- โทรออกหาลูกค้าเพื่อแนะนำและเสนอขายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมซุปไก่สกัด - นำเสนอโปรโมชั่นสินค้าถูกกว่าตามท้องตลาดเพื่อสนับสนุนการขาย - ทำงานจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 - 17.30 น. - มีเงินเดือนประจำ+Incentive
บริษัท พีซีซี อินเทอร์เนชันนัล จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 30   เงินเดือน : 10,000-12,000
วันที่ : 15 ส.ค. 2563
- รับสายและให้บริการข้อมูล ให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ / โครงการต่างๆ (ไม่ใช่งานขายใดๆ ทั้งสิ้น) - ทำงาน 8 ชม./วัน ทำงาน 5 วัน หยุด 2 วัน กำหนดเวลาการทำงานดังนี้ กะ 1 เริ่ม 07.00 - 16.00 น. กะ 2 เริ่ม 09.00 - 18.00 น. กะ 3 เริ่ม 13.00 - 22.00 น. กะ 4 เริ่ม 22.00 - 07.00 น. (กะ 1,3,4 มีค่ากะให้)
บริษัท พีซีซี อินเทอร์เนชันนัล จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 15 ส.ค. 2563
• รับแจ้งซ่อมเครื่องชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) • ให้คำแนะนำเบื้องต้นในการแก้ไขปัญหาของเครื่องชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) • ประสานงานกับช่างกรณีที่ต้องซ่อมเครื่องชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ • ทำงาน 5 วันหยุด 2 วัน • สามารถทำงานเป็นกะได้ ตามเวลาดังนี้ 1)08.00 น.-17.00 น. 2)10.00 น.-19.00 น. 3)12.00 น.-21.00 น. 4)23.00 น.-08.00 น.
บริษัท พีซีซี อินเทอร์เนชันนัล จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 10   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
วันที่ : 15 ส.ค. 2563
- รับโทรศัทพ์ และโอนสายให้เจ้าหน้าที่ภายในองค์กร - ให้ข้อมูลเบื้องต้นของสำนักกำกับกิจการพลังงาน เกี่ยวกับไฟฟ้าและพลังงาน กับผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป - ประสานงานทั้งภายนอก และภายในองค์กร - ดูแลต้อนรับลูกค้า - ทำงานวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 17.30 น. หยุด เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดของ สำนัก กกพ.
บริษัท พีซีซี อินเทอร์เนชันนัล จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 15 ส.ค. 2563
• ประสานงาน/ Follow up งานต่อจาก AE • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน หยุด 2 วัน • สามารถทำงานเป็นกะได้ มีทั้งหมด 2 กะ (1) 07.00-16.00 น. (2) 12.00-21.00 น.
บริษัท พีซีซี อินเทอร์เนชันนัล จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
วันที่ : 15 ส.ค. 2563
- รับแจ้งปัญหา ตอบคำถาม ให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหาการใช้งานด้านไอทีขั้นต้น (First Tier) รวมถึง ติดตามงานนั้น ๆ จนกว่าจะแล้วเสร็จ และส่งมอบถึงผู้รับบริการ ผ่านระบบโทรศัพท์ Call Center (5666) และช่องทางอื่น ๆ ที่ ธปท. กำหนด โดยสามารถใช้เครื่องมือ Remote Access เพื่อเข้าถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ ธปท. - ดูแลรักษาความปลอดภัยในการให้บริการ และการใช้งานผ่าน Remote Access ตามแนวปฏิบัติของฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ - บันทึกรายการได้รับแจ้ง และรายละเอียดการแก้ไขปัญหาในระบ
บริษัท พีซีซี อินเทอร์เนชันนัล จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พระนคร, ราชดำเนิน
อัตรา : 8   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
วันที่ : 15 ส.ค. 2563
• ตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้องของแอดโฆษณา • ปฎิบัติงานจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น. • สามารถออกไปปฎิบัติงานนอกสถานที่ได้ • สัญญาจ้าง 3 เดือน • ปฎิบัติงานที่อาคาร MS Siam พระราม 3
บริษัท พีซีซี อินเทอร์เนชันนัล จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 2   เงินเดือน : 12000+
วันที่ : 15 ส.ค. 2563
