ประกาศรับสมัครงาน บริษัท ไอคอน ไอเดีย จำกัด
> สรรหาพนักงานให้ทันตามเป้าหมายที่บริษัทหรือลูกค้าต้องการ > รับผิดชอบยอด Target ที่ได้รับมอบหมายในแต่ละเดือน > ดูแลสื่อประกาศรับสมัครงาน เช่น Website, Page Facebook, JOB ต่างๆ สำหรับประกาศตำแหน่งงาน และช่องทางอื่นๆ ให้มีประสิทธิภาพ > สามารถวิเคราะห์ความสามารถของผู้สมัครได้ ก่อนที่จะส่งต่อให้ลูกค้าสัมภาษณ์ > ติดต่อผู้สมัคร เพื่อนัดหมายสัมภาษณ์เบื้องต้น ทดสอบ และคัดเลือก > อบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ > ให้คำแนะนำทั้งผู้สมัครงาน และบริษัทลูกค้าได้ > งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในแผนกสรรหา ตามที่ได้รับ
บริษัท ไอคอน ไอเดีย จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 18,000 - 20,000 บาท / เดือน
วันที่ : 23 ก.พ. 2567
1) แนะนำและ เสนอขายสินค้าหรือ บริการเช่า ให้แก่ลูกค้า 2) สร้างยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่องค์กรกำหนด 3) สร้างความสัมพันธ์ลูกค้าเก่า และ สรรหาฐานลูกค้าใหม่ๆ อยู่เสมอ 4) ออกพื้นที่เพื่อนำเสนอขาย และติดต่อประสานงานกับลูกค้าในการออกไปนำเสนองานและ ดูสถานที่ติดตั้งสื่อต่างๆ 5) สรุปยอดขาย และประชุมสรุปงาน และงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ไอคอน ไอเดีย จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 10   อัตราค่าจ้าง : 18000-22000
วันที่ : 23 ก.พ. 2567
แนะนำและ เสนอขายสินค้าหรือ บริการเช่า ให้แก่ลูกค้า
บริษัท ไอคอน ไอเดีย จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : 18,000-22,000 บาท (ไม่รวมค่าคอมมิชชั่น)
วันที่ : 23 ก.พ. 2567
• แนะนำและเสนอขายสินค้าบริการเช่า ให้แก่ลูกค้า • สร้างยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่องค์กรกำหนด • สร้างความสัมพันธ์ลูกค้าเก่า และสรรหาฐานลูกค้าใหม่ • ออกพื้นที่เพื่อนำเสนอขาย และติดต่อประสานงานกับลูกค้าในการออกไปนำเสนองานและดูสถานที่ติดตั้งสื่อต่างๆ • สรุปยอดขาย และประชุมสรุปงานต่างๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ไอคอน ไอเดีย จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 18,000-22,000 บาท
วันที่ : 23 ก.พ. 2567
1. จัดเตรียมอาหารพร้อมขาย ตามรอบการขาย 2. ดูแลความสะอาดในครัว 3. คิดสร้างสรรเมนูเพื่อกระตุ้นยอดขาย 4. ทำอาหารได้อร่อย 5. จัดสรรการสั่งวัตถุดิบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 6. ฝึกอบรมพนักงานครัว 7. ควบคุมมาตรฐานครัว ความสะอาด ลำดับในการทำงาน 8. จัดสรรดูแลวัตถุดิบ Zero waste 9. การจัดสรรเมนูอาหารสำหรับการส่ง delivery 10. การคิดจัดโปรโมชั่นอาหาร รายการอาหารพิเศษ
บริษัท ไอคอน ไอเดีย จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 20,000 - 25,000
วันที่ : 23 ก.พ. 2567
ศึกษาผลิตภัณฑ์ที่ทางบริษัทจำหน่ายเพื่อสามารถนำเสนอได้เป็นอย่างดีและเสนอแนะข้อมูลในการกำหนดกลยุทธ์การขายขององค์กร เช่น การเสนอโปรเจคการเช่า LED Display สื่อโฆษณา ป้ายโฆษณาให้กับลูกค้า ให้คำปรึกษาเบื้องต้นและบริการข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์การติดตั้งจอ ซ่อมแซ่มป้ายไฟ LED Display กับลูกค้า ประเมินความต้องการลูกค้าและหาแนวทางการนำเสนอเพื่อให้ได้เปรียบคู่แข่งในตลาด วิเคราะห์ความเคลื่อนไหวการตลาด ข้อมูลลูกค้า เพื่อนำมากำหนดแผนการทำงาน และวางแผนการขาย จัดทำเอกสารและประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วยงา
บริษัท ไอคอน ไอเดีย จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 18,000-22,000 บาท+ com
วันที่ : 23 ก.พ. 2567
• ดูแลระบบไฟฟ้า ควบคุมงานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ในกระบวนการผลิต ติดตั้ง จอLED • อ่านแบบ เขียนแบบ ถอดแบบ ระบบไฟฟ้าได้อย่างถูกต้องตามหลักวิศวกรรม • วางแผนการทำงานและติดตามความสำเร็จของแต่ละโครงการ • ประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องให้สำเร็จตามแผนงาน • ออกไซต์งาน ควบคุมงานให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ไอคอน ไอเดีย จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 23,000 - 35,000
