ค้นหาตำแหน่งงานว่าง

ลงทะเบียนฝากประวัติ สมัครงาน
เข้าระบบคนหางาน
หางาน
งานมาใหม่วันนี้

1.นำวัตถุดิบเข้าบ่อทำความสะอาด ขัดมันและเป่ารำ ยิงสี คัดเลือกข้าว
บริษัท ทีบีเอสไรซ์มิลล์ จำกัด
จังหวัด ชัยนาท
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 9,000 บาทขึ้นไป
วันที่ : 20 ก.ย. 2564
1.ควบคุมการผ่านเข้า-ออก บุคคล/ยานพาหนะ 2.คอยดูแลทรัพย์สินของบริษัท 3.ควบคุมหรือแจ้งเหตุต่อผู้กระทำผิดตามความจำเป็นในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การตรวจตรายามวิกาล
บริษัท ทีบีเอสไรซ์มิลล์ จำกัด
จังหวัด ชัยนาท
อัตรา : 5 อัตรา   เงินเดือน : 9,000 บาทขึ้นไป
วันที่ : 20 ก.ย. 2564
-ดูแลบำรุงและซ่อมเครื่องจักร ใน line การผลิตเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ - วางแผน ติดตาม ควบคุม ดูแลระบบงานออกแบบเครื่องจักรกลในโรงงาน - ตรวจสอบความคืบหน้าของงาน และ
บริษัท ทีบีเอสไรซ์มิลล์ จำกัด
จังหวัด ชัยนาท
อัตรา : 1   เงินเดือน : 18,000-25,000
วันที่ : 20 ก.ย. 2564
- ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ (ข้าวสาร) ในขั้นตอนการรับเข้าและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด - จัดทำรายงานการตรวจคุณภาพสินค้าตามแผนการผลิตแต่ละวัน - สุ่มตัวอย่างข้า
บริษัท ทีบีเอสไรซ์มิลล์ จำกัด
จังหวัด ชัยนาท   เขต : มโนรมย์
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 20 ก.ย. 2564
ขับรถตักและฟอร์คลิฟท์ทำงานทั่วไป
บริษัท ทีบีเอสไรซ์มิลล์ จำกัด
จังหวัด ชัยนาท
อัตรา : 5 อัตรา   เงินเดือน : 9,000 บาทขึ้นไป
วันที่ : 20 ก.ย. 2564
- บันทึกข้อมูลการเงินขององค์การอย่างสมบูรณ์ตามระบบของการบัญชี และเป็นระเบียบแบบแผน เช่น บัญชีรายรับ หรือบัญชีรายจ่าย เป็นต้น - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และบันทึกเกี่ยวกับ
บริษัท ทีบีเอสไรซ์มิลล์ จำกัด
จังหวัด ชัยนาท   เขต : มโนรมย์
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 20 ก.ย. 2564
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการทั่วไป งานรับ-ส่ง หนังสือ และ/หรือ ขับรถยนต์ บำรุงรักษารถยนต์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 (กรมวิชาการเกษตร)
จังหวัด ชัยนาท   เขต : สรรพยา
อัตรา : จำนวน 1 อัตรา   เงินเดือน : ค่าตอบแทน 10,430 บาท
วันที่ : 3 ก.พ. 2564
ช่วยปฏิบัติงานด้านธุรการ และงานสารบรรณ เกี่ยวกับ การรับ-ส่ง ลงทะเบียน แยกประเภท และจัดส่งหนังสือ เอกสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เก็บและค้นหาหนังสือ เอกสารการเงิน พัสดุครุภัณฑ
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 (กรมวิชาการเกษตร)
จังหวัด ชัยนาท   เขต : สรรพยา
อัตรา : จำนวน 1 อัตรา   เงินเดือน : ค่าตอบแทน 11,280 บาท
วันที่ : 3 ก.พ. 2564
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฎิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามาถทางวิชาการด้านวิจัย และพัฒนาพืช ปฏิบัติงาเกี่ยวกับการจัดการการผลิตพืชทั้งในระบบเปิด และระบบปิด การวางแผนการทดลองด้
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 (กรมวิชาการเกษตร)
จังหวัด ชัยนาท   เขต : สรรพยา
อัตรา : จำนวน 1 อัตรา   เงินเดือน : ค่าตอบแทน 18,000 บาท
วันที่ : 3 ก.พ. 2564
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบงานนิติกรรมและสัญญา งานกฎหมาย ความรับผิดทางแพ่ง และอาญา งานคดีปกครองและกำกับ ดูแลสิทธิประโยชน์ งานวิจัยของกรม หรือ ศึกษา วิเคราะห์ การเสริ
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 (กรมวิชาการเกษตร)
จังหวัด ชัยนาท   เขต : สรรพยา
อัตรา : จำนวน 1 อัตรา   เงินเดือน : ค่าตอบแทน 18,000 บาท
วันที่ : 3 ก.พ. 2564
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 39 งาน
1 2 3 4

คุณรู้หรือไม่ ?
คุณสามารถตรวจสอบใบสมัครของคุณได้ว่ามีบริษัทไหนค้น หรือ เปิดดูใบสมัครของท่านบ้างโดย เข้า สำหรับคนหางาน >> เข้าระบบ >> บริษัทไหนเปิดใบสมัครของท่านบ้าง

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 089-160-6465, 089-884-7865
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.