ค้นหาจากงานประเภท
Digital Marketing การตลาดออนไลน์
งาน บริษัท ทีวีดี โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
สร้าง Content ถ่าย+ตัดต่อวีดีโอสั้นสำหรับ TikTok ด้วยมือถือหรือกล้องตามภาพลักษณ์หรือแนวทางที่กำหนด หาไอเดียเจ๋งๆตามเทรนด์ มาสร้างสรรค์ Content แนวใหม่ๆ คิด Content ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับสินค้าและแบรนด์ พร้อมประยุทต์ให้เข้ากับเทรนด์ในสังคมหรือโซเชี่ยล วางแผนการทำ Content สำหรับช่องทาง TikTok และทำให้ได้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ร่วมวางแผนการทำโปรโมชั่นและแคมเปญต่างๆ สามารถสร้าง Content ได้หลายรูปแบบ การขาย การสร้างการรับรู้ การปั้นสินค้า และแบรนด์ มีความกล้าแสดงออก และมั่นใจในตนเอง สามารถเอ
บริษัท ทีวีดี โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางเขน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 19 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ทีวีดี โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
Develop and execute TVDH's affiliate and KOL marketing strategy Identify and recruit new affiliates and KOLs Develop and manage affiliate programs Recruitment campaign: persuade creators to join campaigns on the platform. Provide ongoing live streaming support on strategic events. Monitor real-time voucher performance and provide timely strategic recommendations to optimize creator's performance. Track and analyze the performance of affiliate and KOL marketing campaigns Optimize a
บริษัท ทีวีดี โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางเขน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 19 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ทีวีดี โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
Develop and execute digital marketing strategies to increase numbers on each social media platform. Initiate activities and campaigns on social media. Implement social media strategies aligned with business goals. Manage and identify type of content, text and image format to fit each social media channel. Monitor and screen comments and questions on social media channels. Research and identify digital solutions and opportunities and apply new technologies, digital products and services. An
บริษัท ทีวีดี โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางเขน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 19 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ทีวีดี โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
มีความชำนาญในการใช้โปรแกรมตัดต่อภาพ และความสามารถในการตัดต่อทำ Video Content สามารถจับประเด็น Content มองภาพเล่าเรื่องภาพได้เป็นอย่างดี ออกแบบและสร้างสรรค์ งานวีดีโอ สำหรับสื่อโซเชียลมีเดีย Facebook, Tiktok , YouTube , IG เข้าใจมุมภาพ ถ่ายวีดีโอได้ มีใจรักในการคิด ตัดต่อสร้างสรรค์ มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมเกี่ยวกับโมชั่นกราฟฟิคและตัดต่อได้เป็นอย่างดี เช่น Premiere pro / After effect / AI / PS มีความคิดสร้างสรรค์ในด้านงาน Effect ทางภาพและเสียง สามารถทำงานเป็นทีมได้ สามารถทำงานภายใ
บริษัท ทีวีดี โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางเขน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 19 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ทีวีดี โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
Shop Base Management: Oversee the functionality, seller center management and performance of the marketplace, social commerce platform. Sales and Marketing: Develop and implement online marketing campaigns, and promotional activities to increase shop traffic, conversion rates, and sales. Monitor and analyze campaign performance. Coordinate with cross-functional teams such as marketing, trading, and supplier partnerships for promotional activities Collaborate with creative teams to produce v
