**หากมีประสบการณ์ทำงาน Call Center หรืองานบริการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ • รายได้ตั้งแต่ 16,500 – 19700 บาท (ไม่รวม OT) • ค่าตอบแทนพิเศษ (ขึ้นอยู่กับผลงาน) *ไม่มีงานขาย • ค่ากะ สูงสุด 5,000 บาท •มีค่า incentive • รางวัลอายุงาน • ปรับค่าจ้างประจำปี • โบนัสประจำปี • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ • เป็นพนักงานประจำ, มีความมั่นคง • ตรวจสุขภาพประจำปี • บำเหน็จพิเศษ หรือเกษียณอายุ • กิจกรรมสันทนาการ • งานเลี้ยงปีใหม่ • กองทุนประกันสังคม, กองทุนเงินทดแทน
บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ป้อมปราบศัตรูพ่าย, สัมพันธวงศ์
อัตรา : 15 อัตรา   เงินเดือน : รายได้ตั้งแต่ 14,200 – 15,700 บาท (ไม่รวม OT)
วันที่ : 22 ต.ค. 2563
ทำงานจันทร์-ศุกร์ หยุดเสาร์อาทิตย์ ขับรถส่วนกลาง ตามที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ปฎิบัติงาน 1.ธ.ก.ส อาคารบางเขน
บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 10,500 +
วันที่ : 22 ต.ค. 2563
-ขับรถรับส่งพนักงานแบงค์ตามสาขาต่างๆ -ลงพื้นที่ต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 10,500+OT
วันที่ : 22 ต.ค. 2563
ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยสาขาธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศ
บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 50 อัตรา   เงินเดือน : 465/วัน + ค่าครองชีพ/เบี้ยขยัน
วันที่ : 22 ต.ค. 2563
-จองห้องประชุม -จัดอาหารและเครื่องดื่มในห้องประชุม
บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 10 อัตรา   เงินเดือน : 394 บาท/วัน
วันที่ : 22 ต.ค. 2563
1. ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ผู้บริหาร / บุคลากรภายในบริษัท ตามที่ได้รับมอบหมาย 2. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : 10,000 บาท
วันที่ : 22 ต.ค. 2563
- วางแผนการปฏิบัติงานแม่บ้านและภูมิทัศน์โดยรอบ Landscape & Public Area - สั่งงานและมอบหมายงาน ซุปเปอร์ไวเซอร์ด้านทำความสะอาดห้องพักและพื้นที่ส่วนกลาง ,และ ซุปเปอร์ไวเวอร์ด้านภูมิทัศน์ - ควบคุมดูแล งานทำความสะอาดห้องพักและพื้นที่ส่วนกลาง และดูแลภูมิทัศน์โดยรอบศูนย์ฝึกอบรม ให้อยู่ในสภาพสะอาด สวยงามเป็นที่พึงพอใจแก่ลูกค้า ผู้ว่าจ้าง และผู้ใช้บริการ - ควบคุมดูแลค่าใช้จ่าย วัสดุอุปกรณ์ และน้ำยาเคมีในการบำรุงรักษาความสะอาด ให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ - ติดตามดูแล คุณภาพงานบริกา
บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด
จังหวัด นครราชสีมา
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 22 ต.ค. 2563
-โทรศัพท์แจ้งเตือนลูกหนี้ที่ยังไม่ค้างชำระ เพื่อให้ลูกหนี้ชำระภายในงวดที่กำหนด -ติดตามทวงหนี้ เจรจาต่อรอง และให้คำปรึกษาลูกหนี้ที่ค้างชำระตั้งแต่ Current – 60 วัน -ติดตามทวงถามดอกเบี้ยผิดนัดที่ค้างชำระกับธนาคาร -ให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือให้ข้อมูลกับลูกหนี้
บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด (KTBGS) เป็นบริษัทฯในเครือธนาคารกรุงไทย ซึ่งให้บริการสนับสนุนงานของสถาบันการเงินทุกด้านมาเป็นเวลา 22 ปี หากคุณคือ... คนรุ่นใหม่ไฟแรง เชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง ชอบการเปลี่ยนแปลง ต้องการทำงานท้าทายความสามารถพร้อมเรียนรู้ที่จะเติบโตไปกับธุรกิจของบริษัทฯ โอกาสของคุณมาถึงแล้ว เราเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ มีวิสัยทัศน์ได้ร่วมงานกับเรา
1.สามารถวิเคราะห์ข้อมูล Term of Reference ของงานประกาศจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นหน่วยงานภาครัฐหรือสถาบันการเงิน ตลอดจนนำเสนอเพื่อการประมูลราคา (Bidding) 2.มีประสบการณ์ในการคิดและวิเคราะห์ต้นทุน ตรวจสอบโครงสร้างการคำนวณต้นทุน ให้ถูกต้อง รวมถึงประสานงานกับฝ่ายงานภายในที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนจัดทำใบเสนอราคาพร้อมเจรจาต่อรองกับลูกค้า 3.รวบรวมข้อมูลด้านราคา เพื่อให้ผู้บริหารใช้สำหรับประกอบการตัดสินใจ 4.รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลคู่แข่งเพื่อใช้ประกอบการเสนออัตราค่าบริการและการเจรจาต่อรองอัตราค่าบริการ 5.จัดทำเ
ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศภายในองค์กร โดยใช้ SQL ,PHP,Python, และ NodeJS เป็นหลัก
1.ประสานงานระหว่าง ธ.ก.ส กับผู้ขับรถยนต์ โดยควบคุมบังคับบัญชาผู้ขับรถยนต์ 2.ศึกษาให้คำแนะนำเรื่องเส้นทางและการปฏิบัติงาน 3.รายงานหรือเช็คการเข้า-ออก ขาดลามาสาย ของพนักงานขับรถ 4.จัดทำเอกสารผลการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถ
บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 13,500
วันที่ : 22 ต.ค. 2563
- ดำเนินงานบริการข้อมูลและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นทางโทรศัพท์ - แก้ไขปัญหาร้านค้า เครื่องรูดบัตร EDC โครงการภาครัฐ และร้านค้าเอกชน
บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ป้อมปราบศัตรูพ่าย, สัมพันธวงศ์
อัตรา : 20   เงินเดือน : 15,700 บาทขึ้นไป (ยังไม่รวมค่า Incentive +อื่นๆ)
วันที่ : 22 ต.ค. 2563
- ให้บริการ ตอบข้อซักถาม สงสัย รายละเอียดข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ/บัตรผู้สูงอายุ/บัตรคนพิการ - เวลาทำงาน จันทร์ – ศุกร์ 08.30-17.30 น. (หยุดเสาร์-อาทิตย์)
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 21 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.