งาน บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด และบริษัทในเครือ
- ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลทางการเงินตามระบบของการบัญชี - ทำบัญชีรายรับ บัญชีรายจ่าย ให้กับองค์กร - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี - บันทึกการจ่ายเงิน การรับเงิน และธุรกรรมทางการเงิน - ทำงบดุล และรวบรวมรายงานการเงินตามระยะเวลาที่กำหนด - จัดแสดงรายรับรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท - จัดทำภาษีประจำเดือน ภงด.3,53 ภพ.30
บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด และบริษัทในเครือ
จังหวัด สงขลา   เขต : เมืองสงขลา
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามความสามารถ
วันที่ : 22 เม.ย. 2567
งาน บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด และบริษัทในเครือ
1.ทำงานด้านการตลาดออนไลน์ ( Digital Maketting ) 2.นำเสนอขายสินค้าของบริษัท ทางโทรศัพท์ 3.จัดทำเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายขาย 4.ประสานงานต่าง ๆ ภายในองค์กร 5.ควบคุมดูแลสต๊อกสินค้า 6.ออกพบปะลูกค้า
บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด และบริษัทในเครือ
จังหวัด สงขลา   เขต : เมืองสงขลา
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามความสามารถ
วันที่ : 22 เม.ย. 2567
งาน บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด และบริษัทในเครือ
1.บริหารจัดการ ดูแล อาคาร อพาร์ทเม้นท์ และ บุคลากรใต้บังคับบัญชา 2.เสนอ / รายงาน / สรุป การทำงานในแต่ละวันใหักับผู้บังคับบัญชา 3.ดูแลด้านงานเอกสาร การรีเช็คตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 4.ดูแลอพาร์ทเม้นท์ 2 ที่ ประจำที่ละ 3 วัน 5.ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด และบริษัทในเครือ
จังหวัด สงขลา   เขต : เมืองสงขลา
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามความสามารถ
วันที่ : 23 เม.ย. 2567
งาน บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด และบริษัทในเครือ
1.ซัพพอร์ตลูกทีมให้ทำงานได้เป็นไปอย่างราบรื่นและง่ายขึ้น 2.เสนอ / รายงาน / สรุป การทำงานแต่ละรอบวันใหักับผู้บังคับบัญชา 3.พัฒนากลยุทธ์การขายและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อให้สามารถปิดยอดขายได้สำเร็จ 4. สร้างทีมขายที่แข็งแกร่งและสร้างระบบกระบวนการขายที่ดี มีประสิทธิภาพและวัดผลได้ 5.กำหนดเป้าหมายยอดขายของสินค้า พยากรณ์ยอดขาย และนำทีมดำเนินการเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 6.วิเคราะห์ ประมวลผลการดำเนินงานต่างๆ ของทีมขาย รวมถึงทีมคู่แข่ง เพื่อสามารถวางแผนและติดตามผลได้เท่าทัน 7.แนะแนวทาง ให้คำ
บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด และบริษัทในเครือ
จังหวัด สงขลา   เขต : เมืองสงขลา
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามความสามารถ
วันที่ : 22 เม.ย. 2567
งาน บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด และบริษัทในเครือ
1. จัดโครงสร้างของฝ่ายตลาดและฝ่าย 2. วิเคราะห์คู่แข่งขันและสภาวะของตลาด 3. กำหนดเป้าหมายยอดขาย 4. วางแผนและการวางกลยุทธ์ทางการตลาด 5. บริหารทีมตลาดหรือทีมขาย 6. สร้างยอดขาย 7. แก้ปัญหาและข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการขาย 8. จัดทำรายงานการขายและประเมินผลการขายให้กับเจ้าของกิจการ
บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด และบริษัทในเครือ
จังหวัด สงขลา   เขต : เมืองสงขลา
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามความสามารถ
วันที่ : 22 เม.ย. 2567
งาน บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด และบริษัทในเครือ
1.กำหนดเป้าหมาย สร้างยอดขาย พยากรณ์ยอดขาย 2.มีหน้าที่บริหารงานขายและบริหารทีมตลาดหรือทีมขาย 3.สามารถแก้ปัญหาและข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการขายได้ตรงจุด 4.พัฒนากลยุทธ์การขายและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อให้สามารถปิดยอดขายได้สำเร็จ 5.แนะแนวทาง ให้คำปรึกษาในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขาย รวมถึงการตัดสินใจต่าง ๆ ที่ส่งผลกับการขาย 6.วิเคราะห์คู่แข่ง และสภาวะของตลาด (SWOT) ประมวลผลการดำเนินงานต่างๆ เพื่อสามารถวางแผนและติดตามผลได้เท่าทัน
บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด และบริษัทในเครือ
จังหวัด สงขลา   เขต : เมืองสงขลา
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามความสามารถ
วันที่ : 22 เม.ย. 2567
งาน บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด และบริษัทในเครือ
1.ออกใบสั่งผลิตงาน 2.เช็คสต๊อกสินค้าในโรงงาน 3.งานซ่อมบำรุงเครื่องจักรที่ใช้งานผลิต 4.ดำเนินการวางสเปคกับเจ้าของโครงการ 5.ติดตามความคืบหน้าของงานโครงการ ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบถึงสิ้นสุดโครงการ 6.ติดต่อนำเสนอและขายสินค้าให้กับงานโครงการ โดยติดต่อกับกลุ่มเจ้าของโครงการ, ผู้ออกแบบ และผู้รับเหมา 7.ให้ข้อมูลและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสเปคสินค้า รวมถึงการออกใบ Cert. ที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ของบริษัทให้กับลูกค้า
บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด และบริษัทในเครือ
จังหวัด สงขลา   เขต : เมืองสงขลา
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามความสามารถ
วันที่ : 22 เม.ย. 2567
งาน บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด และบริษัทในเครือ
ปฏิบัติงานหน้าที่ตามความได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา อย่างเต็มประสิทธิภาพด้วยวิธีการปฏิบัติงานที่กำหนดด้วยความปลอดภัย ควบคุมดูแลอุปกรณ์เครื่องจักร เครื่องมือ ควบคุมดูแลทรัพยืสิน ของฝ่ายผลิตให้อยู่ครบถ้วนในสภาพปกติ เทสสลิง ย้ำหัว softeye Thimble ผลิตสลิง ตอกป้าย แพ็คสินค้า ตัดสลิง ตอก shackle เเละอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด และบริษัทในเครือ
จังหวัด สงขลา   เขต : เมืองสงขลา
อัตรา : ไม่ระบุ   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 22 เม.ย. 2567
งาน บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด และบริษัทในเครือ
จบตรงบัญชี มีประสบการณ์ด้านบัญชี อย่างน้อย 1 ปี
บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด และบริษัทในเครือ
จังหวัด สงขลา   เขต : เมืองสงขลา
อัตรา : ไม่ระบุ   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 22 เม.ย. 2567
งาน บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด และบริษัทในเครือ
1.จัดการงานทั่วไปของอพาร์ทเม้นท์ ให้เป็นไปอย่างระเบียบเรียบร้อย 2.จัดทำเอกสารสัญญาเช่า / เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 3.ดูแลติดต่อประสานงานกับผู้เช่า / ลูกค้า 4.ประสานงานกับแผนกอื่นที่เกี่ยวข้อง 5.และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด และบริษัทในเครือ
จังหวัด สงขลา   เขต : เมืองสงขลา
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามความสามารถ
วันที่ : 22 เม.ย. 2567
งาน บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด และบริษัทในเครือ
1.ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสินค้า ผลิตภัณฑ์ และวัตถุดิบเกี่ยวกับสินค้าภายในร้านได้ 2.ตอบคำถาม แนะนำสินค้า รวมถึงพูดเชียร์สินค้าและรายการโปรโมชั่น 3.ช่วยสร้างยอดขาย + สรุปยอดขายของแต่ละรอบวัน 4.ใช้เครื่อง POS ( เครื่องบันทึกเงินสด/แคชเชียร์) ได้ 5.ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของร้าน 6.จัดโปรโมชั่นมินิแฟร์หน้าร้าน 7.จัดซื้อ + จัดหาสินค้าราคาส่ง 8.จัดวางสินค้า ให้ดูน่าสนใจ 9.ตรวจนับสต๊อกสินค้า 10.ทำการตลาดโซเซียล
บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด และบริษัทในเครือ
จังหวัด สงขลา   เขต : เมืองสงขลา
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามความสามารถ
วันที่ : 22 เม.ย. 2567
งาน บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด และบริษัทในเครือ
1.ควบคุมดูเเลสต็อกสินค้า 2.ประสานงานต่างๆภายในองค์กร 3.ทำงานเอกสารต่างๆเกี่ยวกับฝ่ายขาย 4.ประสานงานขายให้กับทางลูกค้า 5.นำเสนอขายสินค้าของบริษัททางโทรศัพท์ 6.ทำงานด้านการตลาดออนไลน์
บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด และบริษัทในเครือ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตดอนเมือง
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามความสามารถ
วันที่ : 22 เม.ย. 2567
งาน บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด และบริษัทในเครือ
1. นำเสนอขายสินค้าของบริษัททางโทรศัพท์ 2. ทำงานด้านการตลาดออนไลน์ 3. ทำงานเอกสารต่างๆเกี่ยวกับฝ่ายขาย 4. ประสานงานต่างๆภายในองค์กร
บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด และบริษัทในเครือ
จังหวัด สงขลา   เขต : เมืองสงขลา
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 22 เม.ย. 2567
งาน บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด และบริษัทในเครือ
1. นำเสนอขายสินค้าของบริษัททางโทรศัพท์ 2. ทำงานด้านการตลาดออนไลน์ 3. ทำงานเอกสารต่างๆเกี่ยวกับฝ่ายขาย 4. ประสานงานต่างๆภายในและภายนอกองค์กร
บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด และบริษัทในเครือ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตดอนเมือง
อัตรา : ไม่ระบุ   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 22 เม.ย. 2567
งาน บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด และบริษัทในเครือ
1. จัดทำ รวบรวม จัดเก็บเอกสาร 2. ประสานงานภายในและภายนอกบริษัท 3. คีย์ข้อมูล คีย์เอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย 4. เก็บสถิติ จัดทำรายงาน 5. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด และบริษัทในเครือ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตดอนเมือง
อัตรา : ไม่ระบุ   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 22 เม.ย. 2567
งาน บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด และบริษัทในเครือ
บำรุงรักษาทั่วไปเกี่ยวกับ ซ่อมแซมอุปกรณ์และระบบต่าง ๆ เช่น ไฟฟ้า ประปา ฝ้า ทาสี สุขภัณฑ์ และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด และบริษัทในเครือ
จังหวัด สงขลา   เขต : เมืองสงขลา
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 23 เม.ย. 2567
งาน บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด และบริษัทในเครือ
- ใช้ทักษะในการค้นหา ติดต่อ และเข้าถึงผู้มีอำนาจในการสั่งซื้อ - นำเสนอขายสินค้า และให้คำปรึกษาเเก่ลูกค้าเกี่ยวกับสินค้า - หาลูกค้าใหม่ และ ดูแลลูกค้าเก่า - ดูแลยอดขาย - ทำเอกสารรายงานการทำงานเพื่อแจ้งความคืบหน้า
บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด และบริษัทในเครือ
จังหวัด สงขลา   เขต : เมืองสงขลา
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างองค์กร
วันที่ : 23 เม.ย. 2567
งาน บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด และบริษัทในเครือ
ขายสินค้าและบริการของบริษัทให้กับทั้งลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่ จัดเตรียมข้อมูลลูกค้าที่จะไปเสนอขายสินค้าและบริการของบริษัท จัดเตรียมสื่อสำหรับนำเสนอขายสินค้าและบริการ ใบเสนอราคา และสัญญาในการซื้อชาย ประสานงานเรื่องการจัดส่งสินค้ากับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าตรงเวลา
บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด และบริษัทในเครือ
จังหวัด สงขลา   เขต : เมืองสงขลา
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 11000
วันที่ : 22 เม.ย. 2567
งาน บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด และบริษัทในเครือ
1.ปิดบัญชีของบริษัทในแต่ละงวดให้ถูกต้อง และตรงตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และตามกฎหมายของกรมสรรพากร 2.จัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานทางการบัญชีต่าง ๆ ของบริษัทให้อยู่ภายในระยะเวลาที่กำหนด 3.ควบคุม ดูแล ตรวจสอบวัตถุดิบและสินค้าคงคลังให้ถูกต้องและตรงกับรายการบันทึกบัญชีในระบบบัญชี 4.วิเคราะห์บันทึกต้นทุน ค่าวัตถุดิบ ค่าแรงงาน ค่าเสื่อมราคา ค่าสึกหรอของทรัพย์สิน และค่าโสหุ้ย เพื่อให้ทราบถึงต้นทุนของสินค้า 5.จัดทำรายงานภาษีอากรและการคำนวณภาษีของบริษัท เพื่อนำส่งต่อหน่วย
บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด และบริษัทในเครือ
จังหวัด สงขลา   เขต : เมืองสงขลา
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 22 เม.ย. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 23 งาน
1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.