เข้าระบบผู้สมัครงาน
ผู้ช่วยกุ๊ก/กุ๊ก/พนักงานบาร์น้ำ ปฏิบัติงานที่ห้าง ICON SIAM คลองสาน
1. Cook Helper , Commis, Chef De Partie, Sous Chef - ประกอบอาหารสำหรับขายภายในศูนย์อาหาร - ควบคุมคุณภาพอาหารให้เป็นไปตามที่กำหนด - ควบคุมดูแลความเรียบร้อยภายในครัว ความสะอาดให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด - ดูแลอุปกรณ์เครื่องมือให้พร้อมสำหรับใช้งาน 2.พนักงานบาร์น้ำ - จัดเตรียมสถานที่ และอุปกรณ์ต่างๆ - ให้บริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม - ดูแลความสะอาดเรียบร้อย - ช่วยเหลืองานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย #คุณสมบัติ - เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป - ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา - มีประสบการณ์สา
24 เมษายน 2562
กุ๊ก/ผู้ช่วยกุ๊ก ไทย-จีน (Commis I, Commis II, Cook Helper)
- ควบคุมการ ผลิตและประกอบอาหารประเภทต่างๆ (ครัวไทย - ครัวจีน - ครัวจัดเลี้ยง - ครัวห้องอาหาร) - รับผิดชอบ ใน การจัดเตรียมวัตถุดิบ เพื่อการปรุงอาหารในอาหารประเภทต่างๆ และหน้าที่ทั่วไปในครัว - ประกอบอาหาร ต่างๆ ตามแต่ละครัว ที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงรักษาคุณภาพและรสชาติตามเกณฑ์ที่กำหนด
24 เมษายน 2562
เจ้าหน้าที่ถอดแบบและประเมินราคาอาวุโส
ให้คำแนะนำด้านการออกแบบโครงสร้างงาน Exhibition หรือ Shop & Display และสามารถถดรายละเอียดจากแบบเพื่อการผลิต โดยใช้ปัจจัยที่กำหนดให้และสอดคล้องกับงบประมาณ
24 เมษายน 2562
Telesales - พนักงานขายทางโทรศัพท์ (สัญญาจ้าง 4 เดือน)
- โทรขายพื้นที่บูธของงานแสดงสินค้า ให้ได้ยอดขายตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด - ดูแลและประสานงานในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการขาย - ดูแลความเรียบร้อยของบูธลูกค้าในวันจัดแสดงงาน - ทำงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - ปฏิบัติงานวันจันทร์-ศุกร์ ที่ ศูนย์ฯสิริกิติ์
24 เมษายน 2562
ผู้ช่วยกุ๊ก/กุ๊ก/พนักงานบาร์น้ำ ปฏิบัติงานที่ รพ.โรคไตฯ (อนุสาวรีย์ชัยฯ)
-1. Cook Helper , Commis, Chef De Partie, Sous Chef - ประกอบอาหารสำหรับขายภายในศูนย์อาหาร - ควบคุมคุณภาพอาหารให้เป็นไปตามที่กำหนด - ควบคุมดูแลความเรียบร้อยภายในครัว ความสะอาดให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด - ดูแลอุปกรณ์เครื่องมือให้พร้อมสำหรับใช้งาน #คุณสมบัติ - เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป - ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา - มีประสบการณ์ด้านการประกอบอาหาร 1 ปีขึ้นไป - สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้ 2. พนักงานบาร์น้ำ - จัดเตรียมสถานที่ และอุปกรณ์ต่างๆ - ให้บริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม - ดูแลความ
24 เมษายน 2562
เจ้าหน้าที่บัญชี - A/R (สัญญาจ้าง 2 เดือน)
- ออกใบแจ้งหนี้ให้ลูกค้า ประสานงานกับฝ่ายการเงินเพื่อออกใบเสร็จ - ติดตามเรื่องการชำระเงินของลูกค้า - สรุปรายละเอียดลูกค้าที่ชำระเงิน เพื่อแจ้งให้ทางฝ่ายอื่นๆ
24 เมษายน 2562
Call Center (สัญญาจ้าง 4 เดือน)
- ให้ข้อมูลและประสานงานกับลูกค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - รายงานการปฏิบัติงานและสรุปข้อมูลให้แก่ทีม Call Center - ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
24 เมษายน 2562
Senior Application Support Officer
- แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้งานโปรแกรมต่าง ๆ ทั้งโปรแกรมที่เป็นแพ็คเกจ และ โปรแกรมที่สร้างขึ้นมาใหม่ - สร้างระบบงานใหม่ ๆ ให้ตรงกับแนวทางที่ได้รับมอบหมาย - พัฒนาระบบงานเดิม เช่น เพิ่มความสามารถของโปรแกรมที่เขียนเอง หรือ สร้างรายงานต่าง ๆ ที่ช่วยสนับสนุนการทำงานของโปรแกรมสำเร็จรูปต่าง - สำรองข้อมูลของระบบงานต่าง ๆ - มีส่วนร่วมในการดำเนินการจัดทำ ปฏิบัติ และรักษาระบบการจัดการด้านการรักษาความปลอดภัย การจัดการพลังงาน หลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิต (GMP) และระบบมาตรฐานต่างๆ ภายในองค์กร - มีส่วนร่ว
24 เมษายน 2562
Senior Designer (3D MAX)
- มีความรู้เรื่องวัสดุในการทำบูธ นิทรรศการ - มีความสามารถใช้โปรแกรม 3D MAX - มีประสบการณ์ในการออกแบบคูหา บูธงาน Event/ Exhibition อย่างน้อย 3 ปี พร้อมแนบผลงานเพื่อพิจารณา
24 เมษายน 2562
Sales Executive
- Handle products Venue or booth construction or catering or exhibition (Base on your personalities and experienced) - Be a part of sales team to generate sales revenue and new customers in order to achieve company’s sales target - Performing all sales activities and related tasks as assigned - Maintaining relationship with customers
24 เมษายน 2562
ผู้ช่วยกุ๊ก / กุ๊ก ปฏิบัติงานที่ โรงเรียนสาธิตพัฒนา(คลองสามวา)
- จัดเตรียมวัตถุดิบและประกอบอาหาร - ดูแลความเรียบร้อย ความสะอาดของอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ให้พร้อมสำหรับให้บริการ - จัดเตรียมอาหารประเภทต่างๆ ให้เพียงพอต่อครูและนักเรียนในโรงเรียน - ตัก ขายอาหาร ส่งอาหารตามห้องอาหาร และ ห้องเรียน - ดูแลความเรียบร้อย ความสะอาดของอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ให้พร้อมสำหรับให้บริการ
24 เมษายน 2562
พนักงานขับรถ / ธุรการ ประจำ โรงเรียนสาธิตพัฒนา(คลองสามวา)
พนักงานขับรถ -ซื้อและขนส่งวัตถุดิบในการประกอบอาหาร -ดูแลงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายในการขนส่ง ธุรการ -ดูแลงานเอกสารต่างๆ -เช็คสต๊อกเก็บอาหาร
24 เมษายน 2562
Senior Accounting Officer (เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส)
- มีความสามารถในการจัดทำบัญชีเพื่อการบริหารได้ - รวบรวมข้อมูลค่าใช้จ่ายในหน่วยงานต่าง ๆ ของบริษัท (ค่าแรง/ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการผลิต) สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อลดต้นทุนได้ - บันทึกบัญชีลูกหนี้/ เจ้าหนี้, จัดทำใบแจ้งหนี้/ ใบเสร็จรับเงิน, กระทบยอดรายการบัญชีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ - ตรวจสอบเอกสาร ใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี/ตรวจสอบใบกำกับภาษีซื้อ ประจำเดือนให้ถูกต้อง - จัดเตรียม และ วิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชีให้กับแผนกที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงการทำงานให้ตรงตามนโยบายของบริษัท - สามารถปิดงบบัญชีและทำรายล
24 เมษายน 2562
พนักงานเสิร์ฟ/ธุรการ/แคชเชียร์ ปฏิบัติงานที่ รพ.บีเอ็นเอช (สีลม)
พนักงานเสิร์ฟ/ธุรการ/แคชเชียร์ - จัดเตรียมสถานที่ และอุปกรณ์ต่างๆ - ให้บริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม - ดูแลความสะอาดเรียบร้อย - ช่วยเหลืองานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - ทำเอกสารข้อมูลต่างๆ
24 เมษายน 2562
ผู้ช่วยกุ๊ก/กุ๊ก ปฏิบัติงานที่ รพ.บีเอ็นเอช (สีลม)
Cook Helper , Commis, Chef De Partie, Sous Chef - ประกอบอาหารสำหรับขายภายในศูนย์อาหาร - ควบคุมคุณภาพอาหารให้เป็นไปตามที่กำหนด - ควบคุมดูแลความเรียบร้อยภายในครัว ความสะอาดให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด - ดูแลอุปกรณ์เครื่องมือให้พร้อมสำหรับใช้งาน
24 เมษายน 2562
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 16 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560