บริษัท ทีวีดี โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางเขน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 19 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ทีวีดี โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ดูแลลูกค้าที่ติดต่อบริษัทผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ โดยการตอบคำถาม ข้อสงสัย และอธิบายให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า ปิดการขาย ตรวจสอบข้อมูลการขายอย่างถูกต้อง ดูแลจนถึงส่งมอบ รับเรื่องร้องเรียน ข้อเสนอแนะต่างๆจากลูกค้า และช่วยแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจ รวมถึงรวบรวม Feedback ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการตลาด Online เพื่อประสานงานกับแผนกการตลาด รวบรวม บันทึก และจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าอย่างเป็นระบบ จัดทำข้อมูลรายงานต่างๆ เช่น รายงานยอดขาย รายงานการส่งสินค้า รายงานแจ้งยอดคืนสินค้า หร
บริษัท ทีวีดี โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางเขน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 19 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ทีวีดี โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
สามารถคิดงานด้าน Content จากสิ่งที่ได้รับ Brief มาได้ ทำงานร่วมกับ Creative, Art Director และทีมที่เกี่ยวข้องในการคิดงานต่างๆ ในงานด้านสื่อออนไลน์ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย กลยุทธการตลาดและความต้องการของลูกค้าได้ สร้าง Content เพื่อเป็นเครื่องมือส่งเสริมการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ของลูกค้า ในการนำเสนอบน Online และ Offline ค้นคว้าหาข้อมูล และแหล่งความรู้ใหม่ๆ ทั้งไทย และต่างประเทศ คอยอัพเดทไอเท็มที่ออกใหม่ และที่อยู่ในกระแส เพื่อใช้ในการสร้างสรรค์งาน Content ต่างๆ ค้นหาข้อมูลที่ถูกต้อง พร้อมสร้าง
บริษัท ทีวีดี โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางเขน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 19 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ทีวีดี โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
* Monitor and adjust ad bids, budgets, and placements to ensure optimal return on investment (ROI) and budget utilization. * Identify areas for improvement and optimization in ad campaigns. * Optimize own media advertisement on Google, Facebook, and Tiktok. * Optimize marketplace advertisement including CPAS. * Optimize ad targeting to reach the most relevant audience. * Conduct A/B testing and other experiments to test ad variations. * Utilize data insights to make data-driven decisions t
บริษัท ทีวีดี โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางเขน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 19 เม.ย. 2567
งาน บริษัท กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์ จำกัด
ดูแลขายคูปอง ทำยอดขาย เชียรลูกค้าซื้อคูปอง คิด โปรแกรม คิดแคมเปญโปรโมชั่นต่างๆ และ ดูแลความสะอาดร่วมกัน
บริษัท กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์ จำกัด
จังหวัด เชียงใหม่   เขต : เมืองเชียงใหม่
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : คิดเป็นกะ เป็นวัน ถ้าหากเป็น ผู้หญิง พากษ์เกมได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
วันที่ : 19 เม.ย. 2567
งาน บริษัท กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์ จำกัด
วางแผนการตลาด ผ่านสื่อออนไลน์ รวมถึง SOCIAL MEDIA นำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัท เข้าสู้ช่องทางการจัดจำหน่ายในระบบ ELECTRONIC MARKETTING ดูแลในส่วนของการประชาสัมพันธ์สื่อต่างๆ ให้มีความพร้อมทันสมัยอยู่เสมอรับผิดชอบในส่วนงานของON LINE MARKETTING ประสานงานกับลูกค้า และทีมงานในการจัดทำ WEBSITE FANPAGEMOBLE APPLICATION FACEBOOK APPLICATION ร่วมศึกษา และสร้างแนวคิดใมห่ ๆ ในการสร้างในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัท ให้ถึงกลุ่มลูกค้า อย่างมีประสิทธภาพ มากที่สุด
บริษัท กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์ จำกัด
จังหวัด เชียงใหม่   เขต : เมืองเชียงใหม่
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง ถ้าหาก ไลฟ์สด ขายของ พากษ์เกม สตรีมเกมได้ พิจารณษ รายได้พิเศษ
วันที่ : 19 เม.ย. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 232 งาน.
« 1 2 3 4 5 ... 24 »

โปรดระวัง !!
การส่งใบสมัครงานนั้น ไม่ควรส่งใบสมัครไปที่บริษัทเดิมซ้ำๆ ใบสมัครเพียงใบเดียวก็เพียงพอแล้วต่อการพิจารณาของทางบริษัท

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.