เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด
ด่วน!!!! รับสมัครพนักงานประจำร้านและ Part time บาร์บีคิวพลาซ่า สาขาโรบินสันชลบุรี
พนักงานบริการ - เสิร์ฟ รับออเดอร์ เคลียร์โต๊ะ พนักงานครัว - ล้างจาน จัดชุดอาหาร บาร์น้ำ ฯลฯ
23 มกราคม 2562
บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 26   เงินเดือน : 12,000
ด่วน!! รับสมัครพนักงานประจำร้าน Charna สาขา สยามเซ็นเตอร์
บริการลูกค้า - เสิร์ฟ รับออเดอร์ เคลียร์โต๊ะ ด้านในครัว - ประกอบอาหาร จัดชุดอาหาร เครื่องดื่ม ฯลฯ
23 มกราคม 2562
บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : 20   เงินเดือน : 12,000
พนักงานครัว
ด้านครัว คือ ครัวล้าง บาร์น้ำ เตรียมวัตถุดิบและปรุงอาหาร
23 มกราคม 2562
ด่วน!!!! รับสมัครพนักงานประจำร้านและ Part time บาร์บีคิวพลาซ่า สาขาเกตเวย์เอกมัย
บริการลูกค้า - เสิร์ฟ รับออเดอร์ เคลียโต๊ะ ด้านในครัว - ล้างจาน จัดชุดอาหาร บาร์น้ำ ฯลฯ
23 มกราคม 2562
บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 20   เงินเดือน : 12000
ด่วน!!!! รับสมัครพนักงานประจำร้านและPart time บาร์บีคิวพลาซ่า สาขาเซ็นทรัลเวิลด์
บริการลูกค้า - เสิร์ฟ รับออเดอร์ เคลียโต๊ะ ด้านในครัว - ล้างจาน จัดชุดอาหาร บาร์น้ำ ฯลฯ
23 มกราคม 2562
บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : 15   เงินเดือน : 12,000
ช่างซ่อมบำรุง
ดูแลงานซ่อมบำรุงสำนักงาน และสาขา Bar B Q Plaza ตามที่สาขาแจ้งมายังหน่วยงาน
23 มกราคม 2562
บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 5 อัตรา   เงินเดือน : 12,000-15,000 บาท
รับสมัครพนักงานประจำร้านบาร์บีคิวพลาซ่า สาขาเซ็นทรัลพลาซ่าพระราม3
บริการลูกค้า - เสิร์ฟ รับออเดอร์ เคลียโต๊ะ ด้านในครัว - ล้างจาน จัดชุดอาหาร บาร์น้ำ ฯลฯ
23 มกราคม 2562
พนักงานประจำร้านบาร์บีคิวพลาซ่า สาขาเกตเวย์ เอกมัย
บริการลูกค้า - เสริฟ รับออเดอร์ เคลียโต๊ะ ด้านในครัว - ล้างจาน จัดชุดอาหาร บาร์น้ำ ฯลฯ
23 มกราคม 2562
บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 20 อัตรา   เงินเดือน : 11000-14000
พนักงานประจำร้าน บาร์บีคิวพลาซ่า สาขา เมกาบางนา
พนักงานประจำร้าน บาร์บีคิวพล่าซ่า แบ่งเป็นพนักงานบริการ และพนักงาในครัว พนักงานบริการ -บริการลูกค้า -เชิญลูกค้าเข้าร้าน -รับออเดอร์ -เสิร์ฟอาหาร -เคลียร์โต๊ะ พนักงานครัว -ล้างจาน -ขัดกระทะ -หั่นผัก -สไลเนื้อ
23 มกราคม 2562
บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พระโขนง, บางนา
อัตรา : 20   เงินเดือน : 11xxx
เจ้าหน้าที่สนับสนุนซ่อมบำรุงและประสานงานทั่วไป
1.รับผิดชิบงานส่วนกลางและงานเอกสารต่างๆของฝ่าย เช่นงานพิมพ์จดหมาย สแกนเอกสาร งานรับ ส่งเอกสาร งานเสนอเซ็นต์ จัดเตรียมเอกสารแบบฟอร์มต่างๆและจัดเตรียมคู่มือ เอกสารต่างๆ 2.งานประกันภัยและทรัพย์สินและรถยนต์ 3.งานระบบเอกสาร ISO 9001-2015 4.การจัดการประชุม นัดหมาย จัดเตรียมสถานที่ห้องประชุม ห้องอบรม บันทึกรายงานกลุ่ม 5.งานข้อมูลพนักงานเข้า ออก จัดเตรียมอุปกรณ์ประสานงานด้านเอกสารของพนักงานเข้าใหม่ 6.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
23 มกราคม 2562
บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 15000-20000
ผู้ช่วยหัวหน้าส่วน Data Analytics
วิเคราะห์ข้อมูลยอดขาย และจัดทำรายงานต่างๆ เพื่อตรวจสอบผลลัพธ์เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแต่ละปี - วิเคราะห์ข้อมูลร้านเปิดใหม่ ติดตามผล และจัดทำรายงานต่างๆ รวมถึงนำเสนอมุมมองต่างๆ เพื่อใช้สำหรับพัฒนา การจัดโปรโมชั่นสำหรับร้านเปิดใหม่ - วิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าสมาชิกเพื่อจัดโปรโมชั่นเพิ่มยอดขาย - วิเคราะห์ข้อมูลในมุมมองใหม่ๆ และนำเสนอต่อหัวหน้างาน เพื่อที่จะหาโอกาสในการเพิ่มยอดขาย - ทำงาน จ-ศ
