เข้าระบบผู้สมัครงาน
รับผิดชอบงานควบคุมการก่อสร้างและงานโครงการต่างๆของบริษัทฯ ให้เสร็จตามแผนงานที่กำหนด ได้งานที่มีคุณภาพ ถอดฺ BOQ
บริษัท วิไลลักษณ์ แอสเสท จำกัด
จังหวัด แม่ฮ่องสอน
อัตรา : 1   เงินเดือน : ขึ้นกับประสบการณ์
19 ตุลาคม 2562
- ดูแลซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-มอเตอร์ และระบบสาธารณูปโภค - งานระบบแอร์ งานซ่อมตรวจเช็ค อุดรอยรั่วและล้างเครื่องปรับอากาศ - งานท่อประปา ท่ออุดตัน ชักโครก ปั๊มน้ำ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท วิไลลักษณ์ แอสเสท จำกัด
จังหวัด แม่ฮ่องสอน
อัตรา : 1    เงินเดือน : 15,000+++
19 ตุลาคม 2562
งานด้านบัญชี-การเงินของบริษัท ฯ บันทึกบัญชี ทำเอกสารรับ-จ่าย ติดต่อประสานงานกับธนาคารและอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท วิไลลักษณ์ แอสเสท จำกัด
จังหวัด แม่ฮ่องสอน
อัตรา : 1   เงินเดือน : 10,000+++
19 ตุลาคม 2562
ขับรถส่งห้องเย็น ประจำฟาร์ม ปาย แม่ฮ่องสอน
บริษัท วิไลลักษณ์ แอสเสท จำกัด
จังหวัด แม่ฮ่องสอน
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
19 ตุลาคม 2562
ดูแลรับผิดชอบการจัดการสวนผัก-ผลไม้ ในรูปแบบorganic ฟาร์ม ไร่นาสวนผสม Hydroponic วางแผนงานและจัดระบบในโรงเรือน Green house ได้
บริษัท วิไลลักษณ์ แอสเสท จำกัด
จังหวัด แม่ฮ่องสอน
อัตรา : 1    เงินเดือน : ขึ้นกับประสบการณ์
19 ตุลาคม 2562
ควบคุมกระบวนการผลิตน้ำผลไม้/อาหารให้ได้มาตรฐานและการควบคุมคุณภาพ ตามระบบGMP
บริษัท วิไลลักษณ์ แอสเสท จำกัด
จังหวัด แม่ฮ่องสอน
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
19 ตุลาคม 2562
- กำกับควบคุมดูแลงานด้านการบริหารการจัดการต่างๆที่ สวีทเมมโมรี่ รีสอร์ท@ปาย จ.แม่ฮ่องสอน - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท วิไลลักษณ์ แอสเสท จำกัด
จังหวัด แม่ฮ่องสอน
อัตรา : 1    เงินเดือน : ตามประสบการณ์
19 ตุลาคม 2562
วางแผน ควบคุม ดูแล งานสวนของรีสอร์ทและฟาร์มที่ อำเภอปาย แม่ฮ่องสอน มีความรู้ไม้ดอกและไม้ผลและงาน hardscape และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท วิไลลักษณ์ แอสเสท จำกัด
จังหวัด แม่ฮ่องสอน
อัตรา : 1   เงินเดือน : 17,000+++
19 ตุลาคม 2562
รับรอง ลูกค้า เช็ค in-out แคชเเชียร์ ความรู้งานเอกสาร ภาษา อังกฤษ และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย มีความรู้เรื่องการทำ allotment ของเอเยนต์
บริษัท วิไลลักษณ์ แอสเสท จำกัด
จังหวัด แม่ฮ่องสอน
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15,000+++
19 ตุลาคม 2562
- งานการตลาดหาข้อมูล ทำแผนการตลาดและขายสินค้าในช่องทางต่างๆ ติดต่อประสานงานเปิดการขายช่องทางใหม่ ขายสินค้าและวางแผนการตลาดสินค้า consumer products ด้านอาหาร
บริษัท วิไลลักษณ์ แอสเสท จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
19 ตุลาคม 2562
วางแผนกลยุทธ์ จัดทำ Business Plan , Feasiility และงบประมาณ รวมทั้งความเป็นไปได้โครงการของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ที่เกี่ยวข้อง
บริษัท วิไลลักษณ์ แอสเสท จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ขึ้นกับประสบการณ์
19 ตุลาคม 2562
ดูแลและควบคุมงานก่อสร้างอาคาร ฟาร์มและงานรีสอร์ท
