ประกาศรับสมัครงาน MOGA PROFESSIONALS ALLIANCE LTD.
งาน MOGA PROFESSIONALS ALLIANCE LTD.
Initiate and develop marketing strategies to meet objectives.
MOGA PROFESSIONALS ALLIANCE LTD.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตปทุมวัน
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
วันที่ : 25 พ.ย. 2565
งาน MOGA PROFESSIONALS ALLIANCE LTD.
วิเคราะห์ข้อมูลและมีส่วนร่วมในการตั้งค่างบประมาณทิศทางนโยบายและกลยุทธ์ประจำปีสำหรับการพัฒนากฎและกระบวนการทางการตลาดเพื่อปรับปรุงการบริหารลูกค้าสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิ
MOGA PROFESSIONALS ALLIANCE LTD.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตปทุมวัน
อัตรา : 1-2   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 25 พ.ย. 2565
งาน MOGA PROFESSIONALS ALLIANCE LTD.
Export and integrate raw data from a variety of sources. Design and create visualization reports from raw data. Understand and analyze data to support business performance strategy. Deliver daily, weekly, and monthly reports. Assist in any other project as assigned.
MOGA PROFESSIONALS ALLIANCE LTD.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางซื่อ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : N/A
วันที่ : 25 พ.ย. 2565
งาน MOGA PROFESSIONALS ALLIANCE LTD.
บัญชีรับ-จ่าย, ปิดงบกำไรขาดทุน, จัดทำเอกสารทางการเงินและบัญชี, และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
MOGA PROFESSIONALS ALLIANCE LTD.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางซื่อ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
วันที่ : 25 พ.ย. 2565
งาน MOGA PROFESSIONALS ALLIANCE LTD.
จัดทำเอกสาร รับ-จ่ายเงิน ควบคุมเงินสดย่อย จัดทำภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประกันสังคม เงินเดือน ปิดงบการเงิน เปิด PO ติดต่อกับ Suppliers เช็คสต็อกสินค้า และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
MOGA PROFESSIONALS ALLIANCE LTD.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางซื่อ
อัตรา : 4   อัตราค่าจ้าง : ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
วันที่ : 25 พ.ย. 2565
งาน MOGA PROFESSIONALS ALLIANCE LTD.
Sale Representative ให้คำแนะนำ และเสนอขายผลิตภัณฑ์ภายในร้าน MOGA ตลอดจนให้บริการที่ดีเยี่ยมแก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ ติดต่อประสานงานกับทาง MOGA HEAD OFFICE และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
MOGA PROFESSIONALS ALLIANCE LTD.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตปทุมวัน
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลงและขึ้นอยู่กับประสบการณ์
วันที่ : 25 พ.ย. 2565
งาน MOGA PROFESSIONALS ALLIANCE LTD.
จัดทำตารางการทำงานให้กับพนักงานประจำสาขา ประกันสังคม สวัสดิการ สรรหาว่าจ้างพนักงานตามความต้องการของบริษัท สัมภาษณ์งาน บันทึกขาด ลา มาสาย ของพนักงาน เพื่อสรุปตอนทำเงินเดือนใ
MOGA PROFESSIONALS ALLIANCE LTD.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางซื่อ
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
วันที่ : 25 พ.ย. 2565
งาน MOGA PROFESSIONALS ALLIANCE LTD.
1.สรรหาว่าจ้างพนักงานตามความต้องการของบริษัทฯ รวมถึงการสัมภาษณ์งาน 2.ติดตามการมาปฏิบัติงานของพนักงานสาขาให้เป็นไปตามกะการทำงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 3.บันทึกขาด ลา มาสา
MOGA PROFESSIONALS ALLIANCE LTD.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางซื่อ
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลงและตามประสบการณ์
วันที่ : 25 พ.ย. 2565
งาน MOGA PROFESSIONALS ALLIANCE LTD.
สามารถตัดผม,ซอยผม,เซ็ทผม - ทำสี,ดัดดิจิตอล ดัดธรรมดาได้ ดูแลและให้บริการที่ประทับใจกับลูกค้า
MOGA PROFESSIONALS ALLIANCE LTD.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตปทุมวัน
อัตรา : จำนวนมาก   อัตราค่าจ้าง : ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ + ค่าคอมมิชชั่น + เบี้ยขยัน + OT
วันที่ : 25 พ.ย. 2565
งาน MOGA PROFESSIONALS ALLIANCE LTD.
เป็นผู้ช่วย Hair Stylist ทำหน้าที่ สระ เซ็ทผม - ทำสีหรือเคมี ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ บริษัทยินดีฝึกสอนก่อนปฏิบัติงานจริง
MOGA PROFESSIONALS ALLIANCE LTD.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตปทุมวัน
อัตรา : จำนวนมาก   อัตราค่าจ้าง : 10800+ค่าครองชีพ1500+OT
วันที่ : 25 พ.ย. 2565
งาน MOGA PROFESSIONALS ALLIANCE LTD.
-Assisting the Managing Director -Arranging calendar events including making appointments and travel arrangements, etc. -Coordinating with both Thai and foreign customers. -Coordinating with other departments. -Performing general administrative tasks. -Responding to all email and correspondence.
