เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท ฮาร์เบอร์ แลนด์ จำกัด
Call center
ตอบคำถามลูกค้า ประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
บริษัท ฮาร์เบอร์ แลนด์ จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามที่ตกลง
26 สิงหาคม 2562
นักวิเคารห์ ออกแบบแอพพลิเคชั่น /Software Application Development
ออกแบบแอพพลิเคชั่น / รายงานให้น่าใช้งาน อธิบายและสร้างคู่มือการใช้งานให้user สามารถใช้งานได้ ติดตามผลการใช้งานและพัฒนาแอพพลิเคชั่น
บริษัท ฮาร์เบอร์ แลนด์ จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามความสามารถ
26 สิงหาคม 2562
Content & Creative
Create Content สำหรับประชาสัมพันธ์ในสื่อออนไลน์ โพสต์ข่าวสาร โปรโมชั่นของทางธุรกิจที่ดูแล ในทุก ๆ ช่องทางสื่อออนไลน์ช่องทางต่างๆ เช่น Facebook, GMB, Line, IG, Twitter รวมถึงข้อมูลรายละเอียดในส่วนของโปรโมชั่น ราคาต่าง ๆ
บริษัท ฮาร์เบอร์ แลนด์ จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามที่ตกลง
26 สิงหาคม 2562
Media Planner
ดูแลในส่วนการกำหนดงบประมาณ ดูแลในส่วนโฆษณา วางแผนการโฆษณา เก็บข้อมูลสถิติ รีพอร์ตข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงประสานงานกับทาง platform ต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหา และติดตามผล
บริษัท ฮาร์เบอร์ แลนด์ จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามที่ตกลง
26 สิงหาคม 2562
Production
ออกแบบผลิตสื่อทั้งในรูปแบบภาพนิ่งและ VDO, เก็บข้อมูลถ่ายภาพ ถ่าย VDO เพื่อนำมาผลิต Contents
บริษัท ฮาร์เบอร์ แลนด์ จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามที่ตกลง
26 สิงหาคม 2562
Programmer
การสร้างหรือแก้ไขเว็บไซด์หรือปัญหาเชิงเทคนิคต่าง ๆ ร่วมกับ Media Planner
บริษัท ฮาร์เบอร์ แลนด์ จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามที่ตกลง
26 สิงหาคม 2562
เจ้าหน้าที่กิจกรรมบำบัด
ดูแลเด็ก ทำกิจกรรมให้เด็กๆ ที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ
บริษัท ฮาร์เบอร์ แลนด์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : มีนบุรี, คลองสามวา
อัตรา : 10   เงินเดือน : 13000
26 สิงหาคม 2562
วิศวกรไฟฟ้า
มีหน้าที่ดูแลงานระบบไฟฟ้า ปรับอากาศ ดับเพลิง โทรศัพท์และเสียงตามสาย งานซ่อมบำรุงของแต่ละอาคาร งานปรับปรุงพื้นที่เช่า(เกี่ยวกับงานไฟฟ้า)
บริษัท ฮาร์เบอร์ แลนด์ จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามตกลง
26 สิงหาคม 2562
สถาปนิก
1. งานเขียนแบบ เลย์เอาท์แปลน พื้นที่ร้านค้า รูปด้าน รูปตัด รายละเอียดข้อกำหนด 2. งานเขียนแบบตกแต่งภายนอก และภายในอาคาร 3. งานเขียนแบบยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ต่อเติมอาคาร เฉพาะกรณีอาคารไม่ใหญ่ หรือพื้นที่ไม่มาก 4. ตรวจดูหน้างานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบ เป็นครั้งคราว รวมทั้งปรับแก้แบบให้ตรงกับหน้างาน 5. เคลียร์แบบกับช่างให้เข้าใจตรงตามแบบ 6. ถอดแบบ สั่งซื้อวัสดุ
บริษัท ฮาร์เบอร์ แลนด์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
26 สิงหาคม 2562
กุ๊กอาหาร อิตตาเลี่ยน-อินเตอร์ ,อาหารญี่ปุ่น
- ควบคุมดูแลการประกอบอาหารในร้านอาหาร - คิดเมนูและปรุงอาหารตามเมนู
บริษัท ฮาร์เบอร์ แลนด์ จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 5   เงินเดือน : ตามฐานเงินเดือน/ตามตกลง (หากมีประสบการณ์)
26 สิงหาคม 2562
P/T ประจำสวนสนุก เกตเวย์ เอกมัย
ดูแลและอธิบายวิธีการเล่นเครื่องเล่นให้แก่เด็กๆ และผู้ปกครองที่เข้ามาเล่นใน ฮาร์เบอร์แลนด์ เกตเวย์ เอกมัย และเกตเวย์เอกมัย
บริษัท ฮาร์เบอร์ แลนด์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พระโขนง, บางนา
อัตรา : 100   เงินเดือน : ค่าแรงขั้นตำ + ค่าภาษา
26 สิงหาคม 2562
พนักงานเสิร์ฟ
ดูแลลูกค้าในร้านอาหารของโรงแรม เสริฟอาหาร ดูแลพื้นที่ในร้านอาหาร
บริษัท ฮาร์เบอร์ แลนด์ จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 8   เงินเดือน : 9000+เซอร์วิสชาร์จ
26 สิงหาคม 2562
ล่าม ภาษาญี่ปุ่น
สื่อสารภาษาญี่ปุ่นกับลูกค้าของโรงแรม ดูแลลูกค้าญี่ปุ่นของโรงแรม
บริษัท ฮาร์เบอร์ แลนด์ จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามที่ตกลง
26 สิงหาคม 2562
เจ้าหน้าที่พัฒนากระบวนการทางธุรกิจ
-Support เรื่องการใช้โปรแกรมต่างๆของบริษัท -อธิบายการใช้โปรแกรมต่างๆให้ User
บริษัท ฮาร์เบอร์ แลนด์ จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 10    เงินเดือน : ตามตกลง
26 สิงหาคม 2562
Information System Trainer & Admin
Job Description (ลักษณะงาน) 1. ศึกษาและเข้าใจโปรแกรมซอฟท์แวร์ (Application) ต่าง ๆ ของบริษัท 2. จัดทำคู่มือ Online ให้พนักงานในบริษัทสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และ จัดทำแบบทดสอบเพื่อช่วยในการประเมิน 3. ตอบคำถาม ให้ความรู้และช่วยเหลือพนักงาน ในการใช้โปรแกรม และ ร่วมพัฒนา+ทดสอบรายงาน (Report) ของโปรแกรม
บริษัท ฮาร์เบอร์ แลนด์ จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามที่ตกลง
26 สิงหาคม 2562
ช่างซ่อมบำรุง
ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงแรม/ศูนย์การค้า
บริษัท ฮาร์เบอร์ แลนด์ จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 5   เงินเดือน : 9,000 บาทขึ้นไป
26 สิงหาคม 2562
Programmer
- ให้ความรู้โปรแกรมและแก้ไขปัญหาโปรแกรมเบื้องต้นแก่ผู้ใช้ - จัดทำคู่มือการใช้โปรแกรม - แก้ไข,สร้างรายงาน จาก Crystal Report,Excel Spec
บริษัท ฮาร์เบอร์ แลนด์ จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 3   เงินเดือน : 20000-35000
26 สิงหาคม 2562
หัวหน้าแผนกแม่บ้าน
บริหารจัดการงานแม่บ้าน ในโซนที่ได้รับมอบหมายในโรงแรม
บริษัท ฮาร์เบอร์ แลนด์ จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามที่ตกลง
26 สิงหาคม 2562
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 24 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560