เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท เอ.ดี.เฮ้าส์ จำกัด
ผู้จัดการฝ่ายขายโครงการ (หัวหิน)
• รับผิดชอบยอดขายตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด ในส่วนของโครงการที่ได้รับมอบหมาย • ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานขายของโครงการ • ดูแลระเบียบการปฎิบัติงานของพนักงานขายของโครงการ • ดูแลเป้าหมายการขายของโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด • วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคที่เข้ามาเยี่ยมชมโครงการเพื่อปรับปรุงในการเข้าถึงผู้บริโภคและนำเสนอข้อมูลลูกค้าผ่านให้ฝ่ายการตลาดเพื่อวางแผนงาน • ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่สำนักงานใหญ่ ในเรื่องการทำสัญญา การเงิน ,การตรวจรับมอบ, การโอนกรรมสิทธิ์ และอื่น ๆ •
23 มีนาคม 2562
บริษัท เอ.ดี.เฮ้าส์ จำกัด
จังหวัด เพชรบุรี
อัตรา : 3   เงินเดือน : เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายโครงการ (พัทยา)
- รับผิดชอบด้านการขาย ให้คำปรึกษาแนะนำโครงการแก้ลูกค้าที่เข้ามาเยี่ยมชมและปิดงานขาย ให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด - ให้บริการลูกค้าในการจองและทำสัญญา - จัดทำแผนการขายและรายงานผลการขายประจำสัปดาห์ - ติอต่อประสานงานระหว่างลูกค้ากับบริษัทฯ ด้านจัดเตรียมเอกสารการขาย เช่น การออกใบจอง สัญญา เป็นต้น - ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการติดตามหนี้ หรือการโอนกรรมสิทธิ์ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ - ดูแลสำนักงานขายโครงการ อุปกรณ์การขาย ห้องตัวอย่าง ของโครงการ ให้พร้อมต้อนรับลูกค้าอยู่เสมอ
23 มีนาคม 2562
บริษัท เอ.ดี.เฮ้าส์ จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 3   เงินเดือน : 15,000 - 25,000 + ค่าคอมมิชชั่น
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายโครงการ (หัวหิน)
- รับผิดชอบด้านการขาย ให้คำปรึกษาแนะนำโครงการแก้ลูกค้าที่เข้ามาเยี่ยมชมและปิดงานขาย ให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด - ให้บริการลูกค้าในการจองและทำสัญญา - จัดทำแผนการขายและรายงานผลการขายประจำสัปดาห์ - ติอต่อประสานงานระหว่างลูกค้ากับบริษัทฯ ด้านจัดเตรียมเอกสารการขาย เช่น การออกใบจอง สัญญา เป็นต้น - ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการติดตามหนี้ หรือการโอนกรรมสิทธิ์ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ - ดูแลสำนักงานขายโครงการ อุปกรณ์การขาย ห้องตัวอย่าง ของโครงการ ให้พร้อมต้อนรับลูกค้าอยู่เสมอ
23 มีนาคม 2562
บริษัท เอ.ดี.เฮ้าส์ จำกัด
จังหวัด เพชรบุรี
อัตรา : 3   เงินเดือน : 15,000 - 25,000 + ค่าคอมมิชชั่น
เจ้าหน้าที่บัญชี
1.บันทึกบัญชีต้นทุนงานโครงการ,ทรัพย์สิน 2.ประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ 3.ตรวจสอบทรัพย์สินของบริษัท ทำรายการทรัพย์สิน สินค้าคงเหลือ 4.วิเคราะห์ต้นทุนสินค้า และต้นทุนอื่นๆของบริษัท 5.และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
23 มีนาคม 2562
บริษัท เอ.ดี.เฮ้าส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 1   เงินเดือน : 20,000 - 28,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
เจ้าหน้าที่การตลาด
- พัฒนาและปรับปรุงการตลาดให้ทันสมัย รวมถึงจัดทำสื่อต่างๆ ที่สนับสนุนการขายและสื่อประชาสัมพันธ์ของบริษัททั้งภายในและภายนอก - มีความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาธุรกิจและประสานงานสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานอื่นๆ และลูกค้าได้ - พัฒนาช่องทางการรักษากลุ่มลูกค้าเดิมและเปิดช่องทางการหากลุ่มลูกค้าใหม่ - ดูแลและควบคุมภาพลักษณ์ขององค์กรให้เป็นที่รู้จัก ตามนโยบายของบริษัท - มีความรู้และประสบการณ์ในการจัดการทางการตลาดธุรกิจ ทั้งทางด้านลูกค้าและต้นทุนการประกอบการ
23 มีนาคม 2562
บริษัท เอ.ดี.เฮ้าส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 2   เงินเดือน : 20,000 - 28,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
โฟร์แมนงานระบบ(ด่วนมาก)
- ดูแลควบคุมงานระบบอาคารสูง ดูเรื่องไฟฟ้า ดับเพลิง สุขาภิบาล ฯลฯ ให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย - ตรวจสอบและรายงานความก้าวหน้า ของงานตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย - ติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานภายใน และภายนอก
23 มีนาคม 2562
บริษัท เอ.ดี.เฮ้าส์ จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
โฟร์แมนงานสถาปัตย์(ด่วนมาก)
- ควบคุมงานก่อสร้างตามแผนงานเช่น งานโครงสร้าง งานสถาปัตย์ ตามที่ได้รับมอบหมาย - ควบคุมผู้รับเหมารายย่อยให้ปฎิบัติงานตามแผนงานที่กำหนด - ควบคุมและวางแผนการใช้วัสดุก่อสร้างภายในหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย - ตรวจสอบและรายงานความก้าวหน้าของงาน ตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย - ติดต่อประสานงานระหว่างหน่อยงานภายในและภายนอก - ถอดแบบและประมาณราคาเบื้องต้นได้
23 มีนาคม 2562
บริษัท เอ.ดี.เฮ้าส์ จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
ผู้อำนวยการฝ่ายขาย
1.ร่วมกับผู้จัดการฝ่ายการตลาดในการกำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน 2.สรุปความเป็นไปของสภาวะการตลาด 3.วิเคราะห์ปัญหา รวมถึงวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับ ผู้จัดการ หัวหน้า และพนักงาน 4.ดำเนินการ ผลักดันยอดขายให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ 5.สรุปการทำงานและยอดขายในแต่ละเดือน เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร 6.ทำรายงาน กิจกรรม ลูกค้า และคู่แข่ง ร่วมทั้งเสนอแนวทางในการกระตุ้นยอดขาย 7.ติดตามความเคลื่อนไหวของสินค้าคู่แข่ง เพื่อปรับกลยุทธ์การขาย 8.วางแผนและกำหนดกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อสนับสนุนการขายสินค้า 9
22 มีนาคม 2562
บริษัท เอ.ดี.เฮ้าส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามความสามารถและตามตกลง
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 8 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560