ประกาศรับสมัครงาน บริษัท ที.ที.คาร์ทัน จำกัด
1. วางแผนดูแลรับผิดชอบ ซ่อมบำรุงรักษา เครื่องมือ และอุปกณ์ของระบบเครื่องจักรกลที่ใช้ในกระบวนการซ่อมบำรุงรักษาวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ภายในบริษัทฯให้มีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูงสุด 2. ควบคุม และตรวจสอบ การเบิกจ่าย วัสดุ- อุปกรณ์ และเครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานตลอดจนซ่อมแซมและบำรุงรักษาวัสดุ- อุปกรณ์ และเครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน 3. ทำการดูแลซ่อมบำรุงตามกำหนดของระยะเครื่องจักร 4. สามารถซ่อมเปลี่ยนเครื่องจักรเครื่องกล 5. สามารถซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าขั้นต้นได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ 6. ส
บริษัท ที.ที.คาร์ทัน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 4 ก.ค. 2563
1. จัดทำเงินเดือนพนักงานรายเดือน พนักงานรายวัน คีย์รายได้-รายการหัก ของพนักงานแต่ละเดือน คีย์โอนย้ายพนักงาน/ปรับเงินเดือน 2. สรรหาว่าจ้างและคัดเลือกพนักงานใหม่ 3. อบรม วางแผนปฐมนิเทศพนักงานเข้าใหม่ รับผิดชอบอธิบายส่วนหัวข้อต่าง ๆเกี่ยวกับบริษัท สวัสดิการของบริษัท 4. ควบคุมพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทได้อย่างเคร่งครัดและดูแลความเรียบร้อยทั้งภายในและภายนอกโรงงาน 5. ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ประกาศของบริษัทฯ ให้พนักงานรับทราบอยู่เสมอ 6. จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงา
บริษัท ที.ที.คาร์ทัน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 4 ก.ค. 2563
1. ควบคุมปริมาณสินค้าสำเร็จรูปให้ถูกต้องทั้งสินค้าที่มีในสโตร์และระบบ 2. ควบคุมการรับเข้า-เบิกจ่ายสินค้าสำเร็จรูปและวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตให้ถูกต้อง 3. ดูแลและจัดเก็บสินค้าให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 4. ควบคุมดูแลการนำส่งสินค้า ประสานกับแผนกจัดส่ง 5. ทำใบรับ-เบิก สินค้าสำเร็จรูปและวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตในระบบ Mac5 6. จัดทำเอกสาร ISO ที่เกี่ยวข้อง
บริษัท ที.ที.คาร์ทัน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 4 ก.ค. 2563
1. นำเสนอบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้านบรรจุภัณฑ์ 2. ขยายฐานลูกค้าใหม่ รักษาและเพิ่มยอดขายลูกค้าเดิม 3. จัดทำแผน,เป้าหมายการขาย,แผนพบลูกค้า และประเมินผล 4. รายงานผลการปฏิบัติงานประจำวัน,ประจำสัปดาห์และประจำเดือน 5. จัดทำ Organize Chart ของบริษัทลูกค้า 6. จัดทำใบเสนอราคา 7. ประชุมฝ่ายขายทุกสัปดาห์ 8. ติดตามการชำระเงินจากลูกค้า หมายเหตุ : ทางบริษัทมีรถยนต์ให้ใช้สำหรับการปฏิบัติงาน
บริษัท ที.ที.คาร์ทัน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 4 ก.ค. 2563
ติดต่อประสานงานภายในฝ่ายและแผนกต่างๆในองค์กร สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ดี
บริษัท ที.ที.คาร์ทัน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 4 ก.ค. 2563
1.กำกับดูแลการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย 2.มีความรู้และแก้ไขปัญหาด้านการผลิต 3.กวดขันระเบียบวินัยของพนักงาน 4.พัฒนาศักยภาพในการทำงานของพนักงานฝ่ายผลิต 5.วางแผนและควบคุมการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตรวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 6.จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ ISO 7.รายงานผลการผลิตประจำวัน, สรุปต้นทุนการผลิตและของเสียเพื่อพิจารณาปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิต 8.ดูแลความถูกต้องการเบิกจ่าย RM WIP และการนำเข้า FG เข้าระบบ
บริษัท ที.ที.คาร์ทัน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 4 ก.ค. 2563
ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายและดูแลความสะอาดต่างๆให้ดูเรียบร้อย
บริษัท ที.ที.คาร์ทัน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 4 ก.ค. 2563
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 7 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.