งาน บริษัท มหาชัยโฟล์คลิฟท์ จำกัด
- วิเคราะห์ปัญหา รถ Forklift - ประสานงานกับผู้ผลิต - แก้ไขปัญหางาน Service - จัดอบรมการขับขี่ รถ Forklift ดีเซล ไฟฟ้า - จัดอบรมพนักงานใหม่
บริษัท มหาชัยโฟล์คลิฟท์ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 10,000 ++
วันที่ : 24 ก.พ. 2567
งาน บริษัท มหาชัยโฟล์คลิฟท์ จำกัด
- วางแผนการซ่อมบำรุง ระยะเวลาซ่อม รูปแบบการซ่อม รูปแบบการทำงาน การประสานงาน การซ่อมบำรุงรถ Fokrlift ให้ตรงตามเป้าหมายของบริษัท - มอบหมายงาน ประสานงาน ควบคุมงาน ให้เป็นไปตามระบบ - จัดลำดับความสำคัญในการซ่อมบำรุง - ที่ปรึกษาการทำงานให้กับทีมงาน - อนุมัติซ่อม อนุมัติซื้อ อนุมัติการขาดลามาสายของทีมงาน - วางเป้าหมายของแผนก ควบคุมดูแลให้ถึงเป้าหมาย - เข้าร่วมสัมภาษณ์งานกับแผนกบุคคล ในการคัดสรร คนเข้าทำงาน - วิเคราะห์ปัญหาเครื่องยนต์ ถอดประกอบเครื่อง ประกอบอะไหล่
บริษัท มหาชัยโฟล์คลิฟท์ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 20,000 +++
วันที่ : 24 ก.พ. 2567
งาน บริษัท มหาชัยโฟล์คลิฟท์ จำกัด
- เคาะ ซ่อม ปะ ให้รถกับเข้ารูปสภาพเดิม - ทำสีรถยนต์ ขัดสีผิวรถForklift รถบรรทุก ให้สีของรถกลับสู่สภาพเดิม - ซ่อม เปลี่ยนอะไหล่รถForklift - รับ- ส่งรถเข้าสู่จุดซ่อม - ประเมินอะไหล่ ที่ต้องเปลี่ยน
บริษัท มหาชัยโฟล์คลิฟท์ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 5   อัตราค่าจ้าง : 9,000 ขึ้นไป
วันที่ : 24 ก.พ. 2567
งาน บริษัท มหาชัยโฟล์คลิฟท์ จำกัด
- ออกเอกสาร, คีย์ข้อมูลเอกสาร, ออกบัตรทอง,ใบเสนอราคา - ประสานงานระหว่างฝ่ายขายและธุรการ - งานด้านเอกสารภายใน
บริษัท มหาชัยโฟล์คลิฟท์ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 24 ก.พ. 2567
งาน บริษัท มหาชัยโฟล์คลิฟท์ จำกัด
- ดูแลหอพัก - ทำความสะอาดหอพัก - ทำรายงาน
บริษัท มหาชัยโฟล์คลิฟท์ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 24 ก.พ. 2567
งาน บริษัท มหาชัยโฟล์คลิฟท์ จำกัด
- ซ่อมบำรุงระบบรถโฟร์คลิฟท์ไฟฟ้า - ทำ PM ให้กับรถไฟฟ้าให้กับกลุ่มรถเช่า - ให้คำแนะนำการใช้งานกับลูกค้า
บริษัท มหาชัยโฟล์คลิฟท์ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : 15,000 ++
วันที่ : 24 ก.พ. 2567
งาน บริษัท มหาชัยโฟล์คลิฟท์ จำกัด
- ซ่อมเครื่องยนต์รถเบนซิน ดีเซล - ติดตั้งระบบก๊าซรถยนต์ NGV - ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ก๊าซ NGV - ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องยนต์
บริษัท มหาชัยโฟล์คลิฟท์ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 5   อัตราค่าจ้าง : 10,000 ขึ้นไป
วันที่ : 24 ก.พ. 2567
งาน บริษัท มหาชัยโฟล์คลิฟท์ จำกัด
- ถอดประกอบเครื่องยนต์รถบรรทุก, รถฺ Bus - ซ่อมเครื่องยนต์รถบรรทุก รถ Bus - ติดตั้งระบบก๊าซ NGV สำหรับรถบรรทุก - ปรับจูนระบบก๊าซสำหรับรถบรรทุก - ขับรถ Test ระบบ - ซ่อมบำรุงระบบก๊าซ NGV
บริษัท มหาชัยโฟล์คลิฟท์ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 5   อัตราค่าจ้าง : 15,000 ขึ้นไป
