งาน บริษัท ไทยการ์เมนต์เอ๊กซปอร์ต จำกัด  (สาขาอ้อมน้อย)
1. ติดต่อประสานงานกับเซล์ต่างประเทศเพื่อตกลงเรื่องแบบเสื้อผ้า 2.ทำการสั่งซื้อผ้า หรือ ซับแมทเกี่ยวกับเสื้อผ้าตามความต้องการของเซล์หรือลูกค้าต่างประเทศ 3.ทำการสั่งซื้อผ้า หรือ ซักแมทในระบบของบริษัท เปิด P/O เพื่อทำการสั่งซื้อ 4.ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อเพื่อให้การสั่งซื้อได้คุณภาพของงานมากขึ้น 5.สามารถใช้อีเมลล์ในการสั่งซื้อหรือ ติดต่อหน่วยงานภายในและภายนอกเป็นภาษาอังกฤษ
บริษัท ไทยการ์เมนต์เอ๊กซปอร์ต จำกัด (สาขาอ้อมน้อย)
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : กระทุ่มแบน
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 18 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ไทยการ์เมนต์เอ๊กซปอร์ต จำกัด  (สาขาอ้อมน้อย)
1. จัดทำงบประมาณการผลิต มีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำงบประมาณการผลิตและสนับสนุนการจัดทำงบประมาณโดยมองจากการวางแผนกระยะสั้น 2. ลีดไทม์มาตรฐาน รับทราบลีดไทม์สำหรับขึ้นตอนเย็บและกำหนดลีดไทม์มาตรฐานสำหรับขึ้นตอนต่างๆตามที่ตกลงกับหัวหน้างาน 3.จัดทำและดูแลขั้นตอน WCและ WCR ทั้งหมดในระบบM3 โดยยึดตามข้อมูลงบประมาณและแผนของโรงงาน 4. จัดทำและดูแลกำลังการผลิตWCR ทั้งหมดในระบบM3 5. รายงานข้อมูลกำลังการผลิต ตรวจสอบรายงานข้อมูลกำลังการผลิตของโรงงานที่ได้วางแผนและจัดงบประมาณแล้ว 6.จัดตั้งการประชุมก
บริษัท ไทยการ์เมนต์เอ๊กซปอร์ต จำกัด (สาขาอ้อมน้อย)
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : กระทุ่มแบน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 18 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ไทยการ์เมนต์เอ๊กซปอร์ต จำกัด  (สาขาอ้อมน้อย)
ประสานกับพนักงานเย็บและทีมสนับสนุนทางเทคนิคเพื่อผลิตเสื้อผ้าอย่างมีประสิทธิภาพ ได้คุณภาพ จำนวนตรงตามความต้องการของลูกค้า
บริษัท ไทยการ์เมนต์เอ๊กซปอร์ต จำกัด (สาขาอ้อมน้อย)
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : กระทุ่มแบน
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : .
วันที่ : 18 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ไทยการ์เมนต์เอ๊กซปอร์ต จำกัด  (สาขาอ้อมน้อย)
1) ให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคเพื่อเตรียมการก่อนการผลิตและการผลิตจริงเพื่อให้สินค้ามีคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้า 2) ประชุมกับหัวหน้างานแผนกเย็บและทีมสนับสนุนก่อนการผลิตเพื่อเน้นขั้นตอนการเย็บที่สำคัญ คุณภาพที่ลูกค้าต้องการและปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในการผลิตสไตล์ถัดไป จัดการฝึกอบรมพนักงานเย็บและผู้ฝึกสอนAAMTเรื่องขั้นตอนการเย็บต่างๆก่อนการเปลี่ยนสไตล์ โดยพิจารณาจากความต้องการที่หัวหน้างานแผนกเย็บระบุมา ตรวจสอบจนแน่ใจว่าพนักงานสามารถเย็บงานได้ตามประสิทธิภาพและคุณภาพที่ต้องการ 3) ช่วยเหลือด้า
บริษัท ไทยการ์เมนต์เอ๊กซปอร์ต จำกัด (สาขาอ้อมน้อย)
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : กระทุ่มแบน
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 18 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ไทยการ์เมนต์เอ๊กซปอร์ต จำกัด  (สาขาอ้อมน้อย)
1. การให้บริการลูกค้า ดูแลและอัพเดทคู่มือ/SOPของลูกค้าโดยยึดตามการอัพเดทของลูกค้า 2. ยืนยันข้อกำหนดสินค้าสำหรับการผลิตเสื้อตัวอย่างและการลงผลิต และส่งข้อมูลนี้ไปยังห้องตัวอย่าง ทีมผ่ายผลิต ฝ่ายซัพพลายเชน (ISC) ฝ่ายจัดซื้อผ้า (FP) และฝ่ายจัดซื้อ (Purchasing Team 3. ติดต่อลูกค้าเรื่องการออกแบบสินค้าและ/หรือแนะนำวัตถุดิบโดยยึดตามคำแนะนำจากห้องตัวอย่างและ/หรือฝ่ายผลิต 4. ส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (เช่น ลีดไทม์การผลิตเสื้อตัวอย่าง ลีดไทม์การลงผลิต) ไปยังฝ่ายขายสินค้า เพื่อพัฒนาแผน T&Aสำหรับลูกค
บริษัท ไทยการ์เมนต์เอ๊กซปอร์ต จำกัด (สาขาอ้อมน้อย)
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : กระทุ่มแบน
อัตรา : 3 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 18 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ไทยการ์เมนต์เอ๊กซปอร์ต จำกัด  (สาขาอ้อมน้อย)
ดูแลงานเย็บเสื้อตัวอย่างสามารถสอนงานให้เย็บเสื้อออกมา ให้มีคุณภาพ ตามงานตัวอย่างเสื้อ ทำงานตามคำสั่งหัวหน้างาน
บริษัท ไทยการ์เมนต์เอ๊กซปอร์ต จำกัด (สาขาอ้อมน้อย)
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : กระทุ่มแบน
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 18 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ไทยการ์เมนต์เอ๊กซปอร์ต จำกัด  (สาขาอ้อมน้อย)
Analysis Methodology/Continuous Improvement of Analysis/prepare the monthly BU/Factory Management Book with rolling forecast and other factory’s financial report such as cost model/ Budgeting Process support Head of BU Finance in the budgeting process /Training: provide training to BU Finance and SSC teams on financial analysis tools/Business Context, communicates the “bigger picture” context in which direct reports need to plan and execute work
บริษัท ไทยการ์เมนต์เอ๊กซปอร์ต จำกัด (สาขาอ้อมน้อย)
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : กระทุ่มแบน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 18 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ไทยการ์เมนต์เอ๊กซปอร์ต จำกัด  (สาขาอ้อมน้อย)
ซ่อมจักรเย็บผ้า เป็นจักรเย็บอุตสาหกรรม ซ่อม ดูแลบำรุงรักษาเพื่อให้ใช้งานในทุกๆ วัน ปฏิบัติตามนโยบายบริษัท
บริษัท ไทยการ์เมนต์เอ๊กซปอร์ต จำกัด (สาขาอ้อมน้อย)
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : กระทุ่มแบน
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 18 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ไทยการ์เมนต์เอ๊กซปอร์ต จำกัด  (สาขาอ้อมน้อย)
สร้างแบบเสื้อผ้า ด้วยมือ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์
บริษัท ไทยการ์เมนต์เอ๊กซปอร์ต จำกัด (สาขาอ้อมน้อย)
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : กระทุ่มแบน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 18 เม.ย. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 9 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.