เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาและการขาย ประจำสาขากรุงเทพฯและปริมณฑล
• ปฏิบัติงานที่สาขาต่างๆ ของธนาคาร • รับผิดชอบในการให้คำแนะนำและนำเสนอขายผลิตภัณฑ์หรือ บริการต่างๆของธนาคารแก่ลูกค้า • รับผิดการเปิดปิดบัญชี บัตรเดบิต และบัตรเครดิต • พิจารณาการให้วงเงินสินเชื่อส่วนบุคคล
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : หลาย   เงินเดือน : ตามความเหมาะสม
24 มิถุนายน 2562
พนักงานดูแลลูกค้า (Teller) ประจำ พื้นที่ สยามสแควร์ ปทุมวัน ราชดำริ หลังสวน
รายละเอียดงาน: เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า หรือ BCO เป็นผู้ทำหน้าที่ให้บริการลูกค้า โดยมุ่งเน้นการบริการแก่ลูกค้าของธนาคารเพื่อให้เป็นที่พอใจแก่ลูกค้ามากที่สุด เช่น การรับฝาก-ถอน-โอน การทำธุรกรรมทางธนาคาร การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การรับชำระค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เป็นต้น คำอธิบายลักษณะงาน: 1. ให้บริการรับฝาก-ถอนเงินสดทุกประเภทบัญชีของธนาคาร 2. ให้บริการซื่อฝาก-ขาย/ โอน/ รับฝากเงินตราและตราสารต่างประเทศ 3. ให้บริการโอนเงินระบบ EFT ด้วยเงินสด และให้บริการทำธุรกรรมทางธนาคารต่างๆ 4. นำเสนอผลิตภั
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : Negotiable
22 มิถุนายน 2562
เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าภาษาพม่า (Teller Burmese Language) ประจำพื้นที่กรุงเทพ สมุทรสาคร ระนอง แม่สาย เชียงใหม่
จ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า หรือ BCO เป็นผู้ทำหน้าที่ให้บริการลูกค้า โดยมุ่งเน้นการบริการแก่ลูกค้าของธนาคารเพื่อให้เป็นที่พอใจแก่ลูกค้ามากที่สุด 1. ให้บริการรับฝาก-ถอนเงินสดทุกประเภทบัญชีของธนาคาร 2. ให้บริการซื่อฝาก-ขาย/ โอน/ รับฝากเงินตราและตราสารต่างประเทศ 3. ให้บริการโอนเงินระบบ EFT ด้วยเงินสด และให้บริการทำธุรกรรมทางธนาคารต่างๆ 4. นำเสนอผลิตภัณฑ์ของธนาคาร พื้นที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพฯ สมุทรสาคร แม่สาย เชียงใหม่ ระนอง
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : หลาย   เงินเดือน : 15000
22 มิถุนายน 2562
เจ้าหน้าที่งานให้บริการลูกค้า CSO (Teller) เพื่อประจำสาขาพื้นที่ จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี
1. ให้บริการรับฝาก-ถอนเงินสดทุกประเภทบัญชีของธนาคาร 2. ให้บริการซื่อฝาก-ขาย/ โอน/ รับฝากเงินตราและตราสารต่างประเทศ 3. ให้บริการโอนเงินระบบ EFT ด้วยเงินสด 4. นำเสนอผลิตภัณฑ์ของธนาคาร
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 8   เงินเดือน : 15000
22 มิถุนายน 2562
เจ้าหน้าที่งานให้บริการลูกค้า CSO (Bank-Teller) ประจำสาขาในพื้นที่ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม
1. ให้บริการรับฝาก-ถอนเงินสดทุกประเภทบัญชีของธนาคาร 2. ให้บริการซื่อฝาก-ขาย/ โอน/ รับฝากเงินตราและตราสารต่างประเทศ 3. ให้บริการทำธุรกรรมทางธนาคาร ต่างๆ 4. นำเสนอผลิตภัณฑ์ของธนาคาร
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 10   เงินเดือน : 15000
22 มิถุนายน 2562
รับสมัครเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า Teller ประจำสาขา ธนาคารกสิกรไทย ในพื้นที่ถ.สุขุมวิทตอนต้น ถึงสุขุมวิท 26 คลองเตย
1. ให้บริการรับฝาก-ถอนเงินสดทุกประเภทบัญชีของธนาคาร 2. ให้บริการซื่อฝาก-ขาย/ โอน/ รับฝากเงินตราและตราสารต่างประเทศ 3. ให้บริการโอนเงินระบบ EFT ด้วยเงินสด 4. นำเสนอผลิตภัณฑ์ของธนาคาร
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 11   เงินเดือน : 15000
22 มิถุนายน 2562
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการธุรกิจต่างประเทศ ประจำสำนักงานใหญ่ราษฎร์บุรณะ,แจ้งวัฒนะ
• ตรวจความถูกต้องของคำขอเปิด-แก้ไข-ยกเลิก เลตเตอร์ออฟเครดิตตามคำสั่งของลูกค้า / เอกสารธุรกิจนำเข้าและส่งออกตาม L/C หรือ B/C ที่ได้รับจากศูนย์บริการธุรกิจต่างประเทศหรือลูกค้า พร้อมบันทึกรายการลงระบบ ตามระเบียบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง • จัดทำและตรวจความถูกต้องของรายงานที่เกี่ยวกับสินเชื่อเพื่อการส่งออก • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหา
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 15,000
22 มิถุนายน 2562
SME Credit Analyst / Sales Analyst ศูนย์ธุรกิจบางขุนเทียน (สอบและสัมภาษณ์ ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561)
- วิเคราะห์งบการเงินและเครดิต จัดเตรียมคำขออนุมัติเครดิต (Credit Write-up) - สนับสนุนกระบวนการทำงาน ด้านการบริหารความสัมพันธ์และการให้บริการร่วมกับผู้ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้าผู้ประกอบการ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : -   เงินเดือน : -
22 มิถุนายน 2562
Credit Analyst - SMEs / ผู้เชี่ยวชาญงานวิเคราะห์เครดิตลูกค้าผู้ประกอบการ (สังกัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑล)
1.ช่วยสนับสนุนกระบวนการวางแผนและการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า ทั้งด้านการขายและบริการแก่ผู้ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้า (Relationship Manager) 2.วิเคราะห์งบการเงินและเครดิต รวมถึงการจัดเตรียมคำขออนุมัติเครดิต (Credit write-up) ทบทวนวงเงินเครดิต/ต่ออายุวงเงินเครดิต/ควบคุมการใช้วงเงินเครดิตตามคำแนะนำของ RM 3.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.ดำเนินการแจ้งผลการพิจารณาเครดิตให้ลูกค้าทราบ ตลอดจนจัดเตรียมเอกสารสัญญา และนัดลูกค้าเพื่อลงนามในเอกสารสัญญาที่
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามเกณฑ์ธนาคารกำหนด
22 มิถุนายน 2562
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 9 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560