งาน บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล ตรัง (ประเทศไทย) จำกัด
1.ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรให้เกิดประสิทธิภาพ 2.ซ่อมบำรุงเครื่องจักร เมื่อเกิดปัญหาทันที 3.ติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ 4.ติดตามดูแลเครื่องจักรตามแผนงาน 5.จัดทำรายงานประจำวัน 6.บำรุงดูแลรักษาเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ 7.สามารถซ่อมแซมงานตามคำสั่งได้ 8.ทำความสะอาดเครื่องมือและห้องปฏิบัติการ 9.ให้การสนับสนุน อย่างทันทีทันใดเกี่ยวกับปัญหางานด้านวิศวกรรมทั้งหมด
บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล ตรัง (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด ตรัง   เขต : รัษฎา
อัตรา : 5 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง/ตามตกลง
วันที่ : 6 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล ตรัง (ประเทศไทย) จำกัด
1.ติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ 2.ติดตามดูแลเครื่องจักรตามแผนงาน 3.จัดทำรายงานประจำวัน 4.บำรุงดูแลรักษาเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ 5.สามารถซ่อมแซมงานตามคำสั่งได้ 6.ทำความสะอาดเครื่องมือและห้องปฏิบัติการ 7.ให้การสนับสนุน อย่างทันทีทันใดเกี่ยวกับปัญหางานด้านวิศวกรรมทั้งหมด
บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล ตรัง (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด ตรัง   เขต : รัษฎา
อัตรา : 5 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 6 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล ตรัง (ประเทศไทย) จำกัด
1.ติดตั้ง และซ่อมบำรุงไฟฟ้าในโรงงาน 2.ดูแลงานไฟฟ้าทั้งหมดในโรงงาน 3.ติดตามดูแลระบบไฟฟ้าตามแผนงาน 4.จัดทำรายงานประจำวัน 5.บำรุงดูแลรักษาระบบการจ่ายไฟฟ้า และอุปกรณ์ต่างๆ 6.สามารถซ่อมแซมงานตามคำสั่งได้ 7.ทำความสะอาดเครื่องมือและห้องปฏิบัติการ 8.ให้การสนับสนุน อย่างทันทีทันใดเกี่ยวกับปัญหางานด้านวิศวกรรมไฟฟ้าทั้งหมด
บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล ตรัง (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด ตรัง   เขต : รัษฎา
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง/ตามตกลง
วันที่ : 6 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล ตรัง (ประเทศไทย) จำกัด
1.ตรวจเช็คคุณภาพผิวไม้หลังออกจากเครื่องขัดผิว 2.สุ่มเช็คคุณภาพไม้ที่แพ็คและบันทึกข้อมูลการสุ่มเช็ค 3.ควบคุมการคัดเกรดของพนักงานและตรวจเช็คข้อบกพร่องของไม้ที่พนักงานทำการคัดเกรด 4.ควบคุมการทำงานของเครื่องคัดเกรดไม้อัตโนมัติ พร้อมบันทึกข้อมูล
บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล ตรัง (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด ตรัง   เขต : รัษฎา
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 6 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล ตรัง (ประเทศไทย) จำกัด
ร่างออกแบบตามคำสั่งงาน ตรวจสอบแบบให้ถูกต้องก่อนส่งอนุมัติ ประสานงานและวางแผนการออกแบบกับผู้ควบคุมดูแลแบบจากหน่วยงานภายนอก บำรุงดูแลรักษาเครื่องมือแลอุปกรณ์สำหรับงานออกแบบ จัดทำใบสั่งซื้อ ประเมิน ปริมาณและค่าใช้จ่าย ทำความสะอาดเครื่องมือและหน่ยวยปฏิบัติการ ให้การสนับสนุนอย่างทันทีทันใดเกี่ยวกับปัญหางานด้านวิศวกรรมทั้งหมด
บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล ตรัง (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด ตรัง   เขต : รัษฎา
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 6 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล ตรัง (ประเทศไทย) จำกัด
ประสานงานกับแผนก QC เพื่อรับบอร์ดสำหรับบรรจุหีบห่อ ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ทุกประเภท จัดทำรายงานการบรรจุประจำวัน / สัปดาห์และสรุป ตรวจสอบการบรรจุผลิตภัณฑ์และฉลากเอกสารผลิตภัณฑ์ ตรวจสอบวัสดุผลิตภัณฑ์ทุกวันก่อนบรรจุ แผนกบรรจุภัณฑ์มีหน้าที่ตรวจสอบพาร์ติเคิลบอร์ดพร้อมฉลากผลิตภัณฑ์ทุกวัน ควบคุมเครื่องบรรจุ ควบคุมคนขับรถยกที่ทำงานในสายการบรรจุ
บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล ตรัง (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด ตรัง   เขต : รัษฎา
