ประกาศรับสมัครงาน บริษัท ออโต้อินโฟ จำกัด
งาน บริษัท ออโต้อินโฟ จำกัด
1. ติดต่อกับลูกค้าเพื่อเสนอจัดจำหน่ายสินค้าและบริการของบริษัทฯ สำหรับลูกค้า โดยรักษายอดขายตามที่บริษัทกำหนดให้ 2. นำเสนอขายสินค้าและบริการ ของบริษัทฯ สรรหาลูกค้ารายใหม่และรักษาลูกค้าเก่า 3. ออกพบลูกค้าเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี,เพิ่มยอดขาย,สร้างความต้องการในการสั่งซื้อ 4. สื่อสารกับหน่วยงานภายในและลูกค้า เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและสำเร็จลุล่วง 5. ประชุมแผนการขาย จัดเตรียมรายงานรายสัปดาห์และรายเดือน เพื่อให้การขายเป็นไปตาม เป้าหมาย 6. จัดทำข้อเสนอ/ใบเสนอราคา และเจรจาต่อรอง
บริษัท ออโต้อินโฟ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามความสามารถ
วันที่ : 24 พ.ค. 2567
งาน บริษัท ออโต้อินโฟ จำกัด
1. ติดต่อกับลูกค้าเพื่อเสนอจัดจำหน่ายสินค้าและบริการของบริษัทฯ สำหรับลูกค้า โดยรักษายอดขายตามที่บริษัทกำหนดให้ 2. นำเสนอขายสินค้าและบริการ ของบริษัทฯ สรรหาลูกค้ารายใหม่และรักษาลูกค้าเก่า 3. ออกพบลูกค้าเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี,เพิ่มยอดขาย,สร้างความต้องการในการสั่งซื้อ 4. สื่อสารกับหน่วยงานภายในและลูกค้า เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและสำเร็จลุล่วง 5. ประชุมแผนการขาย จัดเตรียมรายงานรายสัปดาห์และรายเดือน เพื่อให้การขายเป็นไปตาม เป้าหมาย 6. จัดทำข้อเสนอ/ใบเสนอราคา และเจรจาต่อรอง
บริษัท ออโต้อินโฟ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามความสามารถ
วันที่ : 24 พ.ค. 2567
งาน บริษัท ออโต้อินโฟ จำกัด
1. ศึกษา พัฒนา และดำเนินการงานด้านวิศวกรรมระบบอัตโนมัติ ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า 2. ออกแบบและติดตั้ง แก้ไขและปรับปรุงระบบควบคุมอัตโนมัติ ดูแลบำรุงรักษาและให้คำแนะนำลูกค้า 3. วิเคราะห์ข้อมูลของระบบควบคุมอัตโนมัติเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาเมื่อเครื่องจักรเกิดการขัดข้อง 4. จัดเก็บและจัดทำรายงานปัญหาการขัดข้องระบบควบคุมอัตโนมัติ 5. จัดเก็บข้อมูลและสำรองโปรแกรมระบบควบคุมอัตโนมัติของเครื่องจักร 6. สำรวจ ออกแบบ วางแผนและควบคุมงานโครงการก่อสร้างและติดตั้งเครื่องจักร 7. ให้มีอำนาจลงนามอนุมัต
บริษัท ออโต้อินโฟ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามความสามารถ
วันที่ : 24 พ.ค. 2567
งาน บริษัท ออโต้อินโฟ จำกัด
1. การออกแบบและพัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้โดยใช้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของ angularJS 2. แปลงการออกแบบแอปให้เป็นโค้ดส่วนหน้าด้วย HTML, CSS และ JavaScript 3. ทำงานร่วมกับแพลตฟอร์ม IoT เพื่อรวมส่วนประกอบ UI กับ API และฐานข้อมูล 4. ทำงานร่วมกับทีมในการออกแบบและนำผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทไปใช้กับลูกค้า 5. แก้ไขข้อผิดพลาด แก้ไขปัญหา และดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานประจำ 6. เชื่อมต่อกับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่และแนวโน้มของอุตสาหกรรม 7. จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการ (เช่น design prototype, t
บริษัท ออโต้อินโฟ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามความสามารถ
วันที่ : 24 พ.ค. 2567
งาน บริษัท ออโต้อินโฟ จำกัด
รับผิดชอบงาน ออกแบบ เขียนแบบ ติดตั้ง wiring control งานไฟฟ้า
บริษัท ออโต้อินโฟ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 18000
วันที่ : 25 พ.ค. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 5 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.