เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน Advanced Systems Consulting Co., Ltd.
PL/SQL Developer/ Oracle Developer
- Experience Web development is an advantage - Must have ORACLE programming experience in (Form, Report), PL/SQL
24 เมษายน 2562
Advanced Systems Consulting Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : -
Software Tester
• Develop Application Testing, System Testing Concept, and/or Software Testing Methodologies. • Develop and perform test scenarios, test cases and test plan. • Perform work based on defined process and provide feedback on process improvements as appropriate. • Co-operate with team in estimation effort, developing plan/schedule and performing tasks according to the plan.
24 เมษายน 2562
Advanced Systems Consulting Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : N/A
Junior & Senior Java Programmer
• Develop program with Java Technology. • Use OOP concepts and UML diagrams based on company standards. • Build and deploy application. • Work mostly independently within task guidelines established by management. • Perform work based on defined process and provide feedback on process improvements as appropriate. • Co-operate with team leader in estimation effort, developing plan/schedule and performing tasks according to the plan.
24 เมษายน 2562
Advanced Systems Consulting Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : N/A
System Analyst (Java)
• System Design, Database Design, Architecture Design in Java Platform Project • Write system specification and lead programmers • Provide application’s consult service, development technique, troubleshooting, training • Analyze users’ need and provide solution for users • Software Testing, Test Case Generating • Maintain, support application to customers • Define, control standard in software development process (coding, designing, document)
24 เมษายน 2562
Advanced Systems Consulting Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : N/A
System Analyst (.Net)
- System Design, Database design, Architecture Design in Microsoft Platform Project - Write system specification and give command to programmers - Provide application’s consult service, development technique, troubleshooting, training - Analyze users’ need and provide solution for users - Software Testing, Test Case Generating - Maintain, support application to customers - Define, control standard in software development process (coding, designing, document)
24 เมษายน 2562
Advanced Systems Consulting Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : N/A
Administration Officer (BTS,MRT)
- จัดทำเอกสาร - ประสานงานภายนอกและภายใน - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
24 เมษายน 2562
Advanced Systems Consulting Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 13,000 ขึ้นไป
C#.Net Programmer (พระราม3,พระราม9, อารีย์, เพลินจิต)
•Web Design, Web Application design, Architecture Design in C# Platform Project. •Get user’ need , provide solution for user and coding. •Maintain, support application to customer.
24 เมษายน 2562
Advanced Systems Consulting Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 6   เงินเดือน : 25,000 - 35,000 หรือ ตามประสบการณ์
Business Analysis (พระราม3,พระราม9, อารีย์, เพลินจิต)
•Gather and analyze business requirements •Develop detailed software specifications ensuring that they respond to business needs and are able to be clearly understood by development teams •Develop documents to support the project (SRS, Work flows) •Requirement Tracking and Requirement testing •Provide support during the user acceptance test.
24 เมษายน 2562
Advanced Systems Consulting Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 5   เงินเดือน : 60,000 - 70,000 ตามประสบการณ์
PL/SQL Developer (พระราม3,พระราม9, อารีย์, เพลินจิต)
•Datamart owner : EDW(Oracle) and EDM(TD). •Coordination, release production planning and production control for making production-based organizations run smoothly •Identify and solve the problems within production areas for temp fix, root cause investigation and long term resolution •Support special project, small change ad hoc request raised by the business •Provide consultation and training user on BI/Query tool
24 เมษายน 2562
Advanced Systems Consulting Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 6   เงินเดือน : 25,000 - 35,000 หรือ ตามประสบการณ์
PHP Developer (พระราม3,พระราม9, อารีย์, เพลินจิต)
•Web Design, Web Application design, Architecture Design in PHP Platform Project. •Get user’ need , provide solution for user and coding. •Maintain, support application to customer.
24 เมษายน 2562
Advanced Systems Consulting Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 6   เงินเดือน : 25,000 - 35,000 หรือ ตามประสบการณ์
Mobile Developer (พระราม3,พระราม9, อารีย์, เพลินจิต)
•Coding Mobile Application for iOS, Android •Develop by using JAVA, Object-C, SWIFT •Develop by using Node JS, CORDOVA, HTML5, SENCHA, JSON, AJAX, JAVA SCRIPT, XAMARIN, Strust, Hibernate, Spring.
