เป็นงานออกติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อให้ได้ workshop หรือ mini workshop เพื่อให้ทีม make up และทีม skin care ได้เข้าไปทำกิจกรรม
บริษัท พี.บิลเลี่ยน ริช จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 5   อัตราค่าจ้าง : 15,000-20,000
วันที่ : 12 เม.ย. 2567
เป็นทีมการตลาดที่ลงพื้นที่เข้าไปทำ workshop / mini workshop make up and skin care class ให้กับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน
บริษัท พี.บิลเลี่ยน ริช จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : 15,000-25,000
วันที่ : 12 เม.ย. 2567
เป็นงานที่ต้องมาเรียนตั้งแต่ระบบงานเบื้อต้น ตั้งแต่พื้นฐานงาน การเทรนนิ่งพัฒนาทีมงาน และสอบขึ้นมาเป็น ผู้บริหารสาขา
บริษัท พี.บิลเลี่ยน ริช จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : 15,000-35,000
วันที่ : 12 เม.ย. 2567
1.ไม่ใช่งานหลังบ้าน เป็นงานขายPlatFormFunCrowd ที่เป็นระบบCRM ให้กับผู้ประกอบการSme 2.ทำยอดขายส่วนตัวและทีมงานของตนเอง 3.วางกลยุทธ์การตลาดในแต่ละช่องทาง เช่นSocial Media Marketing, Content Marketing ฯลฯ ให้กับผู้ประกอบการSme 4.ช่วยหาลูกค้าใหม่ให้กับแพลต์ฟร์อมFunCrowd ออกแบบกลยุทธ์ในการเข้าถึงลูกค้า 5.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท พี.บิลเลี่ยน ริช จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,000 - 20,000 บาท
วันที่ : 12 เม.ย. 2567
เป็นงานที่ต้องออกไปนำเสนอสินค้าให้กับลูกค้าในรูปแบบ workshop/mini workshop กลุ่มลูกค้าจะเป็นบุคลากรในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
บริษัท พี.บิลเลี่ยน ริช จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 4   อัตราค่าจ้าง : 15,000-45,000
วันที่ : 12 เม.ย. 2567
เป็นงานที่ต้องเรียนรู้ทั้งหมด ซึ่งเป็นการตลาดที่สาขาดูแล เรียนรู้เรื่องข้อมูลสินค้า สามารถจัดการบริหารยอดขายได้ดี สามารถบริหารจัดการคนได้ดี
บริษัท พี.บิลเลี่ยน ริช จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 5   อัตราค่าจ้าง : 12,000-50,000
วันที่ : 12 เม.ย. 2567
1.ไม่ใช่งานหลังบ้าน เป็นงานขายPlatFormFunCrowd ที่เป็นระบบCRM ให้กับผู้ประกอบการSme 2.ดูแลให้บริการลูกค้าตลอดการขาย 3.ติดต่อประสานงานเองทั้งภายใน/ภายนอกองค์กร 4.ประสานงานและทำงานร่วมกับทีมขายและแผนกที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า 5.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท พี.บิลเลี่ยน ริช จำกัด
จังหวัด อุดรธานี   เขต : เมืองอุดรธานี
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 20,000 - 30,000 บาท
วันที่ : 12 เม.ย. 2567
ไม่ใช่งานหลังบ้าน 1.เป็นงานขายPlatFormFunCrowd ที่เป็นระบบCRM ให้กับผู้ประกอบการSme 2.ดูแลให้บริการลูกค้าตลอดการขาย 3.จัดเตรียมสินค้าตัวอย่างเพื่อลงพื้นที่นำเสนอข้อมูลต่อลูกค้าทั้งภายใน-ภายนอกบริษัท 4.ประสานงานและทำงานร่วมกับทีมขายและแผนกที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าประสานงานและทำงานร่วมกับทีมขายและแผนกที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า
บริษัท พี.บิลเลี่ยน ริช จำกัด
จังหวัด อุดรธานี   เขต : เมืองอุดรธานี
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 20,000 - 30,000 บาท
วันที่ : 12 เม.ย. 2567
ไม่ใช่งานหลังบ้าน 1.ประสานงานลูกค้าส่งงานให้กับทีมงานกราฟฟิค ทั้งลูกค้าเก่า-ลูกค้าใหม่ 2.นำเสนอแพลตฟอร์ม FunCrowd ให้กับลูกค้า 3.ประสานงานทั้งภายใน-ภายนอกองค์กร
บริษัท พี.บิลเลี่ยน ริช จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 20,000 - 30,000 บาท
วันที่ : 12 เม.ย. 2567
