- บริหารจัดการผลิตภัณฑ์จักรเย็บ เข็มจักร น้ำมันจักรและกรรไกร - คัดสรรสินค้า ควบคุมคุณภาพ วางแผนการตลาดและการจัดซื้อ บริหารปริมาณสต็อกสินค้า - พัฒนาสินค้าให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย - ดูแลศูนย์จักรเย็บผ้า สนับสนุนยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย
บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางรัก
อัตรา : 1   เงินเดือน : 30,000 - 40,000
วันที่ : 9 ก.ค. 2563
1. รับผิดชอบยอดสินเชื่อที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด 2. รับผิดชอบธุรกิจผลิตภัณฑ์เสริมที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด 3. ควบคุมการค้างชำระของลูกค้าให้อยู่ในเกณฑ์ตามที่บริษัทกำหนด 4. พิจารณาและวิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ของลูกค้า เพื่อนำเสนอพิจารณาสินเชื่อให้กับลูกค้า 5. ติดตาม ควบคุม ดูแลลูกค้าค้างชำระให้กลับมาชำระในเกณฑืปกติ 6. จัดส่งเอกสารต่าง ๆ ที่ถูกต้องสมบูรณ์ 7. จัดทำกิจกรรมทางการตลาด ส้รางการรับรู้ให้กับลุกค้าในพื้นที่ 8. เพิ่มช่องทางลูกค้าเ
บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางรัก
อัตรา : 20   เงินเดือน : 12,500 (ยังไม่รวมค่าคอมมิชั่น/เบี้ยเลี้ยง/ค่าสึกหรอ)
วันที่ : 9 ก.ค. 2563
• พัฒนาโปรแกรมWeb application ด้วย Visual Studio 2010 โดยใช้ภาษา ASP.NET (C#.NET/VB.NET), Web Services, JavaScript • พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้วย MS SQL Server / Oracle (SQL Script / Store Procedure, DTS/SSIS Packet) • พัฒนาระบบออกรายงานด้วย Crystal Report XI, Reporting Services • สามารถแก้ไข/เพิ่มเติมโปรแกรม Window Application ด้วย Visual Studio 2005/2010 โดยใช้ภาษา VB.NET • สามารถใช้ Software BI ต่างๆ เช่น Tableau เป็นต้น
บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางรัก
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 9 ก.ค. 2563
โทรขายผลิตภัณฑ์ของทางบริษัท โดยโทรจากทางลูกค้าของทางบริษัท
บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางรัก
อัตรา : 25   เงินเดือน : 12000
วันที่ : 9 ก.ค. 2563
ตรวจสอบเอกสารการขอสินเชื่อและประสานงานขอเอกสารเพิ่มเติม
บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 10000-15000
วันที่ : 9 ก.ค. 2563
- นำเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อทางธุรกิจ (SME) ให้กับลูกค้ากลุ่มต่างๆ - แสวงหาและสร้างฐานลูกค้าใหม่ๆ อีกทั้งยังออกเยี่ยมพบปะลูกค้าเก่าเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อลูกค้า - พัฒนาธุรกิจหาโอกาสและช่องทางใหม่ในการนำนำเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อทางธุรกิจ (SME) - ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เดี่ยวข้อง
บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางรัก
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
วันที่ : 9 ก.ค. 2563
- แจกซิมเครือข่าย AIS ตามมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ - แจกซิมเครือข่าย AIS บุคคลทั่วไปที่ต้องการเปลี่ยนโปรโมชั่นและเปลี่ยนเครือข่าย ***ไม่มีเงินเดือน ค่าคอมมิชชั่นไม่จำกัด*** ติดต่อ :คุณทรงวุฒิ/คุณกฤศยนินทร์ 065-7178664
บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางรัก
อัตรา : 50 อัตรา   เงินเดือน : ขึ้นอยู่ยอดขาย
วันที่ : 9 ก.ค. 2563
