เข้าระบบผู้สมัครงาน
Web Promotion&Marketing
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ให้เป็นที่รู้จักแก่ผู้อื่น ทำสื่อสารการตลาดออนไลน์ทาง Social Media ได้ดี
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
25 มิถุนายน 2562
เจ้าหน้าที่สนับสนุนระบบงาน (จนท. IT Support)
- ซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - ดูแลระบบเครือข่าย Network, Internet, Lan - ติดตั้งและใช้งานโปรแกรม
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
25 มิถุนายน 2562
เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากร
- สรรหาภายในและภายนอก ,คัดเลือก,นัดสัมภาษณ์งานและตรวจสุขภาพ - ทำทะเบียนประวัติพนักงาน,ทำสื่อประกาศงานภายในและภายนอก ,ออกบูธสรรหาภายนอก,ทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆเพื่อประกาศรับสมัคร -งานประกันสังคม,งานสัญญาจ้าง,จัดทำคู่มือพนักงาน -ปฐมนิเทศพนักงานเบื้องต้น -และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา -ประเมินผลพนักงานใหม่ -และงานเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องในงานสรรหาทั้งหมด 1. Bachelor's Degree in Politic, ฺBA, or any related. fields 2. Have experinces in Recruitment Function at least 2 y
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
25 มิถุนายน 2562
พนักงานขับรถผู้บริหาร (ด่วน)
ขับรถให้ผู้บริหาร มีประสบการณ์ทางด้านการขับรถ รู้เส้นทางภายในกรุงเทพและต่างจังหวัด มีใบขับขี่
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 2   เงินเดือน : 17000-20000
25 มิถุนายน 2562
พนักงานนำส่ง (พนักงานเวรเปล)
เข็นรถนั่ง - รถเตียงนอน บริการรับ-ส่งผู้ป่วย
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
25 มิถุนายน 2562
นักเทคนิคการแพทย์
- รับผิดชอบงานตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ - อนุมัติผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ - ออกหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
25 มิถุนายน 2562
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
รับนโยบายผู้บริหาร เพื่อนำมาวิเคราะห์ และวางแผนงานให้สอดคล้องกับกฏหมายแรงงาน และกฏระเบียบต่างๆ แต่ละไตรมาส   - ตรวจสอบอัตรากำลังให้เป็นไปตามแผน  - ดูแลการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการ   - ตรวจสอบเอกสารการจ้างงานต่างด้าว  - วางแผนปฐมนิเทศพนักงานใหม่  - ดูแลการฝึกอบรมให้เป็นไปตามที่กฏหมายกำหนดและยื่นนำส่งรายงานกรมพัฒฯ  - ทวนสอบเอกสารระบบ  HA  - จัดเก็บทะเบียนประวัติพนักงาน   - ควบคุมสอดส่องพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบบริษัทฯ   - จัดทำหนังสือตักเตือนเมื่อพนักงานกระทำความผิด   - ติดต่อปร
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : 30000 -45000
25 มิถุนายน 2562
พนักงานผู้ช่วยแม่ครัว ด่วน!!
เป็นผู้ช่วยแม่ครัวในการประกอบอาหารและเสิร์ฟอาหารบริการคนไข้หรือผู้มารับบริการของโรงพยาบาล
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
25 มิถุนายน 2562
เจ้าหน้าที่การตลาด
- วางแผนการตลาดกลุ่มลูกค้าต่าง ๆ(กลุ่มลูกค้าทั่วไป เช่นประกันชีวิต ธนาคาร โรงเรียน รัฐวิสาหกิจ กลุ่มสถานประกอบการต่าง ๆ) - จัดทำฐานข้อมูลลูกค้า - วางแผนการเยี่ยมลูกค้าตามเป้าหมายเพื่อเสนอบริการ และจูงใจให้ลูกค้าตัดสินใจรับบริการ - เก็บรวบรวมข้อมูลคู่แข่งพร้อมรายงานยอดขายและรายงานการเยี่ยมลูกค้า - ประมาณการยอดขายตามทิศทางของโรงพยาบาล - ตั้งบูธ ประชาสัมพันธ์ พร้อมแนะนำบริการของโรงพยาบาลตามแผนงาน หรือตามที่ลูกค้าเชิญ -
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 4   เงินเดือน : ตามตกลง
25 มิถุนายน 2562
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
1.งานเขียนข้อความ บทความ เพื่อประชาสัมพันธ์ 2. เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ ประสานงานสื่อมวลชน 3. จัดเก็บข่าวประชาสัมพันธ์
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
25 มิถุนายน 2562
พนักงานขับรถโรงพยาบาล
- ขับรถรับ-ส่ง ผู้ป่วย, เจ้าหน้าที่และผู้บริหารของโรงพยาบาล - ตรวจเช็คสภาพความพร้อมของยานพาหนะก่อนเดินทาง - ทำความสะอาดรถตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
25 มิถุนายน 2562
พนักงานซ่อมบำรุง
ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบปรับอากาศและระบบโทรศัพท์
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
25 มิถุนายน 2562
ผู้ช่วยพยาบาล (PN)/พนักงานผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย(NA)
- ปฏิบัติงานการพยาบาลตามวิชาชีพผู้ช่วยพยาบาล
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
25 มิถุนายน 2562
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ด่วน)
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล จบบัญชี,การเงิน,สถิติ
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 2   เงินเดือน : 15000-20000
25 มิถุนายน 2562
ผู้ช่วยทันตแพทย์
- ช่วยทันตแพทย์ - ส่งใบยาและพาผู้ป่วยรับยาหน้าห้องยา - ติดตามผู้ป่วยให้มาตามนัด
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
25 มิถุนายน 2562
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายอาคาร
หน้าที่ของตำแหน่ง และความรับผิดชอบ - ดูแลรับผิดชอบงานในการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด และมีความพร้อมต่อการใช้งานอยู่เสมอ- ตรวจสอบแผนและเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานของแต่ละสาขาให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามพรบ.อนุรักษ์พลังงานและตามที่กำหนดไว้- ตรวจสอบและประสานงานในการควบคุมการใช้งบประมาณ ค่าใช้จ่ายในงานซ่อมบำรุงของสาขา- วางแผน จัดหาและวิเคราะห์การลงทุนในด้านการสนับสนุนงานอนุรักษ์พลังงาน งานซ่อมบำรุงให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด- วางแผน จัดหาและนำเสนอวิธีการในการพัฒนาความรู้และ
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
25 มิถุนายน 2562
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 23 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560