23 มกราคม 2562
บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 22000-30000
เจ้าหน้าที่บริหารโครงสร้างพื้นฐานและจัดซื้อ
ติดตั้งดูแล และบริหารจัดการ ESX Serverหรือ Virtual Center Sarer ติดตั้งดูแล และบริหารจัดการ Domain Integration-Active Directory ติดตั้งดูแล และบริหารจัดการระบบแม่ข่ายบน Operating Sys tem ต่างๆ ดูแลและบริหารจัดการเรื่อง Back up & Restore Data ดูแลบริหารจัดการ San มอนิเตอร์ระบบแม่ข่ายทั้งหมดภายในองค์กรและวิเคราะห์ปัญหาต่างๆของ H/W และ S/W ดูแลFacility ต่างๆ ด้านIT เช่น PABX CCTV Finger Print Server Room จัดทำเอกสารด้านระบบ ประสานงาน และบริหารจัดการ External Vender
23 มกราคม 2562
บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 17000-25000
ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา
- บริหารงานบุคคลภายในร้าน อาทิ การรับสมัคร-การคัดเลือกพนักงาน,และ จัดตารางการทำงานพนักงานในสาขาที่รับผิดชอบ - บริหารการทำงานของพนักงานให้มีประสิทธิภาพ ตามเป้าหมายของบริษัทและสร้างความพึงพอใจในการบริการให้แก่ลูกค้า - สร้างเสริมบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้พนักงานเกิดแรงจูงใจในการทำงาน
23 มกราคม 2562
บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 10 อัตรา   เงินเดือน : 15000-20000
ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนจัดซื้องานซ่อมบำรุง
1.งานจัดซื้อ,งานสัญญาบริการ,สัญญาเช่าอุปกรณ์เครื่องมือ,เครื่องจักร,เครื่องใช้ต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย 2.จัดหาSupplierรายใหม่ๆ เพื่อหาสินค้าที่ดี มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมสามารถต่อรองราคาและเงื่อนไขต่างๆ เพื่อลดต้นทุนเปรียบเทียบราคา และประเมิน Supplier 3.ดำเนินการจัดซื้อตามที่ได้แจ้งกับ Supplier โดยตรง หรือประสานงานกับหน่วยงานที่สั่งซื้อเช่น จัดซื้อโรงงาน 4.วางแผนและควบคุมระยะเวลาดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง และติดตามให้Supplierดำเนินการหรือจัดส่งสินค้าให้อยู่ในระยะเวลาที่กำหนด 5.รายงานแผนงานสั่ง
23 มกราคม 2562
บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 15000-20000
พนักงานครัว ร้าน Space Q ทองหล่อ
เตรียมวัตถุดิบให้พร้อมต่อการปรุงอาหาร และทำความภาชนะและอุปกรณ์ที่ให้สะอาด
23 มกราคม 2562
บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 5 อัตรา   เงินเดือน : 12,000-15,000 บาท
ผู้ช่วยหัวหน้าส่วน พัฒนาผลตอบแทน
- รับผิดชอบดูแลระบบบริหารทรัพยากรบุคคลขิงบริษัท ในการตรวจสอบเวลาการทำงาน คำนวณเงินเดือนและเงินพิเศษต่างๆเพื่อนำจ่ายให้กับพนักงานดูแลระบบเบิกจ่ายสวัสดิการพร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องเพื่อนำเข้าระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ดูแลระบบการสวัสดิการของพนักงาน จัดเตรียมและตรวจสอบความถูกต้อง ของรายงานที่เกี่ยวข้องกับประกันสังคม ประสานงานและติดต่อกับประกันสังคม -ดูแลการเบิกจ่ายสวัสดิการ และผลประโยชน์ให้กับพนักงาน เพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานได้รับผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม -ติดต่อประสานงานกับบริษัทประกันส
23 มกราคม 2562
บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 18000-25000
พนักงานเสริ์ฟ ร้านSpace Q ทองหล่อ 11
ต้อนรับ รับออเดอร์ เสริ์ฟอาหาร เคลียร์โต๊ะ คอยดูแลลูกค้าในการใช้บริการให้เกิดการประทับใจ
23 มกราคม 2562
บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 5 อัตรา   เงินเดือน : 12,000-15,000 บาท
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 18 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560