วันที่ : 24 ก.พ. 2567
งาน บริษัท มหาชัยโฟล์คลิฟท์ จำกัด
- ล้างสี ดูดฝุ่น ลงน้ำยาโฟม ล้าง อัด ฉีด รถยนต์ ด้วยมาตรฐานของบริษัท คลีนพาวเวอร์ - ล้างล้อรถ ล้อแมกก์ ลงน้ำยาทาล้อดำ น้ำยาล้างห้องเครื่อง ลงน้ำยาเคลือบเบาะ คอนโซล น้ำยาเช็ดกระจก - ซักเบาะ พรม ลงย้ำยาทำความสะอาดเครื่องหนัง - ขัดเคลือบสีรถยนต์ ลงน้ำยาเคลือบ - ทดสอบความสะอาด - ทำเอกสารการรับ-ส่งรถยนต์
บริษัท มหาชัยโฟล์คลิฟท์ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 24 ก.พ. 2567
งาน บริษัท มหาชัยโฟล์คลิฟท์ จำกัด
- จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ GPS, อุปกรณ์ RFID, Mobile Phone, Software - ให้บริการหลังการขาย - เป็นสื่อกลางระหว่างลูกค้ากับบริษัทในด้านการสื่อสาร - นำเสนอข้อมูลสินค้า ราคา, เอกสาร Brochure, เอกสารต่างๆให้กับลูกค้า - วางแผนการขาย, sale report, trip plan, trip report, etc. - อบรมให้ความรู้ลูกค้า พนักงาน - ประสานกับฝ่ายการตลาดและส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการขยายตลาด
บริษัท มหาชัยโฟล์คลิฟท์ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : 15000
วันที่ : 24 ก.พ. 2567
งาน บริษัท มหาชัยโฟล์คลิฟท์ จำกัด
ทำหน้าที่ในการชงกาแฟ เสิร์ฟ และบริการลูกค้าในร้านกาแฟ AMEZON
บริษัท มหาชัยโฟล์คลิฟท์ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามแต่ตกลง
วันที่ : 24 ก.พ. 2567
งาน บริษัท มหาชัยโฟล์คลิฟท์ จำกัด
- วางแผน ควบคุม ชี้นำ ดูแล งานทั้งหมดของบริษัทให้เกิดประโยชน์สูงสุดขององค์กร และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัท - ควบคุมดูแลการทำงาน ความประพฤติ ให้คำปรึกษา อบรมพนักงาน เป็นผู้นำ ว่ากล่าว ตักเตือน ลงโทษ พนักงานตามกฏระเบียบของบริษัท และบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท - ดูแลเรื่องการรับสมัคร และการลาออกของพนักงาน - ดูแลเรื่องสวัสดิการต่างๆของพนักงานเช่น เบี้ยเลี้ยง ค่าประกัน เป็นต้น - ตัดสินใจและแก้ไขปัญหาระหว่างองค์กร กับลูกค้า - ดูแลในเรื่องการตั้งราคา การขาย การเคลม การสั่งซื้อวัตถุดิบ - ควบคุ
บริษัท มหาชัยโฟล์คลิฟท์ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 40,000 ขึ้นไป
วันที่ : 24 ก.พ. 2567
งาน บริษัท มหาชัยโฟล์คลิฟท์ จำกัด
- ทำงานบ้านทั่วไป เช่น ทำความสะอาด จัดของ เลี้ยงสุนัข ซักผ้า รีดผ้า และอื่นๆ - จ่ายตลาด - ทำกับข้าว
บริษัท มหาชัยโฟล์คลิฟท์ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 7,000 ขึ้นไป
วันที่ : 24 ก.พ. 2567
งาน บริษัท มหาชัยโฟล์คลิฟท์ จำกัด
- ติดตั้งระบบจอ LED ในงาน Event และตามสถานที่ต่างๆ - ออกแบบพื้นที่ติดตั้งจอภาพ - ซ่อมบำรุงจอภาพ LED - ติดตั้งสายไฟ สาย TV ให้กับจอภาพ
บริษัท มหาชัยโฟล์คลิฟท์ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริท
วันที่ : 24 ก.พ. 2567
งาน บริษัท มหาชัยโฟล์คลิฟท์ จำกัด
