งาน บริษัท ยูนิเวอร์แซล อะโกร จำกัด
นำสินค้าขึ้นรถเพื่อไปส่งสินค้าตามสินที่ต่างๆ เป็นสินค้าเคมีเกษตร มีน้ำหนักประมาณลังละ 15-30 กิโลกรัม ส่งของตามบริษัทขนส่ง หรือ ร้านค้า หรือต่างจังหวัดเป็นบางครั้ง
บริษัท ยูนิเวอร์แซล อะโกร จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : นครชัยศรี
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 12000
วันที่ : 11 มิ.ย. 2567
งาน บริษัท ยูนิเวอร์แซล อะโกร จำกัด
ตรวจเช็คจำนวนสินค้าเข้าและออกจากคลัง รับสินค้าเข้าคลังจากผู้ขายเจ้าต่างๆ ตรวจนับสต็อคสินค้าคงคลัง เงินเดือนปรับขึ้นตามผลงาน
บริษัท ยูนิเวอร์แซล อะโกร จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : นครชัยศรี
อัตรา : 3 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 11 มิ.ย. 2567
งาน บริษัท ยูนิเวอร์แซล อะโกร จำกัด
รับออเดอร์ ออกบิลขาย ติดต่อประสานงานกับพนักงานขาย เตรียมบิลส่งสินค้า ทำตารางควบคุมการจัดส่งสินค้า ติดตามสถานะการส่งสินค้าไปยังร้านลูกค้า
บริษัท ยูนิเวอร์แซล อะโกร จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : นครชัยศรี
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 16,000 หรือตามตกลง
วันที่ : 11 มิ.ย. 2567
งาน บริษัท ยูนิเวอร์แซล อะโกร จำกัด
ไปประชุมในหมู่บ้าน อธิบายคุณสมบัติและแนะนำวิธีการใช้สินค้าของบริษัทให้กับเกษตรกร ทำงานจังหวัดตาก,เพชรบูรณ์ และพิษณุโลก(ทำงานร่วมกับฝ่ายขายของบริษัท)สิ้นเดือนสรุปงานในรายงานส่งบริษัท
บริษัท ยูนิเวอร์แซล อะโกร จำกัด
จังหวัด เพชรบูรณ์   เขต : หล่มเก่า
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : 18,000-20,000 บาท เบี้ยเลี้ยงวันละ 700 บาท ผ่านงาน 3 เดือนแล้วมีผลงานดีขึ้นเป็นวันละ 1,000 บาท
วันที่ : 12 มิ.ย. 2567
งาน บริษัท ยูนิเวอร์แซล อะโกร จำกัด
ตรวจสอบและพัฒนาสูตรเคมีภัณฑ์ทางการเกษตร
บริษัท ยูนิเวอร์แซล อะโกร จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : นครชัยศรี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 18000 บาทขี้นไป
วันที่ : 11 มิ.ย. 2567
งาน บริษัท ยูนิเวอร์แซล อะโกร จำกัด
ทำงานตามเขตที่ได้รับมอบหมาย ทำยอดขายได้ตามเป้าหมายที่กำหนด สรุปรายงานประจำเดือนในที่ประชุม มีสวัสดิการให้ตามตกลง
บริษัท ยูนิเวอร์แซล อะโกร จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : นครชัยศรี
อัตรา : 4 ตำแหน่ง   อัตราค่าจ้าง : 18,000 บาทขึ้นไป เบี้ยเลี้ยงก่อนบรรจุ 700 บาท 3 เดือนได้บรรจุขึ้นเป็น 1,000 บาท ต่อวันที่ออกทริป
วันที่ : 12 มิ.ย. 2567
งาน บริษัท ยูนิเวอร์แซล อะโกร จำกัด
งาน ISO ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร (DC) - บริหารจัดการ และวางแผนการดำเนินการ การจัดทำระบบ ISO9001-2015 และ ISO14001-2015 - ตรวจสอบและรวบรวม จัดเก็บเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับระบบ ISO ทั้งหมด เช่น DAR CAR KRI - วางแผนปฏิทินการตรวจติดตาม Internal audit และ External audit - ติดตามงานและเอกสารต่างจากทุกแผนก - มีคอนเซาท์ให้คำปรึกษา งานขึ้นทะเบียนสินค้า - เตรียมเอกสารเพื่อขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร - นำเอกสารไปยื่นให้เจ้าหน้าที่ - ตรวจสอบ ติดตามและแก้ไขเอกสารให้ถูกต้อง - ตามงานจนกว่าจะแ
บริษัท ยูนิเวอร์แซล อะโกร จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : นครชัยศรี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 15,000 บาท หรือ ตามตกลง
วันที่ : 11 มิ.ย. 2567
งาน บริษัท ยูนิเวอร์แซล อะโกร จำกัด
-ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยนักเคมีประจำห้องแลปของบริษัท -เรียนรู้กระบวนการผลิต คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ต่างๆให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า -จัดทำเอกสาร ISO ของฝ่าย
บริษัท ยูนิเวอร์แซล อะโกร จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : นครชัยศรี
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : 15,000 บาท ขึ้นไป ตามตกลง หรือตามประสบการณ์
วันที่ : 11 มิ.ย. 2567
งาน บริษัท ยูนิเวอร์แซล อะโกร จำกัด
-จัดเตรียมเอกสารสำหรับขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ -เดินทางไปติดต่อกับกรมวิชาการเกษตร -ติดตามงานและเอกสารสำหรับใช้ขึ้นทะเบียน -แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างดำเนินการขึ้นทะเบียน -ดูแลใบอนุญาตและใบทะเบียนสินค้าไม่ให้ขาดอายุ
บริษัท ยูนิเวอร์แซล อะโกร จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : นครชัยศรี
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 15,000 ขึ้นไป หรือตามตกลง
วันที่ : 11 มิ.ย. 2567
งาน บริษัท ยูนิเวอร์แซล อะโกร จำกัด
-ช่วยโปรโมทสินค้าหน้าร้านค้าให้กับเกษตรกรที่มาซื้อสินค้า -ทำแปลงทดลองสินค้าในพื้นที่ต่างๆและนำเสนอผลงานให้กับร้านค้าและทีมขาย -ช่วยขยายตลาดให้กับร้านค้าและบริษัทเพื่อให้สินค้าเป็นที่รู้จัก -จัดประชุมเกษตรกร -ติดป้ายโฆษณาสินค้า -มีเบี้ยเลี้ยงให้
บริษัท ยูนิเวอร์แซล อะโกร จำกัด
จังหวัด จันทบุรี   เขต : เมืองจันทบุรี
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 15,000 ขึ้นไป หรือตามตกลง
วันที่ : 12 มิ.ย. 2567
งาน บริษัท ยูนิเวอร์แซล อะโกร จำกัด
-เข้าหาร้านค้าเพื่อให้สั่งซื้อสินค้ากับทางบริษัท -จัดโปรโมชั่นการขายให้กับลูกค้า -ช่วยขยายตลาดให้กับร้านค้าและบริษัทเพื่อให้สินค้าเป็นที่รู้จัก -จัดประชุมเกษตรกร -ดูแลประสานงานระหว่างพนักงานส่งเสริม ร้านค้า เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย -มีเบี้ยเลี้ยง ค่าคอมมิชชั่น ให้เพิ่มจากเงินเดือน
บริษัท ยูนิเวอร์แซล อะโกร จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : นครชัยศรี
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 18,000 ขึ้นไป หรือตามตกลง
วันที่ : 11 มิ.ย. 2567
งาน บริษัท ยูนิเวอร์แซล อะโกร จำกัด
-เข้าหาร้านค้าเพื่อให้สั่งซื้อสินค้ากับทางบริษัท -จัดโปรโมชั่นการขายให้กับลูกค้า -ช่วยขยายตลาดให้กับร้านค้าและบริษัทเพื่อให้สินค้าเป็นที่รู้จัก -จัดประชุมเกษตรกร -ดูแลประสานงานระหว่างพนักงานส่งเสริมการขาย ร้านค้า เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย -มีเบี้ยเลี้ยง ค่าคอมมิชชั่น ให้เพิ่มจากเงินเดือน
บริษัท ยูนิเวอร์แซล อะโกร จำกัด
จังหวัด จันทบุรี   เขต : เมืองจันทบุรี
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 18,000 ขึ้นไป หรือตามตกลง
วันที่ : 11 มิ.ย. 2567
งาน บริษัท ยูนิเวอร์แซล อะโกร จำกัด
นำสินค้าขึ้นรถเพื่อไปส่งสินค้าตามสินที่ต่างๆ เป็นสินค้าเคมีเกษตร มีน้ำหนักประมาณลังละ 15-30 กิโลกรัม ส่งของตามบริษัทขนส่ง หรือ ร้านค้า หรือต่างจังหวัดเป็นบางครั้ง
บริษัท ยูนิเวอร์แซล อะโกร จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : นครชัยศรี
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 12000
วันที่ : 11 มิ.ย. 2567
งาน บริษัท ยูนิเวอร์แซล อะโกร จำกัด
ทำกิจกรรมการขายโดยการ เข้าหาเกษครกรเพื่อให้ความรู้และให้ข้อมูลผลิตภัณของทางบริษัทอั
บริษัท ยูนิเวอร์แซล อะโกร จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : นครชัยศรี
อัตรา : 4   อัตราค่าจ้าง : 17,000 บาทขึ้นไป
วันที่ : 11 มิ.ย. 2567
งาน บริษัท ยูนิเวอร์แซล อะโกร จำกัด
รับสินค้าจากซัพพลายเออร์ จัดเรียงสินค้าเข้าที่เก็บ นับจำนวนสินค้าคงเหลือ จัดทำสต๊อคสินค้า เบิก-จ่ายสินค้าในคลัง
บริษัท ยูนิเวอร์แซล อะโกร จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : นครชัยศรี
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 15,000 ขึ้นไป หรือตามตกลง
วันที่ : 11 มิ.ย. 2567
งาน บริษัท ยูนิเวอร์แซล อะโกร จำกัด
- ขับรถรับ-ส่งผู้บริหาร - ขับรถรับ-ส่งลูกผู้บริหารไปสถานศึกษา จันทร์-ศุกร์ เริ่มงาน 6.30 น. ยกเว้นรร.ปิดเทอม - ดูแลความสะอาด บำรุงรักษารถ เอารถเข้าศูนย์ ตรวจเช็คสภาพ - เวลาที่ว่างในช่วงระหว่างวัน อาจมีไปส่งเอกสาร / ไปธนาคาร -วันปกติ ทำงาน 8.00-17.00
บริษัท ยูนิเวอร์แซล อะโกร จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : นครชัยศรี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 15,000 บาท มี OT หากทำงานก่อนเวลาหรือล่วงเวลา ชม. ละ 100 บาท
วันที่ : 11 มิ.ย. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 16 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.