- รับผิดชอบยอดขายสินเชื่อ ผลิตภัณฑืต่างๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด - ควบคุมดูแลรับผิดชอบลูกหนี้ให้ชำระตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด - ดูแลและให้บริการลูกค้าทุกรายตามมาตรฐานลูกหนี้ในความรับผิดชอบ - ปฏิบัติตามระเบียบคำสั่งและนโยบายองค์กร
บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางรัก
อัตรา : หลายอัตตรา   เงินเดือน : 12000-25000
วันที่ : 9 ก.ค. 2563
- รับผิดชอบยอดขายสินเชื่อ ผลิตภัณฑืต่างๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด - ควบคุมดูแลรับผิดชอบลูกหนี้ให้ชำระตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด - ดูแลและให้บริการลูกค้าทุกรายตามมาตรฐานลูกหนี้ในความรับผิดชอบ - ปฏิบัติตามระเบียบคำสั่งและนโยบายองค์กร
บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางรัก
อัตรา : หลายอัตตรา   เงินเดือน : 12000-25000
วันที่ : 9 ก.ค. 2563
- รับผิดชอบยอดขายสินเชื่อ ผลิตภัณฑืต่างๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด - ควบคุมดูแลรับผิดชอบลูกหนี้ให้ชำระตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด - ดูแลและให้บริการลูกค้าทุกรายตามมาตรฐานลูกหนี้ในความรับผิดชอบ - ปฏิบัติตามระเบียบคำสั่งและนโยบายองค์กร
บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางรัก
อัตรา : หลายอัตตรา   เงินเดือน : 12000-25000
วันที่ : 9 ก.ค. 2563
- รับผิดชอบยอดขายสินเชื่อ ผลิตภัณฑืต่างๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด - ควบคุมดูแลรับผิดชอบลูกหนี้ให้ชำระตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด - ดูแลและให้บริการลูกค้าทุกรายตามมาตรฐานลูกหนี้ในความรับผิดชอบ - ปฏิบัติตามระเบียบคำสั่งและนโยบายองค์กร
บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางรัก
อัตรา : หลายอัตตรา   เงินเดือน : 12000-25000
วันที่ : 9 ก.ค. 2563
- บริหารการฝึกอบรม - บริหารศูนย์ฝึกอบรมในพื้นที่ให้มีความพร้อมอยู่เสมอ - สรรหาตัวแทนจำหน่ายและรับผิดชอบยอด ผลงานการขายสินค้า - รับผิดชอบการเติมโตของตัวแทนจำหน่าย - สรุปรายงานภาพรวมศูนย์ที่รับผิดชอบ - รับผิดชอบการติดตั้งป้ายและตกแต่งสาขา
บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 12000-25000
วันที่ : 9 ก.ค. 2563
- บริหารการฝึกอบรม - บริหารศูนย์ฝึกอบรมในพื้นที่ให้มีความพร้อมอยู่เสมอ - สรรหาตัวแทนจำหน่ายและรับผิดชอบยอด ผลงานการขายสินค้า - รับผิดชอบการเติมโตของตัวแทนจำหน่าย - สรุปรายงานภาพรวมศูนย์ที่รับผิดชอบ - รับผิดชอบการติดตั้งป้ายและตกแต่งสาขา
บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
จังหวัด อุดรธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 12000-25000
วันที่ : 9 ก.ค. 2563
ออกบูธ ลงพื้นที่ขายเครื่องใช้ไฟฟ้ามือ1, มือ2, ขายซิม AIS, ขายโทรศัพท์มือถือ และสินค้าอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ***ค่าตอบแทนตามผลงาน*** ผู้สนใจสมัคร หรือสอบถามข้อมูล ได้ที่ คุณธัญญลักษณ์ โทร. 092-6292456 คุณปริตา โทร. 065-717-8664
บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางรัก
อัตรา : หลายอัตตรา   เงินเดือน : ขึ้นอยู่ยอดขาย
วันที่ : 9 ก.ค. 2563
- จัดทำรายงานภาษีทุกประเภท - กระทบยอดเพื่อปิดบัญชี - ติดต่อสรรพากร - ตรวจสอบข้อมูลค่าใช้จ่ายค้างจ่าย/การทำจ่ายช่าง
บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางรัก
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15000 ขึ้นไป
วันที่ : 9 ก.ค. 2563
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 15 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.