- วางแผนการตลาดให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัทที่วางไว้ - ทำการตลาด Online ผ่านช่องทาง Facebook, Line, Website - ประสานงานระหว่างลูกค้าและองค์กร - ประสานงานด้านสื่อการตลาด Online และ Offline - ออกแบบ จัดทำสื่อทางการตลาด - จัดทำ อัพเดท ข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์ ราคา และบริการ - จัดการและประสานงานการออก Event Marketing งานทางด้านต่างๆ
บริษัท มหาชัยโฟล์คลิฟท์ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 15000 ขึ้นไป
วันที่ : 24 ก.พ. 2567
งาน บริษัท มหาชัยโฟล์คลิฟท์ จำกัด
- จัดอบรมการขับขี่รถ Forklift อย่างปลอดภัย - บรรยายเรื่องการขับขี่รถ Forklift อย่างถูกวิธี การดูแลรักษารถ และเครื่องยนต์ รวมถึงเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง - จัดอบรมศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน - ประสานงานซ่อมบำรุง - ดูแลสินค้า/ Inventory - ที่ปรึกษาการซ่อมบำรุง - ดูแลระบบการ PM รถ Forklift - เบิกจ่าย/จัดซื้อ อะไหล่
บริษัท มหาชัยโฟล์คลิฟท์ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 24 ก.พ. 2567
งาน บริษัท มหาชัยโฟล์คลิฟท์ จำกัด
- นำเสนอขายสินค้า นำเสนอโปรโมชั่น ในร้านสะดวกซื้อ 7-11 - สั่งซื้อสินค้าภายในร้านสะดวกซื้อ 7-11 - จัดเรียงสินค้าภายในร้านสะดวกซื้อ 7-11 - ทำความสะอาดร้าน จัดระเบียบร้านค้าโดยยึดถือมาตรฐานของร้านและ 5 ส - ควบคุมสินค้าคงคลัง - ดูแลเครื่อง Post ลงรายงานสินค้า stock
บริษัท มหาชัยโฟล์คลิฟท์ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 10   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 24 ก.พ. 2567
งาน บริษัท มหาชัยโฟล์คลิฟท์ จำกัด
- ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์หล่อลื่น PTT ภาคใต้และ ประเทศมาเลเซีย - บริการหลังการขายให้กับลูกค้า - เป็นที่ปรึกษาในเรื่องการใช้งานผลิตภัณฑ์พร้อมบริการหลังการขายให้กับลูกค้า - เป็นสื่อกลางในการประสานงานเรื่องต่างๆระหว่างองค์กรและลูกค้า - นำเสนอภาพลักษณ์ จุดเด่น จุดขาย ขององค์กร และ แบรนด์ - สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรและลูกค้า - นำเสนอราคา Brochure และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กับลูกค้า - วางแผนการขาย การนัดหมายลูกค้า ทำ Sale Report รายงานสรุปยอดขาย รายงานสรุปผลการทำงาน และดูแลเรื่องการบริก
บริษัท มหาชัยโฟล์คลิฟท์ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 24 ก.พ. 2567
งาน บริษัท มหาชัยโฟล์คลิฟท์ จำกัด
งานเชื่อมโลหะโครงสร้าง โลหะตามแบบ งานขึ้นโครง ต่อเติม ซ่อมแซมต่างๆที่เกี่ยวกับโลหะ
บริษัท มหาชัยโฟล์คลิฟท์ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : 9000
วันที่ : 24 ก.พ. 2567
งาน บริษัท มหาชัยโฟล์คลิฟท์ จำกัด
เขียนโปรแกรมติดต่อกับฐานข้อมูลเพื่อทำงานบนเว็บ
บริษัท มหาชัยโฟล์คลิฟท์ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 12000
วันที่ : 24 ก.พ. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 29 งาน
1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.