ไม่ใช่งานหลังบ้าน 1.เป็นงานขายPlatFormFunCrowd ที่เป็นระบบCRM ให้กับผู้ประกอบการSme 2.ดูแลให้บริการลูกค้าตลอดการขาย 3.จัดเตรียมสินค้าตัวอย่างเพื่อลงพื้นที่นำเสนอข้อมูลต่อลูกค้าทั้งภายใน-ภายนอกบริษัท 4.ประสานงานและทำงานร่วมกับทีมขายและแผนกที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าประสานงานและทำงานร่วมกับทีมขายและแผนกที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า
บริษัท พี.บิลเลี่ยน ริช จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 20,000 - 30,000 บาท
วันที่ : 12 เม.ย. 2567
1.ไม่ใช่งานหลังบ้าน เป็นงานขายPlatFormFunCrowd ที่เป็นระบบCRM ให้กับผู้ประกอบการSme 2.ดูแลให้บริการลูกค้าตลอดการขาย 3.จัดเตรียมสินค้าตัวอย่างเพื่อลงพื้นที่นำเสนอข้อมูลต่อลูกค้าทั้งภายใน-ภายนอกบริษัท 4.ประสานงานและทำงานร่วมกับทีมขายและแผนกที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าประสานงานและทำงานร่วมกับทีมขายและแผนกที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า
บริษัท พี.บิลเลี่ยน ริช จำกัด
จังหวัด อุดรธานี   เขต : เมืองอุดรธานี
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 20,000 - 30,000 บาท
วันที่ : 12 เม.ย. 2567
1.*ไม่ใช่งานหลังบ้าน*บริษัทมีระบบ “Funcrowd” เป็นระบบ Digital CRM Platform ช่วยเหลือผู้ประกอบการในการบริหารงานธุรกิจ โดยเฉพาะการทำ CRM 2.พนักงานจึงนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาเป็นตัวกลางที่จะช่วยเชื่อมโยงความสัมพันธ์ผู้ประกอบการ และ ลูกค้า เข้าหากันอย่างง่ายดาย ด้วยระบบ Loyalty Program 3.ช่วยต่อยอดธุรกิจให้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการทำงานระบบออนไลน์ที่ใช้งานง่ายผ่าน Line Official Account หรือ Line OA 4.บริษัทและทีมขายจะเติบโตขึ้นไปด้วยกัน เพื่อให้บริษัทเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีที่ช่วยสร้างกา
บริษัท พี.บิลเลี่ยน ริช จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 20,000 - 30,000 บาท
วันที่ : 12 เม.ย. 2567
1.ไม่ใช่งานหลังบ้าน เป็นงานขายPlatFormFunCrowd ที่เป็นระบบCRM ให้กับผู้ประกอบการSme 2.ดูแลให้บริการลูกค้าตลอดการขาย 3.จัดเตรียมสินค้าตัวอย่างเพื่อลงพื้นที่นำเสนอข้อมูลต่อลูกค้าทั้งภายใน-ภายนอกบริษัท 4.ประสานงานและทำงานร่วมกับทีมขายและแผนกที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าประสานงานและทำงานร่วมกับทีมขายและแผนกที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า
บริษัท พี.บิลเลี่ยน ริช จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 20,000-30,000 บาท
วันที่ : 12 เม.ย. 2567
1.ไม่ใช่งานหลังบ้าน เป็นงานขายPlatFormFunCrowd ที่เป็นระบบCRM ให้กับผู้ประกอบการSme 2.พนักงานขายจะได้รับการฝึกอบรมหลักการ digital marketing Online และการใช้ PlatFormFunCrowd 3.มีความเชี่่ยวชาญและเข้าใจการทำการตลาดOnline 4.คิดแคมเปญจน์โฆษณาและสร้าง Content เชิงสร้างสรรค์ ให้กับผู้ประกอบการSme 5.ประสานงานระหว่างลูกค้าแนะนำPlatFormFunCrowd ที่เป็นระบบCRM ให้กับผู้ประกอบการSme
บริษัท พี.บิลเลี่ยน ริช จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 20,000 - 30,000 บาท
วันที่ : 12 เม.ย. 2567
ลักษณะการทำงานเบื้องต้น 1.ไม่ใช่งานหลังบ้าน เป็นงานขายPlatFormFunCrowd ที่เป็นระบบCRM ให้กับผู้ประกอบการSme 2.วิเคราะห์และสื่อสารข้อมูลทางการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3.มีความเชี่่ยวชาญและเข้าใจการทำการตลาดOnline 4.คิดแคมเปญจน์โฆษณาและสร้าง Content เชิงสร้างสรรค์ ให้กับผู้ประกอบการSme 5.ประสานงานระหว่างลูกค้าแนะนำPlatFormFunCrowd ที่เป็นระบบCRM ให้กับผู้ประกอบการSme