MOGA PROFESSIONALS ALLIANCE LTD.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางซื่อ
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
วันที่ : 25 พ.ย. 2565
งาน MOGA PROFESSIONALS ALLIANCE LTD.
รับโทรศัพท์สำนักงาน รับ-ส่ง แฟกซ์ ประสานงานสำนักงาน ติดต่อกับผู้มาติดต่องานกับบริษัท ดูแลอุปกรณ์สำนักงาน จัดการเอกสารต่างๆที่ส่งมาจากสาขา รวมทั้งงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายด้ว
MOGA PROFESSIONALS ALLIANCE LTD.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตปทุมวัน
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลงและขึ้อยู่กับประสบการณ์
วันที่ : 25 พ.ย. 2565
งาน MOGA PROFESSIONALS ALLIANCE LTD.
ดูแลงานหน้าร้านทั้งหมด ต้อนรับลูกค้าทั้งไทยและต่างชาติ ดูแลบริหารจัดการงานทั้งหมดภายในร้าน ดูแลยอดขายและผลิตภัณฑ์ ควบคุมดูแลการจัดรอบในการรับลูกค้าให้ช่างทำผมและผู้ช่วยช
MOGA PROFESSIONALS ALLIANCE LTD.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตปทุมวัน
อัตรา : 5   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์
วันที่ : 25 พ.ย. 2565
งาน MOGA PROFESSIONALS ALLIANCE LTD.
ดูแลงานหน้าร้านทั้งหมด ต้อนรับลูกค้าทั้งไทยและต่างชาติ ดูแลบริหารจัดการงานทั้งหมดภายในร้าน ดูแลยอดขายและผลิตภัณฑ์ ควบคุมดูแลการจัดรอบในการรับลูกค้าให้ช่างทำผมและผู้ช่วยช
MOGA PROFESSIONALS ALLIANCE LTD.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตปทุมวัน
อัตรา : จำนวนมาก   อัตราค่าจ้าง : ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
วันที่ : 25 พ.ย. 2565
งาน MOGA PROFESSIONALS ALLIANCE LTD.
ต้อนรับลูกค้า (ไทยและต่างชาติ ) จัดรอบในการรับลูกค้าให้กับช่างทำผม และผู้ช่วยช่างทำผม ช่วยผู้จัดการร้านสรุปยอดขายในแต่ละวัน และจัดทำงานเอกสาร ติดต่อประสานงาน กับทาง OFFICE และง
MOGA PROFESSIONALS ALLIANCE LTD.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางซื่อ
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : 16000 (ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์)
วันที่ : 25 พ.ย. 2565
งาน MOGA PROFESSIONALS ALLIANCE LTD.
ดูแลงานด้านเอกสารธุรการ เช็ค Stock สินค้า ทั้งในส่วนของ Office และหน้าร้าน ติดต่อประสานงานกับหน้าร้าน และรายงาน Report ต่อหัวหน้างาน และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
MOGA PROFESSIONALS ALLIANCE LTD.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางซื่อ
อัตรา : 4   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลงและขึ้นกับประสบการณ์
วันที่ : 25 พ.ย. 2565
งาน MOGA PROFESSIONALS ALLIANCE LTD.
ดูแลงานด้านการสั่งซื้อสินค้า,การเปิด PO ,การกระจายสินค้าไปสาขา, เช็ค Stock สินค้า ทั้งในส่วนของ Office และหน้าร้าน ติดต่อประสานงานกับSUPPLIER และสาขาหน้าร้าน และรายงาน Report ต่อหัวหน้างาน และงานอ
MOGA PROFESSIONALS ALLIANCE LTD.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางซื่อ
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลงและขึ้นกับประสบการณ์
วันที่ : 25 พ.ย. 2565
งาน MOGA PROFESSIONALS ALLIANCE LTD.
ทำความสะอาด ร้าน ดูและความเรียบร้อย ทุกอย่างในร้าน จัดเตรียมน้ำให้กับลูกค้า และช่วยเหลือพนักงานในร้านที่เกิดจากการบริการลูกค้า
MOGA PROFESSIONALS ALLIANCE LTD.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตปทุมวัน
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : 10800+OT
วันที่ : 25 พ.ย. 2565
งาน MOGA PROFESSIONALS ALLIANCE LTD.
- ทำหน้าที่รับส่งเอกสาร ส่งเซ็นต์เอกสาร ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น การวางบิล การรับเช็ค ชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ ติดต่อเอกสารกับหน่วยงานราชการ และ ธนาคาร - รับ ส่ง สินค้า/อุปกรณ์ และง
MOGA PROFESSIONALS ALLIANCE LTD.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางซื่อ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์
วันที่ : 25 พ.ย. 2565
งาน MOGA PROFESSIONALS ALLIANCE LTD.
We are looking to hire a senior sales representative to increase sales and lead our team of sales . The senior sales representative’s responsibilities include setting up a sales pipeline to determine the effectiveness of personal sales strategies, keeping abreast of the latest industry trends, and providing excellent after-sales service to retain customers. should be target-driven and adept at persuading customers to make purchases. Ultimately, a top-performing senior sales representative
MOGA PROFESSIONALS ALLIANCE LTD.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางซื่อ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
วันที่ : 25 พ.ย. 2565
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 20 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2022, All Rights Reserved.