งาน บริษัท แปซิฟิก กรุ๊ป พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โครงการฌ็องเซลิเซ่
- งานบริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคลทั้งระบบ งานสรรหา ค่าตอบแทน สวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ การประเมินผล ฝึกอบรมและพัฒนา ระเบียบวินัย - วางแผนและบริหารงานด้านบุุคคลให้มีประสิทธิภาพแล
บริษัท แปซิฟิก กรุ๊ป พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โครงการฌ็องเซลิเซ่
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 10000-15000
วันที่ : 20 พ.ค. 2565
งาน บริษัท แปซิฟิก กรุ๊ป พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โครงการฌ็องเซลิเซ่
1.วางแผน และจัดทำ Content สำหรับ Social Media (Facebook, IG, Twitter, Line@) 2.วางแผน และจัดทำภาพ และวีดีโอ สำหรับ Social Media (Facebook, IG, Twitter, Line@) 3.วางแผน และซื้อโฆษณาบน Social Media 4.Admin Social Media (Facebook, IG, Twitter, Line@) 5.Report Social Media + Ads 6.ขายของ และสรุปยอด ช่องทาง
บริษัท แปซิฟิก กรุ๊ป พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โครงการฌ็องเซลิเซ่
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 5   อัตราค่าจ้าง : 18,000 -22,000
วันที่ : 20 พ.ค. 2565
งาน บริษัท แปซิฟิก กรุ๊ป พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โครงการฌ็องเซลิเซ่
เก็บเงินค่าเช่าส่วนกลางคอนโด -ประสานงานกับนิติเจ้าหน้าที่อาคาร
บริษัท แปซิฟิก กรุ๊ป พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โครงการฌ็องเซลิเซ่
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 2 ด่วน   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 20 พ.ค. 2565
งาน บริษัท แปซิฟิก กรุ๊ป พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โครงการฌ็องเซลิเซ่
1.ออกแบบสื่อโฆษณาต่างๆ บน Facebook / Instragram / LINE / Website / ป้าย / ใบปลิว 2.รีทัชภาพ ตกแต่งภาพ และออกแบบตาม Concept ที่ได้รับมอบหมาย 3.สร้างสรรค์ นำเสนอไอเดียใหม่ๆ สำหรับงานอาร์ทเวิร์ค 4.ถ่ายภาพถ่ายวิดีโอแ
บริษัท แปซิฟิก กรุ๊ป พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โครงการฌ็องเซลิเซ่
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 16,000 - 19,000
วันที่ : 20 พ.ค. 2565
งาน บริษัท แปซิฟิก กรุ๊ป พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โครงการฌ็องเซลิเซ่
- สามารถ เขียน front end,front back ได้ - สามารถเขียนโปรแกรม ภาษา php,javascript,css,html,Bootstrap ได้ - สามารถใช้ wordpress ได้ - สามารถทำการตลาดออนไลน์เบื้องต้นได้ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท แปซิฟิก กรุ๊ป พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โครงการฌ็องเซลิเซ่
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 2    อัตราค่าจ้าง : 17,000-23,000
วันที่ : 20 พ.ค. 2565
งาน บริษัท แปซิฟิก กรุ๊ป พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โครงการฌ็องเซลิเซ่
1.จัดทำแผนขายและการตลาด 2.จัดทำรายการส่งเสริมการขาย 3.สนับสนุนข้อมูลให้กับพนักงานขาย 4.รับผิดชอบบริหารทีมขายให้มีประสิทธิภาพ สถานที่ปฏิบัติงาน 5.วางกลยุทธ์การตลาด เพื่อพัฒนายอ
บริษัท แปซิฟิก กรุ๊ป พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โครงการฌ็องเซลิเซ่
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 30000
วันที่ : 20 พ.ค. 2565
งาน บริษัท แปซิฟิก กรุ๊ป พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โครงการฌ็องเซลิเซ่
- รับผิดชอบงานด้านบัญชีรับ - จ่าย - ทำภาษีซื้อ - ภาษีขาย ,ภ.ง.ด.1 , ภ.ง.ด. 3 , 53 - จัดทำภาษีมูลค่าเพิ่ม และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย - จัดทำข้อมูลรายงานและจัดเก็บเอกสาร - ติดตามและตรวจสอบความถูกต้องข
บริษัท แปซิฟิก กรุ๊ป พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โครงการฌ็องเซลิเซ่