อัตรา : จำนวน 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 6 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล ตรัง (ประเทศไทย) จำกัด
1.ตรวจเช็คสภาพรถ Forklift คันที่ตนเองขับก่อนใช้งานเป็นประจำทุกวัน 2.จัดเก็บสินค้าให้ตรงตามชนิดของสินค้าเพื่อสะดวกในการขนส่ง 3.รักษาคุณภาพของสินค้าให้ดี 4.ทำการโหลดสินค้าทั้งโหลดตู้คอนเทนเนอร์และรถเทนเลอร์ 5.สังเกตและวิเคราะห์อาการเสียในส่วนต่าง ๆ ของรถโฟล์คลิฟท์เบื้องต้นได้ 6.ขนวัสดุและสินค้าจากยานพาหนะที่เข้ามาและวางซ้อนกันไปยังสถานที่ที่กำหนด 7.ช่วยรักษาสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อยของการทำงาน 8.มอบหมายงานอื่นๆ
บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล ตรัง (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด ตรัง   เขต : รัษฎา
อัตรา : จำนวน 4 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 6 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล ตรัง (ประเทศไทย) จำกัด
ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิตให้บรรลุ KPI ของแผนกการผลิตและช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิตในการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในไซต์งาน วิเคราะห์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตของส่วนงาน Green End และเสนอแนะการดำเนินการป้องกัน ประสานงานเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการผลิตกับวิศวกรรมเพื่อแก้ปัญหาสายงานให้สายงานทำงานได้อย่างราบรื่น เป็นผู้ดูแลสภาพเครื่องจักรและประสานงานกับฝ่ายวิศวกรรมในการเก็บรักษาเครื่องจักรและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการบำรุงรักษาโดยให้การสนับสนุนแก่ฝ่ายวิศวกรรม รักษาและตรวจสอบให้แน่ใจว่าขั้นตอนทั้งหมดของ ISO 9001 ได้ร
บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล ตรัง (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด ตรัง   เขต : รัษฎา
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 6 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล ตรัง (ประเทศไทย) จำกัด
• - Meeting with the department head to discuss our mechanical or electrical automation needs. • - Drawing electrical or mechanical schematics to demonstrate how processes will work. • - Developing and installing machine programs using automation software and custom coding languages. • - Determining machine automation test criteria before the final installation. • - Testing automated systems for efficiency, safety, and reliability. • - Troubleshooting system errors. • - Overseeing the succ
บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล ตรัง (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด ตรัง   เขต : รัษฎา
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 6 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล ตรัง (ประเทศไทย) จำกัด
1.ดูแลการส่งออกไม้ และตรวจเช็คเอกสารการส่งออก 2.จัดทำรายงานการรับเข้า-ส่งออกของไม้ เป็นประจำทุกวัน 3.จัดทำรายงานการโหลดสินค้าประจำวันและรายงานประจำเดือน 4.ดูแลงานเอกสารอื่น ๆ ในส่วนงานที่รับผิดชอบ เช่น เอกสารการประชุม เอกสารขาดลา มาสายของพนักงาน 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล ตรัง (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด ตรัง   เขต : รัษฎา
อัตรา : 4   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 6 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล ตรัง (ประเทศไทย) จำกัด
1.ติดตั้ง และซ่อมบำรุงไฟฟ้าในโรงงาน 2.ดูแลงานไฟฟ้าทั้งหมดในโรงงาน 3.ติดตามดูแลระบบไฟฟ้าตามแผนงาน 4.จัดทำรายงานประจำวัน 5.บำรุงดูแลรักษาระบบการจ่ายไฟฟ้า และอุปกรณ์ต่างๆ 6.สามารถซ่อมแซมงานตามคำสั่งได้ 7.ทำความสะอาดเครื่องมือและห้องปฏิบัติการ 8.ให้การสนับสนุน อย่างทันทีทันใดเกี่ยวกับปัญหางานด้านวิศวกรรมไฟฟ้าทั้งหมด
บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล ตรัง (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด ตรัง   เขต : รัษฎา
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 6 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล ตรัง (ประเทศไทย) จำกัด