- บริหารจัดการทีมงานในการรับแจ้งปัญหาและการขอรับบริการผ่านระบบโทรศัพท์ Call Center (5666) และช่องทางอื่น ๆ ที่ ธปท. กำหนด เช่น ระบบ Mail ระบบ Web ภายในองค์กร - วิเคราะห์ความเร่งด่วนและผลกระทบเพื่อปรับการให้บริการตามระดับความสำคัญของ IT Incident เช่น ระบบ Critical งาน VIP งานเร่งด่วน - จัดการความรู้และปรับปรุงฐานความรู้ (Knowledge Base) สำหรับการปฏิบัติงาน และแก้ปัญหาขั้นต้น (First Tier) - จัดทำรายงาน, ข้อมูลข่าวสาร และข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุง/พัฒนาการให้บริการ ดังนี้ • สรุปและวิเคราะห์ผลก
บริษัท พีซีซี อินเทอร์เนชันนัล จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พระนคร, ราชดำเนิน
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
วันที่ : 15 ส.ค. 2563
• ประสานงานกับพนักงานขายของบริษัทฯติดต่อองค์กรเพื่อหาสินค้าตามที่ลูกค้าร้องขอ และประสานงานในเรื่องการสั่งซื้อ • สร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า • แก้ปัญหา และให้คำแนะนำแก่ลูกค้า • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย • ทำงานจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น.
บริษัท พีซีซี อินเทอร์เนชันนัล จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
วันที่ : 15 ส.ค. 2563
• ฟัง ตรวจสอบ วิเคราะห์ การทำงานของ Call Center • ให้ Feedback ที่ถูกต้องแก่ Call Center เพื่อวัดคุณภาพการให้บริการให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด • จัดทำและปรับปรุง Script Call Center ตลอดจนการประชุม Brief แคมเปญจน์ใหม่ๆ ของบริษัท • จัดทำ Report ส่งผู้บริหารเพื่อพิจารณาปรับปรุงในส่วนที่เกี่ยวข้อง • สามารถไปทำงานนอกสถานที่ได้ • ทำงานจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น. • อาคารเอ็มเอส สยาม ถนนพระราม 3
บริษัท พีซีซี อินเทอร์เนชันนัล จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
วันที่ : 14 ส.ค. 2563
• ฝึกอบรมพนักงานใหม่และควบคุมคุณภาพการให้บริการพนักงาน Call Center Agent • ฝึกอบรมพนักงานในส่วนของการให้บริการ อาทิเช่น ทักษะในการสนทนาทางโทรศัพท์ , Scrip ในการสนทนา , Service Mind • สามารถเข้าใจใน Product และเทรนด์ให้กับพนักงานได้ • ตรวจไฟล์เสียง • สามารถจัดทำ Presentation การนำเสนอได้ • ทำงานจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น.
บริษัท พีซีซี อินเทอร์เนชันนัล จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
วันที่ : 14 ส.ค. 2563
• รับผิดชอบงานสรรหา-คัดเลือก ให้ได้ในเวลาที่กำหนด • จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท พีซีซี อินเทอร์เนชันนัล จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 14 ส.ค. 2563
• ควบคุมพนักงานทีม Helpdesk Support ให้สามารถทำงานได้ตามมาตรฐานที่กำหนด • ให้คำแนะนำและช่วยเหลือพนักงาน Helpdesk Support และลูกค้าในการแก้ไขปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับเครื่องชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) • จัดทำและวิเคราะห์รายงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง • ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้อง • ทำงานจันทร์-ศุกร์ • ปฏิบัติงานที่อาคาร 253 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
บริษัท พีซีซี อินเทอร์เนชันนัล จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
วันที่ : 14 ส.ค. 2563
• ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของธนาคาร แก่กลุ่มลูกค้าธุรกิจ SME ไม่ว่าจะเป็น วิธีการใช้งาน สิทธิประโยชน์ • ให้การสนับสนุนการให้ข้อมูลบริการ mobile/Internet banking • ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือเพื่อแก้ปัญหาการใช้บริการ และ รับเรื่องประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการ ผ่านทางโทรศัพท์ • ในบางกรณีจะต้องติดต่อกลับลูกค้า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการประสานงานหรือเพื่อแก้ไขปัญหาข้อซักถามที่ลูกค้าสอบถาม • ปฎิบัติงานจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-20.00 น.