บริษัท วิไลลักษณ์ แอสเสท จำกัด
จังหวัด แม่ฮ่องสอน
อัตรา : 1    เงินเดือน : 17,000+++
19 ตุลาคม 2562
-งาน Personal Assistant -วางแผนจัดระบบงาน ดูแลเรื่องการนัดหมายของผู้บริหาร รวบรวมและจัดทำหัวข้อวาระการประชุม บันทึกการประชุม -ดูแลเรื่องการนำเสนอเอกสารจากแผนกต่างๆ คัดกรอง ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อนนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากฝ่ายบริหาร -ติดตามงาน และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งใน และนอกบริษัทให้เป็นไปตามกำหนด -ดูแลเรื่องการเดินทางของผู้บริหาร จองตั๋วเดินทาง จองที่พัก นัดหมายคนขับรถ รวมถึงการทำวีซ่า และจัดเตรียมเอกสารให้ผู้บริหารก่อนการเดินทาง -รับส่งอีเมล์ รายงานความคืบหน้า และดู
บริษัท วิไลลักษณ์ แอสเสท จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1    เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
19 ตุลาคม 2562
- วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ด้านผลิตปุ๋ย - ปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ทันกับตลาดและคู่แข่ง - จัดเตรียมตัวอย่างสินค้าที่ลูกค้าต้องการ - ประสานงานหน่ยงานการศึกษาและเอกสารกับหน่วยงานราชการ
บริษัท วิไลลักษณ์ แอสเสท จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15,000+++
19 ตุลาคม 2562
งานเอกสารด้านงานจัดซื้อของบริษัทฯ ทั้งระบบISO และงาน สั่งซื้อของต่างประเทศ
บริษัท วิไลลักษณ์ แอสเสท จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1    เงินเดือน : ขึ้นอยู่ที่ประสบการณ์
19 ตุลาคม 2562
ดำเนินการตรวจสอบกระบวนการทำงานภายในทุกหน่วยงาน
บริษัท วิไลลักษณ์ แอสเสท จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : -
19 ตุลาคม 2562
จัดทำแบบก่อสร้างตกแต่งและประเมินราคา ออกแบบและควบคุมงานเขียนแบบบ้านพักอาศัยโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ควบคุมงานสถาปัตยากรรมกับงานโครงสร้าง
บริษัท วิไลลักษณ์ แอสเสท จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 20,000+++
19 ตุลาคม 2562
- ติดต่อประสานงานกับลูกค้า - จัดทำเอกสารและนิติกรรมสัญญาต่างๆ - ทำสรุปรายรับ-รายจ่ายแต่ละเดือน - จัดทำค่าส่วนกลางหมู่บ้าน - รับเรืองร้องเรียนจากลูกค้า
บริษัท วิไลลักษณ์ แอสเสท จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา
อัตรา : 1    เงินเดือน : 20000 - 30000
19 ตุลาคม 2562
ติดต่อประสานงาน นำเสนอสินค้า กับ supermarket, ร้านขายส่ง สินค้า แปรรูปการเกษตร ควบคุม ดูแล บริหารจัดการ วางแผนการค้าการขายการตลาด ร้านค้า สาขาต่างๆ ด้านอาหารและเครื่องดื่ม เครื่องใช้ไฟ้ฟ้า เช่น เครื่องปั้นน้ำผลไม้ เป็นต้น ร้านค้า ประกอบด้วย น้ำผลไม้ปั้น เบเกอรี่ และอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ผลิตและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ สินค้าบริษัท ฯ ในเครือ
บริษัท วิไลลักษณ์ แอสเสท จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 20,000+++
19 ตุลาคม 2562
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 29 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2019, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2562