24 เมษายน 2562
Advanced Systems Consulting Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 5   เงินเดือน : 25,000 - 35,000 หรือ ตามประสบการณ์
Business Development Executive – Outsourcing Business (MRT Lumpini)
•Contacting potential clients via email or phone to establish rapport and set up meetings. •Travelling to visit potential clients. •Contacting clients to inform them about new developments in company’s products. •Managing and interpreting customer requirements. •Negotiating and renegotiating by phone, email and in person. •Develop business proposals for existing and new customers. •Negotiating the terms of an agreement and closing sales. •Interface with other departments to verify transac
24 เมษายน 2562
Advanced Systems Consulting Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 2   เงินเดือน : N/A
Mobile Developer (iOS, Android) BTS or MRT
- Design and build iOS and Android mobile applications - Collaborate with cross-functional teams to analyze, design, and ship new features - Fully responsible for mobile app development in the team
24 เมษายน 2562
Advanced Systems Consulting Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : Many positions   เงินเดือน : Negotiation
Admin IT (ชินวัตร 3)
- จัดทำเอกสาร - ประสานงานภายนอกและภายใน - จัดทำ Report - ในส่วนงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
24 เมษายน 2562
Advanced Systems Consulting Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 8   เงินเดือน : 15,000 ขึ้นไป
Recruitment Officer - MRT ลุมพินี
-ลงสมัครประกาศงานตาม Job ต่างๆ -สกรีนและอ่านประวัติของผู้สมัคร -โทรนัดเข้ามาสัมภาษณ์งานตามตำแหน่งงานต่างๆ -สัมภาษณ์ และคัดเลือกบุคลากรที่เหมาะสมส่งให้ตาม Requirement -จัดทำรีพอร์ตต่างๆ และติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
24 เมษายน 2562
Advanced Systems Consulting Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 3   เงินเดือน : 20000-35000 (ขึ้นอยู่กับปสก.)
เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย (Sales Support)
-ประสานงานในเรื่องการรับออเดอร์จากลูกค้า -ติดตามออเดอร์ให้ลูกค้า ทำการประสานงานเรื่องการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า -คีย์ออเดอร์สิ้นค้าลงระบบ -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
24 เมษายน 2562
Advanced Systems Consulting Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 13,000 บาทขึ้นไป
Project Sales Engineer (Solar rooftop) - Dusit
-Identify and develop new market opportunities in Thai market focus on Utilities. -Establish and maintain effective customer relationships to understand customer needs, promote customer understanding of full product/services offering, and align to provide a solution. -Prepare offers to ensure appropriate technical and financial aspects of offers, including prices and commercial conditions. -Direct contact with client for technical presentation, demonstration and closing sales. -Making tech
24 เมษายน 2562
Advanced Systems Consulting Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดุสิต
อัตรา : 1   เงินเดือน : Not over 80K
Pre-Sales Consultant - BTS Chongnonsri
-วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าและนำมาออกแบบ System Architecture -จัดทำสื่อ PowerPoint Presentation -รับผิดชอบการตรวจสอบและรวบรวมเอกสารคุณลักษณะจำเพาะของสินค้าและบริการ -ประสานงานกับ Supplier เพื่อประเมินและแจกแจงส่วนประกอบต่างๆ ที่ต้องใช้ในโครงการ
24 เมษายน 2562
Advanced Systems Consulting Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1   เงินเดือน : Not over 35K (พนักงานประจำ)
System Engineer - CRC Tower (BTS Ploenchit)
-Focus at Microsoft enterprise solution. -Prepare and demonstrate the proofs of products and solutions concepts to customers. -Implement Microsoft enterprise solutions AD Connect, SSO, Exchange Hybrid. -Manage and coordinate with customers for project installation, implementation and project sign-off. -Coordinate with the other and vendors to find the right solution.
24 เมษายน 2562
Advanced Systems Consulting Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : 2   เงินเดือน : Not over 40K (พนักงานประจำ)
Receptionist
-ทำหน้าที่ต้อนรับหน้าสำนักงาน ดูแลผู้ที่มาติดต่อ -ดูแลงานด้านเอกสาร และประสาน -งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
24 เมษายน 2562
Advanced Systems Consulting Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 15,000 บาทขึ้นไป
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 27 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560