บริษัท พี.บิลเลี่ยน ริช จำกัด
จังหวัด อุดรธานี   เขต : เมืองอุดรธานี
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 12,000 - 20,000 บาท
วันที่ : 12 เม.ย. 2567
1. ปฏิบัติงานภายนอกองค์กร โดยติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เช่น สำนักงานราชการหรือเอกชน สายการบิน โรงแรม โรงเรียนและโรงพยาบาลต่างๆ เพื่อจัดกิจกรรมสอนแต่งหน้าหรือ ตรวจสุขภาพผิวให้ลูกค้า ในรูปแบบ Workshop/Mini Workshop (เป็นการจัดกิจกรรมร่วมกับลูกค้า) 2. มีส่วนร่วมในการ Support ทีม Workshop ทีม Sales และ ทีม Marketing 3. แก้ไขปัญหาต่างๆ ที่ลูกค้าพบเจอในการใช้สินค้าและบริการของบริษัท 4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท พี.บิลเลี่ยน ริช จำกัด
จังหวัด นครศรีธรรมราช   เขต : เมืองนครศรีธรรมราช
อัตรา : 10   อัตราค่าจ้าง : 12,000 - 50,000
วันที่ : 12 เม.ย. 2567
- เป็นผู้ช่วย Brand Manager แผนกการตลาด เพื่อเรียนรู้รูปแบบงานด้านต่างๆ ก่อนเป็นผู้จัดการ - รับผิดชอบบริหารยอดขายของตัวเองและทีมงาน - บริหารทีมงาน และ Training รูปแบบการปฏิบัติงาน เช่น ทักษะการติดต่อสื่อสารองค์กรต่างๆ , ทักษะการทำWork Shop และทักษะการขายให้กับทีมงาน - ประสานงานกับหน่วยงาน เพื่อจัดทำ Workshop ในการประชาสัมพันธ์แบรนด์ตามวัตถุประสงค์ - ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายตามเหมาะสม - ปฏิบัติงานที่ต่างจังหวัด เดือนละ 1-2 สัปดาห์/เดือน
บริษัท พี.บิลเลี่ยน ริช จำกัด
จังหวัด นครศรีธรรมราช   เขต : เมืองนครศรีธรรมราช
อัตรา : 5   อัตราค่าจ้าง : 20000
วันที่ : 12 เม.ย. 2567
ปฏิบัติงานกับ Sales Coordinator เพื่อดำเนินการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ในการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท เช่น Skincare , Cosmetics นำเสนอผลิตภัณฑ์ และกระตุ้นยอดขายทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ ดําเนินกิจกรรมด้านการขาย และการตลาดในทุกขั้นตอนจนสามารถปิดการขายได้ สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท เช่น ช่วยลูกค้าระบุปัญหา และช่วยหาทางแก้ไขให้ลูกค้า ปฏิบัติงานที่ต่างจังหวัด เดือนละ 1-2 สัปดาห์/เดือน
บริษัท พี.บิลเลี่ยน ริช จำกัด
จังหวัด นครศรีธรรมราช   เขต : เมืองนครศรีธรรมราช
อัตรา : 5   อัตราค่าจ้าง : 20000
วันที่ : 12 เม.ย. 2567
*ไม่ใช่งานหลังบ้าน* 1.ให้คำปรึกษาลูกค้า แก้ปัญหาให้ลูกค้าในเรื่องต่างๆ 2.จัดวางกลยุทธ์ ทำแผนธุรกิจ ออกแบบร้านค้า สร้างทีมขาย 3.กลยุทธ์การตลาด ทำโปรโมชั่น การสื่อสารการตลาดออนไลน์ 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท พี.บิลเลี่ยน ริช จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 20,000-30,000
วันที่ : 12 เม.ย. 2567
1. ปฏิบัติงานเพื่อดำเนินการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ในการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท เช่น Skincare 2. นำเสนอผลิตภัณฑ์ และกระตุ้นยอดขายทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ 3. ดําเนินกิจกรรมด้านการขาย และการตลาดในทุกขั้นตอนจนสามารถปิดการขายได้ 4. สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท เช่น ช่วยลูกค้าระบุปัญหา และช่วยหาทางแก้ไขให้ลูกค้า 5. ปฏิบัติงานที่ต่างจังหวัด เดือนละ 1-2 สัปดาห์/เดือน
บริษัท พี.บิลเลี่ยน ริช จำกัด
จังหวัด นครศรีธรรมราช   เขต : เมืองนครศรีธรรมราช
อัตรา : 10   อัตราค่าจ้าง : 20000
วันที่ : 12 เม.ย. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 21 งาน
1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.