บริษัท ออโต้อินโฟ จำกัด
บริษัท ออโต้อินโฟ จำกัด


“Auto-Info” is dedicated to provide total integrated automation solutions in the area of Industrial Automation (IA), Building Automation (BA) and Terminal Automation (TA), etc. Our offers include system design, project management, project implementation, training program, services & maintenance contract, and product supplier.


1359 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง


(เขตห้วยขวาง ) กรุงเทพมหานคร 10310


0-2934-5410-6 ต่อ 233


0-2934-5417


ประกันสังคม, ประกันสุขภาพ, ประกันอุบัติเหตุ, เบี้ยเลิ้ยงต่างจังหวัด, ค่าชดเชยยานพาหนะ, เที่ยวประจำปี

งาน บริษัท ออโต้อินโฟ จำกัด
1. ติดต่อกับลูกค้าเพื่อเสนอจัดจำหน่ายสินค้าและบริการของบริษัทฯ สำหรับลูกค้า โดยรักษายอดขายตามที่บริษัทกำหนดให้ 2. นำเสนอขายสินค้าและบริการ ของบริษัทฯ สรรหาลูกค้ารายใหม่และรักษาลูกค้าเก่า 3. ออกพบลูกค้าเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี,เพิ่มยอดขาย,สร้างความต้องการในการสั่งซื้อ 4. สื่อสารกับหน่วยงานภายในและลูกค้า เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและสำเร็จลุล่วง 5. ประชุมแผนการขาย จัดเตรียมรายงานรายสัปดาห์และรายเดือน เพื่อให้การขายเป็นไปตาม เป้าหมาย 6. จัดทำข้อเสนอ/ใบเสนอราคา และเจรจาต่อรอง
บริษัท ออโต้อินโฟ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามความสามารถ
วันที่ : 21 มิ.ย. 2567
งาน บริษัท ออโต้อินโฟ จำกัด
1. ติดต่อกับลูกค้าเพื่อเสนอจัดจำหน่ายสินค้าและบริการของบริษัทฯ สำหรับลูกค้า โดยรักษายอดขายตามที่บริษัทกำหนดให้ 2. นำเสนอขายสินค้าและบริการ ของบริษัทฯ สรรหาลูกค้ารายใหม่และรักษาลูกค้าเก่า 3. ออกพบลูกค้าเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี,เพิ่มยอดขาย,สร้างความต้องการในการสั่งซื้อ 4. สื่อสารกับหน่วยงานภายในและลูกค้า เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและสำเร็จลุล่วง 5. ประชุมแผนการขาย จัดเตรียมรายงานรายสัปดาห์และรายเดือน เพื่อให้การขายเป็นไปตาม เป้าหมาย 6. จัดทำข้อเสนอ/ใบเสนอราคา และเจรจาต่อรอง
บริษัท ออโต้อินโฟ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามความสามารถ
วันที่ : 21 มิ.ย. 2567
งาน บริษัท ออโต้อินโฟ จำกัด
1. ศึกษา พัฒนา และดำเนินการงานด้านวิศวกรรมระบบอัตโนมัติ ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า 2. ออกแบบและติดตั้ง แก้ไขและปรับปรุงระบบควบคุมอัตโนมัติ ดูแลบำรุงรักษาและให้คำแนะนำลูกค้า 3. วิเคราะห์ข้อมูลของระบบควบคุมอัตโนมัติเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาเมื่อเครื่องจักรเกิดการขัดข้อง 4. จัดเก็บและจัดทำรายงานปัญหาการขัดข้องระบบควบคุมอัตโนมัติ 5. จัดเก็บข้อมูลและสำรองโปรแกรมระบบควบคุมอัตโนมัติของเครื่องจักร 6. สำรวจ ออกแบบ วางแผนและควบคุมงานโครงการก่อสร้างและติดตั้งเครื่องจักร 7. ให้มีอำนาจลงนามอนุมัต
บริษัท ออโต้อินโฟ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามความสามารถ
วันที่ : 21 มิ.ย. 2567
งาน บริษัท ออโต้อินโฟ จำกัด
1. การออกแบบและพัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้โดยใช้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของ angularJS 2. แปลงการออกแบบแอปให้เป็นโค้ดส่วนหน้าด้วย HTML, CSS และ JavaScript 3. ทำงานร่วมกับแพลตฟอร์ม IoT เพื่อรวมส่วนประกอบ UI กับ API และฐานข้อมูล 4. ทำงานร่วมกับทีมในการออกแบบและนำผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทไปใช้กับลูกค้า 5. แก้ไขข้อผิดพลาด แก้ไขปัญหา และดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานประจำ 6. เชื่อมต่อกับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่และแนวโน้มของอุตสาหกรรม 7. จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการ (เช่น design prototype, t
บริษัท ออโต้อินโฟ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามความสามารถ
วันที่ : 21 มิ.ย. 2567
งาน บริษัท ออโต้อินโฟ จำกัด
รับผิดชอบงาน ออกแบบ เขียนแบบ ติดตั้ง wiring control งานไฟฟ้า
บริษัท ออโต้อินโฟ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 18000
วันที่ : 22 มิ.ย. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 5 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.