เข้าระบบผู้สมัครงาน
- วางแผนและควบคุมดูแลงานด้านบัญชีและการเงิน - เซ็นต์งบการเงิน และปิดบัญชี - วางระบบงาน, ประมาณการทางบัญชี/การเงิน
บริษัท เบนดิโต้ แกลเลอรี่ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 24 ก.พ. 2563
รับผิดชอบงานควบคุมการก่อสร้างและงานโครงการต่างๆของบริษัทฯ ให้เสร็จตามแผนงานที่กำหนด ได้งานที่มีคุณภาพ ถอดฺ BOQ
บริษัท เบนดิโต้ แกลเลอรี่ จำกัด
จังหวัด แม่ฮ่องสอน
อัตรา : 1   เงินเดือน : ขึ้นกับประสบการณ์
วันที่ : 24 ก.พ. 2563
วางแผน ควบคุม ดูแลงานการเงินและงานที่รับมอบหมาย
บริษัท เบนดิโต้ แกลเลอรี่ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1    เงินเดือน : 30,000+++
วันที่ : 24 ก.พ. 2563
ทำอาหารอีสาน เช่น ส้มตำ ไก่ย่าง ลาบ น้ำตก คอหมูย่าง ฯลฯ
บริษัท เบนดิโต้ แกลเลอรี่ จำกัด
จังหวัด แม่ฮ่องสอน
อัตรา : 2   เงินเดือน : 9000++
วันที่ : 24 ก.พ. 2563
ดูแลรับผิดชอบการจัดการสวนผัก-ผลไม้ ในรูปแบบorganic ฟาร์ม ไร่นาสวนผสม Hydroponic วางแผนงานและจัดระบบในโรงเรือน Green house ได้
บริษัท เบนดิโต้ แกลเลอรี่ จำกัด
จังหวัด แม่ฮ่องสอน
อัตรา : 1    เงินเดือน : ขึ้นกับประสบการณ์
วันที่ : 24 ก.พ. 2563
- กำกับควบคุมดูแลงานด้านการบริหารการจัดการต่างๆที่ สวีทเมมโมรี่ รีสอร์ท@ปาย จ.แม่ฮ่องสอน - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เบนดิโต้ แกลเลอรี่ จำกัด
จังหวัด แม่ฮ่องสอน
อัตรา : 1    เงินเดือน : ตามประสบการณ์
วันที่ : 24 ก.พ. 2563
วางแผน ควบคุม ดูแล งานสวนของรีสอร์ทและฟาร์มที่ อำเภอปาย แม่ฮ่องสอน มีความรู้ไม้ดอกและไม้ผลและงาน hardscape และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เบนดิโต้ แกลเลอรี่ จำกัด
จังหวัด แม่ฮ่องสอน
อัตรา : 1   เงินเดือน : 17,000+++
วันที่ : 24 ก.พ. 2563
- งานการตลาดหาข้อมูล ทำแผนการตลาดและขายสินค้าในช่องทางต่างๆ ติดต่อประสานงานเปิดการขายช่องทางใหม่ ขายสินค้าและวางแผนการตลาดสินค้า consumer products ด้านอาหาร
บริษัท เบนดิโต้ แกลเลอรี่ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 24 ก.พ. 2563
ควบคุมกระบวนการผลิตน้ำผลไม้/อาหารให้ได้มาตรฐานและการควบคุมคุณภาพ ตามระบบGMP
บริษัท เบนดิโต้ แกลเลอรี่ จำกัด
จังหวัด แม่ฮ่องสอน
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
วันที่ : 24 ก.พ. 2563
วางแผนกลยุทธ์ จัดทำ Business Plan , Feasiility และงบประมาณ รวมทั้งความเป็นไปได้โครงการของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ที่เกี่ยวข้อง
บริษัท เบนดิโต้ แกลเลอรี่ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ขึ้นกับประสบการณ์
วันที่ : 24 ก.พ. 2563
วางระบบงานด้านการพัฒนาธุรกิจของบริษัท ร้านค้าและระบบ chain ทั้งระบบความเป็นไปได้การลงทุน การจัดการบริหาร พัฒนาบุคลากร
บริษัท เบนดิโต้ แกลเลอรี่ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : อยู่ที่ประสบการณ์ ตั้งแต่5 ปีขึ้นไป
วันที่ : 24 ก.พ. 2563
