัตรา : จำนวน 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 29 ก.พ. 2567
งาน บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล ตรัง (ประเทศไทย) จำกัด
ร่างออกแบบตามคำสั่งงาน ตรวจสอบแบบให้ถูกต้องก่อนส่งอนุมัติ ประสานงานและวางแผนการออกแบบกับผู้ควบคุมดูแลแบบจากหน่วยงานภายนอก บำรุงดูแลรักษาเครื่องมือแลอุปกรณ์สำหรับงานออกแบบ จัดทำใบสั่งซื้อ ประเมิน ปริมาณและค่าใช้จ่าย ทำความสะอาดเครื่องมือและหน่ยวยปฏิบัติการ ให้การสนับสนุนอย่างทันทีทันใดเกี่ยวกับปัญหางานด้านวิศวกรรมทั้งหมด
บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล ตรัง (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด ตรัง   เขต : รัษฎา
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 29 ก.พ. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 94 งาน.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

โปรดระวัง !!
การตั้ง Username และ Password นั้น ไม่ควรเหมือนกัน และควรมีความยาว 4-10 ตัวอักษร เพื่อความปลอดภัยของ ใบสมัครของท่าน

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.