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : 15000 - 20000
วันที่ : 20 พ.ค. 2565
งาน บริษัท แปซิฟิก กรุ๊ป พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โครงการฌ็องเซลิเซ่
-รับผิดชอบงานขายและบริการลูกค้าในการจองและทำสัญญา -ให้การบริการจัดการงานขายและปิดการขาย -ประสานงานกับลูกค้าและสถาบันการเงิน -พาลูกค้าเข้าชมโครงการอสังหาริมทัพย์ตัวอย่าง -ร
บริษัท แปซิฟิก กรุ๊ป พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โครงการฌ็องเซลิเซ่
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 5 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,000-17,000+คอมมิชชั่น
วันที่ : 20 พ.ค. 2565
งาน บริษัท แปซิฟิก กรุ๊ป พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โครงการฌ็องเซลิเซ่
- ให้คำปรึกษาและบริการด้านสินเชื่อบ้าน และ คอนโด - วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาต่างๆทางด้านสินเชื่อให้กับลูกค้า - ตรวจสอบและติดตามเอกสารยื่นกู้ของลูกค้า ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี
บริษัท แปซิฟิก กรุ๊ป พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โครงการฌ็องเซลิเซ่
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 18,000 - 20,000
วันที่ : 20 พ.ค. 2565
งาน บริษัท แปซิฟิก กรุ๊ป พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โครงการฌ็องเซลิเซ่
- ดูแลการทำงานของคนสวน - ติดต่อ ประสานงานกับ หน่วยงานต่าง ๆ - ดูแลส่วนกลางในพื้นที่ ที่ได้รับผิดชอบ - ทำงานตามแผนจากผู้บังคับ - ตรวจสอบ และ รายงาน
บริษัท แปซิฟิก กรุ๊ป พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โครงการฌ็องเซลิเซ่
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1 ด่วนๆ   อัตราค่าจ้าง : 15,000 - 20,000 บาท
วันที่ : 20 พ.ค. 2565
งาน บริษัท แปซิฟิก กรุ๊ป พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โครงการฌ็องเซลิเซ่
ปฏิบัติงานด้านการขายคอนโด รักษาเป้าการขายต่อเดือน โทรคุยกับลูกค้า เพื่อเจรจาการขาย นำเสนอคุณสมบัติต่างๆ ในด้านที่ดีและเป็นประโยชน์ของแต่ละโครงการของบริษัทให้กับลูกค้่ ออ
บริษัท แปซิฟิก กรุ๊ป พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โครงการฌ็องเซลิเซ่
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 3 ด่วนๆ   อัตราค่าจ้าง : 15,000 - 17,000+คอมมิชชั่น
วันที่ : 20 พ.ค. 2565
งาน บริษัท แปซิฟิก กรุ๊ป พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โครงการฌ็องเซลิเซ่
-รับผิดชอบงานประสานงานและจัดทำข้อมูลเพื่อสนับสนุนการขายให้กับทีมขาย -ประสานงานต่างๆทั้งภายในและภายนอก -จัดทำรายงานต่างๆ -งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท แปซิฟิก กรุ๊ป พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โครงการฌ็องเซลิเซ่
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 14,000-15,000
วันที่ : 20 พ.ค. 2565
งาน บริษัท แปซิฟิก กรุ๊ป พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โครงการฌ็องเซลิเซ่
- ดูและรับผิดชอบสายการบังคับบัญชา - มีประสบการณ์สายงานการผลิตบิวอินฯ - งานประเภทบิวอิน น๊อคดาว
บริษัท แปซิฟิก กรุ๊ป พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โครงการฌ็องเซลิเซ่
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 20 พ.ค. 2565
งาน บริษัท แปซิฟิก กรุ๊ป พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โครงการฌ็องเซลิเซ่
- ดูและกำกับทีมช่างติดตั้ง เฟอร์นิเจอร์บิวอิน น๊อกดาว - ติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ตามบริษัทฯ กำหนดให้แล้วเสร็จ
บริษัท แปซิฟิก กรุ๊ป พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โครงการฌ็องเซลิเซ่
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 20 พ.ค. 2565
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 27 งาน
1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.