-บริหาร จัดการ ควบคุม ดูแล ระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งระบบ -บริการ จัดการ ควบคุม ดูแล ระบบงานธุรการทั้งระบบ -งานจัดระบบ ISO ระบบ GMP รง
บริษัท เบนดิโต้ แกลเลอรี่ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ขึ้นกับประสบการณ์
วันที่ : 24 ก.พ. 2563
ประสานงาน ทำเอกสารเกี่ยวกับงานบุคคล และการทำรายการทรัพย์สิน การเช็คเรื่องยานพานะและอื่นๆ
บริษัท เบนดิโต้ แกลเลอรี่ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : -
วันที่ : 24 ก.พ. 2563
- วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ด้านผลิตอาหารและผลไม้แปรรูป - ปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ทันกับตลาดและคู่แข่ง - จัดเตรียมตัวอย่างสินค้าที่ลูกค้าต้องการ - ประสานงานหน่ยงานการศึกษาและเอกสารกับหน่วยงานราชการ
บริษัท เบนดิโต้ แกลเลอรี่ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15,000+++
วันที่ : 24 ก.พ. 2563
งานเอกสารด้านงานจัดซื้อของบริษัทฯ ทั้งระบบISO และงาน สั่งซื้อของต่างประเทศ
บริษัท เบนดิโต้ แกลเลอรี่ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1    เงินเดือน : ขึ้นอยู่ที่ประสบการณ์
วันที่ : 24 ก.พ. 2563
จัดทำแบบก่อสร้างตกแต่งและประเมินราคา ออกแบบและควบคุมงานเขียนแบบบ้านพักอาศัยโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ควบคุมงานสถาปัตยากรรมกับงานโครงสร้าง
บริษัท เบนดิโต้ แกลเลอรี่ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 20,000+++
วันที่ : 24 ก.พ. 2563
- ติดต่อประสานงานกับลูกค้า - จัดทำเอกสารและนิติกรรมสัญญาต่างๆ - ทำสรุปรายรับ-รายจ่ายแต่ละเดือน - จัดทำค่าส่วนกลางหมู่บ้าน - รับเรืองร้องเรียนจากลูกค้า
บริษัท เบนดิโต้ แกลเลอรี่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา
อัตรา : 1    เงินเดือน : 20000 - 30000
วันที่ : 24 ก.พ. 2563
ติดต่อประสานงาน นำเสนอสินค้า กับ supermarket, ร้านขายส่ง สินค้า แปรรูปการเกษตร ควบคุม ดูแล บริหารจัดการ วางแผนการค้าการขายการตลาด ร้านค้า สาขาต่างๆ ด้านอาหารและเครื่องดื่ม เครื่องใช้ไฟ้ฟ้า เช่น เครื่องปั้นน้ำผลไม้ เป็นต้น ร้านค้า ประกอบด้วย น้ำผลไม้ปั้น เบเกอรี่ และอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ผลิตและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ สินค้าบริษัท ฯ ในเครือ
บริษัท เบนดิโต้ แกลเลอรี่ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 20,000+++
วันที่ : 24 ก.พ. 2563
ดูแลงานขายโครงการหมู่บ้านจัดสรร งานการตลาดวางแผนป้ายข้อมูลการตลาด และติดต่อประสานงานกับลูกค้า ปฏิบัติงานณ โครงการ : บ้าน ณ อุทยาน ถนนอุทยาน
บริษัท เบนดิโต้ แกลเลอรี่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : 20,000+++
วันที่ : 24 ก.พ. 2563
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 26 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2019, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2562