-ขับรถรับส่งพนักงานแบงค์ตามสาขาต่างๆ -ลงพื้นที่ต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 10,500+OT
วันที่ : 1 มี.ค. 2564
1.คีย์ข้อมูลเอกสารลงระบบ 2.จัดเก็บข้อมูล 3.Update ข้อมูลลงระบบ 4.ติดต่อประสานงาน 5.เช็คสต๊อกคอมพิวเตอร์
บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามที่ตกลง
วันที่ : 1 มี.ค. 2564
ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยสาขาธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศ
บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 50 อัตรา   เงินเดือน : 465/วัน + ค่าครองชีพ/เบี้ยขยัน
วันที่ : 1 มี.ค. 2564
-จองห้องประชุม -จัดอาหารและเครื่องดื่มในห้องประชุม
บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 10 อัตรา   เงินเดือน : 394 บาท/วัน
วันที่ : 1 มี.ค. 2564
**หากมีประสบการณ์ทำงาน Call Center หรืองานบริการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ • รายได้ตั้งแต่ 16,500 – 19700 บาท (ไม่รวม OT) • ค่าตอบแทนพิเศษ (ขึ้นอยู่กับผลงาน) *ไม่มีงานขาย • ค่ากะ สูงสุด 5,000 บาท •มีค่า incentive • รางวัลอายุงาน • ปรับค่าจ้างประจำปี • โบนัสประจำปี • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ • เป็นพนักงานประจำ, มีความมั่นคง • ตรวจสุขภาพประจำปี • บำเหน็จพิเศษ หรือเกษียณอายุ • กิจกรรมสันทนาการ • งานเลี้ยงปีใหม่ • กองทุนประกันสังคม, กองทุนเงินทดแทน
บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ป้อมปราบศัตรูพ่าย, สัมพันธวงศ์
อัตรา : 15 อัตรา   เงินเดือน : รายได้ตั้งแต่ 14,200 – 15,700 บาท (ไม่รวม OT)
วันที่ : 1 มี.ค. 2564
- ตรวจสอบดูแล งานระบบไฟฟ้า, ปรับอากาศ ฯลฯ - ซ่อมบำรุงและซ่อมแซมแก้ไข ระบบสาธารณูปโภค ต่างๆ ที่ได้รับแจ้ง
บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 4 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 1 มี.ค. 2564
- วางแผนการปฏิบัติงานดูแลงานพื้นที่สวน Landscape โดยรอบ - สั่งงานและมอบหมายงาน ซุปเปอร์ไวเซอร์ด้านงานภูมิทัศน์ - ควบคุมดูแล งานดูแลภูมิทัศน์ และ บรรยากาศ โดยรอบศูนย์ฝึกอบรม ให้อยู่ในสภาพสะอาด สวยงามเป็นที่พึงพอใจแก่ลูกค้า ผู้ว่าจ้าง และผู้ใช้บริการ - ควบคุมดูแลค่าใช้จ่าย วัสดุอุปกรณ์งานดูแลสวน ให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ - ติดตามดูแล คุณภาพงานบริการ ความพึงพอใจ และความต้องการ/ข้อร้องเรียนของลูกค้า ผู้ใช้บริการประเภทต่างๆ - ให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชา
บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด
จังหวัด นครราชสีมา   เขต : สีคิ้ว
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 1 มี.ค. 2564
ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศภายในองค์กร โดยใช้ SQL ,PHP,Python,JAVA และ NodeJS เป็นหลัก
บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด (KTBGS) เป็นบริษัทฯในเครือธนาคารกรุงไทย ซึ่งให้บริการสนับสนุนงานของสถาบันการเงินทุกด้านมาเป็นเวลา 22 ปี หากคุณคือ... คนรุ่นใหม่ไฟแรง เชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง ชอบการเปลี่ยนแปลง ต้องการทำงานท้าทายความสามารถพร้อมเรียนรู้ที่จะเติบโตไปกับธุรกิจของบริษัทฯ โอกาสของคุณมาถึงแล้ว เราเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ มีวิสัยทัศน์ได้ร่วมงานกับเรา
• ติดตาม รวบรวม วิเคราะห์ และ ประเมินการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายบริหารความเสี่ยง กฎหมายและกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับ รวมถึง สอดคล้องตามกลยุทธ์ขององค์กร โดยพัฒนา และ ใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยง อาทิ RCSA, KRI, Incident Management, BCP, Loss Data, ERMS ได้อย่างมีประสิทธิผล • จัดทำรายงานข้อมูลและการวิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อรายงานต่อผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริษัท • ศึกษาวิเคราะห์งานบริการ/กระบวนการทำงานใหม่ๆ เพื่อกำหนดกรอบและแนวทางการบริหารความ
1. ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ผู้บริหาร / บุคลากรภายในบริษัท ตามที่ได้รับมอบหมาย 2. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : 10,000 บาท
วันที่ : 1 มี.ค. 2564
- วางแผนการปฏิบัติงานแม่บ้านและภูมิทัศน์โดยรอบ Landscape & Public Area - สั่งงานและมอบหมายงาน ซุปเปอร์ไวเซอร์ด้านทำความสะอาดห้องพักและพื้นที่ส่วนกลาง ,และ ซุปเปอร์ไวเวอร์ด้านภูมิทัศน์ - ควบคุมดูแล งานทำความสะอาดห้องพักและพื้นที่ส่วนกลาง และดูแลภูมิทัศน์โดยรอบศูนย์ฝึกอบรม ให้อยู่ในสภาพสะอาด สวยงามเป็นที่พึงพอใจแก่ลูกค้า ผู้ว่าจ้าง และผู้ใช้บริการ - ควบคุมดูแลค่าใช้จ่าย วัสดุอุปกรณ์ และน้ำยาเคมีในการบำรุงรักษาความสะอาด ให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ - ติดตามดูแล คุณภาพงานบริกา
บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด
จังหวัด นครราชสีมา   เขต : ปากช่อง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 1 มี.ค. 2564
1. ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ผู้บริหาร / บุคลากรภายในบริษัท ตามที่ได้รับมอบหมาย 2. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 10500+
วันที่ : 1 มี.ค. 2564
ให้บริการ ตอบข้อซักถาม สงสัย รายละเอียดข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ / บัตรผู้สูงอายุ / บัตรคนพิการ และโครงการอื่นๆ เช่น โครงการคนละครึ่ง ช้อปดีมีเงินคืน - เวลาทำงาน จันทร์ – ศุกร์ 08.30-17.30 น. (หยุดเสาร์-อาทิตย์)
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 24 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.