บริษัท พีซีซี อินเทอร์เนชันนัล จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
วันที่ : 14 ส.ค. 2563
• ให้บริการข้อมูลบริการ mobile/Internet banking • ให้บริการข้อมูลบริการผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาสัย และ สินเชื่อบุคคล • แนะนำและช่วยเหลือเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ผ่านทางโทรศัพท์ • รับเรื่องประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการให้กับลูกค้า • ในบางกรณีจะต้องติดต่อกลับลูกค้า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการประสานงานหรือเพื่อแก้ไขปัญหาข้อซักถามที่ลูกค้าสอบถาม • สามารถปฎิบัติงานเป็นกะ (shift) หมุนเวียนได้ 7 วัน ตลอด 24 ชั่วโมง
บริษัท พีซีซี อินเทอร์เนชันนัล จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 10   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
วันที่ : 14 ส.ค. 2563
• ให้บริการข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ • ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ • รับเรื่องประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการให้กับลูกค้า และรายงานผลการปฎิบัติงาน • ในบางกรณีจะต้องติดต่อกลับลูกค้า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการประสานงานหรือเพื่อแก้ไขปัญหาข้อซักถามที่ลูกค้าสอบถามมาผ่านช่องทาง Social Media • สามารถปฎิบัติงานเป็นกะ (shift) หมุนเวียนได้ 7 วัน ตลอด 24 ชั่วโมง
บริษัท พีซีซี อินเทอร์เนชันนัล จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 4   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
วันที่ : 14 ส.ค. 2563
• ควบคุมดูแลการปฎิบัติงานของพนักงานในแต่ละวัน และรายงานผลการปฎิบัติงานให้ทางหัวหน้างานทราบทุกเดือน • ดูแลผลการปฎิบัติงานฉลี่ยจากการให้บริการ (Service Level) ให้ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด • ตรวจสอบคุณภาพการปฎิบัติงานให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด • ดูแลเคสของลูกค้าที่ call center รับสาย ติดตามงานต่างๆ เพื่อดำเนินการแก้ไข • ดูแลเคสของลูกค้าในกรณีที่มีเหตุให้ลูกค้าไม่พอใจรุนแรงเกินกว่าที่ call center สามารถดูแลได้ • ประชุมและอบรมผลิตภัณฑ์ใหม่รวมถึงนำความรู้ที่ได้มาถ่ายทอดให้กับ call center • เป็น advisor
บริษัท พีซีซี อินเทอร์เนชันนัล จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 4   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
วันที่ : 14 ส.ค. 2563
• ตรวจสอบคุณภาพการปฎิบัติงานของพนักงานให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด • จัดทำรายงานผลการปฎิบัติงานของพนักงาน • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท พีซีซี อินเทอร์เนชันนัล จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
วันที่ : 14 ส.ค. 2563
• ให้บริการข้อมูลบริการ mobile/Internet banking • ให้บริการข้อมูลบริการผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาสัย และ สินเชื่อบุคคล • แนะนำและช่วยเหลือเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ผ่านทางโทรศัพท์ • รับเรื่องประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการให้กับลูกค้า • ในบางกรณีจะต้องติดต่อกลับลูกค้า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการประสานงานหรือเพื่อแก้ไขปัญหาข้อซักถามที่ลูกค้าสอบถาม
บริษัท พีซีซี อินเทอร์เนชันนัล จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 20   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
วันที่ : 14 ส.ค. 2563
• ให้บริการข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ • ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ • รับเรื่องประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการให้กับลูกค้า และรายงานผลการปฎิบัติงาน • ในบางกรณีจะต้องติดต่อกลับลูกค้า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการประสานงานหรือเพื่อแก้ไขปัญหาข้อซักถามที่ลูกค้าสอบถามมาผ่านช่องทาง Social Media
บริษัท พีซีซี อินเทอร์เนชันนัล จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 6   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
วันที่ : 14 ส.ค. 2563
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 21 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.