วันที่ : 23 ก.พ. 2567
- ต้อนรับลูกค้า แนะนำงานซ่อม - ซ่อมรถยนต์ตามงานซ่อม - ประสานงานกับ SA - รับผิดชอบเครื่องมือและสินค้าในสต๊อก - ดูแลและรักษาความสะอาดบริเวณที่ทำงาน - บำรุงรักษาซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆในที่ทำงาน
บริษัท ไอคอน ไอเดีย จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : คลองหลวง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 11000-12000 + ค่าคอมมิชชั่น 1,500-2,000
วันที่ : 23 ก.พ. 2567
เสนอขาย และ แนะนำข้อมูลรายละเอียดของห้องชุดในโครงการคอนโดมีเนียมของบริษัท
บริษัท ไอคอน ไอเดีย จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 20,000-30,000 + (ค่าคอมมิชชั่น 0.8%)
วันที่ : 23 ก.พ. 2567
1) แนะนำและ เสนอขายสินค้าหรือ บริการเช่า ให้แก่ลูกค้า 2) สร้างยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่องค์กรกำหนด 3) สร้างความสัมพันธ์ลูกค้าเก่า และ สรรหาฐานลูกค้าใหม่ๆ อยู่เสมอ 4) ออกพื้นที่เพื่อนำเสนอขาย และติดต่อประสานงานกับลูกค้าในการออกไปนำเสนองานและ ดูสถานที่ติดตั้งสื่อต่างๆ 5) สรุปยอดขาย และประชุมสรุปงาน และงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ไอคอน ไอเดีย จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 10   อัตราค่าจ้าง : 18,000 - 22,000 หรือมากกว่าตามประสบการณ์
วันที่ : 23 ก.พ. 2567
ดูแลรับผิดชอบเรื่องเอกสารรับรถ บริการลูกค้าตั้งแต่ลูกค้าเข้าร้าน ตลอดจนส่งมอบรถให้กับลูกค้า
บริษัท ไอคอน ไอเดีย จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตจตุจักร
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 15000-25000
วันที่ : 23 ก.พ. 2567
1) เสนอขาย และ แนะนำข้อมูลรายละเอียดของห้องชุดในโครงการคอนโดมีเนียมของบริษัท 2) หมั่นแสวงหาโอกาสในการขายใหม่ๆ ผ่านตัวแทน/นายหน้า การสร้างเครือข่าย/เนทเวิร์คในการขาย และขายผ่านโซเชียลมีเดีย 3) รักษาความสัมพันธ์กับตัวแทนการขาย โดยให้การสนับสนุนทางด้านข้อมูลต่างๆ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับโปรโมชั่นต่างๆของโครงการ 4) รักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าโดยเสนอการลงทุนใหม่หรือเสนอโปรโมชั่นต่างๆของโครงการ 5) รักษาการให้บริการที่มีคุณภาพโดยการให้ความร่วมมือกับบริษัทในการกำหนดและปฏิบัติตามระเบียบและมาตรฐานขององค์
บริษัท ไอคอน ไอเดีย จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 20,000-30,000 ไม่รวมค่าคอมมิชชั่นและโอที
วันที่ : 23 ก.พ. 2567
1) สร้างคอนเทนต์ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อสร้างยอดขายได้ สามารถสร้างคอนเทนต์ขายสินค้าผ่านช่องทาง TV, Facebook , Instagram , YouTube , Tiktok , Website เป็นต้น 2) ทำสื่อเพื่อดึงดูดลูกค้าให้ซื้อสินค้า ผ่านการสร้างสื่อโฆษณาต่างๆ ให้เพจมีความน่าสนใจ เช่น ลงคลิป ภาพนิ่ง หรือบทความ 3) มีความรู้ในการทำคอนเทนต์บน Platfrom Online ต่างๆ เช่น Facebook , Instagram , YouTube , Tiktok , Website เป็นต้น 4) สามารถตรวจ Approve งานของทีมงาน ก่อนปล่อยงานออกสู่ช่องทางสื่อต่างๆ ต่อสาธารณะได้ 5) เข้าถึงข้อมูลลูกค้า เ
บริษัท ไอคอน ไอเดีย จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตประเวศ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 35,000 - 40,000 หรือตามตกลง
วันที่ : 23 ก.พ. 2567
- ดูแลงานระบบไฟฟ้า บำรุงรักษาอุปกรณ์จอ การเดินระบบไฟฟ้า และซ่อมจอ LED - ติดตั้งและ ซ่อมบำรุง จอLED ให้ลูกค้าตามพื้นที่ต่างๆ รวมถึงระบบสัญญาณภาพต่างๆ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ - ตรวจสอบ จัดเตรียมอะไหล่ที่ใช้ในการซ่อมแซมจอ LED ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ - งานเชื่อมโครงสร้างเหล็ก และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ไอคอน ไอเดีย จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตธนบุรี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 13,000-17,000 บาท
