ค้นหาจากงานประเภท
วิศวกรสื่อสาร โทรคมนาคม
งาน Advanced Systems Consulting Co., Ltd.
- ตรวจสอบแก้ไขปัญหา, รับเรื่องติดตามงานจากลูกค้าและหน่วยงาน service desk ภายใน - ประสานงานออกข้างนอกให้กับ workforce เพื่อขอเจ้าหน้าที่เข้าแก้ไข - สามารถให้ทำแนะนำการตรวจสอบอุปกรณ์ Switch, Router ได้
Advanced Systems Consulting Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 3 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ค่าตอบแทน 18,000 บาท
วันที่ : 21 มิ.ย. 2567
งาน บริษัท ซัน-มูน คอมมิวนิเคชั่นส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ถอดแบบ ประเมิณราคา รีเชคสเปค
บริษัท ซัน-มูน คอมมิวนิเคชั่นส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกะปิ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 20,000 ขึ้นไปขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ
วันที่ : 21 มิ.ย. 2567
งาน บริษัท ซีสเต็ม อินโนเวชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
1 รับแจ้งงาน 2 แจ้งผู้รับเหมา เข้าสำรวจหน้า Site จริง เพื่อสรุปรายการว่าต้องทำการซ่อมแซมส่วนไหนบ้าง 3 เสนอราคาลูกค้า รออนุมัติงาน PO จากทางลูกค้า 4 support ในเรื่องของการติดต่อลูกค้า กับ ผู้รับเหมา (อาจมีสั่งของ อุปกรณ์ที่ใช้กับงานนั้นๆ แล้วแต่งาน) 5 ติดตามการดำเนินการของงานซ่อมแซมแต่ละ Job ว่า มี Plan เสร็จเมื่อไหร่ , ตาม report จากผู้รับเหมา 6 งานจบ ทำหนังสือส่งงาน ให้ ลูกค้า ตรวจสอบความเรียบร้อย 7 ส่งเรื่องให้บัญชี ทำใบแจ้งหนี้ วางบิล ,รับเช็ค 8 Upda
บริษัท ซีสเต็ม อินโนเวชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
จังหวัด ระยอง   เขต : เมืองระยอง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 13,000/เดือน
วันที่ : 20 มิ.ย. 2567
- ออกแบบระบบ ควบคุมการติดตั้งระบบ - ซ่อมบำรุง วิทยุสื่อสาร - ติดตั้งระบบ วิทยุสื่อสาร - ประสานงานดูแลลูกค้า จัดทำเอกสารตรวจรับงาน ส่งมอบงานให้ลูกค้า
บริษัท เอ็มโอที สมาร์ท โซลูชั่นส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตดอนเมือง
อัตรา : จำนวน 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : พิจารณาตามความสามารถและประสบการณ์
วันที่ : 20 มิ.ย. 2567
ช่วยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ เพื่อให้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีประสิทธิภาพ เป็นต้น
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตดุสิต
อัตรา : จำนวน 3 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : อัตราเงินเดือนระหว่าง 15,000 - 16,500 บาท
วันที่ : 22 พ.ค. 2566
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางผังเมือง ศึกษา สำรวจ รวบรวมสถติข้อมูล ตรวจสอบ วิเคราะห์ วิจัย และจัดทำเอกสารและรายงานต่างๆ และการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ การดำเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับผังเมือง และเพื่อการอบรมวิชาการ ในระดับภูมิภาค และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัด ศรีสะเกษ   เขต : เมืองศรีสะเกษ
อัตรา : จำนวน 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ค่าตอบแทน 18,000 บาท
วันที่ : 11 พ.ย. 2563
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสื่อสาร รับและส่งข่าวด้วยระบบต่างๆ เช่น โทรศัพท์ วิทยุ โทรพิมพ์ เครื่องมือสื่อสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กรมเจ้าท่า
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
อัตรา : จำนวน 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ค่าตอบแทน 11,280 บาท
วันที่ : 15 ต.ค. 2563
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศภาครัฐ และการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไปประยุกต์ใช้ รวบรวมข้อมูล จัดทำโครงการต่างๆ เป็นต้น
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตดุสิต
อัตรา : จำนวน 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท
วันที่ : 5 ก.ค. 2563
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานไฟฟ้าและแสงสว่าง หรือระบบไฟฟ้าของเครื่องจักรและยานพาหนะ หรือระบบไฟฟ้ากำลัง โดยติดตั้ง ประกอบ ดัดแปลง แต่ง แก้ไข ซ่อม ตรวจและทดสอบระบบไฟฟ้า ตลอดจนช่วยซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ
สำนักงานทางหลวงที่ 10
จังหวัด นครราชสีมา
อัตรา : จำนวน 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามวุฒิ (แต่ไม่เกินอัตราค่าตอบแทนระดับ ปวส.)
วันที่ : 22 เม.ย. 2563
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 40 งาน.
1 2 3 4

คุณรู้หรือไม่ ?
ท่านสามารถให้คะแนนบริษัท กับระบบ FeedBack เพื่อช่วยเราคัดกรองบริษัท สร้างสังคมการหางานให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น .. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.