เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท ชู โกลบอล จำกัด
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
• กำหนดนโยบายและวางแผนงานด้านบัญชีและการเงิน รวมทั้งกำหนดระบบบัญชีและการเงินให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของบริษัท • ควบคุมการจัดทำบัญชี และตรวจสอบการปิดบัญชีของบริษัทในแต่ละงวดให้ถูกต้อง • ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานทางบัญชีต่างๆ • ควบคุมและตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินของบริษัท โดยตรวจสอบการออกใบเสร็จ การบันทึกบัญชี เอกสารการเบิกจ่าย และรายงานทางการเงินให้ถูกต้อง ตรงกัน • ควบคุมการจัดทำงบประมาณของบริษัท และตรวจสอบดูแลการใช้งบประมาณให้ถูกต้อง และเป็นไปตาม
บริษัท ชู โกลบอล จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
22 พฤษภาคม 2562
เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ (จีน)
1.ติดต่อกับSupply(จีน)เพื่อสั่งซื้อสินค้า 2.เปิดบิลสั่งซื้อสินค้ากับSupply(จีน)
บริษัท ชู โกลบอล จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
22 พฤษภาคม 2562
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า
1.ดูแล/ปรับปรุง/พัฒนากระบวนปฎิบัติงานภายในฝ่ายคลังสินค้าให้เป็นระบบมาตรฐานสมมารถตรวจสอบได้ 2.ควบคุมการปฎิบัติงานตรวจเช็คสินค้าจาก บริษัทขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (CARGO) ที่เรียกเข้ามาถึงสำนักงานใหญ่ให้ถูกต้อง 3.จัดเตรียมสินค้าเพื่อจัดส่งตามสาขาต่างๆของบริษัทฯ รวมถึงควบคุมงานแพ๊ค/จัดส่งสินค้าออนไลน์ 4.บริหารพื้นที่จัดเก็บสินค้า ตรวจสอบการรับ - จ่ายสินค้า ควบคุมการจัดส่งสินค้าให้ได้ตรงเป้าหมาย 5.ควบคุมและรับผิดชอบการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้ทำงานตามระบบ 6.งานที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมาย
บริษัท ชู โกลบอล จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1    เงินเดือน : ตามตกลง
22 พฤษภาคม 2562
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
1.กำหนดกลยุทธ์และวางแผนงานทรัพยากรบุคคล (HR Strategy) วางแผนอัตรากำลังคน (Manpower Planning) ให้เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กรและเงินงบประมาณ รวมทั้งวางกลยุทธ์แผนการพัฒนาองค์กร (Organization Development) 2.จัดทำแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากร บริหารจัดการการฝึกอบรมและพัฒนา (Training and Development) รวมทั้งจัดทำ Competency ที่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน 3.กำหนดกลยุทธ์ และวางแผนงานบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Management) ประกอบด้วย - จัดทำฐานข้อมูลระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล รวมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยา
บริษัท ชู โกลบอล จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
22 พฤษภาคม 2562
ผู้จัดการเขต สาขาสยามสแควร์วัน
- การบริหารสาขาทั้งหมด ดูโครงสร้างพนักงานแต่ละร้าน - หาพนักงาน ให้เหมาะสมกับยอดขายที่เติบโต/ สอนงาน/ ดูแล & พัฒนาพนักงาน - รวมถึงการสั่งสินค้าให้เพียงพอที่จะสร้างยอดขายตามเป้าหมาย/ ร่วมพัฒนาระบบการสั่งสินค้า - การบริหาร&ดูแลความพร้อมของอุปกรณ์ - การบริหารงานขาย - ถ่ายทอดวิธีการสร้างยอดขาย/ สร้างฐานลูกค้าใหม่ๆในพื้นที่ ใกล้เคียง/ ร่วมคิด promotion & mechanism เพื่อส่งเสริมยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย
บริษัท ชู โกลบอล จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามตกลง
22 พฤษภาคม 2562
ผู้จัดการร้าน สาขาสยามสแควร์ วัน
1. การขายปลีก และขายOrder หน้าร้าน 2. ให้บริการที่เกี่ยวกับการขายสินค้าและอำนวยความสะดวกในเรื่องต่างๆ 3. การจัดสินค้า-หน้าร้าน เป็นระเบียบสวยงาม สภาพสินค้าพร้อมขาย 4. ติดตามและเข้าใจรายการส่งเสริมการขายของบริษัท เพื่อนำเสนอลูกค้า สามารถอธิบายได้ชัดเจน 5. รักษาความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย พื้นที่ขาย ทางเดินภายในร้าน 6. เน้นความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดโชว์สินค้า การเบิกสินค้ามาวางขายตามบริษัทโฆษณาไว้ 7. แจ้งข้อมูลสินค้าขายดี จัดทำเป็นรายการให้เรียบร้อย 8. มีความรู้ด้านผลิตภัณฑ์-สินค้า สาม
บริษัท ชู โกลบอล จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามตกลง
22 พฤษภาคม 2562
Graphic Designer
ดูแลงานด้าน Graphic Design ในการออกแบบเว็บไซต์การพัฒนาเว็บไซต์ผ่าน CMS (WordPress) การออกแบบสื่อและการโฆษณารวมทั้ง บริษัท สื่อมัลติมีเดียการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์เช่นเดียวกับทีมที่รับผิดชอบและดูแลการทำงาน ให้คำปรึกษาและแก้ไขสถานการณ์ร่วมกับทีมได้เป็นอย่างดี มีศักยภาพ
บริษัท ชู โกลบอล จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
22 พฤษภาคม 2562
VIDEO / CREATOR
ออกแบบ Content หรือ Visual และตัดต่อ Clip video ต่าง ๆ เพื่อแสดงผลบน Social media เช่น Facebook, Youtube เป็นต้น
บริษัท ชู โกลบอล จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
22 พฤษภาคม 2562
SENIOR GRAPHIC
-ออกแบบ สร้างแบบ และปรับปรุงงานด้านกราฟฟิคดีไซน์ที่ทันสมัย สร้างสรรค์ - ออกแบบงานกราฟฟิคให้สื่อออนไลน์ที่จะใช้ในส่วนของเว็บไซต์ โลโก้ และแบนเนอร์โฆษณา - ออกแบบงานกราฟฟิคให้สื่อออฟไลน์ที่จะใช้ในส่วนของนามบัตรบริษัท โบรชัวร์ หัวจดหมายของบริษัท - สามารถทำงานและประสานงานร่วมกับสมาชิกในทีมได้
บริษัท ชู โกลบอล จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
22 พฤษภาคม 2562
เจ้าหน้าที่ธุรการ-จัดซื้อ
1.ช่วยงานจัดซื้อ-จัดของตามใบเบิกส่งไปตามหน้าร้าน 2.ตรวจสอบรายละเอียดใบขออนุมัติ 3.ออกไปซื้อของเอง เช่น แม๊คโคร(ของใช้เบ็คเตล็ด , วงเวียนใหญ่ (อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ซ่อมรองเท้า) 4.ติดต่อประสานงานกับผู้ขายสินค้าเพื่อขอรายละเอียดเกี่ยวกับเสนอราคา ราคาวัตถุดิบและเงื่อนไขอื่นๆ 5.จัดทำใบขออนุมัติสินค้าเสนอให้ผู้มีอำนาจอนุมัติและส่งให้ผู้ขายสินค้า 6.ติดตามการส่งมอบวัตถุดิบ หรือประสานงานกับตัวแทนจัดการขนส่ง รวมทั้งติดต่อกับผู้ใช้วัตถุดิบเกี่ยวกับการรับมอบและเอกสารการจัดซื้อ , จัดทำรายงานการจัดซื้อสิ
บริษัท ชู โกลบอล จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
22 พฤษภาคม 2562
พนักงานขาย ประจำสาขาเซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์
1.ดูแลร้านและขายสินค้า 2.ปฎิบัติตามคำสั่งงานผู้จัดการ
บริษัท ชู โกลบอล จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตกลง
22 พฤษภาคม 2562
เจ้าหน้าที่ธุรการการตลาด
-จัดทำรายงานทางการตลาดและเอกสารที่เกี่ยวข้อง จัดเตรียมข้อมูลเพื่อสนับสนุนการทำงานของผู้จัดการฝ่ายการตลาด -มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร และประสานงานได้ดี -งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ชู โกลบอล จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1    เงินเดือน : ตามตกลง
22 พฤษภาคม 2562
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 12 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560