เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
เจ้าหน้าที่ดูแลอาคารและสถานที่/ lost prevention officer Ks
-- ให้บริการ และอำนวยความสะดวกให้กับผู้ปกครอง, ผู้มาติดต่อ - ดูแลความปลอดภัยให้กับผู้มาติดต่อในสถานศึกษา - ดูแลทรัพย์สินของสถานศึกษาทั้งภายใน-ภายนอกอาคาร - อำนวยความสะดวกด้านการจอดรถ การจราจร ในลานจอดรถภายในโรงเรียน - ประสานงาน เพื่ออำนวยความสะดวกร่วมกับตำรวจจราจรบริเวณทางเข้า-ออกโรงเรียน - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น การซ้อมอพยพหนีไฟ เป็นต้น - ควบคุมดูแลงานรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน - รายงานปัญหาต่างๆ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นที่เกิดขึ้นหัวหน้างานทราบ - จัดทำ
15 กุมภาพันธ์ 2562
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
จังหวัด ภูเก็ต
อัตรา : 2   เงินเดือน : 15,000 ขึ้นไป
ครูบรรณารักษ์_Kp
งานดูแลและบริหารห้องสมุด
14 กุมภาพันธ์ 2562
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
จังหวัด ภูเก็ต
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามวุฒิและประสบการณ์
ครูวิชาภาษาไทย KP
ทำการสอนวิชาภาษาไทยในระดับประถมศึกษา
14 กุมภาพันธ์ 2562
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
จังหวัด ภูเก็ต
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
- ประสานงานสื่อสารให้ข้อมูลโรงเรียน ข้อมูลค่าเล่าเรียน และข้อมูลอื่นๆ - ประสานงานให้ข้อมูลด้านการเรียนและติดต่อกับผู้ปกครอง - งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
15 กุมภาพันธ์ 2562
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
จังหวัด ภูเก็ต
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามวุฒิและตามประสบการณ์
แม่บ้าน/Ks
- ทำความสะอาดภายในอาคาร , สนามเด็กเล่น - ทำงานจันทร์-ศุกร์ 06.45-17.30 น. วันเสาร์ 07.00 -16.00 น.
15 กุมภาพันธ์ 2562
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
จังหวัด ภูเก็ต
อัตรา : 1-3   เงินเดือน : 10000 ขึ้นไป
พนักงานขับรถ/Kp
- ขับรถรับ-ส่งนักเรียน ช่วงเช้า-ช่วงเย็น - ขับรถรับ-ส่งนักเรียน สำหรับกิจกรรมต่างๆ ที่ต้องจัดทั้งในนอกสถานที่ หรือจังหวัดใกล้เคียง - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
14 กุมภาพันธ์ 2562
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
จังหวัด ภูเก็ต
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย/Ks
ดูแลรักษาความปลอดภัยภายในโรงเรียน
15 กุมภาพันธ์ 2562
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
จังหวัด ภูเก็ต
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
ครูคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา / Ks
สอนวิชาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) งานอื่นๆ
15 กุมภาพันธ์ 2562
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
จังหวัด ภูเก็ต
อัตรา : 2   เงินเดือน : 15000+
ครูสอนภาษาจีน -Kc
1. สอนประมาณ 8-10 คาบต่อสัปดาห์ (ภาระงานปกติอยู่ที่ 18-20 คาบต่อสัปดาห์) 2. สอนนักเรียนระดับอนุบาล3 ถึงประถมต้น (เด็ก5-9 ปี) 3. รับผิดชอบงานอื่นๆตามที่ผู้บริหารสาขามอบหมาย 4. สอนพิเศษวิชาภาษาจีน(มีรายได้เสริม) 5. ไปสอนอนุบาล 3 สาขาป่าสัก สัปดาห์ละ 2 คาบเรียน (มีค่าเดินทางให้ เดินทางประมาณ 5 นาที)
14 กุมภาพันธ์ 2562
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
จังหวัด ภูเก็ต
อัตรา : 1-2   เงินเดือน : ตามวุฒิ-ประสบการณ์
ครูวิทยาศาสตร์ (ระดับประถมตอนปลาย) Ks
- ปฏิบัติหน้าที่สอนวิชาวิทยาศาสตร์ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
15 กุมภาพันธ์ 2562
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
จังหวัด ภูเก็ต
อัตรา : 1-2   เงินเดือน : 15000
ครูอนุบาล บ้านขจรเกียรติสาขาใสยวน
สอนและดูแลเด็กในระดับชั้นอนุบาล ที่สาขาใสยวน(ราไวย์)
14 กุมภาพันธ์ 2562
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
จังหวัด ภูเก็ต
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามวุฒิและประสบการณื
ครูอนุบาล Kp
- เป็นครูสอนระดับปฐมวัย
14 กุมภาพันธ์ 2562
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
จังหวัด ภูเก็ต
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามวุฒิ ตามประสบการณ์
ครูคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
- สอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย - มีใบประกอบวิชาชีพ - มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
14 กุมภาพันธ์ 2562
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
จังหวัด ภูเก็ต
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามวุฒิ ตามประสบการณ์
Thai-Foreign Coordinator / Ks
ประสานงานระหว่างครูไทย-ครูต่างชาติ-ผู้ปกครอง
15 กุมภาพันธ์ 2562
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
จังหวัด ภูเก็ต
อัตรา : 1   เงินเดือน : 18000-25000
ครูสอนภาษาจีนระดับประถมKK
สอนพื้นฐานภาษาจีนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-5
14 กุมภาพันธ์ 2562
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
จังหวัด พังงา
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามประสบการณ์ทำงาน
ครูพี่เลี้ยง/Kp
ดูแล จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและพัฒนาเด็กเล็ก
14 กุมภาพันธ์ 2562
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
จังหวัด ภูเก็ต
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
คนสวน/Kp
-ดูแล ต้นไม้ และภูมิทัศน์ ภายใน และภายนอกโรงเรียน ตัดแต่งกิ่ง ใส่ปุ๋ย รดน้ำ ลงต้นไม้ใหม่ กวาดใบไม้ ภายในโรงเรียน
14 กุมภาพันธ์ 2562
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
จังหวัด ภูเก็ต
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
Teaching Assistant/ครูผู้ช่วย/KIS
ครูผู้ช่วยในห้องเรียนที่โรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติ ภูเก็ต
14 กุมภาพันธ์ 2562
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
จังหวัด ภูเก็ต
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 30 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560

ประกาศ : วันหยุดประจำปี JobTH.com วันที่ 16-18 ก.พ. 2562 ขออภัยในความไม่สะดวก สอบถามเพิ่มเติม 02-001-8800 , 02-349-7974