ค้นหาจากงานประเภท
แพทย์ พยาบาล เภสัช
งาน โรงพยาบาลพญาไท 2
ให้การพยาบาลกลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับยาทำให้สงบหรือยาระงับความรู้สึก โดยการใช้ กระบวนการพยาบาลและหลักการพยาบาลตามนโยบายหลักของแผนกและนโยบายของโรง พยาบาลเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและผลการรักษาเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และทำงานร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการรักษาพยาบาลให้สอดคล้องกับปัญหาของผู้ป่วยอย่างเหมาะสมและทันเวลาผู้ป่วยได้รับความปลอดภัยและมีผลลัพธ์ทางการรักษาเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
โรงพยาบาลพญาไท 2
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดพร้าว
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 26 ก.พ. 2567
งาน โรงพยาบาลพญาไท 2
ลักษณะงาน รับผิดชอบการให้บริการงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลแก่ผู้รับบริการ ผู้ป่วยและทีมรักษา และให้ความรู้และคำแนะนำเรื่องยาแก่ ผู้ป่วย บุคลากรทางแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
โรงพยาบาลพญาไท 2
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดพร้าว
อัตรา : 7 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 26 ก.พ. 2567
งาน โรงพยาบาลพญาไท 2
ให้คำปรึกษาข้อมูลด้านสุขภาพเรื่องโรค และการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม ให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ สินค้า บริการ และ โปรโมชั่นต่างๆ ของโรงพยาบาล รวมถึงข้อมูลตารางออกตรวจแพทย์ พร้อมบันทึกการนัดหมายลูกค้าต่างชาติ
โรงพยาบาลพญาไท 2
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 4 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 26 ก.พ. 2567
งาน โรงพยาบาลพญาไท 2
ปฏิบัติการพยาบาลตามหลักวิชาการและจริยธรรม ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่มุ่งหวัง และสอดคล้องกับ พ.ร.บ. วิชาชีพพยาบาลและนโยบายขององค์กร บันทึกข้อมูลทางการพยาบาลและสรุปรายงานประจำวันตามที่ได้รับมอบหมาย ช่วยสอนงานการพยาบาลพื้นฐาน หรือ หัวข้องานอื่นๆ ตามมาตรฐาน แก่บุคลากรอื่นๆ ที่ช่วยการพยาบาล
โรงพยาบาลพญาไท 2
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : พระสมุทรเจดีย์
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 26 ก.พ. 2567
งาน โรงพยาบาลพญาไท 2
โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 เปิดรับสมัคร พยาบาลวิชาชีพ แผนกห้องผ่าตัด - Recovery room - วิสัญญีพยาบาล
โรงพยาบาลพญาไท 2
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างองค์กร
วันที่ : 26 ก.พ. 2567
งาน โรงพยาบาลพญาไท 2
ลักษณะงาน ปฏิบัติการพยาบาลตามหลักวิชาการและจริยธรรม ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่มุ่งหวัง และสอดคล้องกับ พ.ร.บ. วิชาชีพพยาบาลและนโยบายขององค์กร บันทึกข้อมูลทางการพยาบาลและสรุปรายงานประจำวันตามที่ได้รับมอบหมาย ช่วยสอนงานการพยาบาลพื้นฐาน หรือ หัวข้องานอื่นๆ ตามมาตรฐาน แก่บุคลากรอื่นๆ ที่ช่วยการพยาบาล
โรงพยาบาลพญาไท 2
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 4   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 26 ก.พ. 2567
งาน โรงพยาบาลพญาไท 2
1.นำนโยบาย แผนงาน แนวทางปฏิบัติการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลสู่ผู้ปฏิบัติ และติดตามประเมินผล เพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อในโรงพยาบาลให้น้อยที่สุด 2.ร่วมวางแผนแนวทางปฏิบัติและการควบคุมคุณภาพตลอดจนวิธีปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปในทำนองเดียวกันและรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 3.มีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านการป้องกันโรคติดเชื้อ 4.สนับสนุน / ประสานงาน / ให้คำแนะนำ / เป็นที่ปรึกษา / ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพ ด้านการค
โรงพยาบาลพญาไท 2
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 26 ก.พ. 2567
งาน โรงพยาบาลพญาไท 2
รับผิดชอบการให้บริการงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลให้แก่ผู้มารับบริการและทีมรักษา รวมถึงให้ข้อมูล ความรู้ และคำแนะนำเรื่องยา แก่ผู้ป่วย และบุคลากรทางการแพทย์ อย่างมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ
โรงพยาบาลพญาไท 2
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 5 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างองค์กร
วันที่ : 26 ก.พ. 2567
งาน โรงพยาบาลพญาไท 2
โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง เปิดรับสมัครงาน พยาบาลวิชาชีพ แผนกผู้ป่วยวิกฤต 4 อัตรา ด่วน!!
โรงพยาบาลพญาไท 2
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : พระสมุทรเจดีย์
อัตรา : 4 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : เริ่มต้น 29,000 บาท ขึ้นไป
วันที่ : 26 ก.พ. 2567
งาน โรงพยาบาลพญาไท 2
รับผิดชอบการให้บริการงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลให้แก่ผู้มารับบริการ ผู้ป่วยและทีมรักษา รวมถึงให้ข้อมูล  ความรู้ และคำแนะนำเรื่องยา แก่ผู้ป่วย และบุคลากรทางการแพทย์ อย่างมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐาน นโยบายและวัตถุประสงค์ของโรงพยาบาลภายใต้มาตรฐานวิชาชีพ
โรงพยาบาลพญาไท 2
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 30   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 26 ก.พ. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 820 งาน
« 1 2 3 4 5 6 ... 82 »

คุณรู้หรือไม่ ?
การเข้ามา แก้ไขข้อมูล หรือ เข้าระบบ จะทำให้ ใบสมัคร ของคุณ ถูกเลื่อนขึ้นไปอยู่บนสุด และเมื่อใบสมัครอยู่บน ก็มีโอกาสที่บริษัท ที่สนใจจะเปิด ใบสมัครของคุณก่อน ดังนั้น หากคุณ ยังหางานอยู่ ก็ควรเข้ามา Update ข้อมูลซัก 1-2 อาทิตย์ต่อครั้ง :)

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.