วันที่ : 23 ก.พ. 2567
1)ประสานงานระหว่างลูกค้า ทีมช่างหรือทีมไอที รวมทั้งภายในองค์กรแต่ละส่วนแต่ละฝ่ายของโปรเจกต์ที่ได้รับมอบหมาย 2)จัดเก็บเอกสาร และงานพิม์เอกสาร หลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทั้งหมด 3)รับเรื่องและประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาต่างๆ 4)ประชุมและรายงานผลการทำงาน อัปเดตความก้าวหน้าของโครงการให้กับทีมผู้บริหารและลูกค้าได้ทราบ 5)งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ไอคอน ไอเดีย จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตธนบุรี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 18,000 - 25,000 (หรือตามประสบการณ์)
วันที่ : 23 ก.พ. 2567
- ติดต่อกับ Supplier ต่างประเทศและภายในประเทศเพื่อตรวจสอบและต่อรองราคาตลอดจนสั่งซื้อสินค้าที่บริษัทต้องการ - ตรวจสอบสินค้าให้เพียงพอต่อการขายและเตรียมการสั่งซื้อสินค้าครั้งใหม่ - ตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดใบเสนอราคาที่ได้รับจาก Supplier ทั้งภายในและต่างประเทศเพื่อให้ได้ตามสเปค,ราคา,ระยะเวลาส่งสินค้าตามที่ต้องการ - ประสานงานกับ Shipping ตรวจสอบเอกสารนำเข้าให้ถูกต้อง - ประสานงานหน่วยงานอื่นๆ เพื่อขอใบอนุญาติและดำเนินการขอใบอนุญาติ - จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อทั้งภายในประเ
บริษัท ไอคอน ไอเดีย จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 18,000 - 20,000
วันที่ : 23 ก.พ. 2567
วางแผนการตลาดและวิเคราะห์สภาพการแข่งขันทางธุรกิจ กำหนดกลยุทธ์ต่างๆ ทำคอนเทนต์ลงสื่อโซเชี่ยลมีเดีย รับผิดชอบงานด้านการสื่อสารด้านการตลาด อาทิเช่นการทำโฆษณาโปรโมท การวางแผนจัดแสดงงาน การพัฒนาสินค้า เพื่อสร้าง Brandให้กับบริษัท
บริษัท ไอคอน ไอเดีย จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 20,000-30,000
วันที่ : 23 ก.พ. 2567
- งานถ่ายภาพนิ่ง งานถ่าย VDO และงานออกแบบตกแต่งภาพและตัดต่อ VDO ตามโจทย์ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อใช้ส่งสื่อโฆษณาช่องทางต่างๆ ของบริษัท - ออกแบบสื่อ Graphic ต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย และร่วมวางแผนนำเสนอแนวทางการทำงานที่จะใช้ในแต่ละช่องทางสื่อต่างๆ - ร่วมวางแผนการออกแบบการถ่ายทำ VDO footage คอนเทนต์ในการถ่ายทำต่างๆ เพื่อจัดทำเป็นสื่อโฆษณา - งานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ไอคอน ไอเดีย จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดพร้าว
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 20,000-30,000 บาท
วันที่ : 23 ก.พ. 2567
ซ่อมรถยนต์ และรถบรรทุก ของบริษัท ทั้งเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน ซ่อมเครื่องยนต์ ช่วงล่าง ล้อ และดูแลความพร้อมการใช้งานของรถ ตรวจสอบรถ เช็คสภาพรถ และรายงานผลรถต่างๆ ของบริษัท มีรถบรรทุก และรถยนต์ รวมทั้งหมดประมาณ 12 คัน
บริษัท ไอคอน ไอเดีย จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : เมืองนนทบุรี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 13000 - 20000
วันที่ : 23 ก.พ. 2567
ติดต่อขายสินค้าสำหรับร้านอาหารตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย เช่น คาเฟ่ ร้านอาหาร สำรวจราคาสินค้าในตลาด ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อการแข่งขันราคาสินค้า วางแผนการเพิ่มยอดขาย เพิ่มช่องทางการขาย
บริษัท ไอคอน ไอเดีย จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 15000-20000 บาท ไม่รวมค่าคอมมิชชั่น
วันที่ : 23 ก.พ. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 47 งาน
1 2 3

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.