จัดทำรักษาและปรับปรุงการวางแผนการบำรุงรักษาและการกำหนดเวลาพอดีกับการวางแผนการผลิต พัฒนาต้นทุนและเวลาในการประมาณการของงานบำรุงรักษาตามแผน พัฒนาและดำเนินการระบบการจัดการการบำรุงรักษาที่ให้การทำงานราบรื่นของสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมด ซื้อทุกชิ้นส่วนที่จำเป็น, อุปกรณ์, บริการและเอกสารการปฏิบัติงานการบำรุงรักษา เขียนขั้นตอนการบำรุงรักษาบังคับที่ส่งเสริมคุณภาพของงานบำรุงรักษาปราศจากข้อบกพร่อง รับผิดชอบในการขึ้นเก็บและความถูกต้องของฐานข้อมูลประวัติของการบำรุงรักษาอุปกรณ์และบันทึกงาน ใช้วิธีการและช
บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล ตรัง (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด ตรัง   เขต : รัษฎา
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 6 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล ตรัง (ประเทศไทย) จำกัด
1. ทำความสะอาดเครื่องจักรทั้งหมดที่อยู่ภายใต้พื้นที่เครื่องย่อยไม้ 2. ดูแลรักษาพื้นที่เครื่องดรายเออร์ 3. ดูแลรักษาพื้นที่เครื่องคัดแยกขนาดไม้ 4. จัดเตรียมแหวนของเครื่องย่อยไม้ และจัดเปลี่ยนตรงตามเวลา 5. รายงานการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ทำงานที่เกี่ยวข้อง 6. รายงานความเสียหายของทรัพย์สินบริษัท 7. งานอื่นๆที่ต้องการความใส่ใจ
บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล ตรัง (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด ตรัง   เขต : รัษฎา
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 6 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล ตรัง (ประเทศไทย) จำกัด
-วางแผนและสอบเทียบอุปกรณ์ให้สอดคล้องตามข้อกำหนดของระบบคุณภาพ -ปฏิบัติงานแทนหัวหน้าทีมงานประกันคุณภาพถ้าหัวหน้าทีมงานประกันคุณภาพลา -ดูแลรักษาระบบการทำงานของแผนก ส่วนงาน QA และ QC -ฝึกอบรมพนักงานภายในแผนก -เข้าร่วมและเป็นผู้นำใน กิจกรรมเพื่อปรับปรุงการทดสอบในห้องปฎิบัติการ -ช่วยเหลือภารกิจของผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ -ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องหรือหรืองานที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ
บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล ตรัง (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด ตรัง   เขต : รัษฎา
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 6 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล ตรัง (ประเทศไทย) จำกัด
รับผิดชอบในการขับขี่เพื่อบริหารงานของบริษัทฯ รับผิดชอบในการการดูแลความเรียบร้อย, ความสะอาดและความพร้อมของรถบริษัท รับผิดชอบในการนำรถไปตรวจสภาพ และต่อภาษีประจำปี ศึกษาและวิเคราะห์อาการเสียในส่วนต่าง ๆ ของรถเบื้องต้นได้ ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ ต้องบำรุงรักษารถให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยในการใช้งาน ต้องมีใบขับขี่รถประเภท 2 (ท.2) งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล ตรัง (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด ตรัง   เขต : รัษฎา
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 6 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล ตรัง (ประเทศไทย) จำกัด
วางแผนระบบการประกันคุณภาพสินค้าและระบบประกันคุณภาพกระบวนการผลิต ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน จัดทำมาตรฐานคุณภาพไม้ยางพาราแปรรูป ทบทวนและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันตามความต้องการของตลาด รวมถึงแจกจ่ายและชี้แจงให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องทราบและเข้าใจ วางแผนงานติดตามและควบคุมปริมาณผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด วางแผนงานตรวจสอบและเสนอแนะความผิดปกติด้านคุณภาพ พร้อมทั้งติดตามการดำเนินการตามมาตรการแก้ไข (Corrective action) และมาตรการป้องกัน (Preventive action) วางแผนตรวจสอบความถูกต้องของข้อ
บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล ตรัง (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด ตรัง   เขต : รัษฎา
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 6 มิ.ย. 2566
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 16 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2023, All Rights Reserved.